DE WERELD NU

Frankrijk – Stampende Laarzen of Franse Pantoffel Generaals?

Frankrijk

In Frankrijk roepen Franse generaals, officieren en andere militairen op tot actie tegen de binnenlandse chaos. Is dit een storm in een glas water? Alexander van der Meer legt de situatie uit.

Een paar weken geleden zagen we in Turkije een open brief van een groep admiraals, die eveneens veel stof deed opwaaien.

Op 21 april was het precies 60 jaar geleden dat Franse generaals vanuit Algerije een coup wilden plegen tegen toenmalig president Charles de Gaulle. Het rechtse opinieblad Valeurs Actuelles achtte deze dag kennelijk het juiste moment om een open brief te plaatsen van twintig generaals – gepensioneerd in dit geval. Deze zogeheten ‘tribune’ stond eerder al op de site van één van hen, die het initiatief had genomen.  Het aantal militairen dat heeft ondertekend, schijnt inmiddels in de duizenden te lopen…

De brief is getiteld: ‘Pour un Retour de l’Honneur de nos Gouvernants’, en is een oproep aan de autoriteiten om ‘hun eer terug te vinden‘. De tekst is bombastisch: “Onze driekleur is niet zomaar een lapje stofbijvoorbeeld.

De ondertekenaars verwijten de regering ernstige problemen in Frankrijk niet aan te pakken. Daarbij gaat het ze vooral om het gebrek aan openbare orde en veiligheid op straat. Ze benoemen ‘islamistische separatisten‘, ‘hordes uit de banlieue’s‘ en ‘tweedracht zaaiende antiracisme activisten‘ als groepen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Het sleutelwoord is ‘délitement’ – het uiteenvallen van het vaderland. Inderdaad zijn hele wijken in bezit genomen door drugdealers en islamisten, waar de politie nauwelijks nog durft te komen. Als ze dat wel doen, worden ze op veel geweld onthaald. Dankzij de sociale media staan de beelden daarvan de meeste Fransen op het netvlies gebrand…

Er zijn naar schatting 60 ‘quartiers de reconquête républicaine’ – door de republiek te heroveren wijken – een sinds 2018 officieel gebezigde term. In de tribune wordt gesproken over wijken die ‘onderworpen zijn aan dogma’s in strijd met de grondwet’.

Tot op heden is van die ‘herovering’ niets terechtgekomen; de situatie lijkt alleen maar zorgelijker geworden. De briefschrijvers – en niet alleen zij – zien dat als ‘het afbrokkelen van het grondgebied van de Republiek’. Dat is hun motivatie om aan de noodrem te trekken.

Er is zeker de laatste jaren in Frankrijk een toenemende stroom van berichten over moord en doodslag op straat door volk van allochtone komaf. Gecombineerd met het al jaren zeurende geweld door die groep tegen vrouwen in het openbare leven, én met de speciale voorkeur van islamistische terroristen voor Frankrijk levert dat een explosief mengsel.

Maar liefst 44% van alle islamistische aanslagen in Europa vindt plaats in Frankrijk…

Bedenkelijker wordt het als de generaals vaststellen dat er een moment kan komen dat het leger moet ingrijpen om een burgeroorlog te voorkomen. Al schrikt men in Frankrijk beduidend minder van dit soort teksten dan in Engeland of Duitsland…

Dit is overigens lang niet de eerste keer dat de dreiging van een burgeroorlog wordt gesignaleerd.

Bovendien gaat het om hoge militairen met pensioen, en niet in actieve dienst. De brief werd aanvankelijk dan ook nauwelijks opgemerkt. Toch is er inmiddels flinke stampij over.

Het scheelde dat twee dagen na de publicatie de zoveelste terroristische aanslag plaatsvond. In Rambouillet werd een administratief medewerkster van de politie neergestoken door een Tunesische jihadist. Hij was genaturaliseerd na tien jaar illegaal in Frankrijk te hebben verbleven. Zij was het 271ste slachtoffer van islamistische terreur – sinds Mohamed Merah in 2012 dit bloedwerk begon.

