DE WERELD NU

Ferguson

Ferguson

Toon Kasdorp bespreekt de kromme omgang met het begrip discriminatie aan de hand van de gebeurtenissen in Ferguson, Missouri.

Naar aanleiding van de herdenkingstoespraak die Obama hield ter gelegenheid van vijftig jaar Marten Luther King, schreef Arie Elshout een artikel[1] over de rassendiscriminatie in  Amerika. Dat was dus nog ruim voor de plunderingen en de brandstichtingen in Ferguson. In dat artikel werden cijfers gegeven die de discriminatie moesten illustreren en over die cijfers wil ik het met U hebben.

Maar eerst wil ik het begrip discriminatie wat beter definiëren. Niet zoals men dat tegenwoordig bij de VN doet. Daar is discriminatie nog alleen wat iemand uit een westerse samenleving doet of nalaat als gevolg waarvan iemand uit een andere samenleving zich benadeeld of beledigd voelt. Discriminatie is naar mijn mening uitsluitend een doen of nalaten dat iemand benadeelt op grond van de criteria genoemd in artikel 2 van The Universal Declaration of Human Rights[2].

Wanneer iemand met zijn hoofd tegen een stenen stoeprand wordt gebeukt en hij verdedigt zich met alle middelen die voorhanden zijn, dan is dat misschien disproportioneel en daarom onrechtmatig, maar dat is dan geen kwestie van discriminatie. Wanneer vier en een half keer zoveel zwarten als blanken worden vermoord in de VS dan is dat niet noodzakelijk discriminatie. Niet als een disproportioneel deel van die moorden door zwarten wordt gepleegd. Als 37% van de bevolking van gevangenissen en 42% van de ter dood veroordeelden zwart is, maar dat cijfer is in overeenstemming met het aantal gepleegde misdrijven, dan is dat geen geval van discriminatie.

Dat zou allemaal anders zijn als het aantal door zwarten gepleegde geweldsmisdrijven, in verhouding tot het aantal dat door blanken of Aziaten wordt gepleegd, aanzienlijk minder zou zijn dan door de gepubliceerde cijfers wordt gesuggereerd. Daar is geen enkele aanwijzing voor. Wanneer 23% van de jeugdige zwarten werkloos is tegenover 9% van de zwarten tussen 50 en 64 jaar, dan is er een direct en aanwijsbaar verband met de criminaliteit van beide groepen. Daar wordt dus niet gediscrimineerd op grond van ras of huidskleur maar op grond van criminaliteit, een criterium dat U in artikel 2 niet terug kunt vinden.

Het feit dat suikerziekte en hart en vaatziekten bij zwarten meer voorkomen dan bij blanken is geen gevolg van discriminatie, maar van aanleg en leefgewoonten. Het lijkt me duidelijk dat veel van de oorzaken van de cijfers over achterstanden van de zwarten in Amerika geen gevolg zijn van discriminatie maar eerder van het omgekeerde, van de angst om van discriminatie te worden beschuldigd. Ik denk dat we als uitgangspunt moeten aanvaarden dat jeugdigen zwarten  meer agressie en minder zelfbeheersing vertonen dan de gemiddelde Aziaat of blanke. Daarnaast hebben ze gemiddeld minder aanleg voor studie.  Hun sportprestaties zijn gemiddeld beter en de cijfers voor geweldscriminaliteit gemiddeld hoger en hun schoolprestaties lager.

Als men met dat gegeven als overheid en samenleving rekening zou houden, dan zou dat verstandig zijn en niet discriminerend. Zoiets zou kunnen zonder de individuen te kort te doen die op grond van hun persoonlijke aanleg en prestaties een andere behandeling kunnen claimen. Zo zou je in zwarte wijken meer sport georiënteerde strenge  scholen kunnen neerzetten en begaafde zwarte jongeren met busjes naar andere wijken kunnen brengen voor een meer intellectueel gerichte opleiding.

Zijn er andere identificeerbare groepen waar ook voor voor geldt dat ze andere aanpak nodig hebben, dan zouden die op dezelfde manier behandeld horen te worden. Dat burgemeesters van New York en presidenten van Amerika zich zelf en hun zwarte kinderen leren dat je als zwarte eerder verdacht bent in de ogen van de politie is geen gevolg van discriminatie maar van de statistiek. Die blanke, zwarte en gele politieagenten reageren verstandig. Laat zwarten dat nu ook doen en laten we ophouden met zeuren over discriminatie.

Ik weet niet hoe het U ging, maar ik schaamde mij plaatsvervangend toen ik de president van de VS weliswaar het plunderen in Ferguson zag afkeuren, maar hij er tegelijk begrip voor wist op te brengen.


  1. Volkskrant 29/8/13
  2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp