DE WERELD NU

FvD-referendum ook over: partij of beweging?

FvD

Het FvD-referendum dat er aan zit te komen gaat formeel over het al dan niet aanblijven van Thierry Baudet als partijleider. Maar er staat meer op het spel.

De NOS meldde er maandag over:

Het bestuur van Forum voor Democratie gaat een referendum organiseren over de toekomst van Baudet bij de partij. De vraag die voorligt is: “Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FvD? Ja of nee?” De ledenraadpleging, die bindend zal zijn, wordt binnen een week gehouden, laat het bestuur weten.

Netjes en reuze democratisch. Maar het is tevens een gok, en eentje over het verkeerde punt. Niet dat ik geloof dat het bestuur nog veel keus had; het heeft veel weg van een wanhoopspoging in het aangezicht van totaal falen. De gretige acceptatie door Baudet wijst in dezelfde richting:

Baudet schrijft op Twitter blij te zijn met het referendum en zegt dat er nog wordt onderhandeld over de precieze voorwaarden. “Het moet echt snel gebeuren nu en technisch betrouwbaar zijn”, aldus de Forum-oprichter. “Maar ik heb goede hoop dat we hier nu snel uitkomen.”

Maar de vraag die niet besproken werd is wat het karakter van het FvD zal zijn indien Baudet opnieuw wordt bevestigd als partijleider? Dat electoraal de positie als desastreus moet worden gekenmerkt is een feit. Een herbevestiging van Baudet zal dat eerder versterken dan verzachten.

Maar dat is alleen de externe kant van de zaak. Wat betekent het voor de partij zelf? Het interessant is dat als Baudet het referendum wint, hij daarmee tevens bevestigt dat het FvD niet meer is dan een beweging – geen partij.

Het verschil tussen een partij en een beweging is eenvoudig, maar wordt niet vaak gerealiseerd: een partij is een samengaan van individuen die gezamenlijk politieke doelen en idealen nastreven. Een beweging is een organisatie waarbij mensen een leider volgen die zijn gedachten als uithangbord gebruikt om politieke macht te verwerven. Het verschil is gigantisch. Waar het lidmaatschap van een partij – als het goed is – een individueel besluit is, neigen bewegingen er toe te drijven op een gedeelde emotie.

PVV
Waarop de meest logische wedervraag is: maar de PVV dan? Daarop zijn twee antwoorden. Het eerste is dat Geert Wilders’ gedachten een politieke overtuiging hebben geschapen, en zijn PVV gaandeweg van een beweging is geëvolueerd naar een politieke partij – behalve dan in organisatievorm. Het tweede punt is dat het organiseren van de PVV als massabeweging nooit van de grond is gekomen. Dat het wel is geprobeerd [1] hebben maar weinig mensen meegekregen, en nog minder hebben het zich gerealiseerd. Maar het is mislukt, en dat lijkt Wilders als opluchting te hebben ervaren – waarmee de vroegere liberaal zich toonde.

Het verschil en wat het betekent voor de toekomst van het FvD is dat Thierry Baudet – indien herbevestigd – voor de toekomst van het FvD alleen maar slecht kan zijn omdat de beweging nu nooit meer naar een volwaardige partij kan evolueren. .Die kans is gepasseerd, en komt niet terug. Niet zolang Baudet er rond blijft hangen in ieder geval. En nu een toekomst van het FvD met Baudet niet meer bestaat, zal ook een eventuele herkiezing van het FvD bij NL2021 geen nieuw elan brengen. Eerder verwacht ik dat Baudet gaande de komende vier jaar verveeld zal verdwijnen.

Voor alle FvD-betrokkenen geldt nu: het is voorbij – live with it.


 1. Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 organiseerde de PVV een bijeenkomst voor partijactivisten (posterplakkers en vertegenwoordigers in democratische gremia) in een zijzaaltje van Ahoy. Ik was daarbij, het was leuk, maar het werd nooit extatisch. Als start van een massabeweging was het een fiasco, en zelfs of dat ooit echt de bedoeling was staat niet vast. Maar dat het niet Wilders’ lot is een dergelijke beweging aan te voeren stond daarna voor mij vast.

Dat eeuwige gedoe over het FvD bespreken we niet altijd, maar we krijgen zo toch een aardige collectie.

