DE WERELD NU

De vijand van de vrije mens is de staat

vrijheid, Corona, sadistisch universum

Kennelijk kan het niet vaak genoeg gezegd worden: de vijand van de vrije mens is de staat, altijd en overal.

De vijand van welvaart en welzijn, alweer de staat, ook al noemt die zich ‘verzorgingsstaat’, of misschien juist wel indien die staat zich zo noemt. De zogenaamde verzorging, dat is niets anders dan het afnemen van geld en energie en vrijheid van de ene burger, niet ten behoeve van een andere burger, maar ten behoeve van de staat. Want die staat, die gebruikt dat geld niet zozeer om een andere burger te helpen, als wel om het eigen bestaan te rechtvaardigen, en om steeds meer macht te verwerven. In Nederland zijn we inmiddels zo ver, dat mensen het niet eens meer zien, dat iedereen feitelijk in dienst is van de staat.

En ja, dat geldt ook voor mensen die menen ‘vrije ondernemer’ te zijn. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat een groot deel van je tijd, van je leven dus, gaat zitten in het voldoen aan allerlei regels, aan het innen van belastingen voor de staat van je personeel, aan het desnoods op je kop gaan staan als het van je wordt gevraagd (en ‘vragen’ is eisen natuurlijk). Eigendomsrecht bestaat niet meer, ieder eigendom is hooguit voorwaardelijk, want eigenlijk ook al van de staat, die er nog even niet aan toe gekomen is je ook op papier te onteigenen.

Zelfs je leven is niet van jezelf, ook niet dat deel ervan dat je niet voor de staat werkt, want wee degene die dood gaat. Dan wordt de verhouding staat/burger pas echt duidelijk: de staat (meer eerlijk in dit geval dan tactvol) in een vorm van sibbenhaft, laat de nabestaanden afrekenen wat de overledene blijkbaar nog aan de staat schuldig was. Waarvoor? Blijkbaar voor het zich onttrekken aan het arbeidsproces. Iets anders kan ik niet bedenken tenminste. Of hoor eens wat er echt gezegd wordt als het over vergrijzing gaat: over mensen die gezien hun leeftijd niet meer aan het arbeidsproces deelnemen en daarom een probleem geworden zijn, useless eaters, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd.

Tja, als slavenhouder heb je die mensen natuurlijk liever niet. Vergelijk het met melkkoeien die naar de slacht gaan als de verhouding tussen wat ze eten en wat er aan melk uit hen te trekken is, minder gunstig wordt. De staat is eigenlijk een goede boer, en die burgers, die zijn het vee. Tja, leuker kunnen ze (de staat) het niet maken, wel makkelijker.

Dit alles wist ik al maar soms valt het meer op dan anders, hoe staten functioneren, bijvoorbeeld als je net weer eens in een andere staat bent geweest. Ik ben net terug uit Polen en inderdaad daar heb ik (ook) Auschwitz bezocht. Een monument niet alleen voor al die mensen die daar op een werkelijk schunnige manier zijn vermoord, gemarteld en afgeslacht, maar ook een waarschuwing voor de macht van de staat. Massamoorden, echte massamoorden, om die te kunnen plegen zit er maar één ding op: begin een staat (of grijp er de macht), ontwapen de bevolking en ga je gang. En denk nu niet: dat doen staten niet, en zeker niet de verzorgingsstaten zoals wij die hier hebben.
Dat kan je denken, maar het heeft iets van fluiten in het donker.

Over Auschwitz wil ik het niet te veel hebben, in Polen kreeg ik al eerder een wat ongemakkelijk gevoel. Over dat gevoel heb ik nagedacht, en ik meen dat het komt door het wel zeer merkwaardige verschil tussen hoe de burgers daar wonen, hoe hun wijken er vaker niet dan wel uitzien, en de pracht en praal van de overheidsgebouwen daar. Ik geloof niet dat ik het ‘Après nous le déluge!‘ eerder zo blatant geïllustreerd heb gezien.

Als je een tot in de puntjes gerestaureerd en onderhouden gebouw zag, dan was het meestal een overheidsgebouw. Soms ook wel eens een bankgebouw of een McDonalds, maar vaker dan dat dus: overheidsgebouwen. Je kon er aan afzien dat kosten noch moeite gespaard waren bij de overheidsgebouwen, prachtig plaveisel, fraai natuursteen en noem maar op. Waar het geld vandaan is gekomen om de zaken zo aan te pakken? Ik heb geen idee, maar wel een vermoeden, en wel dat er hier EU-geld betreft (dit is uiteraard geen geld dat de EU heeft of waarvoor de EU iets positiefs voor de Europese burgers heeft gedaan, maar geld dat de EU van de daarin aaneengesloten staten heeft gekregen, die dat geld weer van hun ‘burgers’ hebben afgedreigd).

