DE WERELD NU

EC gaat impasse in migratiebeleid doorbreken. Wow!

Amsterdam, Europees migratiebeleid, Niets is waar, EU, eurobonds, migratiebeleid, Rusland, Europees Hof, huiselijk geweld

Het Europese migratiebeleid zit in een impasse. EU-lidstaten zijn amper bereid de Zuid-Europese landen te helpen met dit levensgrote probleem.

De Europese Commissie komt nu met een plan om de impasse te doorbreken met een verplicht solidariteitsmechanisme door …. een pot geld op te bouwen, ja, daar is ie weer!! Als solidariteit verplicht is, dan is dit dwang en geen solidariteit.

De Europese Commissie stelt de omvang van die pot samenhangt met de actuele migratiecijfers. Lidstaten moeten naar rato van welvaartspeil, bevolkingsaantallen en bestaande asielinspanningen, afdragen. Men kan ook bijdragen door te beloven migranten over te nemen of door grenswachten of asielexperts ter beschikking te stellen. Als dat niet werkt, dan volgt nog meer dwang zodat lidstaten Zuid-Europa wel moeten helpen met spreiding. GroenLinks Europarlementariër Tine Strik wil spreiding omdat andere oplossingen vrijblijvend zijn. Gooi de zandzakken dan maar vast voor de deur. CDA’er Lenaarts zit ook op die lijn. Sophie in ’t Veld, D66 en Eurocommissaris Johansson willen snellere asielprocedures, screening op identiteit, veiligheidsrisico’s gezondheid en terugkeer bespoedigen. Lapmiddel op lapmiddel wordt als “impassen doorbreken” betiteld.

De Europese Unie hoopt de landen van herkomst dit keer mee te krijgen door ze te lokken. Als ze hun inwoners terugnemen dan komt er een soepeler visabeleid voor legale migratie en dan mogen studenten meedoen. Dan komt er meer geld voor ontwikkelingen en investeringen en betaalt Europa mee aan de opvang van de teruggekeerden. De EC leeft in een droomwereld. Dachten ze nu echt dat de landen van herkomst in zo’n wortel die hun voor de neus wordt gehouden, gaan bijten? Dat hoopt de EC?

Zo grenzeloos naïef.

Turkije overweegt de grens met Griekenland open te gooien, zodat al die Syriërs, met Corona en al, Europa kunnen binnenstromen. Dan zijn al die miljarden voor de Turkije deal, slechts uitstel van executie geweest. Weg miljarden, daaaag! Dit is niks, dit wordt niks en is nooit iets geweest. Dwang zoals van de EC zal nooit iets worden.

Wanneer gaat de EC en onze grenzeloos naïeve regering nu eindelijk eens inzien dat een duidelijk driewerf “NEEN” nodig is en de grenzen potdicht gaan? Zodat we het voorbeeld van het verfoeide Hongarije kunnen volgen. “Ben ik nu zo slim of ben jij nu zo dom. Je mag het opschrijven en commentaar er op geven, best!” (Van Gaal, 2017). Er moet eindelijk eens een einde aan de dwang van de EC en de dwang van Turkije. Er moet een einde komen aan de ellende voor hen en voor ons.


Pensioenakkoord

Frits Bosch is macro-econoom en socioloog, auteur van In Holland staat een huis, onbehagen bij de elite” en “Schaft ook Holland zich af?” Wereld op een keerpunt“Feminisme op de werkvloer.

Meer over Marrakesh2 en het migratiebeleid vindt u hier.

13 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Iedereen weet dat dit plan niet gaat werken en veel negatieve bijwerkingen heeft. Als er één moment in de zich ontvouwende geschiedenis is waarop het absoluut nodig is dat iedereen die Nederland en Europa een warm toedraagt bij zich te rade gaat om een totaal ander plan op tafel te krijgen, en als dat niet kan, het voorgestelde plan zo snel mogelijk in de prullenbak te laten verdwijen dan is dat nu aangebroken. Basta!

