DE WERELD NU

Frankrijk – oppervlakkige schermutselingen met moslimgeweld

France2017,, Frankrijk

Hoe moet het verder met Frankrijk na de moord op leraar Samuel Paty? Dr. Manfred Gerstenfeld is er weinig optimistisch over.

Frankrijk heeft schier onoplosbare problemen met een deel van haar moslimbevolking. Het zit er niet naar uit dat er acceptabele oplossingen mogelijk zijn binnen het kader van de liberale democratie, die de problemen naar behoren zullen adresseren  – zelfs als de politieke wil daartoe zou bestaan.

President Macron kent het probleem al jaren. Hij heeft nu duidelijk gezegd dat zijn regering de kwestie gaat aanvatten. Macron heeft echter weinig praktische maatregelen genomen. De Corona-pandemie biedt hem vooralsnog een excuus af te zien van verdergaande stappen.

De laatste weken betekenden echter een confrontatie met de realiteit. De leraar Samuel Paty werd op 16 oktober onthoofd in Conflas-Sainte-Honorine, een voorstad aan de noordwestelijke zijde van Parijs. Met een groot mes werd hij vermoord door een18-jarige moslim. Het slachtoffer had  zijn leerlingen voor hen controversiële cartoons uit het tijdschrift Charlie Hebdo getoond, met de profeet Mohammed als onderwerp.

De vader van een van zijn mohammedaanse leerlingen had op internet getuigd van zijn woede. De aanstaande moordenaar – zoon van Tsjetsjeense immigranten die al tien jaar in Frankrijk wonen – nam contact met hem op. Deze jonge man betaalde enige leerlingen van Paty om hem de leraar aan te duiden, zodat hij wist wie zijn slachtoffer moest worden. Na zijn daad werd de moordenaar door de Franse politie doodgeschoten toen zij hem wilde arresteren.

De resulterende publieke woede was enorm. Macron en zijn regering begrepen dat snelle maatregelen waren geboden. De regering startte een programma waarbij tientallen invallen werden gedaan en velen werden gearresteerd. Ook werden enige organisaties van extremistische moslims ontbonden en verboden. Een van de verboden organisaties was het Cheikh Yassine Collective, genoemd naar de stichter van terreurgroep Hamas. De Franse minister van binnenlandse zaken – Gerard Darmanin – zei dat de leider van deze groep – Abdelhakim Sefrioui – blijkbaar een fatwah tegen Samuel Paty had uitgevaardigd. Ook werden diverse radicale asielzoekers Frankrijk uitgezet.

Meer incidenten volgden. Het belangrijkste was een terreuraanval op 29 oktober in een kerk in de Zuidfranse stad Nice. Een Tunesiër vermoorde er drie mensen. Een andere gewelddadigheid was het bekladden van een gedenkteken voor de Armeense genocide met pro-Turkse leuzen en slogans van de Grijze Wolven. Deze organisatie werd hierop in Frankrijk verboden.

Op de achtergrond waren er voor Macron al voor de onthoofding van Paty meer redenen ontstaan om harder op te treden. De eerstvolgende presidentsverkiezingen in Frankrijk worden in 2022 gehouden. Zoals de zaken nu staan lijkt het er op dat de eindstrijd daarvan een herhaling wordt van de verkiezingen van 2017, waarbij Macron het moest opnemen tegen Marine Le Pen, leider van het rechts populistische Rassemblement National.

Na de moord op Paty gaf Le Pen een persconferentie. Ze bepleitte daar dat Frankrijk zich voorbereidt op een oorlog met de islam, en daarvoor de benodigde wetgeving invoert. Ze voegde er aan toe dat de maatregelen die Macron nam inadequaat en strategische anachronismen[1] zijn, aangezien de bestaande situatie een herovering (van voorsteden en initiatief) vereist.