Op diezelfde dag liet Marine Le Pen van het Rassemblement National weten achter de ondertekenaars van de open brief te staan. Zij nodigde ze uit met haar campagne te voeren voor de presidentiele verkiezingen over exact één jaar…

Er is ook een presidentskandidaat die een komende burgeroorlog mogelijk acht: generaal Pierre de Villiers. Hij was stafchef van het Franse leger maar werd in 2017 door president Macron de laan uitgestuurd, na oplopende meningsverschillen over het budget van de strijdkrachten. In recente peilingen zou 20% van de Fransen geneigd zijn op hem te stemmen, een buitengewoon vooruitzicht voor een nieuwkomer. En vooral een goede indicator van burgerlijke onvrede

Zijn opvolger Generaal François Lecointre, door Macron benoemd, liet weten alle militairen die de brief ondertekend hebben zwaar te zullen straffen. En het leger uit te schoppen, mochten ze nog in actieve dienst zijn… Dat kan in het land van de vakbonden juridisch een zware dobber worden, maar lijkt me vooral om virtue signaling te gaan: even laten weten dat je moreel aan de goede kant staat.

Hoofdondertekenaar van de tribune was generaal Christian Piquemal, onder meer vijf jaar lang commandant van het Vreemdelingenlegioen. In 2016 kwam hij in opspraak door zijn aanwezigheid bij een demonstratie van extreemrechts in Calais, tegen de massa’s migranten die via die stad naar Engeland wilden – en nog altijd willen. Hij werd toen gearresteerd, wat veel ophef gaf. Een ex-bevelhebber van het legendarische Vreemdelingenlegioen kan op flinke populariteit rekenen onder de Fransen.

Het epistel in Valeurs Actuelles heeft politiek links, groen en extreemlinks in staat van hysterie weten te brengen. Niet verwonderlijk van juist die politici die stelselmatig het geweld van immigranten en islamisten wegwuiven. En bovendien, zoals mijn buurman – een gepensioneerde kolonel van de genie – het uitdrukt : “Links in Frankrijk is het gekste links van de wereld.

De leider van extreemlinks, Jean-Luc Mélenchon, zegt het parket van Parijs te hebben gevraagd eventuele strafbare feiten te signaleren en te vervolgen. Geheel in karakter eist hij ook strafvervolging tegen de boodschapper: opinieblad Valeurs Actuelles. Commentatoren konden het niet laten te herinneren aan de warme banden die hij zelf onderhield met verschillende Latijns-Amerikaanse generaals…

Mélenchon schold tenslotte Macron de huid vol omdat die nog niet heeft gereageerd. Waar de president overigens groot gelijk in heeft: dat zou de zaak onnodig opblazen.

Een rechtse politicus noemde de affaire ‘pain béni’ voor links – gezegend brood. Door de dreiging van een zogenaamde staatsgreep op te blazen, zijn mogelijk stemmen te winnen. En het leidt de aandacht af van de onvermijdelijke islamistische aanslagen, die Marine Le Pen juist verder helpen. Zij lijkt zichzelf overigens in het geheel geen dienst te hebben bewezen door hals over kop achter deze generaals te gaan staan…

President Macron heeft de jachthonden alvast op haar losgelaten. Zo zei Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin dat Le Pen blijkbaar de voorliefde van haar vader voor het geluid van marcherende laarzen heeft geërfd. Een andere minister sprak over ‘een handjevol pantoffel-generaals die oproepen tot een opstand, met steun van Marine Le Pen’.

Mevrouw Florence Parly – de Minister van Defensie, is razend en zwaait ook al met sancties tegen militairen die hebben ondertekend. Maar ja, gepensioneerde militairen mogen er natuurlijk gewoon een mening op na houden. Bovendien wordt in de brief geenszins opgeroepen tot geweld. Noch tot een ‘staatsgreep’, zoals men ter linkerzijde krijst.

De bekende opiniemaker Eric Zemmour zei: “De generaals roepen niet op tot een opstand, maar tot veiligheid.”

In de tribune worden ook de Gele Vesten genoemd. Vrij vertaald stellen de schrijvers vast dat politie en justitie namens de president deze volksbeweging met ongekend geweld hebben bejegend. Terwijl ze banlieues waar tuig de scepter zwaait niet binnen durven te gaan. Of beter gezegd: het geweld dat ze daar te wachten staat niet met gepast geweld mogen beantwoorden.