17 reacties

 1. Jan de Jong schreef:

  Wat is “het”, dat voorbij is. Het partijprogramma is urgenter dan ooit.

 2. Fran schreef:

  Ik wil ook wel een glazen bol die zulke voorspellingen kan doen.

 3. Rien schreef:

  Flikker eerst de vvd-mollen uit de partij want er zijn er meer dan alleen otten en van haga. rutte werd bang van de FvD groei dus moesten er “maatregelen” komen zowel door infiltratie, msm en div bloggers. Verder m.i. zonder Baudet is er geen FvD dat lijkt me duidelijk

 4. Kanaloa01 schreef:

  Waarom zou Baudet niet aan kunnen blijven als partij voorzitter?
  Bij de VVD hebben ze te maken met Rutte en die is een stuk gevaarlijker voor alles wat blank is als Baudet.
  Zo lopen er nog veel meer partij voorzitters rond die van geen kant deugen, daar is Baudet een onschuldig schooljongetje bij.

 5. verwardeman schreef:

  Pamelaaaaaaaahaaaaaaaaaaa , there is no second chance , for the one who leave’s it all behind .

 6. R.dHondt schreef:

  Velen onderschatten de potentie van de beweging die Baudet in gang heeft gezet. Buiten de grachtengordel is die nog onontdekt groot. De verkiezing in maart zal voor een verrassing gaan zorgen. Baudet heeft fouten gemaakt, soms te gretig meningen en reacties geplaatst, maar dat hij racistisch en antisemiet zou zijn slaat nergens op. Lees zijn boeken, lees zijn publicaties, lees de werken van zijn leermeesters. Vel dan pas een oordeel.

 7. BegrensEuropa! schreef:

  Tsja, als je dat beweging-partij schema toepast is Hannibal’s conclusie de juiste. Maar er zijn meer schema’s en uiteindelijk is het de geschiedenis die zich ontvouwt. De FvD thema’s (EU/great reset, klimaathysterie, migratie/identiteitsgedoe/islam) zijn blijvertjes net als de klassieke oplossing: open democratische besluitvorming ipv dichtgetimmerde, totalitaire achterkamertjesakkoorden.

 8. Neef Jansen schreef:

  Mijn advies aan iedereen die wil dat Nederland over honderd jaar nog een modern Westers op democratie en wetenschap en mensenrechten georienteerd land is, om op Baudet en FVD te stemmen. Of eventueel op de PVV. Stemmen op andere partijen zullen ertoe leiden dat Nederland gestaag afzakt naar het niveau van een derdewereldland, zoals door de CIA reeds voor Zweden is voorspeld, en zoals tendensen daartoe volop zijn aan te wijzen in de door islamitische krankzinnigheid geterroriseerde enclaves in de grote steden van Frankrijk, Duitsland, Engeland, Belgie en Italie. De huidige politiek heeft het niet goed met u voor, houdt de grenzen open voor massaimmigratie vanuit de islamitische wereld en denkt de pseudoreligieuze maffia genaamd islam te moeten beschermen tegen kritiek. Speciaal de neo-bolsjevistische meute die uit is op pure repressie van PVV en FVD lijkt totaal blind en on-empatisch voor de toenemende aantallen slachtoffers van islam. Hun idee van fatsoen, tolerantie en empathie geldt slechts mensen die precies zo denken en handelen als zij. En alle anderen zijn racist, fascist, nazi en islamofoob.

 9. Fran schreef:

  Dat stemmen gaat helemaal goed komen. Het gezond verstand zal in de nuchtere Nederlander terug keren. Een groot deel van dit land is kennelijk nog niet zover en is vooral bezig met destructieve navelstaarderij, achterhoede gevechten en andere onzinnige onzin. De catharsis reinigt de geest, in weerwil van leugens en bedrog van de in slaap sussende msm en de tunnelblik van de zittende politiek.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  @Neef Jansen 2 december 2020 om 13:49 Er is een derde optie: SGP.