Macron was een topleerling van de Franse staatsacademie. Hij is veel intelligenter en bezit meer kennis van zaken dan Le Pen. Macron is ook de betere debater van de twee. Dat bleek ook tijdens hun confrontatie tijdens de finale van de verkiezingen in 2017. Maar in toekomstige debatten heeft Le Pen nu een enorm sterk argument: er moet een bedreiging van essentiële Franse normen en waarden worden bestreden, en de Franse maatschappij staat onder grote druk van een deel van de moslims die al in het land leven. Le Pen zou in haar retoriek zelfs haar pijlen op àlle moslims kunnen gaan richten.

Het officiële aandeel van moslims in de Franse bevolking  wordt meestal geschat op rond de 6%. Dit is vermoedelijk aan de lage kant. In een debat zou Le Pen kunnen stellen: “U praat veel over het probleem met radicale moslims, maar u heeft er niets van belang aan gedaan“. Ze zal in staat zijn dat te onderbouwen met vele voorbeelden, zoals het grote aantal moslimgetto’s in veel steden in Frankrijk waarin vrijwel alleen moslims wonen. Een rapport uit 2004 constateerde dat in Frankrijk ongeveer 1,8 miljoen mensen leefden in getto’s, of in wijken die hard op weg waren dat te worden. Sindsdien is weinig succes met het verbeteren van deze situatie geboekt. De autoriteiten zijn nauwelijks in staat zich toegang te verschaffen tot deze wijken. Elk nieuw incident zal het argument van Le Pen dit aangaande richting 2022 verder versterken.

Er zijn twee niveaus die moeten worden overwogen met betrekking tot de voorstellen van Le Pen en de mogelijkheden die de Franse wet er toe biedt. Binnen de regels van een liberale democratie kunnen gewelddadige moslims niet effectief bestreden worden. Erger nog: als puntje bij paaltje komt zou een meerderheid van de Fransen wel eens voorstander kunnen zijn van een tijdelijk afscheid van de grenzen die liberaal-democratische waarden stellen.

In Europa heerst sinds lang het misverstand dat er een verschil bestaat tussen moslims en islamisten. Volgens deze gedachte zijn islamisten volgelingen van de “politieke islam”. Andere moslims zouden zich meer op de spirituele kanten van de islam richten. In de praktijk is dat onderscheid veel vager. De ontwikkelingen van moslimpopulaties volgen een vaste en herkenbare differentiatie. Het ene uiterste daarbinnen zijn de mensen die zichzelf zien als moslims omdat ze in het geloof geboren zijn. Dat zijn vooral culturele moslims. Het andere uiterste omvat de mensen die geloven dat de islam hen belooft dat zij de wereld zullen beheersen – of dat via het woord of het zwaard zal moeten worden bewerkstelligd doet daarbij niet ter zake.

Terwijl de verschillen tussen deze uitersten zijn enorm zijn, blijken de scheidslijnen echter vloeiend. De moordenaar van Paty stond niet bekend als geradicaliseerd. Sinds zijn familie in Frankrijk arriveerde waren er ook geen signalen van radicalisering opgevangen. Onder de vele miljoenen moslims in Frankrijk kan hij geen uitzondering zijn. Een aantal dat thans niet radicaal is, zal dat in de toekomst mogelijk nog wel worden. Ook het omgekeerde komt voor. Mogelijk speelt ook de hoge werkloosheid onder jonge moslims een rol bij radicalisering.

Ook de rol van basale Franse waarden is van groot belang. De scheiding tussen kerk en staat is een sleutelconcept in de Franse bestuurscultuur. De bescherming van die laïcité heeft daarom ook een hoge prioriteit voor veel Fransen. De schrijfster Caroline Fourest – – sinds lang kritisch over de islam – schreef recent dat Frankrijk niet zonder die laïcité  kan bestaan. Zij bepleit dat het Observatorium voor Secularisme toezicht uitoefent op campagnes die de geest van mensen vergiftigen in plaats van die aan te moedigen.

