DE WERELD NU

Desillusies, en de weg naar huis

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart

Een groep asielmigranten die in België uitgeprocedeerd was, heeft een door de Belgische regering gecharterd vliegtuig naar Bagdad genomen.

Het is een hoopvol bericht, maar dat op dezelfde dag en tegelijkertijd 3000 nieuwe gelukszoekers de grens passeerden om hun geluk te beproeven in diezelfde procedures vergeet je dam even. Hoera, het zijn er weer 109 en minder. Zou het …?

Nee, het zal niet. Deze mensen waren werkelijk extreem dom èn ongeduldig. Een huis, auto’s en een vrouw om in het rond te commanderen, dàt verwachtten ze. En pronto alstublieft. Veel verschil met een aankomst in de hemel lijkt in hun verwachtingspatroon niet te hebben gezeten. Weliswaar dan de christelijke hemel, maar zelfs die bleek dus tegen te vallen. Dit zijn de mensen die bij aankomst in het islamitische paradijs ongetwijfeld eerst hun 72 maagden zouden inspecteren om te kijken of Allah zich wel in alle opzichten aan zijn woord en hùn verwachtingen gehouden had.

Waarmee ik bedoel te zeggen: deze mensen zijn niet representatief. Het zijn zeurtypes die nooit ergens blij mee zullen zijn, al mag niet worden uitgesloten dat er toch een hoop onder de asielmigranten zijn die dezelfde verwachtingen hebben, maar daar minder rigoureus afstand van kunnen doen. Zulke mensen zullen hier nog jaren rondhangen, zo nu en dan op therapeutische gronden een week of drie terug mogen naar Bagdad (Hééé, asiel toch??), maar nooit werkelijk afstand nemen van de droom die ze zichzelf inprentten.

Deze mensen zullen de meerderheid van de instromers blijken uit te maken. Een meerderheid die hier nog tientallen jaren rond blijft dwalen. Waarvan de leden soms zelfs trouwen met een meisje in het kader van een gezinsherenigend familiehuwelijk met een nichtje waarvoor men in Bagdad verder geen bestemming heeft. Die hun kinderen op goed islamitisch wijze laten opgroeien door ze op jonge leeftijd hun opvoeding te laten voortzetten onder de hoede van de imam van de moskee om de hoek, en de straatvriendjes die ouder maar niet wijzer zijn. Het bekende recept voor meer grote ellende.

De publiciteit rond die 109 terugkeerders is ook op de verkeerde mensen gericht, wat je je doet realiseren dat onze overheden zich van bovenstaande volledig bewust zijn. Wij, de westerse bevolkingen, worden blij gemaakt met een dode mus. Er komen sowieso meer mensen lopen binnen dan dat wij die met vliegtuigen terug zouden kunnen brengen. Niet omdat het theoretisch niet kunnen zou, maar omdat alles er om heen het verhindert. Al onze goede bedoelingen en advocaten die er ook goed van moeten leven (Indirect parasitisme heeft in de westerse wereld gigantische vormen aangenomen.) verhinderen dat. Dat is voldoende om te moeten beseffen dat dit slechts een afwijking van het basisprobleem is, niet de oplossing.

Toch bieden deze terugkeerders een kans, maar die zouden we beter moeten grijpen. Maak er een propagandafilm van hoe vreselijk het wachten in de AZC-detentiecentra is! Hoe klein de kansen op een vergunning! Hoe lang je er op wachten moet! En laat al die verrekte advocaten en hun groezelige manier van regelen van hun hypotheekschulden buiten de poort wachten. Reguleer dàt, want anders zal het nooit wat worden met de terugkeer van de meerderheid van deze verdwaasde gelukszoekers. Want de enigen die van die terugkeer niet beter worden, zijn de advocaten van de asielindustrie.

1 reactie

 1. willemientje schreef:

  Ik wil een hek om Nederland
  ik zou graag willen dat
  we ons weer terugtrekken
  achter de dijken
  ik wil dat mijn kinderen worden beschermd
  tegen de toestroom die ons land
  volgens de “gutmensch” komt verrijken.

  Ik wil een hek om Nederland
  met daarin dan wel weer
  een goed bewaakte grote poort
  waardoor de echte vluchtelingen
  binnen mogen komen,
  de christenen, bijvoorbeeld
  die overal ter wereld
  door moslims worden vermoord.

  Ik wil een hek om Nederland
  om de bokken van de schapen te scheiden
  zodat we de echte vluchtelingen
  met een tijdelijk verblijf kunnen verblijden
  ik wil niet nog meer van dat soort
  dat elkaar in het thuisland vermoordt
  maar in Den Haag en Brussel
  is er niemand die mij hoort.

  Ik wil een hek om Nederland
  ik zou graag willen dat we
  ons weer terugtrekken achter de dijken
  we halen de conflicten uit die regio
  ons landje binnen
  dat zal over een tijdje wel blijken
  maar naar mij word niet geluisterd
  de regering gaat immers over lijken.

  Ik wil een hek om Nederland
  om al die gezonde jonge venten
  uit ons land te bannen
  eenmaal binnen zijn die hun hele leven
  goed “gepamperd” onder de pannen
  maar wie luistert er naar mij? wie?
  zeker niet de mensen die
  rijk worden van de asiel “industrie”.

  Ik wil een hek om Nederland
  met daarin een goed bewaakte grote poort
  want wat er nu gebeurt is ongehoord
  in Brussel zijn ze bezig
  de autochtoon er in te luizen
  het geld is op, en ook de huizen
  maar niemand in Den Haag die mij hoort
  zo wordt ons Avondland vermoord

  Ik wil een hek om Nederland
  ik wil dat we ons terugtrekken achter de dijken
  maar voor de olie en het geld
  moet immers alles wijken
  de arme vluchteling krijgt geen kans
  een plek op een bootje
  is immers alleen weggelegd voor de rijken
  en daar zouden we bij die goed bewaakte poort
  eens beter naar moeten gaan kijken!!!

  Door:
  “Willemientje”