 2. Neef Jansen schreef:

  Het lijkt er op dat de EU Europa wil vernietigen, alle Europese samenlevingen, al die moderne, democratische, technologisch hoogontwikkelde, op wetenschap en mensenrechten georienteerde samenlevingen, die moeten vernietigd worden, zo lijkt het, van de EU. dat de EU dat wil, dat de EU dat als hoogstaand en nastrevenswaardig en cultureel verrijkend ziet. En hoe gaat de EU dat doen? Nou heel simpel, je gaat de massa-immigratie organiseren van miljoenen mensen die een zwaar beroep gaan doen op de Europese verzorgingsstaten, die de basis gaan vormen van heel veel georganiseerde misdaad en terreur, en die verder vooral totaal schijt hebben aan de cultuur die er al is, namelijk de cultuur van Europa, de cultuur zoals die zich in de afgelopen millennia ontwikkeld heeft in Europa. Dus dit is het plan. Het lijkt erop dat de EU de Europese cultuur door de shredder wil trekken, en bij monde van Frans Timmermans wordt ons dat verkocht als moreel hoogstaand en cultureel verrijkend. En bent u het er niet mee eens, dan bent u een nazi, racist, fascist, islamofoob en zo meer. Het is maar dat u het weet. By the way, de smoes dat we meer EU moeten willen (Omtzigt) om de concurrentie aan te kunnen met de rest van de wereld, gaat dus niet op, want diezelfde EU organiseert de massa-import van een genocidale chaos en burgeroorlog (Gilles Kepel) die volgens mij niet gunstig is voor de economie en de economische concurrentiekracht. In Libanon hebben ze in de afgelopen decennia ook heel veel islam geimporteerd, en kijk nu eens hoe Libanon erbij ligt. Zweden, ook veel import van islam, en kijk nu eens rond in Zweden, met al die vers geimporteerde clan criminaliteit. Kijk eens naar de grote steden in Duitsland, hoe daar die clan criminelen de politie uitlachen. De UK, Frankrijk, Belgie, het worden allemaal toonbeelden van het catastrofale beleid van de EU aangaande massa-immigratie en islamisering. Als je de concurrentie met de rest van wereld wil aankunnen, dan moet je beginnen met het opsluiten van die gangsters van de EU, die Europa in een burgeroorlog willen storten. En dit is goed. Dit is moreel hoogstaand. Dit is vooruitgang in beschaving.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Ah, kijk, goed idee. De gangsters van de EU opsluiten. Gangsters zijn lid van een bende. Die bende heet EU. Dit is een bende met een eigen identiteit die zich bezighoudt met criminele, lees maatschappelijk onwenselijke activiteiten. De EU stelt en geeft uitvoering aan op zich niet verkeerde doelen, maar doet dit zonder het lerend vermogen dat eigen is aan een democratie. Er is inmiddels zoveel macht geconcentreerd in Brussel dat er sprake is van een onbeheersbaar proces. Dit uit zich op allerlei manieren. We zien de negetieve effecten dagelijks in Nederland. Er is inmiddels een enorme opstapeling van problemen. De vingers van Bram van Ojik en zijn gangstervrienden in de EU jeuken om die problemen op totalitaire wijze op te lossen. Dat er nog steeds geen cordon sanitaire om GL/D66-achtige partijen en partijvleugels en partijleden ligt is voor de redelijk denkende burger moeilijk te bevatten.

 4. Neef Jansen schreef:

  @BegrensEuropa — Ik vraag mij af wat die Bram van Ojik vindt van het stenigen van verkrachte vrouwen. Of hij daar een idee over heeft. Of dat bij hem enige neuronale activiteit teweeg brengt. Stenigen, amputeren, onthoofden, als je de grens wil open stellen voor miljoenen mensen die daar aanhanger van zijn en die het ook zullen implementeren als ze eenmaal de macht hebben, dan zal je daar toch een idee over hebben. Grooming gangs, in de UK reeds 500.000 slachtoffers, wat zal Bram van Ojik daar van denken? Die mensen van Groen Links praten altijd net alsof ze hoogstpersoonlijk de ethiek hebben uitgevonden, maar ze blijken altijd zeer hyporiet en psychopaat, als het gaat over massa-immigratie en daaruit volgende islamisering. Dat ‘Groen’, dat moet waarschijnlijk begrepen worden als de kleur van de islam. Dat men van Groen Links ons de chaos van Marx & Mohammed brengt.

