DE WERELD NU

Gelijke geschiktheid

gelijke geschiktheid

De proef – met anoniem gemaakte namen van afzenders – die de gemeente Arnhem nu schielijk beëindigt, heeft vooral bewezen dat de gelijke geschiktheid van eerder aangenomen allochtonen hoogstwaarschijnlijk op drogredenaties berust.

Want de gegevens waarmee Arnhem eindigde waren statistisch wel degelijk significant. Het uitnodigingsbeleid voor gesprekken na de brievenronde bleek plotsklaps ‘wit’ te zijn geworden. En feitelijk zegt de gemeente dat nu ook. Niet dat dat het beleid veranderen zal – laat nooit de werkelijkheid je ideologische overtuiging in de weg zitten. Want wat was het commentaar van de gemeente bij dit nieuws?

De gemeente Arnhem wil voortaan namen en rugnummers weten van sollicitanten. Het college van burgemeester en wethouders wil de proef, waarbij de naam van de sollicitant wordt doorgestreept, niet continueren.
,Als je niet weet of iemand op grond van zijn achternaam mogelijk een migratieachtergrond heeft, kun je langs die weg ook niet extra aandacht geven aan het opbouwen van een diverser personeelsbestand”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Duidelijk: wij willen allochtonen, en we willen ze NU!! Dan maar wat minder geschikte allochtonen, nietwaar? Dan moet Arnhem wel iets gaan doen aan de manier waarop het zichzelf presenteert, want dat dit niet deugt:

Bij gelijke geschiktheid is het volgens hem handig dat een sollicitatiecommissie dat wel weet. ,,Je kunt de wens van de gemeente mee laten wegen in je uiteindelijke beslissing”, aldus de woordvoerder. Maar het is volgens hem beslist niet de bedoeling dat de weegschaal naar de andere kant doorslaat. ,,We gaan niet positief discrimineren.”

hebben ze zojuist zelf bewezen. Al zullen ze bij hoog en bij laag beweren dat je dat niet verkeerd moet begrijpen. Wat was de gedachte ook al weer?

Omdat, aldus de indieners destijds, in de praktijk vaak blijkt dat een achternaam soms meer bepaalt of je een baan krijgt of niet, dan gebleken geschiktheid of kwalificaties van de sollicitant.

Tja, en als de resultaten dan tegengesteld zijn aan wat je hoopt en verwacht, stel je niet je wereldbeeld bij, maar ga je terug naar je oude voorkeursbeleid. Dat niet zo heten mag omdat dat autochtone burgers maar ontevreden maakt. Er was ook niet bepaald sprake van onwelwillendheid namens de gemeente (of de berichtende krant) gezien de formulering:

In de eerste periode waren er dertien externe vacatures. Daarop werd 533 keer gereageerd. 38 mensen met een migratieachtergrond waagden de gok (mijn vet, H.). Eén allochtoon werd uitgenodigd voor een gesprek. Deze persoon werd afgewezen.
In de tweede periode waren er 23 vacatures. Er reageerden 739 personen. 60 mensen met een migratieachtergrond schreven een brief. Voordat de sollicatiecommissie die onder ogen kreeg werden de namen onleesbaar gemaakt. Zes van de briefschrijvers met een migratieachtergrond kregen een uitnodiging. Eén kreeg een baan bij de gemeente Arnhem.

Overigens! 98 allochtonen op 1272 sollicitanten is ongeveer 8%. 1 op de 36 vacatures werd door een allochtoon vervuld is 3%. Rekenkundig heeft Arnhem dus zegge en schrijve 1 of 2 allochtonen te weinig aangenomen. Dat is statistisch verwaarloosbaar. Het is natuurlijk ook heel wel mogelijk dat allochtonen die wellicht in aanmerking komen voor zo’n baan, maar zeker niet de beste kandidaat zijn, nu niet durfden te solliciteren. Eigenlijk zou aansluitend door een arbeidsdeskundige socioloog daarom komend jaar een vervolgonderzoekje moeten worden gedaan naar hoe de sollicitaties het komen daar in Arnhem gaan verlopen. En hoe groot het verschil wordt met deze proefperiode.

Maar iets zegt me dat dat iets is waar de gemeente ideologisch geen oren naar heeft. Veelzeggend. Een uitgebreide analyse van deze proef lijkt ook heel belangrijk. Zou die er komen? Kansloos. Arnhem heeft al een nieuwe smoes om op voorhand het naadje van de kous van elke sollicitant te weten: niet alleen (wordt) gekeken naar culturele achtergrond, maar ook naar seksuele voorkeur en fysieke en/of psychische beperkingen.

Aan dat laatste is geen gebrek, zou een cynicus met recht en reden kunnen beweren. Arnhem kiest niet alleen voor de vlucht naar voren door de doelgroep waarvoor de eisen worden verlaagd uit te breiden. Ook de ‘gewenste’ bevolkingsgroepen beter voorbereiden hoe ze aan de bak kunnen komen staat op het menu:

De gemeente wil nu met de proef stoppen. Wel wil ze doorgaan met het geven van trainingen die bijdragen aan bewustwording van vooroordelen rondom afkomst van sollicitanten. De gemeente gaat hiermee dan ook door. Ook blijft de gemeente bewust stagebeleid hanteren.
Want, aldus het college, de gemeente streeft naar een diverse organisatie die een betere afspiegeling is van het Arnhemse samenleving dan nu het geval is. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar culturele achtergrond, maar ook naar seksuele voorkeur en fysieke en/of psychische beperkingen.

Tja, het Arnhemse samenleving (sic!!). Arnhem weigert zich in ieder geval door zoiets als de harde realiteit uit het veld te laten slaan. En wat doet de burgemeester? Vindt die dit allemaal zo maar goed? Oh, wacht…

4 reacties

 1. Carthago schreef:

  Meesterlijk artikel,thnx hannibal.
  Gemeente Arnhem lijkt vasthoudend te blijven streven naar de oprichting van een schaduwbestuur met ongekwalificeerde medewerkers,thuis op de bank .Mission accomplished.

 2. Carthago schreef:

  Arnhem zoekt gewoon nog even verder naar gelijke geschiftheid.

 3. Erik schreef:

  Dit zie je in alle grote steden, de verderdewereldisering van het personeel en daarmee de drastisch verlaagde qualiteitsstandaarden van de geleverde diensten.
  Dit gaat net zolang door tot de burger het nietlanger pikt.

 4. Theresa Geissler schreef:

  Juist ja: Oh wacht….Die burgemeester is nog steeds ene A. Marcouch, die zelf op een vergelijkbare wijze naar voren geschoven is.