DE WERELD NU

Gele kaart

Als het aan de PvdA- en D66-fracties in de Tweede Kamer ligt wordt het in de toekomst duidelijker wanneer een boete volgt na een kleine overtreding, zoals fietsen zonder licht. Kamerleden Magda Berndsen (D66) en Jeroen Recourt (PvdA) komen namelijk met een plan dat een einde moet maken aan de willekeur in het bestraffen van dit soort overtredingen, aldus Recourt maandag.

PvdA en D66 willen naar een systeem, waarbij men eerst een ‘gele’ kaart uitdeelt, alvorens tot beboeten over te gaan. Dat scheelt ook administratie in vergelijking met directe boetes uitdelen, zo kraaide de heer Recourt gisteravond bij het NOS-journaal blijmoedig. Dat de gele kaarten ook moeten worden geregistreerd, en dat daar een geheel nieuw stuk software aan de huidige moet worden aangehecht is voer voor technici in hun optiek. Mij lijkt de winst hoogst marginaal. En dat software niet goedkoop is, kun je bij minister De Jager navragen.

Allereerst, wie hadden het ook alweer misprijzend over populistisch onzin-beleid in verband met het toestaan van 130 km/uur op specifieke stukken snelweg? Na negen maanden nadenken menen PvdA en D66 dus een voorstel te hebben gevonden dat van gelijk niveau is, en dus de burger wel zal aanspreken. Hilarisch in zijn simplisme, en net naast de pot. Dat gevoel net niet raak te kunnen schieten deert deze volksvertegenwoordigers blijkbaar niet. Anders waren ze wel bij ‘het volk’ gaan informeren hoe dat hier tegen aan kijkt.

De bedoeling is dat bepaalde boetes niet langer gevoeld worden als pesterig of betuttelend. Lofwaardig, maar de verkeerde aanpak. Dat pesterig betuttelende heeft meer te maken met de opvoedkundige toon die veel politiebeambten menen zich te moeten veroorloven. Die gele kaart zal dat beslist niet minder maken:

“Mevrouwtje, voor deze keer beperken we ons tot een gele kaart, maar als u niet oppast krijgt u de volgende keer een echte prent. We noteren uw naam, dus denkt u er goed aan als u ons volgende keer vanuit de verte ziet aankomen.”

Wat moet je er mee? Zeker ook, omdat de Kamerleden zich haastten aan hun voorstel toe te voegen, dat het al dan niet uitreiken van die gele kaart aan de discretie van de politiebeambten zou worden overgelaten. Als de beambten het nodig vinden, is direct beboeten nog steeds toegestaan in het systeem Berndsen-Recourt. En dit was bedoeld om het gevoel van willekeur te verminderen? Toch? Toch?

Ook gezien de lange lijst overtredingen die al bij voorbaat van het gele kaart-systeem zijn uitgesloten, is dit een stompzinnig, tijdrovend, verwarrend en vooral arbitraire toevoeging aan het uitdelen van boetes. En het eerste dat een verstandig mens zou wegbezuinigen als die het werk van de politie minder tijdrovend en overzichtelijker zou willen maken.

Ik zou zeggen: Rode Kaart!


Eerder verschenen op Artikel7.nu