Niet te ontkennen is dat er ook geld gestoken lijkt te zijn in het opknappen van sommige woonwijken, van die wijken met enorme flats, flats en nog eens flats. En gaten in het wegdek, en onverharde wegen en paden, en dan hebben we het nog over de wijken die opgeknapt zijn. Ga je met het openbaar vervoer naar de rafelranden van de stad, die voor een rafelrand overigens van aanzienlijke omvang zijn, dan is het beeld nog treuriger. Niet alleen slechte wegen, maar ook de huizen blijven zo op het oog alleen niet om omdat ze nog niet besloten hebben naar welke kant ze dat zullen doen. Grauw, heel grauw, rottende kozijnen en afgebrokkeld pleister, en niet alleen de lucht van kolen maar ook de roetlaag ervan. Maar helaas, daar gaat het EU-geld (of welk geld dan ook) blijkbaar niet heen, naar het verbeteren van de woonomstandigheden van het volk.

Er zijn mensen die dan zeggen dat dergelijke woonomstandigheden en een tenhemelschreiende leefomgeving niet hoeven te betekenen dat de mensen er ongelukkig onder zijn zo te leven. Ik ben het met die mensen niet eens. Ik denk dat ‘die mensen’ verdraaid goed weten dat het anders kan, dat er bijvoorbeeld door de ‘heersers’ gekozen had kunnen worden voor bescheidener overheidsgebouwen en het daarin (in zichzelf dus, en het eigen welbevinden) gestoken geld kiezen te investeren in het welbevinden van degene die de rekeningen betaalt: de burger. Maar niets van dat alles, en dat terwijl de mensen, de Polen, zo duidelijk van mooie dingen en decorum houden, dat zie je aan hun kleding, werkelijk iedereen (die ik gezien heb dan) loopt er zeer verzorgd bij.

Omdat het contrast tussen overheidsgebouwen en andere gebouwen zo groot is (niet overal en altijd, maar wel vaak en opvallend) is het in Polen beter te zien dan in Nederland, wat de staat allemaal steelt en van wie. Schaamteloos, dat was wat ik vrijwel de hele week dacht, als ik weer een oude tram zag, of een naargeestige straat, schaamteloos. Heb je jaren USSR achter de rug, en dan krijg je de EUSSR, en hoewel die in Polen voorlopig meer brengt dan haalt, komt het gebrachte als vanouds aan de staat ten goede. Niet vreemd, als Pietje de macht heeft te bepalen of hij of Jantje zijn zakken mag vullen, dan is het wel duidelijk dat het Pietje wordt die met de buit naar huis gaat. Voeg daarbij dat Jantje al jaren geleden door Pietje ontwapend is (daar was over gestemd door Kees, Klaas en Margriet), en het beeld is compleet.

In Nederland is het niet anders, alleen valt het wegens het gemiddeld hogere welvaartsniveau niet zo erg op, alle pracht en praal (althans, je kan zien -en anders wel lezen- dat het duur geweest is). Alleen al daarom is het goed zo af en toe eens naar Polen te gaan, gewoon omdat je dan beter ziet wat er in Nederland aan de hand is.

De staat, zelfs verkiezingen, krijgen die niet meer begrensd laat staan onder controle. En was het niet Kennedy die zei dat als vreedzame revoluties onmogelijk gemaakt worden, het bloedige zullen worden?


Deze column (geschreven op 15 januari 2011) verscheen zeven jaar terug al op Artikel7.nu Aangezien Caroline privé de wens heeft uitgesproken haar oude columns weer eens terug te zien, nemen we de gelegenheid te baat ze komende tijd te herpubliceren op Veren of Lood.

11 reacties

 1. Edward schreef:

  Dank!

 2. Hans van den Broek schreef:

  Ik begrijp dat je pleit voor het recht van de sterksten en dat je denkt tot de sterksten te behoren? Misschien zijn die sterksten wel de immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten! Wil je dat liever?

  De staat dient zich aan de wet te houden en de wetten worden door het volk gemaakt. Dat is natuurlijk het ideaal waar wel wat op af te dingen valt, maar ik zou zo gauw geen beter systeem weten te bedenken.

 3. Caroline schreef:

  @Hans, de staat is de sterkste 🙂

  Ik bepleit juist dat iedereen rechten en vrijheid heeft. De rol van de staat )als je die al niet vervangt door een systeem op vrijwillige basis) dient slechts het garanderen van die vrijheid te zijn.

