DE WERELD NU

Gerald Roethof, advocaat

advocaat

Als advocaat moet je snel in de gaten hebben of iemand die van je diensten gebruik wil maken deugt of niet deugt. Daar ontwikkel je een soort neus voor en het gebeurt niet vaak dat je er met je eerste indruk naast zit.

Ik denk dat het met politiemensen net zo gaat en dat, toen ze Gerald Roethof aanhielden in zijn grote BMW, ze meenden te maken hebben met iemand die niet erg deugde. Anders kan ik me niet goed voorstellen dat ze hem met pepperspray in zijn gezicht spoten toen hij zich verzette en weigerde om uit zijn auto te komen.

Roethof is een strafrechtadvocaat. Hij verdedigt iemand uit een groepje van zes jongeren, die een homo, die met zijn vriend aan wandelen was, vier tanden uit zijn mond heeft geslagen. Volgens het slachtoffer gebeurde dat met een betonschaar.

Roethof verscheen in het programma van Pauw om zijn cliënt te verdedigen en zou naar mijn mening daarvoor door de deken geschorst horen te worden. Verdedigen doet een advocaat in de rechtszaal in tegenwoordigheid van de advocaat van de tegenpartij of van een officier van justitie. Daar zit een rechter die hem vragen kan stellen als hij kennelijk staat te liegen of op een andere manier probeert om een verkeerde voorstelling van zaken te geven.

Om de publieke opinie te beïnvloeden door een eenzijdig verhaal te houden buiten de rechtszaal is in strijd met de beroepsregels. Vroeger gebeurde dat ook nooit, maar de laatste jaren zie je steeds vaker dat nog voor er een proces is, advocaten al met hun pleidooien beginnen.

De fout ligt natuurlijk ook bij Pauw en zijn redacteur, die zo ’n man uitnodigen op dit tijdstip. Het is niet, zoals de man zelf suggereerde, dat er in Nederland tegen Surinaamse advocaten wordt gediscrimineerd. Zijn landgenoot Spong geldt als een van de beste strafadvocaten van het land en ook Lilian Gonçalves staat hier in hoog aanzien. Dat doet Roethof niet en wie hem ziet optreden begrijpt waarom.


Dit artikel verscheen vandaag ook op het Blog van Toon Kasdorp

7 reacties

 1. Kees Bruin schreef:

  Wat mij bij het bekijken van dit stukje tv enorm opviel was, dat de aanwezigen eerst duidelijk uit het veld geslagen waren door het verhaal dat Roethof opdiste. Ineens waren de slachtoffers min of meer zélf de daders geworden!
  Het viel me tegen dat niemand het bizarre scenario dat Roethof schilderde bestreed. Stel je voor: 2 homo’s die, in het holst van de nacht, zélf de confrontatie aangaan met 7 of 8 jonge Marokkanen en ander rondlopend volk, en zélf de eerste klappen zouden uitdelen. Zoals in het fragment op Omroep Gelderland, waarin de slachtoffers hun verhaal doen, te zien en horen valt, is de homo die zijn tanden kwijt raakte sowieso geen vechtersbaar (wat je ook van die jongen af kon zien). Blijft dus over dat die ene homo het, geheel op eigen initiatief, zou zijn gaan opnemen tegen 7 man. Maar Arnhem is Hollywood niet, waar zulks misschien mogelijk is. Kortom, ik geloof geen ene moer van het verhaal dat die Roethof ophing.

  Terzijde, op de site Frontaal Naakt van de ‘heer’ Peter Breedveld, die ik af en toe bezoek om te peilen wat er in de diepste krochten van politiek-correct, uiterst links en uiterst moslimvriendelijk Nederland omgaat, staat heden een verhaal met de titel “Betonschaar”. Daar wordt het slaan met de betonschaar in twijfel getrokken, worden de uitgeslagen en bij de wortel afgebroken tanden gereduceerd tot “een bloedlip” en wordt beweerd dat Nederland géén moslimprobleem, geen Marokkanenprobleem en geen Turkenprobleem zou hebben, alleen een racismeprobleem (bij witte Nederlanders, uiteraard).

  Het is werkelijk verbijsterend hoe één en dezelfde gebeurtenis in diverse hoeken van het internet een totaal verschillende uitleg, cq verdraaiing, kan krijgen!

  Ben trouwens benieuwd of Roethof een tik op zijn vingers krijgt vanwege zijn optreden bij Pauw.

 2. Tommie schreef:

  Marokkanen heb ik leren kennen als pathologische leugenaars die nooit zelf schuldig zijn en elke begane fout en misstap schaamteloos ontkennen. Altijd, ALTIJD, is hun iets aangedaan. ALTIJD!
  Voor de mohammedaan komt daar nog bij dat louter het bestaan van een niet-mohammedaan gezien en behandeld wordt als een aanval op hun religie.
  Voor Turken geldt elke relativerende opmerking over Turkije al als een levensgrote bedreiging die geweld rechtvaardigt.

 3. jantje schreef:

  Mwoh, Spong in hoog aanzien?
  Waarvoor dan?

 4. kasdorp schreef:

  Als U straks gearresteerd wordt omdat U zich in negatieve zin over allochtonen heeft uitgelaten kan ik U Spong als advocaat aan bevelen, maar er zijn nog wel een paar gpeden.

 5. Flapdas schreef:

  Je kunt een advocaat moeilijk verwijten dat hij al het mogelijke doet voor zijn cliënt. Tenzij de advocaat, zoals Ficq als verdediger van Badr Hari, willens en wetens leugens zit te verkondigen.

  Feit is dat er al jarenlang een podium geboden wordt aan niet alleen advocaten, maar ook aan allerlei justitiefiguren, om aan beeldvorming te doen. Waarbij de justitiefiguren zelfs allerlei mededelingen doen als de verdachte in afzondering zit en de advocaat zijn mond stijf dicht moet houden.

  Rechtspraak is een show geworden, dikwijls een komedie, nog vaker een treurspel. Gerechtigheid en rechtvaardigheid zijn inmiddels ver te zoeken in de rechtspraak, al was het alleen maar omdat de gewone burger, een arbeider, een omaatje met AOW de tarieven van een kopstukken als Roethof, Spong of Gonçalves niet eens kan betalen

 6. beschouwer schreef:

  Marokkaans straattuig kent geen schaamte. Die Roethof draait de zaak heel vuil en achterbaks om. De linkse npo-media doet me met dit spelletje. Die 2 homojongens zouden wel erg dom zijn om 6 of 7 jogen gasten aan te vallen. Ik geloof er niks van.

 7. Anonymous schreef:

  Deze groep roept nogal wat verdenkingen over zich heen. Op deze leeftijd, op dit tijdstip in het bezit van een betonschaar. En het optreden van Roethof lijkt minstens zo merkwaardig. Door zijn presentatie is het so wie so onaangenaam om naar te kijken, maar met dit verhaal is hij echt ongeloofwaardig. Hij denkt toch zelf niet, dat deze twee slachtoffers het initiatief nemen om tegen zo’n overmacht een potje te gaan rossen. En de verwondingen die zijn toegebracht zijn natuurlijk niet afkomstig van een vuist van een 16-jarige. Vervolgens laat Roethof de dader aangifte doen van mishandeling. Schaamteloos. Naar advocaten, waarbij het vermoeden bestaat, dat zij hun client aansporen om valse getuigenis af te leggen of valse aangifte te doen, moet ook nader onderzoek plaatsvinden.