Daar hebben ze een puntje…

PS: Fransen peilen zich suf en er is natuurlijk alweer een peiling gehouden naar de brief in Valeurs Actuelles. 58% is het eens met de inhoud, en op sommige punten is dat percentage veel hoger: 86% vindt dat de wetten van de Republiek inderdaad niet overal gelden, 84% ziet toenemend geweld, en driekwart vindt dat de antiracismebeweging averechtse gevolgen heeft. Bijna de helft van alle Fransen (49%) ziet een rol voor het leger in het herstel van orde en veiligheid, desnoods op eigen initiatief


Alexander van der Meer is correspondent van onder andere Veren of Lood in Frankrijk.

Of de boven dit artikel afgebeelde Franse officier de brief ook heeft getekend is ons onbekend (Redactie).

16 reacties

 1. carthago schreef:

  Perfect artikel, dank Alexander.
  Fransen zijn geen slappe makke dutchies ,germs of engelsen. Ze zijn zeer tolerant ,behalve als hun eigen vrijheid wordt bedreigd..Dat is waar de islamisten beginnen te stoken en te provoceren .Die burgeroorlog komt er toch wel want de jihadisten ontlokken het bewust met de linkse nazi’s ( nog)aan hun kant .De stakkers.

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Nergens ter wereld leven moslims vrfeedzaam samen met andere religies. Dat is normaal voor moslims. Lees hun koran en zie dat ze gelijk hebben. Ze kunnen en willen niet anders. Wat er overblijft voor moslims? Strijd met de nietmoslims. Wat er overblijft voor andere geloven? Terug vechten of overgave. Gelet op de politiek correcte meningen binnen de eu, wordt het overgave, staat al vast. Behalve dan de oost europese landen die worden geregeerd door politici met ballen, waarvan de eu watjes zeggen dat dat dictators zijn .

 3. Youp schreef:

  Een staatsgreep. Hmm. Dat kan natuurlijk ook nog. Zouden de regeringen daarom de Europese legers wegbezuinigen? Overigens vraag ik mij af hoe groot de islamitische component is in het Franse leger? Aan wiens kant gaan zij vechten?

 4. Dick Orwell schreef:

  Heel Europa wordt sneller en sneller in Joegoslavië getransformeerd. Met onherroepelijk vroeg of laat hetzelfde einde.
  Hoe eerder er ingegrepen wordt, des te groter de kans dat het in ons voordeel uitpakt.
  Als je dat wappie-denken vindt, hoop ik dat je gelijk krijgt..
  Maar dat zou de eerste keer zijn in de geschiedenis.

 5. Youp schreef:

  Militairen zijn de meest loyale burgers die er zijn. Desnoods zijn ze bereid hun leven te geven. De briefschrijvers mogen dan gepensioneerd zijn, het zijn geen domme mensen. Het is opmerkelijk hoe de politiek deze mensen ignoreert, afserveert en zelfs ontslaat, indien mogelijk. Vanzelfsprekend is deze situatie verwacht door de mensen die aan de touwtjes trekken van Macron cum suis. Dat is de sociale en politieke instabiliteit agv massa-immigratie van niet compatibele bevolkingsgroepen. De toegenomen onveiligheid. Ook de mogelijkheid van een burgeroorlog zal in hun draaiboeken staan. Je vraagt je af wat ze van plan zijn in een dergelijk scenario. Zouden de robot honden en doorgeladen drones al ergens klaarstaan? Of heeft Billy een ‘vaccin’ laten prepareren dat agressiviteit uitbant?

 6. Anonymous schreef:

  Als meerdere generaals, gepensioneerd of niet, ergens voor waarschuwen, dan liggen de plannen al klaar.

  Daarnaast, leert de geschiedenis, zal een (linkse) kliek die denkt met van alles weg te kunnen komen, vroeg of laat, haar hand overspelen, en daarmee een weerstand oproepen die niet corrigerend op zal treden, maar zuiverend, omdat die ook weten dat langzaam groeiend verzet in de kiem gesmoord gaat worden, minimaal onderdrukt, dus plotsklaps overweldigend toeslaan de enkele overgebleven optie blijft.

  Tevens is aan te raden de Legionnaires niet te gaan uitdunnen, want voor hen is het legioen hun vaderland.
  Tienduizenden zwaar gedisciplineerde, en getrainde, elite militairen op de tenen gaan stampen, is de meest zekerste manier om het station van de dialoog aangaan snel te passeren. Vandaar de grote mond bluf van de Franse politiek, wat een wedstrijdje piemel meten is, maar waarbij de politiek aan het kortste eind zal trekken (pun intended).