  En een statenloze samenleving is iets anders dan een regelloze samenleving.

 4. Voight-Kampff schreef:

  “maar ik zou zo gauw geen beter systeem weten te bedenken.”

  Ik wel.

  Namelijk een systeem van een functionele rechtsstaat.

  Een systeem waarin het volk de absolute macht bezit op basis van soevereiniteit;
  Een systeem met een meta-juridische grondwet;
  Een systeem waarin de machten in de trias politica gescheiden zijn;
  Een systeem waarin de internationale verdragen niet de nationale wetten domineren;
  Een systeem waarin de minister-president gekozen wordt;
  Een systeem waarin de rechts aansprakelijk kunnen worden gesteld;
  Een systeem met een constitutioneel hof;
  Een systeem met een gerechtshof bestuur;
  Een systeem waarin het anti-discriminatie artikel niet voorkomt;
  Een systeem waarin kerk en staat gescheiden zijn;
  Een systeem waarin een regering niet aan social-engineering (cultureel marxisme) doet;
  Een systeem dat zich beperkt tot de verzorgingsstaat;
  Een systeem waarin de regering niet treedt in de macro factoren;
  Een systeem van een natiestaat met grenzen;
  Een systeem waarin de regering zich beperkt tot haar zes kern taken;
  Een systeem met zbo’s;
  Een systeem met een referendum;
  Een systeem zonder politieke partijen maar met een districtenstelsel;
  Een systeem met absolute Nederlandse autonomie;
  Een systeem waarin geen aanvalsoorlog in Syrië kan worden begonnen;
  Een systeem met het aandeel van de overheid in de economie dat onder de huidige 37% ligt;
  Een systeem waarbinnen geen parallelle samenleving voorkomt;
  Een systeem met een homogene populatie op basis van gedeelde normen en waarden;
  Een systeem waarin de overheid geen 201 miljard aan garantiestellingen uit heeft staan;
  Een systeem zonder 1e kamer;
  Een systeem waar de minister-president niet de proxy-forces kan mobiliseren;
  Een systeem met een gekozen burgemeester;
  Een systeem met een eigen munt;
  Een systeem met Europese economische samenwerking op basis van een douane-unie

  Kortom, een systeem waarbij de overheid het volk dient en kort is aangelijnd aan het parlement. En de individuele volksvertegenwoordigers ter verantwoording kunnen worden geroepen door het volk.

  Resulterend in een autonome Nederlandse rechtsstaat waarin de veiligheid en vrijheid van het soevereine volk is gegarandeerd en dus het recht van de sterkste (de overheid) volledig is geëlimineerd.

 5. Voight-Kampff schreef:

  O ja, vergeten te vermelden. Dit was mijn reactie op de stelling van Hans van den Broek dat hij zo gauw geen beter systeem weet te bedenken.

 6. Caroline schreef:

  …….plus een echte grondwet, eentje namens ‘we, the people’ en waarin de bevoegdheden Staat worden beperkt (shall make no laws….) in plaats van, zoals nu, tot in het oneindige uitgebreid.

  En uiteraard met rentevrij in omloop gebracht geld, en zonder bevoegdheid van geld uit de lucht grijpen/staatsleningen aan te gaan.

 7. Hans van den Broek schreef:

  @ Caroline: “En een statenloze samenleving is iets anders dan een regelloze samenleving.” En wie gaat die regels handhaven?

  @ Voight-Kampff: De zaken die je noemt zijn programmapunten die jij persoonlijk ingevoerd wil zien, geen systeemverandering hoewel sommige punten wel min of meer ingrijpend zijn, maar geen echte verandering zoals Caroline wil. (Al weet ik niet wat ze wil, alleen wat ze niet wil)

  Een groot aantal zaken die je noemt zijn er gewoon al, maar blijkbaar niet naar jouw tevredenheid. Een districtenstelsel betekent het einde van de kleine partijen en een versterking van de hegemonie van de conservatief linkse elite. Van jouw programmapunten zal dan helemaal nooit meer wat terechtkomen. Het versterkt de macht van het volk niet, maar de macht van het volk wordt beperkter omdat de minderheden geen stem meer zullen hebben. Denk is dan weg, maar Wilders en Baudet ook.

