DE WERELD NU

Demonstreren op uitnodiging – Pegida in Utrecht

Pegida

Je kunt van Pegida zeggen of denken wat je wilt, maar vasthoudend is de groep beslist. Gisteravond werd er gedemonstreerd in Utrecht.

De bijeenkomst voor de Abi Bakr Issidik moskee was een vervolg op een eerdere poging, waarbij de burgemeester (VVD’er Van Zaanen) van Utrecht de demonstratie afgelastte vanwege de dreiging van ongeregeldheden. Pijnlijk voor de Nederlandse rechtsstaat was, dat die dreiging van ongeregeldheden werd veroorzaakt door diegenen tegen wie werd geprotesteerd.

Vorig jaar oktober werd een demonstratie van de anti-islambeweging voor de Ulu moskee in de wijk Lombok voortijdig afgebroken door burgemeester Van Zanen, omdat hij de veiligheid van de Pegida-aanhangers en de omstanders niet meer kon garanderen. Een groep tegendemonstranten gooide toen met eieren, tomaten en vuurwerk.

En aangezien we dat zo niet gewend zijn bij Nederlandse protesten en demonstraties, ontkwam het Utrechtse gezag er niet aan om het opnieuw te faciliteren, en ditmaal met voldoende veiligheidsmaatregelen.

Dat lukte maar net, en daarmee staat vast dat de Pegida-groep haar punt meer dan gemaakt heeft. Wat gaat de Nederlandse overheid met dit gegeven doen? Niets doen zou wegkijken van een gênant probleem (en daardoor ook potentieel groeiend)  zijn. We zullen het moeten afwachten, maar dat bestuurlijk Nederland hiermee een probleem krijgt dat moeilijk valt weg te moffelen of genegeerd kan worden is duidelijk. Precies het punt dat Pegida maken wil. Vooralsnog lijkt het toch weer wegkijken te worden, constateerde organisator Edwin Wagensveld direct:

Tegelijk kun je hiervan alleen maar zeggen dat deze bestuurlijke houding nooit blijvend kan zijn. Dit kan niet eeuwig zo doorgaan. Als de essentie van een demonstratie is, bestuurlijk Nederland met een dilemma te confronteren dat onmogelijk eeuwig genegeerd worden kan, dan was deze demonstratie een doorslaand succes.

Het AD (regio-afdeling Utrecht) brengt het nieuws in ieder geval uitgebreid – als enige onderdeel van de Nederlandse MSM. De krant bericht dat een grote politiemacht noodzakelijk was om de 20 demonstranten te beveiligen tegen een horde van enige honderden agressieve (islamitische?) jongeren. Die jongeren werden achter hekken (schermen eigenlijk) gezet zodat ze niet konden zien wat de anti-islamfilm – die Pegida meebracht in protest – exact toonde. Na afloop werden de demonstranten via een alternatieve route weggeleid, en verdwenen de schermen. Toen de meute tot de ontdekking kwam dat haar prooi door de politie was weg gesmokkeld, brak de hel los. Het AD:

Toen de hekken opengingen en duidelijk werd dat de Pegida-aanhangers via een andere straat waren vertrokken, sloeg de sfeer om. De jongeren stormden richting de agenten die nog bij de moskee stonden, maar ze werden vervolgens de wijk in gedreven, waar ze tientallen vernielingen pleegden.

Hekken? Deze hekken:

Niet iedereen was op de demonstratie overigens welkom:

D66 raadslid Van Dun bevestigde later dat ze was tegengehouden. ,,Ik wilde mijn controlerende taak als raadslid uitvoeren, maar een agent zei dat de demonstratie alleen op uitnodiging was. Dat heb ik nog nooit gehoord.’

Ongewild (ongetwijfeld ongewild) zei Van Dun hiermee precies wat het probleem met ‘rechtse’ demonstraties is. Die roepen zulke heftige tegenreacties op, of hebben het risico dat ongewenste bezoekers zich onder de demonstranten mengen, dat de organisatie de toegang tot een demo restrictief moet behandelen om haar eigen reputatie te beschermen.

Dat dat moeilijk genoeg is illustreerde de kop van het AD boven het rapporterende stukje overtuigend:

Drie aanhoudingen en spoor van vernieling na afloop van demonstratie Pegida.

