DE WERELD NU

Democratie uit Brussel – strooien met òns geld

Brussel, Griekenland

Als we de afgelopen tien jaar ìets geleerd hebben over Brussel, is dat men daar niets liever doet dan met geld strooien. Òns geld.

Onderwijl blijft men ons bombarderen met de agitprop dat de manier waarop Brussel opereert de echte democratie zou vertegenwoordigen. Bij D66 schijnen ze dat echt te geloven. We krijgen zelfs invloed op ons geld er uit gaan zien. Voor wat het waard zal blijken.

Oh, vergissing. We krijgen geen invloed, we mogen meedenken. De ECB beslist, uiteindelijk:

De eurobiljetten krijgen een nieuw uiterlijk en over hoe ze er precies uit moeten komen te zien mogen Europeanen meedenken. De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht in 2024 een definitieve beslissing te nemen over het nieuwe ontwerp.
“Na twintig jaar is het tijd om het uiterlijk van onze biljetten aan te passen, om ervoor te zorgen dat Europeanen van alle leeftijden en achtergronden zich er beter in herkennen”, aldus ECB-preses Christine Lagarde. De huidige eurobankbiljetten zijn volgens de ECB gebaseerd op het thema ‘perioden en stijlen’. Op de biljetten staan ramen, poorten en bruggen afgebeeld.

Waarom het na twintig jaar tijd is het uiterlijk van de biljetten aan te passen kan niemand in Frankfurt u duidelijk uitleggen, kan ik u garanderen. Het heeft ongetwijfeld te maken met twee dingen: de eeuwige onzindelijkheidsdrang tot verandering die wordt aangezien voor ‘vooruitgang’, en dat wat men al noemde over ‘perioden en stijlen’ – het zou eens voor een vorm van nationalisme aangezien kunnen worden. ‘Dat moet’n we niet heb, ééh tante Beth‘. Hè? Nee. Bah!!!

Dat dat meedenken vooral te maken heeft met ja-knikken en hard ooooohhh wat mooi roepen vermoedde u al?

Nadat een adviesgroep voorstellen heeft gedaan, vraagt de ECB het publiek zich uit te spreken over de geselecteerde thema’s. Dan volgt een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe bankbiljetten, waarna de ECB het publiek opnieuw raadpleegt. Het definitieve besluit ligt bij het bestuur van de ECB.

Er komen dus weer thema’s. Plus, een ontwerpwedstrijd – ongetwijfeld met geselecteerde kunstenaars van naam en een onverdachte politieke reputatie (m.a.w. geen Polen of Hongaren). De contouren worden al zichtbaar met:

De leden van de adviesgroep zijn al door de ECB benoemd op basis van voorstellen van de nationale centrale banken van het eurogebied. De leden hebben uiteenlopende achtergronden zoals geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, visuele kunst en technologie. Alice Twemlow hoogleraar geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur, van de Universiteit van Amsterdam is een van de leden.

Desalniettemin is het de bedoeling dat u, gebruiker, bij de introductie tevreden knikken zult: Daar heeft u maar mooi over meebeslist, want Europa is van ons allemaal. Of een andere dooddoener, die nu ook de immigratie omsluit.

Het is al heel wat dat we contant geld houden mogen, krijg je vervolgens nog de indruk:

De ECB wijst erop dat consumenten in het eurogebied nog altijd veel gebruikmaken van contant geld. In 2019 was cash het meest gangbare betaalmiddel voor bijvoorbeeld aankopen in winkels. Ondanks de toename van cashloze betalingen tijdens de pandemie is de vraag naar contant geld volgens de ECB toegenomen. Dat komt vooral doordat contant geld als spaarmiddel wordt gebruikt.

Dom, overigens. De euro is niet iets om te sparen, dat doet de EU evenmin. De eurogroep heeft zojuist weer 767 miljoen euro overgemaakt aan Griekenland in het kader van schuldverlichting. Dat Griekenland dat geld indertijd leende was om niet volledig failliet te gaan aan de druk van haar staatsschulden, die vervolgens min of meer door de rest van de EU werden overgenomen.

Griekenland dreigde in 2012 failliet te gaan. Daarop schoten Nederland en andere eurolanden te hulp door Griekse staatsobligaties op te kopen. Daarna werd het land jarenlang overeind gehouden door het permanente Europese noodfonds ESM en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en kwam het onder streng toezicht te staan van Brussel en Washington. Eind 2018 kon Athene weer financieel op eigen benen staan en verliet het land het programma.

Maar dat is alweer bijna tien jaar geleden, en u wordt geacht dat vergeten te zijn. Vandaar ook dat u dit in andere media niet snel lezen zult – u zoudt zich eens kunnen herinneren hoe boos we collectief waren dat we vele miljarden aan Griekenland gaven omdat die een enorme hoeveelheid tweedehandswapentuig hadden aangeschaft dat ze niet goed betalen konden. Die vele miljarden schulden zijn Griekenland sindsdien in kleine stapjes kwijtgescholden:

De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) heeft besloten 767 miljoen euro aan Griekenland uit te keren voor schuldverlichting. Het is de zesde keer sinds het land uit het Europese steunprogramma kon stappen in 2018 dat het geld krijgt om zijn schuldenlast te verlichten.

Er wordt overigens niets uitgekeerd: in de praktijk wordt er eenvoudig een bedrag geschrapt dat in aanmerking kwam voor acute aflossing, en waar Griekenland tegen aan hikte. Wat niet wegneemt dat Griekenland afgelopen jaar weer diverse grote wapenaankopen heeft gedaan, onder andere een aantal Rafeale-gevechtsvliegtuigen in Frankrijk. Overigens tot groot ongenoegen van Turkije. Maar goed, daar is begrip voor:

Volgens een verklaring van de Eurogroep blijft de Griekse regering zich houden aan de gemaakte afspraken om het land te hervormen en economisch sterker te maken, al is er door de Corona-crisis en vernietigende branden in augustus wel enige vertraging. “Daar is begrip voor”, zei Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe na afloop van de vergadering in Brussel.

En u weet, als men in Brussel begint te verwijzen naar de Corona-schade voor de economie als (mede-)oorzaak van iets (wat dan ook), dan wordt u bureaucratisch belogen.


Meer over het eeuwige gedonderjaag van Brussel met de euro vindt u hier.

2 reacties

 1. Bas schreef:

  Heel lang geleden heb ik eens gedemonstreerd in Brussel. Er werd met traangas gegooid, de gemoederen liepen hoog op.
  Een Italiaanse EU commissaris nam het woord voor de menigte. Toen hij klaar was en vrijwel iedereen weer zijn weg ging, kwam er een Italiaanse demonstrant naar voren. Hij zei “fascista” tegen de commissaris, die dit vervolgens minachtend beantwoordde met “puttana”. De demonstrant reageerde weer met “fascista” en blijkbaar andere verwensingen. Dit ging zo eventjes door en met stijgende verwondering zat ik het tafereel te bekijken. Onder security begeleiding vertrok de benauwde commissaris uiteindelijk via de achterdeur.
  Vanaf dat moment wist ik heel zeker dat dit ooit helemaal verkeerd gaat aflopen.

 2. Jan schreef:

  Bovenstaande, en het interview met Marco Buti, wat hier een week terug was geplaatst.

  Eurodollar’s Jeff Snyder en Emil Kalinowski hadden rond hetzelfde moment Russell Napier in de uitzending. Napier krijgt de rillingen over de rug als hij naar Europa kijkt. Op ong. 37 min, onderaan de pagina.
  https://alhambrapartners.com/2021/11/24/eurodollar-university-episode-160-a-conversation-with-russell-napier/