DE WERELD NU

De volgende vloedgolf

Na de immigratiegolven van Oost-Europese klusjesmensen, van allerhande kandidaten voor gezinshereniging, en van kansloze niet-westerse allochtonen – die dankzij de huidige EU-wetgeving niet konden worden gestopt – zijn we nog niet klaar met het fenomeen kansloze immigranten.

Dankzij de financiële ellende staat ons binnenkort nóg een immigratiegolf te wachten van weliswaar westerse, maar desalniettemin eveneens kansloze immigranten te wachten. Gefaciliteerd door zowel de EU, als de kansen die onze sociaal-voelende maatschappij onbewust geschapen heeft. Het eerste begin is er al, en niets dan een vertrek uit de EU-val kan ons er van redden.

Ik weet het, grote paniekerige woorden in de alinea hierboven. Heb ik me het hoofd op hol laten brengen door het lezen van ‘Het Immigratietaboe‘? Laat ik u deelgenoot maken van de informatie die ik afgelopen week kreeg uit het zuiden des lands, en oordeelt u zelf.

De financiële problemen in Spanje hebben een aantal autochtone Spanjaarden om zich heen doen kijken naar kansen op een beter bestaan dan hun land hen de komende 10 jaar bieden kan. En in plaats van te wachten tot hun eigen regering het schip met geld binnen weet te brengen, hebben zij besloten dat vooraan in de rij staan het best werkt – bij voorkeur in een land met schijnbaar onbegrensde uitkeringen. Zoals Nederland.

Het werkt zo: dankzij het onbeperkte verkeer van personen van EU-ingezetenen kan iedere Spanjaard die in Nederland komt wonen hier na vier maanden een uitkering aanvragen. Die hem of haar niet geweigerd kan worden dank zij de EU-verdragen. En aangezien de Nederlandse bijstandsuitkeringen een stuk hoger liggen dan het Spaanse minimumloon …, kunt u de rest van dit stuk van de logica probleemloos volgen. En wie weet, wie weet vinden ze hier wel een baan!

En anders is het ook goed, wat hen betreft.

Nu moet je om in Nederland ingezetene te worden eerst een burgerservicenummer aanvragen, maar daarvoor krijg je bij de Spaanse ambassade ondersteuning. Op het moment dat ik dit schrijf heeft de Spaanse ambassade in Den Haag vier full-time secretaresses in dienst om – Spaanse migranten naar Nederland – te helpen bij het aanvragen van die burgerservicenummers. Dagelijks melden zij ongeveer honderd landgenoten aan bij de verschillende vestigingen van de Nederlandse belastingdienst.

Dagelijks, dus.

Mij is niet bekend of al deze mensen alleen komen, maar laten we uitgaan van gezinnen met één kind. Bij een constante stroom komt dat neer op 25.000 maal 3 = 75.000 Spanjaarden per jaar. Als ze hier drie maanden wonen hebben zij het recht op dezelfde financiële ondersteuning als beschikbaar is voor nu al in Nederland verblijvende personen. Nu is de vloedgolf uit Oost-Europa een stuk groter op dit moment, maar daar staat tegenover, dat de economie daar een stuk beter draait. De vooruitzichten van de Zuid-Europese landen daarentegen zijn zoals de meesten van u weten tamelijk uitzichtloos.

Tot nog toe is de stroom uit andere PIGS-landen dan Spanje naar ik begreep tamelijk beperkt. Maar dat kan eenvoudig veranderen, zodra men daar begint te beseffen welke kansen een enkeltje Noord-Europa hen biedt. Dat mensen de kansen nemen die zich aan hen openbaren kun je ze nauwelijks kwalijk nemen. Dat onze overheid via internationale verdragen die zich nog het meest accuraat laten beschrijven als Open Einde-regelingen de sleutel van onze schatkist beschikbaar stelt aan wie er maar in graaien wil, is echter een heel ongezonde zaak.

Ongetwijfeld zullen de eerste berichten hierover pas tegen half november in de krant verschijnen, zo ongeveer tegelijk met de aankomst van Sinterklaas. Dat tegelijkertijd uit Spanje een groep arriveert die verwacht zelf gefêteerd te zullen worden, daarover zal u dit jaar maar niets worden verteld.

Clue (Flying sheep – 2:05-2:20):

He has realized that a sheep’s life consists of standin’ around for a few months and then bein’ eaten. And that’s a depressing prospect for an ambitious sheep. He’s patently hit on the idea of escape.

Wat er gaat gebeuren als de bezuinigingen in Zuid-Europa rücksichtlos worden doorgezet, en tegelijkertijd de gastvrijheid van noordelijke landen – zoals Nederland – algemeen bekend wordt kan niemand met zekerheid zeggen. Maar dat het hier wel eens ‘gezellig’ druk kan worden lijkt geen moeilijke voorspelling.

 

 

Eerder verschenen op Dagelijkse Standaard.