DE WERELD NU

FvD en haar jeugd – Een wintergala, strijkorkestje! Dolletjes!

Politiek, FvD, demonstratierecht

Een wintergala georganiseerd voor de FvD-jeugdleden. Op social media verscheen een kort filmpje, waarin een strijkorkestje met haar moeilijke muziek de strijd aan ging met rumoer van met hete aardappelen in hun strot converserende kids in smoking.

Wat is dat toch met het Forum voor Democratie en haar focus op kakkineuze kiezers en leden onder de dertig jaar?

Voor de entree als politieke partij in de landelijke politiek was het Forum als politiek platform vanuit “het keldertje van Thierry” een tijdje succesvol. Met regelmaat werden er op woensdag- of donderdagavonden lezingen rond een actueel thema georganiseerd, die soms door een grote aanloop zelfs uit moesten wijken naar de Rode Hoed. Een goede relatie met de buren op de Herengracht was immers ook wat waard. Bijkomstig pluspunt was natuurlijk ook, dat het zuurstofgebrek in de CO2-kelder van Baudet in de Rode Hoed niet bestond. Het publiek was divers en van alle leeftijden en achtergrond. Daar zit hem nu de crux. Als politieke partij vinden de activiteiten merendeels plaats onder de vlag van de JFVD, de jeugdclub van het Forum met een fixatie op leden met een leeftijd van – laten wij het afronden – dertig min.

FvD-jeugd wintergala

De linkse kerk zie je nu al de beeldvorming van Forum voor Democratie als elitaire dertig-min club framen. Een paar maanden terug nog werd de partijjeugd door het geradicaliseerde GroenLinks oud-Kamerlid Tofik Dibi in een stukje met de titel “Wie is toch die jonge FvD-stemmer en wat de fuck is zijn probleem”, taalfoutief door Dibi ‘het’ FvD-ballenharem genoemd, weggezet als hockey-racisten, die gepaste afstand houden van de tokkie-racisten van de PVV. De jonge mannelijke FvD’er, die “dag in dag uit moet faken dat hij weet wie Karl Popper is en dat hij naar Bach luistert, terwijl hij het liefst Martin Garrix pompt.”

Doe je daar als politieke partij niets aan, dan bevestigt dat het opgeroepen beeld van het Forum met een focus op de kiezer onder de dertig met een academische achtergrond. Brallende elitaire galajeugd, verpozend onder de tonen van een strijkorkestje. Dat is een keuze, maar zou dat de groei van de partij niet parten kunnen spelen? Als basis voor groei is het nogal smal. Te smal als je het mij vraagt.

Forum voor Democratie liet met haar naar eigen zeggen pakweg 25.000 leden een bijzonder succesvolle groei zien. Een SGP met haar vrij stabiele achterban heeft rond de 30.000 leden en blijft nu rond de drie Kamerzetels hangen. Van de andere kant weet de Partij voor de Dieren vijf Kamerzetels te veroveren, terwijl zij maar zo’n 16.000 partijleden telt. Partijlidmaatschap zegt dus ook niet alles en is naar mijn mening ook vooral marketing naast een mooi verdienmodel voor partij-inkomsten en tot op een bepaalde hoogte een barometer voor populariteit. Afgezet tegen het totaal aantal van 12,9 miljoen kiesgerechtigden stellen de 317.325 leden (per 1 januari 2018) van een politieke partij nu ook niet echt veel voor.

Laat ik even terugkomen op de focus van FvD op onze studerende jeugd. Volgens cijfers van het CBS (augustus 2017) tellen we in ons land 446.585 studenten in het hoger beroepsonderwijs. In het wetenschappelijk onderwijs lopen 267.905 studenten rond. Het Forum koketteert graag met de laatste groep. Dat is een keuze. Een groep trouwens, die voor een belangrijk deel iets anders kiest dan FvD.

Maar hoe denkt het Forum de rest van het totaal van 12,9 miljoen kiesgerechtigden politiek een mogelijk thuis te bieden, waar ze zich ook werkelijk welkom voelen? Ofwel: hoe schakel je nu dat Dibiframe effectief en geloofwaardig uit? Die overheersende beeldvorming van een elitair dertig-min-studentjespartij is vrij makkelijk te ontkrachten door naar buiten toe een bredere basis te laten zien.

Het Forum voor Democratie bedient de gemiddelde kiezer slecht. De bestaande beeldvorming is niet best. Het lijkt zelfs de neus op te halen voor het merendeel van haar (potentiële) kiezers. Dat kan zijn door genoten opleiding van het gros van alle kiezers, maar ook door leeftijdsdiscriminatie. Blijft FvD koketteren met academische jeugd en de neus ophalen voor alles wat ouder is dan dertig jaar? Dan zal het een nichepartij blijven. De kiezer is namelijk niet gek.

