DE WERELD NU

Godsdienst als cultuurbepaler

Godsdiennst

Het ritueel van de godsdienst en de overtuiging van het geloof zijn manieren om je te verstaan met je Schepper.

Er zit meer aan vast. Ze spelen ook een rol bij het inrichten van het leven van groepen. Als Arabieren hier naar toe komen dan kunnen ze hun groepsverband overeind houden als ze in aparte wijken bij elkaar gaan wonen en daar een cultuur handhaven die bepaald wordt door hun godsdienst.

Dat is zelfs het geval wanneer ze in het land van herkomst helemaal niet opvallend godsdienstig waren. Kwam je vroeger in Marokko, dan zag je daar niet veel vrouwen meer rondlopen met een hoofddoek om. Dat gold als ouderwets. Pas toen ze hier naar toe kwamen kwam ook die hoofddoek terug.

Er zijn wel Marokkanen en andere moslim buitenlanders die hier integreren, maar alleen als ze tussen de andere Nederlanders wonen en werken. Blijven ze in hun getto’s waar een groot deel van de jongeren vroege schoolverlaters zijn en in de criminaliteit terecht komen, dan wordt het niets met die integratie.

Het lijkt mij dus de vraag of de vrijheid van godsdienst wel zo’n goed idee is. Als godsdienst gebruikt wordt om je af te scheiden in een aparte culturele wereld, dat vraagt dat op den duur om etnische spanningen en conflicten. Waarschijnlijk is het beter als we per regio maar één godsdienst hebben of helemaal geen.

Je kunt dat zien in het Midden Oosten, waar al die oorlogen en gewelddaden heus niet alleen iets van de laatste paar jaar zijn

Vanaf de  plundering van Bagdad door de Mongolen [1] in 1258, waarbij misschien wel een miljoen mensen om het leven kwamen, is het nooit meer helemaal goed gekomen met de Arabische cultuur, die toch voor die tijd de dominante beschaving was in dit deel van de wereld. Sindsdien is geweld een van de kenmerken van de regio. De burgeroorlog in Syrië is helemaal niets uitzonderlijks. Dit soort conflicten was aan de orde van de dag en pas toen de westerse mogendheden wat orde schiepen in de regio, werd het minder. Maar die hebben zich nu weer teruggetrokken en erg optimistisch over de ontwikkelingen in het Midden Oosten kunnen we niet echt zijn.


 1. Ruim een week lang trokken de Mongoolse soldaten al moordend door de straten van Bagdad. Toen ze kalief Al-Musta’sim vonden, werd hij in een tapijt gerold en vervolgens vertrapt door een groep ruiters. Honderdduizenden inwoners van de stad werden eveneens vermoord en het ‘Huis der Wijsheid’, de academie van Bagdad, ging in vlammen op. Volgens de overlevering was Hulegu uiteindelijk genoodzaakt zijn eigen kamp te verplaatsen omdat de stank die uit de stad kwam ondraaglijk werd. Toen het merendeel van het Mongoolse leger uiteindelijk weer vertrok waren er naar schatting tussen de 500.000 en 1.000.000 inwoners van Bagdad om het leven gekomen en waren er ontelbaar veel historische gebouwen en documenten verloren gegaan.

4 reacties

 1. Dick Kraaij schreef:

  De vrijheid van godsdienst is een groot goed en leek een prima idee vanaf onze Gouden Eeuw. We voeren er wel bij. Rond het christendom, dat onze cultuur diepgaand heeft gevormd, en de opstelling van onze kerken (ik bezoek er zelf eentje, iedere zondag plus doordeweekse activiteiten) werd het niet nodig geacht het staatrechtelijk bepaalde onderscheid tussen kerk en staat nog zorgvuldiger te formuleren en af te bakenen dan al is gedaan. Doorlopend debat erover was geen ramp. Ontwikkelingen, waaronder ook de secularisatie, verliepen vanzelf, in redelijk goede harmonie – alle betrokkenen met een minimale combinatie van hersencapaciteit en morele bagage schikten zich naar elkaar. Daar plukken we in deze Polder nu de wrange vruchten van. Ik hoef dit vermoedelijk niet verder toe te lichten?

 2. M.V. schreef:

  Wij sukkels uit het westen houden vast aan de conventie van Geneve, de islam doet dat niet. Wij hanteren de andere wang, de islam niet. Wij zijn barmhartig, de islam niet. Wij houden van eerlijkheid en wetenschap, de islam niet. Wij willen vrouwen e.a. niet discrimineren, de islamieten doet niet anders. Wij vinden mensen gelijkwaardig, de islam niet. Bijgeloof vinden wij achterlijk, in de islam kom het zeer veel voor. Wanneer we ons niet verlagen tot hun standaarden gaan we ten onder zittend hoog moreel verheven op onze troon. het doet me denken aan de Romijnen die in het Friese gebied kwamen. Alles wat de Friezen niet aanstond werd een kopje kleiner gemaakt. Geen uitzondering, dus ook de centurions. Wat een schande was dat. ze hielden zich niet aan de afspraak.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  De godsdienst is inderdaad cultuurbepaler en landen die beheerst werden door Joods/christelijke godsdiensten doen het overwegend beter dan andere landen. Uiteraard hebben die godsdiensten zo links en rechts minpunten gehad. Maar nu Nederland grotendeels ontkerkelijkt is zie ik niet perse een vooruitgang in de moraal.

  islam als cultuurbepalende godsdienst leidt per definitie tot failstates.
  De kern van het probleem is hier niet de islam, maar ons bestuur (regering + msm) die de uitwassen van de islam -nog net niet proactief- faciliteert.

  Hoe moeilijk kan het zijn om tegen de nieuwkomer te zeggen: “Welkom in Nederland, maar voordat je begint….: Er gelden hier wel Nederlandse spelregels, waar ook jij je aan gaat houden”.

  Dat houdt in, dat culturele en religieuze gebruiken slechts zijn toegestaan voor zover deze binnen de Nederlandse blijven en dat uitkeringen voor deze mensen worden gekoppeld aan integratie en een proactieve mentaliteit.

 4. Cool Pete schreef:

  @M.V. legt de vinger op de zere plek !!!!!

  De islam is dan ook geen religie, en heeft dan ook niets aan beschaving voortgebracht.
  Het is een ideologie ter overleving + verovering.