Als Frankrijk nog actiever maatregelen gaat ondernemen tegen de radicale islam, kan dat leiden tot een scala aan woedende reacties van islamitische landen. Turkije, waarvan de verhoudingen met Frankrijk intussen buitengewoon gespannen zijn, is er een voorbeeld en potentiële leder voor. President Rayep Tacib Erdogan heeft Macron al aangeraden zich eens psychiatrisch te laten onderzoeken. Een aantal landen boycot Franse producten, een actie die in de moslimwereld in populariteit groeit. De uitspraak van de  Maleise oud-premier Mohamad Mahathir was veel ernstiger:

“Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past.

Moslims hebben het recht om boos te zijn en miljoenen Fransen te doden [als vergelding voor de massamoorden in het verleden.]

Schrijvers in omringende landen hebben aangegeven dat de impact van de onthoofding van Samuel Paty en de publiciteit erover gering waren. Dat is een indicatie hoe beperkt de Europese bewustwording van dit belangrijke probleem is. Het feit dat ook in andere Europese landen geradicaliseerde en gewelddadige moslims bestaan geeft het een andere dimensie. Maar Frankrijk vormt het front waar de uitdaging van radicale moslims aan de liberale democratie zal worden beslist.

De huidige – oppervlakkige – confrontaties die de Franse regering met de radicale islam had zullen in de toekomst worden gezien als weinig meer dan een voorspel, een voetnoot wellicht. Het wordt een strijd waarop men niet is voorbereid.


 1. Noot van Redactie – Dit is een sneer naar de Franse strategie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, om achter de Maginotlinie te blijven. Waarna de Duitse Blitzkrieg het Franse leger via een omtrekkende beweging oprolde.

Dit artikel over de huidige en toekomstige islamitische perikelen van Frankrijk verscheen eerder als BESA Center Perspectives Paper No. 1,791, op 30 oktober 2020.

Vertaling uit het Engels door Pim Beaart

Meer over Frankrijk en de islam vindt u hier.


Dr. Manfred Gerstenfeld is Senior Research Associate van het BESA Center, oud-voorzitter van het Steering Committee van het Jerusalem Center for Public Affairs en auteur van The War of a Million Cuts. Hij ontving onder meer de 2019 International Lion of Judah Award van het  Canadian Institute for Jewish Research als erkenning dat hij de leidende internationale expert is op het gebied van eigentijds antisemitisme.

10 reacties

 1. Fran schreef:

  Het wordt tijd dat de eerst impliciet uitgevoerde, en sinds enkele jaren expliciet uitgevoerde Kalergi-Coudenhove politiek, keihard wordt teruggedraaid en ongedaan wordt gemaakt.

  De verantwoordelijken voor 40-50 jaar anti Europese wanpolitiek horen voor het hekje van Neurenberg 2.0

 2. Grapjas schreef:

  Er IS maar 1 onderscheid.
  WIJ en moslims.
  En die muzelmensen hoorden Hier niet; horen hier niet en zullen hier nooit horen.
  Die doodscultus had in de woestijn moeten blijven
  Het GROOTSTE VERRAAD wat onze elite (van Rutte tot al zijn voorgangers) ons aandoet is de massa import van deze inteeltvolkeren. Dat sloopt ALLES waar ONZE voorouders meer dan 1000 jaar voor hebben gevochten. Weggegeven uit links- GLOBALISTISCHE WAANZIN. De ergste zijn de landverraders als Rutte- die doen zich pro-volk voor; en importeren nog wel de meeste kansloze RUIFVRETERS.
  Het zal onze ondergang worden binnen 30 jaar. Wij hebben slechts genderneutrale zeurHollanders in te zetten. Kansloos dus.

 3. hans schreef:

  Het boek The River War schrijft Winston Churchill in 1898 al over de Islam:

  In dit werk beschreef Churchill zijn visie op de gevaren van de invloed van de islam: “Individuele moslims kunnen geweldige kwaliteiten hebben, maar de invloed van de religie verlamt de sociale ontwikkeling van haar volgelingen. Er bestaat geen sterkere regressieve kracht in de wereld. Verre van stervende, is de islam een militant geloof dat mensen wil bekeren. Het is al verspreid over geheel Centraal-Afrika, bij elke stap onverschrokken strijders voortbrengend, en ware het niet dat het christendom wordt beschut door de sterke armen van de wetenschap, de wetenschap waartegen het (de islam) tevergeefs heeft geworsteld, dan zou de beschaving van het moderne Europa kunnen vallen, zoals de beschaving van het oude Rome is gevallen.”

