DE WERELD NU

Geloven in afzondering

Per 1 januari zijn de stromingen binnen de Dienst Geestelijke Verzorging van het Gevangeniswezen opnieuw verdeeld. Bijna veertig procent van het aantal gevangenishumanisten verdwijnt. Daardoor kan nog één op de tien gedetineerden met een niet-religieuze raadsman of –vrouw praten. De Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV) bestond voorheen uit 31,83 fte, per 1 januari is dat teruggebracht tot 19,80. De gevangenisimams krijgen juist 8,56 fte extra. Daarmee komt het totaal aantal islamitisch geestelijk verzorgers op 43,43 fte.

Het Humanistisch Verbond, de zendende instantie achter de humanistisch geestelijke verzorgers, is teleurgesteld. Voorzitter Rein Zunderdorp schreef hierover eind december een brief aan de staatssecretaris. Lees de brief hier.

Bij de nieuwe verdeling van specificaties heeft Teeven zich gebaseerd op voorkeursmetingen die in 2008, 2009 en 2010 onder gedetineerden zijn gehouden. Hieruit bleek een grotere behoefte aan imams. De vraag naar humanisten lag juist onder het aanbod. Het Humanistisch Verbond heeft bezwaren, vindt ook dat het aanbod niet aansluit op de vraag: tweederde van de gevangenen is godsdienstig, maar in de nieuwe verdeling is bijna 90 procent van de geestelijke verzorging religieus getint – 29,16 procent rooms katholiek, 22,47 procent protestants, 27,04 procent islamitisch en 9 procent joods, boeddhistisch en hindoeïstisch.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

We zullen maar even afzien van obligate grappen, dat die geestelijke verzorging beter had kunnen plaatsvinden vóór men in de gevangenis terechtkwam.

Eerst een vraagje dat me meer bezig houdt: op basis waarvan worden die imams geselecteerd?? Traditioneel zijn de gevangenispastores bezig de gevangenen van hun dwalingen af te brengen. Het is weliswaar geen formeel deel van hun taak als ik het goed heb, maar het is wel degelijk de bedoeling dat ze op dit gebied een extra bijdrage leveren. De traditionele groepen doen dat volgens mij redelijk consequent, maar hoe zit dat met de pastores van geloven die de afgelopen dertig jaar zijn toegevoegd?

Een tweede vraagje dat ik niet terug kon vinden bij het schrijven van dit artikel: is de bevolking van de jeugdgevangenissen ook onderdeel van het werkterrein van de gevangenispastores, en zijn hun behoeften opgenomen in de cijfers?

Ongeveer een kwart van de gevangenisbevolking is dus van islamitische afkomst. Eigenlijk valt dat me mee. Het is natuurlijk nog steeds een indrukwekkende oververtegenwoordiging, aangezien men een procent of 5 à 6 van de bevolking uitmaakt. Bovendien is justitie geregeld een grote groep kwijt, die niet op komt dagen om zijn straf te ondergaan. Gegevens over de samenstelling van deze groep zijn niet bekend, maar zal zeer zeker te maken hebben met de vindbaarheid van veroordeelden. Als de maandelijks in kranten gepubliceerde lijst van verkeersovertreders die justitie niet vinden kan een maatstaf is, zien we hier een verdere bron van extra oververtegenwoordiging. Die lijsten bevatten over het algemeen zo’n 30 tot 40 % namen die je niet als oorspronkelijk Nederlands kunt betitelen.

In Nederland hebben we ongeveer 16.000 mensen die gevangen zitten. ±4.000 van het Islamitische geloof. 0,5% van de islamieten in Nederland zit dus in de gevangenis. Eén van iedere tweehonderd.

Als je bovenstaande zo eens tot je door laat dringen heb je zelf ook even geestelijke bijstand nodig.


Dit artikel verscheen eerder op Artikel7.nu