DE WERELD NU

Het gelijk van Pim Fortuijn

Pim Fortuijn

Het gelijk van Pim Fortuijn kon je vinden in zijn kritiek op het beleid van Paars en de twee of drie kabinetten Lubbers die er aan voorafgingen. Die kritiek werd in begrijpelijke taal onder woorden gebracht en sneed op bijna alle punten hout, ook als hij niet meteen een uitgewerkt alternatief klaar had liggen.

Meer dan de meeste politici in de gaten hebben zit het mensen dwars dat over problemen waar zij dagelijks mee te maken hebben in Den Haag alleen versluierend gesproken wordt, behalve toen door Pim en nu door Wilders. Er was tussen die twee overigens een belangrijk verschil. Voor Wilders hebben de gewone mensen respect, maar van Pim hield men.

Mensen begrijpen best dat het niet simpel is om de problemen op te lossen die de komst naar dit land van twee miljoen niet westerse allochtonen hebben veroorzaakt. Maar ze willen dat de problemen serieus worden genomen en niet weggewoven. Nederlanders zijn geen agressief volk en voor acties tegen allochtonen hoeft nog steeds niemand bang te zijn, zolang homoseksuelen, joden en overspelige vrouwen maar niet gestenigd worden hier.

De bezwaren van Pim Fortuijn waren niet beperkt tot het allochtonen beleid. De overheid heeft het op meer punten laten afweten.

Natuurlijk kunnen de taken van de overheid niet allemaal worden overgenomen door het bedrijfsleven en dat beweert ook niemand. We menen met zijn allen wel dat grote bureaucratieën de neiging hebben de verdrinken in zelfgeschapen papiermoerassen en dat daar van tijd tot tijd wat aan gedaan zou moeten worden. Ook zou het geen kwaad kunnen als de overheid zich wat meer zou concentreren op haar kerntaken en af zou blijven van wat net zo goed door anderen kan worden gedaan. Dat moet dan niet op een ideologische manier gebeuren, zoals in Engeland onder Thatcher: private good, public bad, maar meer op basis van de praktische merites. Het heeft geen zin om taken te privatiseren als daar geen markt voor is of om een publieke dienst privatiseren die een ondernemer een monopolie verschaft. Daar wordt het slechter en niet beter van.

Dat en de primitieve manier waarop door de overheid wordt bezuinigd, (eerst de organisatie op orde, dan nieuw geld) waren de wezenlijke punten van kritiek van Fortuyn en daarin had hij gelijk. Het was tijd dat ze wakker werden daar in Den Haag en als dat ooit nog eens gebeurt zullen ze die man met terugwerkende kracht nog dankbaar zijn.

——————————————————————————-

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

3 reacties

 1. M. Brandenburg schreef:

  Toch zou ik heel graag willen weten welke taken enkel door de overheid geregeld kunnen worden en waarom die niet privaat geregeld zouden kunnen worden, elke dag leren we over meer en meer initiatieven alwaar de overheid niet in is betrokken en de private sector het heeft overgenomen. Of het nu gaat over wegenbouw, veiligheid, medische zorg of onderwijs, elke keer weer wordt aangetoond dat deze zaken veel beter, sneller, effectiever en goedkoper geregeld kunnen worden zonder de bemoeizuchtige overheid er tussen. Waarbij de overheid enkel maar hoeft te controleren of de gestelde eisen worden gevolgd, bijvoorbeeld op scholen geen haat zaaien verplichte geschiedenislessen over alle gebeurtenissen van het land en Europa, en een klein stukje van daarbuiten, geen onderscheid tussen sekse of overtuigingen, het overtreden van deze regels met als gevolg dat een school wordt gesloten. De overheid ziet toe op naleving van contracten tussen partijen (rechter), de overheid ziet erop toe dat leefbaarheidsregels worden nageleefd, maar houdt zich verder compleet buiten hoe de zaken worden gestuurd. Een kleine overheid die zich met minimale kerntaken bezig houdt. Alles wat de overheid voor de bevolking regelt is ineffectief, onnodig extreem duur en vaak zelfs ongewenst, zoals bijvoorbeeld een verplicht collectief pensioen, voor het Chileense model in, private scholen met een principe van vouchers, het wordt nog steeds betaald met overheidsgeld, maar de scholen zijn privaat en de goede scholen blijven bestaan terwijl slechte scholen moeten sluiten, hier in mijn tweede vaderland werkt dit perfect, beter materiaal, betere omstandigheden, betere leraren en belangrijker veel goedkoper per leerling, creëer een situatie waar het volk het zelf kan regelen en hou je er verder als overheid compleet buiten, het volk zal je er dankbaar voor zijn.

 2. Cool Pete schreef:

  De zeer intelligente Fortuyn werd alleen maar geminacht,
  door de zelf verklaarde [ vooral “rode” ] elite.
  Fortuyn was in alle opzichten een bedreiging voor ze. Daarom waren ze
  [ heel toevallig: binnen no time ] zo blij, dat hij er niet meer was ………..
  Zelfs achteraf zullen ze hem nooit waarderen; hun eigen fouten en wan-beleid toegeven ?

  Want nu zijn ze bang voor Wilders – die in het zelfde vaarwater zit.

 3. kasdorp schreef:

  Wilders en Fortuijn zijn moeilijk te vergelijken. Fortuijn was een intellectueel maar geen diepgraver. Met zijn kritiek had hij vaak gelijk maar alternatieven heeft hij bij mijn weten nooit aangedragen. Als politicus is Wilders veel beter. Wat ze gemeen hebben is dat ze een alternatief proberen te geven voor het progressieve soort politicus dat in de vorige eeuw thuis hoort en dat ieder contact met de burger van tegenwoordig lijkt te zijn kwijt geraakt