 5. Youp schreef:

  @Neef Jansen 25 september 2020 om 15:05
  “Het lijkt er op dat de EU Europa wil vernietigen”

  Inderdaad. In de nieuwe, betere wereld die de eurocraten in samenwerking met internationale miljardairsorganisaties en hun NGO’s voor jou en mij aan het centraalplannen zijn kan er geen plaats meer zijn voor natiestaten of zoiets als een Europese cultuur. Er wordt een nieuwe wereldburger geschapen zonder ras en zonder geschiedenis. Het is niet nodig dat eerst, ergens in het klein, met vrijwilligers, bij wijze van experiment uit te proberen. Nee, we gaan dat meteen globaal over een zo groot mogelijk deel van de planeet uitrollen. What could possibly go wrong?

 6. BegrensEuropa! schreef:

  @Youp 25 september 2020 om 15:57 Ik denk niet dat er veel mensen in de rij staan om tot “nieuwe wereldburger zonder ras en zonder geschiedenis” herschapen te worden. Maar het lijkt me fantastisch om dat eens uit te proberen op GL/D66-achtige proefpersonen. Ik moet hierbij meteen aan de psychiatrische experimenten denken waarnaar in “One flew over the cuckoo’s nest” verwezen wordt. Allemaal onder het doorgedraaide, emotieloze, herinnieringsvrije, redeloze toezicht van de EU, die de rol van zuster Ratched vervult hhttps://www.youtube.com/watch?v=l2tbRZn7tpY.

 7. Neef Jansen schreef:

  @ Youp – BegrensEuropa! — In Iran droomt men ervan dat er revolutie komt en dat er dan aan elke boom een moellah hangt. De EU die Europa de islam wil opdringen, die moet worden aangeklaagd wegens misdaden tegen de mens en de menselijkheid. Gewoon dat hele instituut voor het gerecht dagen. Hier drie uur info over hoe men in Iran massaal de islam de rug toekeert. https://www.youtube.com/watch?v=BXzsbXHh0r4

 8. Youp schreef:

  @Neef Jansen 25 september 2020 om 18:18

  Dank voor de link. Ik heb niet de volledige 3 uur uitgekeken maar het is buitengewoon goed nieuws dat Iran islam verlaat. Nu de rest nog. Dat zou wat langer kunnen duren.

  Een andere kant van de medaille is dat religie gelijk oorspronkelijk stond aan groep selectie. Het is in essentie een darwinistische techniek voor de groep om te overleven vis a vis andere groepen; waarbij de groepsgebruiken gecodificeerd worden in religieuze doctrines. Later is dat geevolueerd in een morele doctrine waaraan je je dient te onderwerpen zodat ook mensen van buiten de genetische groep kunnen toetreden en een snelle expansie mogelijk wordt. Zodra religie wegvalt, vervallen de succesvolle morele doctrines eveneens. Nietzsche waarschuwde daar al voor. Je ziet een vergelijkbaar proces bij de tegenstelling tussen populisten en globalisten. Het is een ideologische set dogma’s waar je je aan dient te onderwerpen of je behoort tot een vijandige groep.

  Zo mocht het je interesseren: Edward Dutton ratelt er 20 minuten over door.
  https://www.bitchute.com/video/9RvOUt0EIjll/

 9. Frits Bosch schreef:

  De vraag is hoe we deze vernietiging kunnen tegengaan terwijl onze regering steeds corrupter en fascistoider wordt en onze maatschappij steeds totalitairder. Hoopgevend is dat Ook SP uit de euro wil.

 10. BegrensEuropa! schreef:

  Het is nuttig in dit verband nog een keer de stukjes van Fresco en Bosch te herlezen. Voor links zie https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/09/louise-fresco-geloven-doen-we-in-de-kerk/. Fresco heeft het over Moria, want NL zou te weinig doen. Toch heeft NL de afgelopen 10 Ruttejaren 750.000 niet-westerse lieden opgenomen. Inmiddels is er woningnood en zit het land op slot, niet alleen door de ‘intelligente’ lock-down. Op Trumpiaanse wijze zou ik Fresco willen voorstellen iedereen die redelijkerwijs voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt in NL op te nemen, maar daarna gaat de tent op slot, totdat we de boel weer op orde hebben. In de tussentijd gaan we het woord empathie in dit verband iets voorzichtiger gebruiken. Misschien heeft Fresco wat lijntjes naar Rutte, Merkel, Macron, Michel, en Von der Leyen om dat mogelijk te maken. (Gaat niet lukken natuurlijk).

