DE WERELD NU

Fins parlement moet vertrek uit eurozone bespreken

De actie van het Finse lid van het Europese Parlement Paavo Väyrysen om een referendum te houden over Finse uittreding uit de euro, heeft de vereiste 50.000 handtekeningen binnen, zo maakte hij gisteren bekend.

De internationale media (behalve Russische) snurkten sonoor door.

Paavo Väyrysen begon zijn actie in juli, en heeft de grens van de vereiste 50.000 handtekeningen nu bereikt. Komende tijd zullen de handtekeningen moeten worden geverifieerd, en aangezien de grens van 50.000 pas net is bereikt, is niet onwaarschijnlijk dat dubbele en ongeldige handtekeningen zullen vereisen dat er nog zo’n 4 a 5.000 bij zullen moeten komen. Toch is deze mijlpaal significant, want het laat zien dat de vereisten ook in Finland haalbaar zijn.

Het behalen hiervan is geen garantie dat zo’n referendum ook daadwerkelijk gehouden worden zal. Het verplicht slechts het Finse parlement te debatteren over het voorstel. Wat daarvan terecht kan komen heeft het Nederlandse Burgerforum gemerkt, met haar campagne voor een EU-referendum. Dat initiatief werd in de Kamer nog nèt niet weggelachen, al voelde het toentertijd (ik was er bij) wel degelijk zo.

Duidelijk was in ieder geval dat de Kamer in Nederland dacht weg te kunnen komen met haar verhaal dat er een referendumwet aan kwam. Al maakten de vereisten duidelijk, dat men dacht dat niemand in staat zou blijken er aan te voldoen. Maar toen GeenPeil daadwerkelijk een dergelijk referendum wist af te dwingen (op 6 april aanstaande), was het land voor de politici weer eens te klein. Nog steeds wordt er obstructie gepleegd op een wijze die een land dat zich democratisch noemt onwaardig is.

50.000 handtekeningen is in een land als Finland (met maar 1/3 van de Nederlandse bevolkingsomvang) bepaald geen sinecure, al lijken de eisen minder strict te zijn dan de eisen voor een Nederlands referendum. Het Finse parlement kan dit voorstel voor een referendum dan ook naast zich neerleggen, wat de meest waarschijnlijke uitkomst is. Wat hiervoor ook een belangrijke reden zal zijn, is dat lidmaatschap van de eurozone door de EU is bestempeld tot een onomkeerbare verplichting voor EU-lidmaatschap. Uittreding uit de euro komt derhalve neer op een vertrek uit de EU. Dat maakt het in een parlementaire discussie zo goed als kansloos, zowel in Finland als in Nederland.

Dat neemt niet weg dat dit opnieuw een schot voor de boeg van de EU is. En het lijkt onvoorstelbaar dat komende jaren niet een aantal van dergelijke schoten doel zal gaan treffen, omdat de weerstand tegen de EU en haar arrogantie nog steeds groeit.

Enfin, wordt vervolgd.

1 reactie

  1. Erik schreef:

    En nu wordt het referendum gesaboteerd door de rancuneuse elite, zie geen stijl.