  We kunnen niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn.

 4. Neef Jansen schreef:

  De islam is een ideologie vermomd als religie, die een utopie nastreeft, namelijk de wereldomvattende heilstaat van de islam, maar die in werkelijkheid een gruwelijke dystopie genereert overal waar zij de kans krijgt zich volledig te ontplooien. Daarbij geldt dat de mate aan overlast, intimidatie, infiltratie, criminaliteit en terreur recht evenredig is met de aantallen moslims. Dus hoe meer moslims je hebt, in je land, je stad, je wijk, je school, je onderneming, instelling, enzovoort, des te meer heb je te maken met de negatieve gevolgen ervan. De islam breekt af. De islam is een sloper. De islam is wreed, een psychopaat, een verkrachter, moordenaar, massamoordenaar. Hoe meer je je verdiept in de islam, wat die islam is, wat die islam beveelt, waar die islam op uit is, hoe die islam mensen misvormt en traumatiseert, mishandelt en vermoord, hoe meer je tot de overtuiging geraakt dat de islam eigenlijk wereldwijd verboden zou moeten worden om moslims en niet-moslims en de toekomstige mensheid te beschermen tegen de destructieve intenties van die islam.

 5. Dick Orwell schreef:

  Een democratische beschaving heeft geen antwoord op fascistische infiltratie onder het mom van godsdienstvrijheid.
  je kunt alleen in angst en beven afwachten tot de bom barst.
  En hopen dat we dan nog in de meerderheid zijn.

  Dit is onvermijdelijk aangezien de Islam is al 1400 jaar kristal helder is over haar intenties.

 6. carthago schreef:

  Goede analyse ,tnx manfred.
  Waar moslims komen in een land zonder tirannie en terreur vinden zij geen vrede.Frankrijk staat aan de vooravond van een geplande burgeroorlog ,de vele aanslagen waren maar een waarschuwing van de mullahs.
  De autochtone fransen zullen het echter nooit pikken ,met of zonder macron .Het is nederigland of België niet .

 7. F.v.Erp schreef:

  Elk land wat kolonies gehad heeft moet leven met deze erfenis.
  Je kunt niet Elke moslim over een kam scheren maar wij hoeven ook niet alles te tollereren.
  Elke moslim die niet te vreden is kan terug gaan van land van herkomst.
  Het westen (Europa) en Amerika hebben in het verleden oorlogen gevoerd om hun eigen economie op te krikken.
  Landen moeten hun bevolking ook een toekomstperspectief bieden werk,normaal loon etc…
  Vertrouwen en respekt begint met eerlijkheid en openheid.

 8. Bennie schreef:

  Het westen vecht al terug.
  De liquidatie van de topdog van het Iraanse atoomprogramma is daar een voorbeeld van.
  @ F. van Erp, het grootste gevaar voor Europa is migratie uit moslimlanden, die moet coute que coute worden gestopt.
  De Oost Europeanen zijn niet gek, die weten wat moslimmigratie voor hun samenlevingen gaat betekenen..
  Misdaad, racismegeroep, eisen stellen, ontwikkeling van parallele samenlevingen, invloed uit Turkije en andere landen.

 9. F.v.Erp schreef:

  Bennie de migratie moet terug gedrongen worden daar ben ik helemaal met eens.
  Veel van hun komen uit het midden-oosten,waar de westerse wereld al jaren oorlog gevoerd heeft.
  Misschien is dit ook het plan om Agenda-21 en The Great Reset door te voeren,om een destabilisatie te veroorzaken binnen Europa….

 10. verwardeman schreef:

  Die iSSlam dient uit Europa te verdwijnen , niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
  Maak kapot wat ons kapot probeerd te maken .
  De Geallieerden kwamen op D-day ook niet naar die stranden om te zeggen : ” FOEI stoute
  Duitser , dat mag je niet doen ” !!!