DE WERELD NU

Geweld tegen immigranten? Botsing met humanisme

Vier ruiters, immigranten

Als we de ongebreidelde toestroom van immigranten willen beëindigen ontkomen we er niet aan onze humanistische principes geweld aan te doen.

Europa onderschat de vluchtelingencrisis. Op de wereld wonen bijna zeven en een half miljard mensen. Daarvan wonen er in de Arabische landen drie honderd miljoen en verderop in Afrika ruim een miljard. Voor al die mensen werkt Europa als een magneet en de stroom migranten deze kant op is nu in beweging. Het stoppen van een zo massale trek is een probleem dat alle aandacht en inspanning zal vragen die ons continent kan opbrengen.

De idee dat een overeenkomst met een man als Erdogan dat probleem voor ons gaat oplossen is onzin. Het enig wat dat doet is Erdogan meer touwtjes in handen geven dan hij toch al had. Turkije is een corrupt land en zelfs als zou Erdogan het willen dan nog is het twijfelachtig of hij de stroom zou kunnen stoppen, zolang de vluchtelingen zijn Turkse politie kunnen betalen. Turkije, tenslotte, is niet de enige route, het is alleen de route die een tijdlang de meeste aandacht heeft getrokken.

Europa zal zelf een cordon moeten leggen om Afrika en Arabië heen en zich realiseren dat dit niet alleen materieel veel gaat kosten maar dat onze humanistische uitgangspunten een deuk gaan oplopen.

Er zullen als gevolg van een migratiestop straks meer mensen omkomen en honger lijden, dan wanneer we de migratie op zijn beloop zouden laten. Het is daarbij goed je te realiseren dat zolang de bevolkingsgroei niet op een andere manier gestopt kan worden de Vier Ruiters van de Apocalyps vanouds de middelen leveren om een bevolking binnen de perken te houden.

Dat zal nu niet anders zijn. Misschien kunnen onze geleerden een middel vinden om de bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden met technische middelen aan banden te leggen, maar denk niet dat dit de ethiek in de beschaafde wereld in stand zal laten. Ook de gevolgen daarvan worden, denk ik, onderschat.


Dit artikel over de consequenties van de ongebreidelde stroom immigranten verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer artikelen over immigratie en immigranten vindt u hier.

7 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Deze kort blogpost van Kasdorp is van 9 juni 2018. Er is niets veranderd. De urgentie is zeker net zo groot, de onvermijdelijkheid om iets aan de ongebreidelde toestroom van immigranten onder het mom van vluchtelingenverdragen iets te doen is eveneens niet minder groot, en de gevolgen voor onze humanistische ethiek zullen hoe dan ook hetzelfde zijn, of we nu ingrijpen of later, als de problemen nog groter zijn. Nog even voor alle duidelijkheid: de vier ruiters staan voor ziekte/dood, hongersnood, oorlog (intern), en verovering (door tirannen van buiten). Aan de hoeveelheid ellende valt misschien nog iets te doen. Beter dus nu begrenzen en op het ergste voorbereiden.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Alleen met de meest grove geweldmiddelen kan de invasie gestopt worden. Helaas zullen er dan stromen bloed vloeien onder de hordes die europa bestormen. Op een andere manier zijn ze niet te stoppen. Liever nu oorlog dan straks de hongerdood of de dood onder het juk van de islam. Het resultaat zal hetzelfde zijn. Helaas zijn humanistische – en christelijke mensen te laf om zich zelf te verdedigen. Zij keren liever de aanvaller de andere wang toe om op te slaan. Als het te laat is beginnen ze te jammeren maar bedenk wel dat de nu verguisde amerikanen, niet weer de de oceaan oversteken om europa te redden. Voor degenen die het niet geloven of denken dat het anders zal af lopen, lees het boek “De ontscheping” . Zie daarin uw voorland en huiver.

 3. Youp schreef:

  Het is helemaal niet de bedoeling om de toestroom van immigranten te stoppen. Dan was dat al lang gebeurd namelijk. Het is de bedoeling Europa te laten overlopen door immigranten. De Europese beschaving moet immers vervangen worden door een vooralsnog onduidelijke nieuwe beschaving die past bij de nieuwe wereldorde. De nieuwe wereldorde met uiteindelijk een wereldregering, een groene, circulaire economie, een eindeloze reeks rechten voor iedereen die aanspoelt volgens de 17 sustainable development goals, alles volgens de agenda van de Davos-globalisten die je eigenlijk bij alle supranationale organisaties kunt teruglezen. Snap dat nu eens. Of denk je dat de politiek het nog niet in de gaten heeft?

 4. Raymond Peil schreef:

  Omvolking? Is al eens eerder geprobeerd door AH….

 5. Bennie schreef:

  @Raymond Peil, In de grote steden is het al voor meer dan 50% gelukt.
  Het enige wat helpt is de schuldigen zelf aanpakken.
  Niemand in west Europa wil Afrika of het M.O. worden, maar de globalisten hebben lak aan de meerderheid van de west Europese bevolkingen.

 6. Cro Magnon schreef:

  De migranten die toestromen hebben zelf weinig van doen met humanistische principes. Dus dat wij ze ook laten varen mag geen probleem zijn.

 7. Grapjas schreef:

  2 keuzes. Overgeven of vechten.