  Wat nodig is dat is volledige transparantie. Als alles op straat ligt kan niemand het volk meer voor de gek houden. Neem de niet-westerse allochtonen. Enerzijds wordt gemeld dat 12% werkloos is. Anderzijds dat 50% van de bijstandsuitkeringen naar hen gaat. Daar klopt iets niet.
  Er zijn ongeveer 2,2 miljoen niet-westerse allochtonen die ongeveer 650 duizend uitkeringen krijgen. Aangezien er vermoedelijk meerdere personen van een uitkering leven leeft meer dan 50% van de niet-westerse allochtonen van een uitkering tegen minder dan 10% van de rest. Daar hoor je dus nooit wat over en er wordt ook niets gedaan met dat gegeven.

  Het probleem is dat er belangen zijn die conflicteren. De elite, dus de politici, willen geen onrust. Dus moeten we lief zijn voor agressieve medeburgers.
  Iedereen vindt islamitische scholen ongewenst, maar geen moslimscholen, dan ook geen christelijke scholen.

  Niemand vindt openbare hoofddoeken leuk maar men denkt, als we nu veel hoofddoeken laten zien op tv en in de overige media dan gaan allochtonen het gevoel krijgen dat ze er bij horen en zich beter aanpassen. Flauwekul natuurlijk, maar weet de elite veel. Die hebben geen last van hoofddoeken, wel van lastige mensen.

  Het probleem is dat Nederlanders een volk van slappelingen aan het worden zijn, verslaaft aan hun smartphone. hier een uitkerinkje, daar een toeslagje, een subsidie, wat sussende woorden en ze zijn weer terug in hun hok. En die allochtonen maar lachen. Ze pakken ons constant met onze eigen politieke correctheid en onnozelheid.
  Dat is wat Amerikanen zo leuk vinden aan Trump. Hij heeft scheit aan politieke correctheid, maar ja, wij hebben geen Trump en als we hem wel hadden stemde men niet op hem.

 8. Voight-Kampff schreef:

  @Hans

  “De zaken die je noemt zijn programmapunten die jij persoonlijk ingevoerd wil zien, geen systeemverandering”

  - Het systeem van de Nederlandse rechtsstaat bestaat reeds, maar is disfunctioneel. Omdat de staat het volk domineert pleit ik dan ook voor een functionele rechtsstaat en schrijf w.b. mijn inleiding letterlijk ‘Namelijk een systeem van een functionele rechtsstaat’;

  - De zaken die ik noem zijn ingebakken fouten in het systeem van de Nederlandse rechtsstaat, daarom gebruik ik dan ook de woordconstructie ‘een systeem waarin’;

  - Ik wil niets persoonlijk ingevoerd zien, ik ga uit van een functionele rechtsstaat en beschrijf de zaken die daartoe in het bestaande systeem aangepast dienen te worden.

  “wij hebben geen Trump en als we hem wel hadden stemde men niet op hem.”

  Die hebben we inderdaad niet. Maar die hadden we wel. Zijn naam is Pim Fortuyn.

 9. Voight-Kampff schreef:

  @Hans. Districtenstelsel en vleugellam maken van politieke partijen.

  Wat betreft het districtenstelsel pleit ik voor een directe verbinding tussen volk en zijn/haar vertegenwoordiger die ter verantwoording kan worden geroepen omdat die in de buurt woont en persoonlijk bekend is. Vandaar mijn suggestie voor uitbreiding van het parlement tot 500 (voor de vuist weg en meer indien nodig) volks vertegenwoordigers.

  Zie ook discussie bij het volgende artikel:
  http://verenoflood.nu/nederlandse-leeuw-de-eerste-aanbevelingen-zonder-uitwerking/

 10. Voight-Kampff schreef:

  @Hans. In deze abstracte discussie is het van belang om te beseffen dat de rechtsstaat het systeem is (om de samenleving te regelen). De staatsinrichting zorgt vervolgens voor de organisatie van de rechtsstaat op basis van een meta-juridische grondwet.

 11. Cool Pete schreef:

  Zeer interessant artikel.

  @Voight-Kampff: zo als meestal, ben ik het in grote lijnen met u eens.
  @ Hans van den Broek: u brengt belangrijke punten in.

  Volgens mij is de hoofdlijn:
  De open democratische rechtstaat, is de garantie voor de soevereiniteit van het individu.
  – open = intern volledig toegankelijk
  – in algemene, vrije verkiezingen tot stand gekomen, dus:
  ‘government of the people, for the the people, by the people’.
  – zonder rechtvaardige wetten, die gehandhaafd moeten worden,
  gaat de soevereiniteit van het individu en de samenhang tussen de mensen, verloren.

  Wat wij nodig hebben, is tenminste:
  – opgeschoonde Grondwet, of een nieuwe : naar Frankrijk-, USA- voorbeeld
  – opgeschoonde wetgeving
  – Constitutioneel Hof