DE WERELD NU

De taal van zwakzinnigheid

Aan het taalgebruik herkent men niet zelden de achtergrond van de spreker. En in een tijdperk waarin kinderen al vroeg hebben leren communiceren via hun telefoons, is straattaal daardoor ook binnengeslopen in de manier waarop wij geschreven boodschappen versturen.

zwakzinnig taalgebruikJe zou kunnen verwachten, dat als al op jonge leeftijd iedereen op een vergelijkbare manier communiceren leert, dat het taalgebruik min of meer gelijkaardig is. Dat blijkt tegen te vallen. Het hier naast staande plaatje laat duidelijk zien wat er gebeurt als iemand die een slechte opvoeding/opleiding genoten heeft, probeert uit zijn woorden te komen.

Wat opvalt is niet alleen de frustratie, om over een onvoldoende woordenschat te beschikken om daadwerkelijk indruk te maken. Maar je proeft ook het fanatisme waarmee wordt geprobeerd desondanks de tegenpartij verbaal te intimideren. Vanzelfsprekend, het heeft iets lachwekkends als iemand probeert je van zo grote afstand onder het tapijt te schreeuwen. Maar als hij voor je staat is het vermoedelijk minder lachwekkend. Zelfs als het een ukkepuk van twee turven hoog is.

Mededogen is op zijn plaats, maar ook dat voelt niet helemaal goed. Zulke onbedekte agressie, waarvan je weet dat die ook tot in het diepst van de ziel wordt gevoeld, vindt elders wel weer een uitlaatklep. Op straat, tijdens een confrontatie die de geachte gesprekspartner doet denken aan eerdere confrontaties als deze. Het vereist nauwelijks fantasie om je te kunnen voorstellen wat dan het gevolg zal zijn.

Wat dat betreft is het ook zorgelijk dat de Nederlandse politie hieraan te weinig doet. Om nu hier een uitgebreide jammerklacht te gaan houden over de lakse houding hiertegenover, die primair zijn oorzaak lijkt te vinden in ordinaire lafheid, is niet mijn bedoeling. Maar als dit soort jochies niet op tijd wordt gecorrigeerd, gaan ze aannemen dat het wel OK is om mensen zo te bejegenen. Voeg dat bij het kuddegedrag dat kenmerkend is voor deze groepen, en je kunt er zeker van zijn dat één rotte appel de hele meute aansteekt. En vermoedelijk al aangestoken heeft.

Met dit soort jochies moet je een hartig woordje spreken op een leeftijd dat ze nog te intimideren zijn door de uitstraling van gezag. Dat hun ouders daaraan onvoldoende meewerken is een probleem dat de overheid onder ogen zal moeten zien en leren hanteren. Want ooit zul je er toch iets aan moeten gaan doen. De houding van de ‘autoriteiten’ dat dat later wel eens komt, is niet langer hanteerbaar.

Later is al lang begonnen.

1 reactie

 1. Dick Kraaij schreef:

  Ik heb gemengde gevoelens over pleidooien dat de politie hier iets aan moet doen. Het begint natuurlijk bij de opvoeding. Maar ook daarover ben ik weer ambivalent. Want deze constatering helpt ons niet verder. Dat lieden die dergelijke tweets en FB-posts plaatsen, nu door hun ouders worden opgevoed, kunnen we goeddeels vergeten. De auteur stipt dat trouwens al aan.

  Begint het dan op school? Nee, daar begínt het niet; dat niet. Scholen (incl. vervolgonderwijs) zitten terecht niet te wachten op het overnemen van de totale opvoedingstaak. Maar op onfatsoen hoort binnen de schoolomgeving wel een sanctie te staan.

  Ik doel op onfatsoen in bredere zin. Daaronder vallen ook:
  – weigeren van lessen over Jodenhaat en Shoa;
  – ongeoorloofd verlof ten gevolge van een religieuze verplichtingen indien huisregels van de school daarin (helaas) niet voorzien;
  – niet meedoen c.q. weigeren van vieringen in het kader van een algemeen in Nederland aanvaarde traditie (Kerst, Sinterklaas);
  – niet respecteren dat iemand een andere godsdienst of overtuiging heeft en daar niet normaal in de klas over kunnen praten;
  – op tilt slaan als de denkbeelden en gedragingen van een de stichters en “Bobo’s” uit jouw religie in een open samenleving bediscussieerd worden.

  En dergelijke. Natuurlijk mag ook agressief ‘blank’ gedrag (pesten, vechtersbazenmentaliteit, hooliganisme, skinhead-intimidatie) niet worden geaccepteerd. De schoolleiding die hier duikt of wegkijkt, laadt een grote verantwoordelijkheid op zich.

  Ten slotte: nu het nou eenmaal zo is dat 400 politiemensen 24/7 de social media afstruinen, met als gevolg dat mensen met al te ruw verwoorde kritiek op het asielbeleid een duo met platte petten aan de deur krijgen, mag worden verwacht dat ‘kaashaat’ en intimidatie en oproepen tot geweld tegen autochtonen op gelijke wijze worden aangepakt.

  Ik weet vrijwel zeker dat dit niet gebeurt. Dit is dubbel fout. De politie kan haar tijd beter besteden dan aan de social media. En als ze het dan toch doet, moet ze het goed doen.

  De politie – of liever gezegd – die haar uiteindelijk aansturen – zaaien hiermee haat. Ze injecteren brandstof in de veenbrand die ondergronds al jaren woedt.