 11. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa! — De SGP… Moet je dan ook geloven dat de wereld in zes dagen geschapen is? In de islam weet men zeker dat de Aarde plat is. Van beide concepten voel ik mij lichtjaren verwijderd. Het scheelt wel dat bij ontkenning van het eerste je niet meer op de brandstapel eindigt. Bij ontkenning van het tweede gaat mogelijk je kop eraf. Als die mensen eenmaal flink aan de macht zijn. — Ik denk dat de FVD fors terugkomt. Ondanks die neo-Stalinistische lastercampagne die gaande is. Ik hoorde net Francisco van Jole tekeergaan over Paul Cliteur. De professor schijnt een soort nazi te zijn. Het is ongelooflijk wat er allemaal gaande is.

 12. scherpschutter1943 schreef:

  Fran, ik ben van mening dat het te laat is en dus onmogelijk om de islam binnen de EU zonder geweld buiten spel te zetten. De huidige politieke machthebbers in brussel helpen met opzet europa en dus ook nederland, naar de bliksem. Naar de motieven hoeven we niet te raden, die zijn al genoegzaam bekend. Omvolking van blank naar zwart en het opheffen van de natiestaten tot één land, uiteraard onder bevel en bevoogding van de huidige elite van de partijkartels. “1984”van Orwell zal een heilstaat blijken bij de EU.dictatuur waar nu door brussel aan gewerkt wordt. Ik zou graag uw mening delen maar helaas alle signalen daartoe staan op rood.

 13. D. G. Neree schreef:

  FvD is gewoon een politieke partij die een beweging heeft veroorzaakt. Dat er voor een leider wordt gekozen is helemaal niet vreemd. Dat gebeurt bij andere partijen net zo. Het is niet Thierry Baudet diet dit gedoe begonnen is om leider te blijven of de absolute macht te grijpen. Hij wilde zich zelfs al terugtrekken als voorzitter en lijsttrekker. Maar dat was niet goed genoeg. Dit vermeende teken van zwakte was de aanleiding voor een aantal wolven (m/v) om zich op hem te storten. Zij hebben dit veroorzaakt, niet Thierry Baudet. En wat is er trouwens mis met een politieke beweging? Populisme misschien, dus het luisteren naar wat de mensen willen?

  Beweging of politieke partij…. het is niet meer dan semantiek waar je alle kanten mee uit kunt.

 14. Fran schreef:

  @ S1943
  Ik ben het met je eens, in dit ver gevorderde stadium, zullen politieke omwentelingen niet meer zonder slag of stoot .1989 was op dat punt, eenmalig. Van de huidige kliek verwacht ik meer terreur.

  Maar door het stemmen (voor wat het nog waard is in deze tijden) wordt inzichtelijk hoe groot de wens en drang naar een ander politieke en maatschappelijke richting is. Hoe groter die aanhang, hoe ‘chirurgischer’ een wende mogelijk is.

 15. D. G. Neree schreef:

  Ik kan me eigenlijk niet aan de indruk onttrekken dat Hannibal met zijn bewering dat het FvD meer een beweging is, in zijn achterhoofd de NSB heeft of misschien bij de lezer die gedachte wil opwekken.

 16. DrainTheSwamp schreef:

  Ik laat me niet gek maken. In wezen is links sowieso te machtig en blijft nuchter rechts (dus NIET de opportunistische, lobby paaiende VVD), zeg maar de “populisten”, gecontroleerde oppositie. Dat zou zelfs zo zijn als FvD 76 zetels zou halen. De macht zit niet enkel in het parlement.

  Dus ik zie geen reden opeens op PVV te gaan stemmen, ook al heb ik dat vroeger wel gedaan. Mijn sympathie gaat uit naar Baudet. Hij heeft fouten gemaakt, maar moet ook fouten mogen maken. Wie perfectie eist saboteert bij voorbaat elke nieuwe beweging of partij. En die victorie zonder inspanning gun ik links niet.

 17. baedeker schreef:

  De partij (leden, bestuur, kamerleden) blijft gewoon bestaan. Waarom die mensen nu geen individuen meer zouden zijn, die gezamenlijk politieke doelen en idealen nastreven, maar opeens gedreven zouden worden door een gedeelde emotie, dat is me niet duidelijk. En Nieuw Links was ook een ‘beweging’, maar geen mensen die een leider volgen die zijn gedachten als uithangbord gebruikt om politieke macht te verwerven. Het lijkt me dat de definities hier gekneed worden om bepaalde duidingen te droppen. Ik lees wel een betere stukken van VoL cq Hannibal.