  Verder is de verholen waarschuwing volkomen logisch: handhaaf overal hetzelfde, of wij gaan ons verplicht voelen dat zelf te gaan doen. Normaliter begint zoiets met het afsnijden van de kop van de slang.

 7. Bas schreef:

  Volgens AIVD baas Erik Akerboom zijn conservatieve christenen het gevaar. Maar die was als korpschef ook al de weg volledig kwijt met z’n iftar bezoekjes.
  Burgermeester Rachida Dati (Algerijns van geboorte) van het 7e arrondissement Parijs is het trouwens volledig eens met de Generaals.

 8. politiek profeet schreef:

  Als oud-beroeps, met 3 sporen in het zand……ben ik het zeer eens met de franse oproep.
  In nederigland zal dit niet kunnen, helaas, alles zal ondergronds moeten worden opgebouwd.
  Als oud-Gladio getuige is deze kans op externe wapenopslag helaas teniet gedaan.
  Rest waarschijnlijk het oostblok alszijnde toelevering.
  Het zal niet lang meer mogen duren voordat de bom barst….we glijden echt het moeras in en er geen redder aan de kant met een toewerpingstouwtje…

 9. carthago schreef:

  @Bas.Yep,zoals korpsbal joop van Riessen in 2007 op de tv opriep Wilders te mollen en Pvv stemmers op de holocausttrein te zetten .Gaaf land.

 10. Anonymous schreef:

  Gladio is er nog steeds, en anders Antwerpen.
  Geen redder is extra motivatie.

 11. Atila Yavuz schreef:

  Het wordt hoog tijd dat een coup en of een burgeroorlog ook in de zo veilig geachte EU lidstaten kan gaan plaatsvinden. De op populisten stemmende kiezers krijgen dan precies wat ze verdienen, en dat is in mijn ogen dat ze asiel zoekende vluchtelingen worden en of een bloedige oorlog van dichtbij ervaren.

  İn Frankrijk is de tweedeling er rijp voor net als in de USA met de coup door de stemfraude van Biden.

  Ben benieuwd of de Grieken EU vluchtelingen ook dood laten bloeden, Nederland gaat iig slechts een handjevol EU vluchtelingen accepteren, wegkijken en laat de rest het bos inlopen.

  Karma is a bitch, what goes around comes around.

 12. Anonymous schreef:

  @Atila Yavuz, opmerkelijke reactie, denkt u nu echt dat in het geval van een coup of burgeroorlog de populisten stemmende kiezers gaan krijgen wat ze verdienen? Wie zijn die populisten volgens u, en hoe gaan ze dan vluchteling worden? Of spreekt hier meer uw wensdenken?
  Heeft u enige notie van welke oorlogsstrategie Nederland heeft ingezet sinds 1947?

 13. carthago schreef:

  Foutje van yavuz.Met populisten bedoelt hij natuurlijk marokhanen en toeterturken.Fixed it.

 14. Cool Pete schreef:

  Heel verstandige en loyale mensen, de [ex-]militairen.
  Goed voorbeeld, doet goed volgen.

  Onze Westerse beschaving overeind houden, is noodzaak.
  Voor ontwikkeling, opbouw en geluk, heb je de Westerse beschaving nodig.

  Anders blijft alleen de afbraak, armoede, ellende en massaal geweld over …

 15. Atila Yavuz schreef:

  @Anonymous.

  Je zou het wensdenken kunnen noemen, mijn zintuigen vermoeden een intelligente balans in onze samenleving. Observaties in de dierenwereld en natuur bewijzen het. De mensheid is daar niet van uitgesloten zie eerdere imperiums en hun verval door hoogmoed of onverschilligheid.

  Verhelder mij over de oorlogsstrategie van NL na 1947.
  Verwacht u enig verschil met de oorlogsstrategie voor WW2 en de capitulatie van NL binnen een kwartier na de 1e aanval ?

 16. Anonymous schreef:

  @Atila Yavuz, binnen een kwartier? Leest u de verslaglegging van bijvoorbeeld het IJsselmeer erop na.