Dat dit een gevolg was van een voorgenomen aanval op de Pegida-demo die uit de hand liep door jongeren die in hun opgekropte agressie na afloop volkomen door het lint gingen valt hier voor een ‘koppensneller’ niet uit te destilleren. Hoe erg het was tonen de illustraties bij het AD-artikel echter wel degelijk. En dit filmpje zou de deur dicht moeten doen voor bestuurlijk Nederland. Je zou bijna zeggen: “Zwijgen is geen optie meer.”


Illustratie boven dit artikel ©EdwinWagensveld, videoclip onderaan is van RTV Utrecht via YouTube.


Meer over Pegida op Veren of Lood vindt u hier

 

10 reacties

 1. reageerbuis schreef:

  Het is lang niet de eerste keer, dat Pegida heeft ervaren, dat demonstreren tegen de islam bijna niet mogelijk is. Gewelddadige tegendemonstranten, zowel moslims als niet-moslims, maken het nodig om grote aantallen politiemensen in te schakelen. En nog worden van onschuldige buurtbewoners eigendommen vernield. Het is duidelijk dat Pegida gelijk heeft met zijn verzet tegen de islam. De vertoonde film gaf gruwelijke beelden van het afslachten van mensen door mohammedanen, zoals bevolen in koran en hadith, maar ook op andere inventieve manieren. Als we de islam niet stoppen staat ons dit ook te wachten. De gevaren die het demonstreren voor Pegida meebrengt hebben tot gevolg, dat de groep klein blijft, maar dat is ook te wijten aan de negatieve berichtgeving. Kranten en tijdschriften blijven Pegida associëren met geweld, terwijl het uitdrukkelijk geweldloos opereert. Dan zien we teksten als “Nazi’s raus”, terwijl een korte blik op onze teksten leert dat het vóór democratie is en
  zich verzet tegen het nationaalsocialisme en het fascisme. Ook de islam is immers fascistisch en antidemocratisch.

 2. D. G. Neree schreef:

  Stel je voor dat er geen hekken en politie was geweest. Zou dan ook maar één PEGIDA-demonstrant het hebben overleefd?

 3. Cool Pete schreef:

  – Groot respect voor Pegida.

  – Het is duidelijk, dat de overheid, de democratische rechtstaat niet
  kan / wil handhaven. Het recht op demonstreren wordt volstrekt onvoldoende beschermd.

  – En : nooit “tegen-demonstraties” op de zelfde plek en tijd toestaan :
  dat is bewust uitlokken van geweld.

  Is heel justitie, is de hele bestruurs-laag,
  zijn alle juristen en alle advocaten in ons land,
  van die wets-verkrachtende linkse warhoofden geworden ?

  Wetteloosheid is over de laatste drempel tot onbeperkt maatschappelijk geweld.

 4. Theresa Geissler schreef:

  @reageerbuis: Allereerst: Standvastig zijn jullie zeker; dat zal niemand met ook maar een enigszins reële inslag ontkennen. Echter is deze standvastigheid wèl weggelegd voor degenen, die, behalve over idealisme en onverschrokkenheid, tevens over het vermogen beschikken, met bepaalde elementen binnen het intèrne beleid genoegen te nemen, of daar zelfs totaal geen moeite mee te hebben. Verschillenden, die dat aanvankelijk geprobeerd hebben bleek dat niet gegeven. De resterende groep wel en dat is dan hun geluk. Maar ik zou desalniettemin willen benadrukken, dat het op zichzelf niets te maken hoeft te hebben met angst, gebrek aan doorzettingsvermogen en/of negatieve berichtgeving, maar met heel andere zaken.
  Een voorbeeld van hoe het wel zou moeten, is voor mij nog steeds Pegida Dresden, wier woordvoerder weliswaar ook niet altijd ontkomen is aan kritiek, maar die uiteindelijk WEL in het zadel gebleven is, zijn gehoor tot op heden tamelijk constant heeft weten te houden, en dat alles bepaald niet zonder reden!
  Ik heb dat reeds hier allemaal uiteen gezet:
  https://theresasvisie.com/2018/09/13/pegida-dresden-leeft-nog-steeds-wat-is-haar-geheim/
  Niet meer dan een zienswijze, maar het is nu eenmaal de mijne.

