DE WERELD NU

Een betere bestrijding van haatimams

haatimams

De VVD wilde een zwarte lijst maken van haatimams. Haatimams zijn moslim predikers die oproepen tot haat jegens niet-gelovigen en andersgelovigen.

Dat lijkt flink van de VVD, maar in feite moet er meer gebeuren dan dat er een lijst wordt aangelegd. Die imams horen vervolgd te worden op grond van Artikel 137d Strafrecht. Dat artikel luidt als volgt:

 1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
 2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Dat vervolgen gebeurt dus niet maar wie wel vervolgd wordt op grond van 137 Sr is een lid van onze Tweede Kamer en nu al voor de tweede keer. Die wordt vervolgd voor het aanzetten tot haat, discriminatie en belediging van een groep mensen op grond van ras, hun godsdienst of levensovertuiging. En, als ik het goed begrepen heb, ook nog in vier varianten: medeplegen, plegen, uitlokken en ‘het doen medeplegen’. Dat alles omdat het Kamerlid in kwestie oproept om een einde te maken aan de aanwezigheid van deze excessieve vorm van mohammedanisme in ons land.

Wie meent dat het impliciet is in de vrijheid van godsdienst dat godsdienstige leiders mogen oproepen tot geweld tegen mensen van een andere religie of van een andere nationaliteit of een andere seksuele geaardheid, die vergist zich.

Het ongeprovoceerde gebruik van geweld en het oproepen daartoe, anders dan door de overheid in het kader van een wettelijk voorschrift, is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Gebruik van geweld of oproepen tot geweld door burgers mag alleen in het kader van wettige zelfverdediging en dan alleen nog zolang het proportioneel blijft.
Misdaden van moslims gepleegd in het kader van hun godsdienst worden als regel niet vervolgd en dat is ten onrechte. Dit soort misdrijven worden wel afgekeurd, maar het sluiten van moskeeën en scholen waar haat imams hun gang kunnen gaan, gebeurt niet. Evenmin als het stoppen van subsidies aan dit soort instellingen en toch is dat wat er zou horen te gebeuren. Dat zou meer bijdragen aan de integratie van de nieuwe Nederlanders dan het theedrinken van joodse burgemeesters met degenen die haat tegen hem en zijn joodse medeburgers preken.


Dit artikel over haatimams verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

Meer over haatimams op dit blog vindt u hier.

5 reacties

 1. Willie schreef:

  Ik denk dat we niet ver van af zijn dat de klimaat en stikstof gelovige de zelfde behandeling krijgen en gezien worden als een religie.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  “137 Sr” moest ik even opzoeken. Het betekent: Artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht. De teksten zijn hier te vinden https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel137. Wat opvalt is dat de islam op veel plaatsen in koran en hadith oproept tot “haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid.” Dit is ook neergelegd in de sharia. Moslims dienen onder dit artikel vervolgd te worden voor het uitspreken van dit soort haatteksten en van steun voor het invoeren van de sharia.

 3. Henk Albarda schreef:

  Wil je een korte reactie geven op vele artikelen over vrijheid van meningsuiting, salafisme, buiten grenzen van Europa beschermen en illegalen uit Europa weghouden, dan hoef je feitelijk maar aan 3 termen vast te houden. ‘Wetten handhaven’ , ‘Met 1 maat meten’ en ‘vasthouden aan Trias Politica’ .
  En laten dat nu net de 3 termen zijn waar vrijwel GEEN zgn autoriteit in Europa zich aanhoudt……. (Wel Orban, Wel Salvini, Wel Kurz, en zo nog een enkeling, Trump werkt eraan maar wordt dwarsgezeten door de Trias Politica schendende US rechters)

 4. Ravian schreef:

  Yep, exact wat Henk Albarda stelt; gewoon de bestaande wetten handhaven, that’s it.

 5. Erik schreef:

  De godsdienstvrijheid geldt behoudens de wet, en is dus begrenst, maar de wet wordt nooit gehandhaafd.