 11. Neef Jansen schreef:

  @ Youp — Ja, dat verhaal van Edward Dutton, daar zit wel wat in, maar ik vind wel dat over dat relatieve succes van het christendom ook nagedacht is door anderen, en dat hun bevindingen moeten worden meegenomen in het proberen te duiden van een op zich heel complex fenomeen. Wat betreft die anderen, denk ik aan bijvoorbeeld:
  Rodney Stark, Victory of Reason,
  James Hannam, Gods filosofen
  Thomas Woods, Bouwmeesters van Europa,
  David C. Lindberg, Pioniers van de westerse wetenschap
  Robert R. Reilly, The Closing of The Muslim Mind
  Iain McGilchrist, Teh Master and his Emissary
  Andre Klukhuhn, Alle mensen heten Janus
  Charles Taylor, Bronnen van het zelf.
  Het succes van het christendom heeft volgens mij vooral te maken met het in zich opnemen van zoveel van de Griekse filosofie. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat het christendom ontstaan is in de fusie van Griekse en joodse ideeen. Dat heeft uiteindelijk wetenschap en democratie en mensenrechten mogelijk gemaakt, en daarmee de moderniteit die zich tegenwoordig globaliseert. Ik denk trouwens dat de islam deze moderniteit niet overleeft. Het is daarvoor te wreed en te achterlijk. En in het kritisch onderzoek van de islam is het al praktisch gedeconstrueerd tot de destructieve roversidee die het is. En in bijvoorbeeld Iran zijn er steeds meer mensen die zich dit realiseren.

 12. Johan P schreef:

  @Neef Jansen
  Het probleem is dat de geschiedenis vol staat van voorbeelden waar de barbaren een beschaving onder de voet lopen, niet van beschaafde gebieden die zich handhaven tegen de barbaren.
  Islam vormt de barbaarse horden van deze tijd en zal de beschaving onder de voet lopen.

  Willen we dat voorkomen dan zal men bereid moeten zijn om letterlijk de wapens op te nemen en te vechten. Niet alleen dat, maar vechten om de meest basale reden; het eigen voortbestaan en dus vechten zonder zich te laten binden door allerlei regeltjes over wat wel of niet mag tijdens oorlog.
  Als ik zo eens rondkijk, wat kennissen ondervraag, wat polls op het internet plaats en die koppel aan mijn eigen ervaring dan durf ik te stellen dat die bereidheid in Nederland extreem laag is. Zo laag dat die nauwelijks telt. Onder de autochtone bevolking dan. De islamitische bevolking is daar zeer zeker wel toe bereid.

  Daarmee komen we meteen op het probleem van deze tijd; de meeste mensen in de westerse wereld zijn vergeten wat het is om te moeten vechten voor een ideaal. En worden vanf de wieg gehersenspoeld met het idee dat alle mensen net zo redelijk en geweldloos zouden zijn als zij zijn. Dat is een pertinente onwaarheid, maar het is buitengewoon moeilijk die conditionering ongedaan te maken.
  Ik voorzie dan ook dat het binnen afzienbare tijd zal uitmonden in een burger-/religieuze oorlog waarbij West-Europa van de kaart zal worden geveegd en er een enorme genocide zal worden uitgevoerd op de overlevenden van de autochtone bevolking, voor zover die niet de vlucht hebben genomen naar hetzij de VS, hetzij Oost-Europa. Om vervolgens een geschokte groep te horen zeggen dat ze dit nooit hadden verwacht.

 13. Youp schreef:

  @Johan P 26 september 2020 om 17:18
  In de VS gaat het hard dezelfde kant uit nu. Ofschoon ze daar wel strijdlustiger lijken te zijn. Een reële mogelijkheid kan zijn dat alles uiteen valt en een hergroepering plaatsvindt naar ras en religie. Kortom: de balkanisering van de westerse wereld.