 5. Peter Louter schreef:

  Als je Jerry Afryie c.s. bij de intocht van Sinterklaas laat demonstreren dan mag uit het oogpunt van gelijke rechten Pegida bij een Moskee demonstreren. In beide gevallen lijkt me echter dat het gezonde verstand achter de verabsolutering van rechten is verdwenen.
  Het verschil in reactie van de tegenstanders is echter opvallend. Geweldloos in Friesland, maar met brede vervolging en veroordeling. In Zuilen ging het mis. Een paar honderd bontkraagjes gingen los op politie, auto’s e.d. omdat de Pegida-demonstranten buiten hun bereik bleven.
  Conclusie 1, Pegida kan beter demonstreren bij het Centraal Station van Utrecht.
  Conclusie 2, Het tuig is nagenoeg ongrijpbaar (waren er oproepen op sociale media?) en zal wel vrij uit gaan. Zonder bewaking van Pegida door de politie zouden ze echter op de demonstranten zijn los gegaan.
  Conclusie 3. Het Gezag verliest aan gezag onder allochtonen, echter ook steeds meer onder autochtonen.

 6. Kees Bruin schreef:

  Wie kwam die dame van D66 nou eigenlijk met haar “controlerende taak als raadslid” controleren? Zou ze die rellende muzelmanse jongeren bedoelen? Niet dus, want ze wil Pegida ‘controleren’, want dáár gaat het D66 om. Die zien de nazi’s al weer door de straten marcheren, i.p.v. een man of 20 achter een schermpje.
  En die vernielingen aanrichtende jongeren? Dat is natuurlijk ook de schuld van de nazi’s van Pegida, want allochtonen hebben geen eigen wil of verantwoordelijkheid (lekker racistische gedachtengang van de Gutmenschen is dat altijd). Die arme jongeren zijn uitgelokt door Pegida, dus die kun je niets kwalijk nemen.
  Hetzelfde soort ‘logica’ dat je ook hoorde nadat Theo van Gogh afgeslacht was door een dolle moslim: ja, maar hij vroeg er ook wel om………

 7. kees bruin schreef:

  @Peter Louter 19:24 Het “gezag” in Nederland heef überhaupt geen gezag bij allochtonen, meer specifiek bij jongeren met een moslimachtergrond.
  Ze lachen de popo recht in zijn gezicht uit, ze vinden het gewoon slappe hap. Onze politie moet gewoon zich eens gaan oriënteren bij de politie in Marokko of daaromtrent, en de hardhandige werkwijze van de overheid daar gaan overnemen. Gelijk de lange lat er overheen, of desnoods nog erger. Dat brengt ze respect, dan wel ontzag, bij, maar om de West-Europese politiek wordt gewoon gelachen door dat soort volk. Idem hetzelfde in Duitsland of Zweden, het is een aanfluiting

 8. Kees Bruin schreef:

  Tenslotte: ik ben geen bijzondere fan van Pegida, maar ze weten feilloos aan te tonen waar het probleem met de islam ligt. Bij de absolute intolerantie en de inherente gewelddadigheid van die religie. Dat wordt keer op keer weer bewezen.
  De elite baalt natuurlijk als een stekker van Wagensveld en consorten, want die leggen genadeloos bloot hoe het in Nederland, en de rest van West-Europa gesteld is met de islam: de overheid schijt in zijn broek voor de moslims. Ze maken tien keer liever hun eigen, autochtone landgenoten voor racist of nazi uit, dan dat ze die moslimjeugd gaan aanpakken.

 9. Guus Gonggrijp schreef:

  In mijn vroegere woonplaats Dresden worden Pegida-demonstraties nooit frontaal door tegenstanders aangevallen. Daarvoor zijn ze domweg te groot. Maar wel zijn deelnemers op weg naar huis mishandeld en geparkeerde auto’s vernield.
  De tactiek van het kleine groepje in Nederland sluit aan bij de omstandigheden hier. Die manifestatie in Utrecht voor een moskee was natuurlijk een provocatie, met het ongetwijfeld beoogde effect. Probleem voor de autoriteiten is dat ze sinds “Friesland” beweren, het recht op demonstreren te willen handhaven. 2019 belooft een interessant jaar te worden.

 10. SouthernComfort schreef:

  Achterhoedegevechten van Pegida. Door het compleet zwakzinnige beleid van afgelopen decennia is een stad als Utrecht verworden tot een islam-bolwerk en zwakke burgemeesters van groezelige politieke partijtjes veranderen daar niets aan.

  De stad Utrecht is een buitenlandse enclave geworden, maar we mogen er nog wel voor betalen: dikke ambtenarensalarissen, uitkeringen, kinderbijslag en andere sociale voorzieningen.

  Laat eerst de geldstromen naar deze compleet uit de hand gelopen on-nederlandse sociale experimenten maar eens opdrogen.