18 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  Tja, een betoog met een hoog emotioneel gehalte.

  ARTIKEL
  Wat fijn dat u zich zorgen maakt over het FvD. Als ik me niet vergis heeft u zich indertijd verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van de PVV. Indien dit klopt dan zou het wel kies zijn geweest als u dat even had vermeld. Dan zou uw zorgen om gebrek aan gedifferentieerde aantrekkingskracht van het FvD op de juiste waarde kunnen worden ingeschat. Of solliciteert u nu bij het FvD?

  THEORIE
  U stelt: “Wat is dat toch met het Forum voor Democratie en haar focus op kakkineuze kiezers en leden onder de dertig jaar?”

  Mijn vraag: Kunt u deze stelling onderbouwen?

  PRAKTIJK
  Uit peilingen blijkt dat het FvD rond de 14 zetels zouden innemen bij huidige verkiezingen. Een eenvoudige rekensom geeft aan dat dit aantal zetels overeenkomt met een totaal van 981.484 kiezers (op basis van de kiesdeler van 70.106 kiezers tijdens de 2eK verkiezingen van 2016). Op het eerste gezicht kunnen we rustig stellen dat de populatie kiezers van het FvD niet uit een enkele hoek komt. En de gemiddelde kiezer aanspreekt.

  De volgende insteek en bijbehorende vragen liggen echter meer voor de hand. U gaat niet in op de vraag waarop de eventuele groei van het FvD gestoeld is. Ook diept u de vraag niet uit naar het maximale theoretische groeipotentieel van het FvD. Jammer.

  Disclaimer: wellicht bent u ervan op de hoogte dat ik geen FvD fan ben en Baudet en Cliteur zelfs heb beschuldigd van intellectuele luiheid.

 2. Gerton van Unnik schreef:

  Nee hoor, meneer of mevrouw Voight-Kampf. Ik ben statenlid geweest van PVV en raadslid onder de vlag van Artikel50. Wat er dat verder toe doet en wat u hiermee insinueert is mijn tegenvraag. Is men “af” als iemand politiek actief is geweest voor de meeuwenpartij? Een wat merkwaardige reflex. En nee, het stuk is niet als een afkraakstuk geschreven; dan leest u verkeerd. Uw perceptie.
  Wat uw vragen betreft over de groei van FvD stel ik u voor zelf een stukje te schrijven; in mijn analyse geef ik slechts aan waar juist mogelijke beperkingen liggen voor groei. De focus op 30-min binnen de ledenpartij en de activiteiten die FvD organiseert is vorige maand nog duidelijk en gemotiveerd aangegeven door het bestuur tijdens het jaarlijkse ledencongres in de RAI. “Als FvD-leden buiten de JFVD onderling activiteiten willen organiseren kan dat altijd, maar wij gaan dat als FvD niet doen,” zei Baudet daarover na een vraag uit het publiek. Er is inmiddels ook een los clubje die zelf lezingen is gaan organiseren.
  Overigens ben ik zelf (nog) lid van het Forum voor Democratie tot 1 januari 2019. Daarna mag het zelf de broek ophouden via de officiële subsidies waar het FvD als ledenpartij recht op heeft.

 3. Rob Wouters schreef:

  Met zekere regelmaat verschijnen er dergelijke afbraakstukjes over FvD en dan ook nog vaak van mensen uit politiek rechtse hoek. Natuurlijk maakt een jonge partij als FvD allerlei fouten en is het een klein clubje dat binnen de partij de toon zet. Bij welke partij is dat niet het geval? Die stukken, ook van iemand als Chris Aalberts, wekken bij mij toch vooral de indruk van nervositeit over de opkomst van een nieuwe rechtse partij die zetels gaat afpakken van PVV en VVD en veel persoonlijke frustratie.

 4. Voight-Kampff schreef:

  Legt u dan even het volgende uit:

  – de discrepantie tussen een “nichepartij” en de huidige prognose van rond 14 zetels?

  – de samenstelling van de groep van de rond 14 gepeilde zetels?

  Antwoord op uw vraag mbt uiten PVV achtergrond: het kan een bepaalde vooringenomenheid aangeven die de lezer nodig heeft bij de beoordeling van het artikel en positie van de schrijver.

