DE WERELD NU

Filosoferen over het immigratieprobleem

Overbevolking, filosoferen, te veel volk

Een uurtje filosoferen over het immigratieprobleem was wat Toon Kasdorp betreft te Nederlands, te vrijblijvend en te weinig concreet.

Vanmiddag[1] sprak het filosofisch kwintet, het kwintet dat zomers Buitenhof een tijdje vervangt, over de wereld-overbevolking en haar gevolgen. Dat is een onderwerp waar ik al jaren lang regelmatig stukjes over schrijf en ik heb daarom deze discussie met belangstelling gevolgd.

Erg onder de indruk ben ik niet gekomen. Het was me allemaal te Nederlands. Het ging over wat behoorlijk en fatsoenlijk zou zijn. Hoe Europa zonder daartoe gedwongen te worden, haar consumptie zou gaan beperken of hoe Afrikanen de anticonceptiemiddelen die wij zouden gaan verstrekken daadwerkelijk zouden gebruiken om daardoor hun bevolkingsgroei tot staan te brengen. Ik geloof niet dat dat gaat gebeuren.

Megaveranderingen in het gedrag van grote groepen mensen komen nooit vrijwillig tot stand, maar alleen omdat het moet. Dat moeten kan overigens wel een handje geholpen worden en daar had mijns inziens de discussie over horen te gaan. De immigratie naar Europa houdt niet op als de landen waaruit de immigranten komen welvarender worden. Integendeel. Hoe meer middelen om te emigreren, hoe meer emigranten.

Het enige middel om de immigratie hier te stoppen is een effectieve grensbewaking en een aanvaardbaar alternatief voor de would-be immigranten. Dat alternatief is niet, zoals vanmiddag weer eens gesuggereerd werd, om de boten terug te sturen naar de landen van herkomst van de opvarenden. Het enige alternatief lijkt te zijn het creëren van een leefbare omgeving in streken op de aarde die nu nog leeg zijn, bijvoorbeeld in Noord Afrika en in Siberië.

Het Westen – Amerika en Europa – zou daarvoor kunnen zorgen als men voldoende doordrongen raakte van het gevaar van de overbevolking. De deelnemers aan de discussie meenden dat overbevolking een te veelvormig begrip is en dat getalsmatige criteria niet goed toepasbaar waren. Door technische ontwikkelingen zou een veel groter aantal mensen op aarde gehuisvest kunnen worden dan nu het geval is. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat meer dan twee miljard te veel is en dat ons belangrijkste probleem daarom nu is, hoe we van zeven terug kunnen komen op twee miljard.

Het lijkt me duidelijk dat een explosieve bevolkingsgroei, zoals die nu plaats vindt in Afrika en delen van Latijns Amerika, gestopt zal moeten worden en dat zolang dat nog niet het geval is, de immigratiestromen moeten worden gestopt of afgebogen.

Het grote probleem daarbij is dat het gebruik van excessief geweld door de westerse mogendheden de eigen cultuur zou ondermijnen. Dat zou ons van de regen in de drup brengen. De beste oplossing is daarom om alles te doen om de stroom van immigranten af te buigen, een nieuwe woonplaats voor ze te creëren en hulp te bieden bij de uitbouw ervan.

Dat wordt een megaproject zoals we in de wereld nog niet eerder gezien hebben, maar het geeft aan de andere kant de Europeanen een taak die de moeite waard is en dat is precies wat we nu nodig hebben.


 1. In juni 2018.

Dit artikel over de vrijblijvendheid van filosoferen verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

4 reacties

 1. Niets is wat het lijkt schreef:

  Besteed de 1000enmiljarden die aan ‘het klimaat’ gespendeerd dienen te worden, aan m.n. vrouwen in de 3e wereld.
  Bv. middels het opzetten van laagdrempelige klinieken voor vrijwillige sterilisatie, na bv. maximaal 2 kinderen.
  Met een financiële beloning. Waarmee de vrouwen dan een commerciële activiteit kunnen beginnen, ze kunnen als ze willen in 1 dorp de beloningen bij elkaar leggen en een coöperatie beginnen, ze kunnen scholing voor de kinderen die er wel al zijn bekostigen etc.
  Win-win voor alle partijen op de hele aarde.
  Minder mensen = beter voor de planeet en de mondiale voedselvoorziening.
  Niemand kan mij wijsmaken dat vrouwen in armlastige landen voor hun plezier jarenlang het ene kind na het andere ter wereld moeten brengen.
  Het is zoals het een eeuw geleden hier ook was: de mannen eisen seks, de vrouwen baren dus gedwongen.
  Het hulpgeld verdwijnt bij dit voorstel niet meer, zoals tot nu toe meestal, in de zakken van potentaten en op Zwitserse bankrekeningen. De volkeren kunnen van onderop op een organische, niet afgedwongen manier welvarender worden, en het stimuleert gelijkwaardigheid.
  De vrouwen kunnen dan namelijk kiezen.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Hier heeft Kasdorp een punt. “Het lijkt me duidelijk dat een explosieve bevolkingsgroei, zoals die nu plaats vindt in Afrika en delen van Latijns Amerika, gestopt zal moeten worden en dat zolang dat nog niet het geval is, de immigratiestromen moeten worden gestopt of afgebogen.” Twee of 3 miljard mensen wereldwijd is meer dan voldoende. . Ik hoop dat Merkel meeluistert, want zij is degene die de Europese grenzen openhoudt. Daar hebben we erg veel last van. Nederland zit vol. De huizenmarkt staat op springen. Starters zonder rijke ouders of zonder toegang tot de sociale huurmarkt in achterstandswijken (niet-allochtonen) hebben het nakijken. De diverse planbureaus (SCP, CPB) kunnen dat makkelijk bevestigen als de overheid hen daar opdracht toe verleent. Liefst ruim voor de verkiezingen. Dan hebben we in ieder geval wat feiten waar niemand omheen kan.

 3. Cro Magnon schreef:

  Waarom zou Europa een aanvaardbaar alternatief voor de would-be immigranten moeten creëren? Ze moeten dat zelf doen: handen uit de mouwen en hun land opbouwen. En als ze dat niet willen en wachten tot de Europeaan hen komt helpen, dan hebben ze pech gehad. Leef je leven in je eigen shit.

 4. Jaantje schreef:

  Tjonge het belangrijk complex /fobie duikt weer op WIJ moeten het oplossen..
  Nee dat moeten we niet zo leren ze het nooit of is dat de bedoeling in het kader van belangrijk en er toe doen wij maken het verschil enz?
  Word zo moe van dit soort mensen.