DE WERELD NU

Een grootschalige oplossing voor een mega probleem

Zwart Afrika heeft met afstand de hoogste geboortecijfers van de wereld, rond de veertig kinderen per duizend inwoners per jaar en daarna volgen landen als Soedan en Eritrea die half Arabisch en half zwart zijn en dan komen de Arabieren: Mauritanië, de westelijke Sahara, Irak, Jordanië, de Palestijnse gebieden, allemaal nog 25 per duizend of meer. Algerije, Syrië en Egypte nog ruim boven de twintig. Het rijke Koeweit, ook nog twintig. Saudi-Arabië 19, Marokko 18.

Neem dan de westerse landen: Verenigde Staten van Amerika en Nieuw Zeeland 13, Frankrijk en het VK 12, Nederland 11, Zwitserland 10, Portugal, Oostenrijk en Italië 9 Duitsland 8 en de hekkensluiter, het bejaardenoord Monaco 8. Naarmate westerse landen meer immigranten of zwarte mensen herbergen zijn hun geboortecijfers hoger.

Die cijfers zijn veel verklarender voor het vluchtelingenprobleem dan alle ethische of ideologische argumenten die je tegenwoordig overal kunt horen en lezen.

De wereld raakt vol. De economische groei blijft achter en is ongelijk verdeeld. Mensen verhuizen van waar het steeds drukker en armer wordt naar waar ze denken dat het beter zal zijn.

Alle mensen zijn gelijk, zegt onze humanistische ideologie en ze zijn hier welkom ongeacht hun godsdienst, huidskleur of afkomst. Alle mensen zijn misschien wel gelijk, tenminste wel zo ongeveer. Op dat punt zijn de verschillen in Zwart Afrika misschien wat groter dan in de rest van de wereld, omdat hun gemeenschappelijke voorouder wat verder terug in het verleden ligt dan de onze, maar ook daar kunnen de verschillen onmogelijk erg groot zijn.

Waar de verschillen wel heel groot zijn, dat is tussen de verschillende culturen op de wereld. Wie in de Noorse samenleving wordt geboren en opgevoed, heeft een heel andere kijk op de wereld dan wie opgroeit in Somalië of Soedan. Tussen Noorwegen, Denemarken en Nederland bestaat grote culturele verwantschap. Datzelfde geldt voor landen en regio’s die tot de moslimbeschaving horen. Maar de verschillen tussen Syrië en Noorwegen zijn wel erg groot. Het is ondenkbaar dat Noren een burgeroorlog zouden beginnen en dat daar dan zoiets als Isil zou kunnen ontstaan of Al Nusra. Maar hier uit Nederland en andere Europese landen gaan jaarlijks duizenden jongeren naar Syrië om mee te vechten met Isil en mettertijd krijgen we de overlevenden hier weer terug.

Het zijn mensen uit die cultuur die we nu als vluchtelingen hierheen halen en die we eerst onderbrengen in grote opvangkampen, van waaruit ze zich vervolgens zullen vestigen in de al bestaande moslimwijken in onze grote steden. Daar zullen hun jongeren, waarvan ze er dertig tot veertig per duizend per jaar zullen gaan produceren zich voegen bij de jeugdbendes die er al zijn, ze zullen hun scholen niet afmaken, geen werk vinden en de problemen verder vergroten die we in praktisch alle Europese landen nu al met moslims hebben.

We vinden dat we niet op godsdienst moeten discrimineren en op zich is dat juist. Er zijn genoeg beschaafde en competente moslims die laten zien dat het ook anders kan. Maar dat neemt niet weg dat de correlatie tussen een moslim achtergrond en al die negatieve sociale kenmerken zo groot is, dat we er verstandig aan zouden doen om hun cultuur hier geen recht van verblijf te gunnen. Geen moslim scholen, geen moslim kleding en geen publieke gebouwen die de indruk wekken dat die cultuur wordt getolereerd.

Als het uitbannen ervan alleen zal blijken te kunnen door moslimwijken uit onze steden te verwijderen, dan moeten we dat doen, maar er wel eerst goed over na denken hoe we dat aan moeten pakken.

Ik denk dat het de opdracht wordt voor Europa om in Afrika, aan de kust van de Atlantische oceaan, voor een erg groot opvangcentrum te zorgen, dat plaats biedt aan miljoenen mensen. Dan zouden we om te beginnen de stroom mensen uit het zuiden op kunnen vangen en de grenzen van Europa zelf voor die stroom kunnen sluiten. NATO- en andere verdragen met Turkije zeggen we dan op. De toetreding besprekingen worden gestaakt. Turken die hier al zijn moeten daar niet de dupe van worden, die moeten vrij kunnen blijven reizen en hun integratie krijgt hoogste prioriteit, maar met Erdogan doen we geen zaken.

Mensen die deel uit maken van de moslimcultuur en die hier niet hebben kunnen aarden, nadat ze daar voldoende tijd en gelegenheid voor gehad hebben, zouden naar die plaats in Afrika kunnen worden gebracht. We moeten daar dan voor werkgelegenheid en scholing zorgen om de migranten de kans te geven hun eigen nieuwe land daar op te bouwen met onze hulp. Het zou een ongelooflijk groot project worden waar erg veel van onze resources in zouden gaan zitten, maar het lijkt me het enige dat uitzicht biedt op een oplossing van het overbevolking probleem dat echt zoden aan de dijk zou zetten. En het lijkt me bovendien iets te zijn dat we met behoud van ons zelfrespect zouden kunnen doen.

———————————————————————————————————–
Eerder verschenen op het Blog van Toon Kasdorp

2 reacties

 1. toetssteen schreef:

  Gezien de makkelijke mogelijkheden inzake anticonceptie heeft niemand meer een ja maar excuus. Het probleem echter is (en ik denk dat men dat echt moet leren inzien) dat waar nu China nota bene vraagt om nog een tweede kindje te maken, de tendens is eentje of zelfs geen.
  Dat ziet een land ook wel en nu komen er bonussen. In Singapore (niet China, maar wel zelfde tendens) jaar geen belasting betalen. Nu ligt die hier toch al niet mega; 20% is het wel, maar toch.
  Mijn vaststelling is echter dat alleen religekkies zich voorplaten als waren het konijnen. Het waarom is vrij simpel: in 1 generatie hebben ze dan de meerderheid.
  Wat het doet met het IQ en de productiviteit, who care als je op de bidmat ligt….

 2. Slechts een reactie als ik mag. Westelijke Sahara is een gebied gelegen ten zuiden van Marokko. Het is niet een soevereine staat zoals vermeld in uw artikel. Met dank

  Ahmed Salem Amr Khaddad
  Westelijke Saharaanse – Internet Activist