 5. Jubbe Feenstra schreef:

  Analyse is geheel terecht. Forum zet in op Provinciale Staten verkiezing. Hoopt daar een slag te slaan. Maar juist de jonge kiezer gaat niet naar de PS-stembus. Dat gebeuren trekt alleen oudere en zeer oudere kiezers.
  Over het hele provinciale gebeuren horen we weinig. Facebook pagina is weinig zeggend. Het lijkt wel of de ‘schwung’ er uit is. Vooral bij Hiddema. Die man zit liever in een hoekje met een boek dan in de 2e Kamer .Het geheel wordt in de grond geboord door Henk Otten. Heb de man een keer ontmoet en die meneer deugt niet. Heeft geen idee hoe hij een politieke partij moet runnen. Hij heeft Thierry in de tang en wordt de doodsteek van FvD. Hij is echter zo’n ijdeltuit dat hij, Henk Otten, dit nooit zal erkennen.

 6. Voight-Kampff schreef:

  @JubbeFeenstra.

  Over Hiddema. Wellicht begrijpt Hiddema beter dan u dat twee zetels geen inbreng heeft. Alles wat het FvD aandraagt wordt weggeblazen en afgestemd.

  De spel is dat van een machtsposite (meerderheid 2eKamer) en niet van waarheid en eloquentie. Heb dit in een eerder artikel van Juvenalis aangekaart, maar mijn stelling loopt ook daar tegen onwetendheid aan met Machiavelli.

  Mijn punt: het FvD heeft geen onderscheidend politiek programma. Een valide analyse duidt op een gecorrumpeerde rechtsstaat. Het FvD schiet daarin intellectueel te kort of wil er niet aan.

 7. Voight-Kampff schreef:

  @Gerton.
  Mijn vragen komen voort uit de content van uw artikel. Het is daarom ook niet terecht dat u mij verzoekt om een kolom te schrijven terwijl u gewoon mijn vragen kunt beantwoorden.

  Voor de volledigheid vermeld ik hierbij nogmaals mijn vragen en verzoek u dan om verklaring of bijwerking van uw stelling:
  – de discrepantie tussen een “nichepartij” en de huidige prognose van rond 14 zetels mbt het FvD?
  – de samenstelling van de groep van de rond 14 gepeilde zetels voor het FvD?

  Tenslotte deel ik een tweetal observaties met u. Indien een reactie u niet aanstaat dan kunt u overwegen om niet meer publiceren. Publiceren en reageren zijn nu eenmaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Voorts, deductieve redenatie brengt het risico met zich mee dat deze niet aansluit bij de werkelijkheid. Zo ook in uw artikel. Daarom geef ik u het advies om voortaan de inductieve redeneertrant te hanteren, gebaseerd op een aanwijsbare en onweerlegbare data set. Een daaropvolgende analyse en conclusie geeft de mogelijkheid tot verificatie/ falsificatie in relatie tot een werkelijkheid (doel of doelen). Makkelijker voor u en de lezer.

 8. Gerton van Unnik schreef:

  Meneer of mevrouw Voight-Kampff, de ‘dynamiek’ van peilingen zoals die van Maurice de Hond ben ik van nabij, als oud-bestuurslid van de partij Artikel50, mee bekend. Vraagstelling en zelfs deels de gewenste uitkomst zijn te sturen. Daarnaast zeggen 14 zetels in de peilingen niet veel. Een PVV werd begin 3017 op 30+ zetels gepeild. Het werden er 20. Peilingen zijn palingen.

 9. Gerton van Unnik schreef:

  Oeps. Ik vergat te melden dat die peilingen en gewenste uitkomsten van Maurice de Hond gewoon te koop zijn. Taal en vraagstelling geven verl mogelijkheden. Dat is geen geheim in de wereld van de politiek.

 10. Gerton van Unnik schreef:

  @JubbeFeenstra Landelijke politiek is één ding, lokale politiek een andere. Het middenbestuur is weer totaal anders. Heel zwart-wit gezegd zijn de Provinciale Statenverkiezingen maar voor één ding belangrijk: scoren om twee maanden later zo veel mogelijk senatoren te kunnen leveren voor de Eerste Kamer. Daarna zouden die statenleden vooral 4 jaar lang het liefst “hun bakkes” moeten houden, zoals de Braboneger dat zou noemen. Het provinciebestuur is niet sexy, gast over ern paar afgebakende gebieden die al helemaal gaapverwekkend zijn en uiteindelijk neerkomen op het verdelen van zakken subsidie vanuit het Rijk en de EU. Overigens ben ik van mening dat de kiezer best met wat onderwerpen warm te maken zijn, maar die verkiezingsissues moeten ze zelf maar uitvinden. Ze liggen voor het oprapen, als ze die maar willen zien, of er wat mee willen doen.

 11. Voight-Kampff schreef:

  @Gerton.

  Nergens breng ik Maurice de Hond ter sprake. Oeps mijnheer Gerton.

  Ik baseer mijn aantal op een gemiddelde van een combinatie van buro’s, zoals aangegeven door Peilingwijzer en Allepeilingen !!

  Dus dan kunt u nu overgaan tot het beantwoorden van mijn vragen en verklaren:
  – het gat tussen uw aanname van een “niche” partij en de prognose van ongeveer 14 zetels met pak ‘m beet 981.484 potentiële kiezers?
  – de samenstelling van de populatie van die 14 zetels of ongeveer 981.484 potentiële kiezers (volgens u homogeen)?

  De keuze is eenvoudig: u verklaart e.e.a. op rationale wijze of past uw emotionele wensdenk verhaal aan!

  Redelijk toch!

 12. Voight-Kampff schreef:

  @Gerton.

  U meldt zich niet meer terwijl onze discussie nog een open einde heeft. Welnu, dan trek ik de conclusie maar en beëindig deze discussie: uw verhaal in dit artikel komt niet overeen met de werkelijkheid en is daarom een wensdenk verhaal !

  A propos; tot tweemaal toe redeneert u niet op basis van feiten (in artikel + in uw reactie aangaande Maurice de Hond die ik niet heb genoemd) ondanks mijn expliciete waarschuwing. Redeneren op basis van feiten blijft een aandachtspuntje voor u !

 13. Voight-Kampff schreef:

  Observatie: u bent politiek actief (PVV, FvD en Artikel 50).

  Vanuit mijn belangstelling voor de publieke zaak en ook een beetje uit nieuwsgierigheid; wat is zoal u toegevoegde waarde (in theorie en praktijk)?

 14. Voight-Kampff schreef:

  @ Gerton.

  U geeft niet thuis op mijn vraag wat betreft toegevoegde waarde.

  Conclusie vooralsnog: niets te melden op dit gebied !

  Discussie gesloten.

  Ik zie uit naar uw volgende artikel !

 15. Gerton van Unnik schreef:

  @Voight-Kampff Waarom zo op de teentjes getrapt? Denkt u er maar van wat u wilt. Ik hoef geen rekening te houden met autisme als ik wat schrijf. Mijn opinie is ook maar een mening. U kunt stukjes ook niet lezen.

 16. Voight-Kampff schreef:

  @ Gerton.

  Zo kennen wij u weer; op de man spelen als u het niet meer weet.

  Hoe u erbij komt dat ik op mijn teentjes getrapt ben, is mij een raadsel! Ik begrijp ook niet wat mijn persoon ermee te maken heeft, daar ik inhoudelijk reageer.

  Natuurlijk kan ik ook niet reageren. Alhoewel dat geen argument is, kunt u ook overwegen om geen stukjes te schrijven. Uw artikel kan gewoon de toets der kritiek niet doorstaan.

  Een opinie (mening) is risicovol, daar het doorgans emotioneel is en daarom vaak niet op de realiteit aansluit. Daarentegen is een conclusie gebaseerd op data en analyse altijd welkom.

  Ik wil er graag aan toevoegen dat er een strijd van onderwerping van het volk door de overheid aan de gang is. Juiste publicaties zijn hierin uiterst belangrijk. Zo ook in dit geval. U pakt m.i. het FvD aan voor de verkeerde reden. Mijn conclusie heb ik naast de uwe gezet om het FvD te ontmaskeren als een stelletje zelfingenomen wauwelaars, die hun huiswerk niet hebben gedaan en hun talenten op de verkeerde wijze inzetten. Mijn pleidooi; de werkelijke vijand (overheid) wordt niet herkend en er bestaat geen oppositie die dit probleem adresseert. Met hier en daar wat accentverschuivingen vissen alle politiek partijen in hetzelfde vervuilde water.

  Peace out.

 17. Gerton van Unnik schreef:

  @Voight-Kampf Zucht. Relax. Vrij land. Uw tip om “te overwegen geen stukjes te schrijven” is overigens buitengewoon eng. Lees dan gewoon niet. Denk aan uw hart.

 18. Voight-Kampff schreef:

  @ Gerton.

  In de rol van slachtoffer kruipen is onvolwassen.

  “Buitengewoon eng”? Schrijf en publiceer wat u wilt. Ik tracht u slechts te behoeden voor verder gezichtsverlies. U kunt uzelf te kijken zetten zoveel u blieft. Don’t let me stop you.