DE WERELD NU

De moordenaar van het Raadgevend Referendum heet Mark Rutte

raadgevend referendum

D66 hielp afgelopen week haar eigen kroonjuweel, het raadgevend referendum, om zeep. Veel verontwaardiging, maar ook steeds weer de vraag: waarom toch, waarom toch? De verklaring vanuit de wandelgangen.

 De prijs die D66 betaalt om Wilders uit RutteIII te houden

Er kwam slechts een vaag, onbevredigend gemompel – “’t werkt niet” – als intrekkingsargument van D66-minister Kajsa Ollongren.

Hoe kwam het zover? Het antwoord ligt in het moeizame formatieproces van kabinet Rutte III. Een nummertje onvervalst Haags partijpolitiek gekonkel. Met volksvertegenwoordiging, principes of landsbelang had het niets te maken.

Eerst moet u weten: de VVD is een rabiaat tegenstander van referenda. Als belangenpartij van de grote bedrijven, is hun politiek cultuur: luister naar de baas en verder mond dicht. Dat kleine mennekes nog iets in te brengen hebben, als de grote baas al heeft beslist, gaat volkomen tegen hun instinct in.

De VVD hield het wetsvoorstel van D66, Groenlinks en PvdA dan ook járenlang tegen. Het raadgevend referendum kwam er toch, omdat de sterk gegroeide PVV het tot stomme verbazing van de linkse indieners in 2013 weer op de agenda zette. En toen was er opeens wél een Kamermeerderheid .

Als de VVD al niet tegen referenda was geweest, dan was deze actie van de door de VVD diep gehate concurrent Wilders, voldoende extra reden om van het raadgevend referendum af te willen. Op hun site geeft de VVD dan ook vóór de verkiezingen al openlijk toe, dat ze de de referendumwet weer willen intrekken. – zij het met een doorzichtige smoes.

De drie christelijke partijen, met hun voorliefde voor gehoorzaamheid aan het gezag van Boven U Geplaatsten, hebben nooit iets van referenda moeten hebben.

Formatie van RutteIII
Nadat Jesse Klaver zijn deelname aan het kabinet definitief had afgeblazen, waren er nog maar twee coalities mogelijk. Óf VVD/CDA samen met D66/Christenunie. Of….. VVD/CDA samen met de PVV.

Dat laatste zou Alexander Pechtold koste wat kost willen voorkomen. Zijn electorale succes met D66 hangt immers grotendeels af van zijn anti-Wildersgeluid? Wilders gedoger?? Of na al dat geformeer alsnog nieuwe verkiezingen? En hij zou daar de schuld van zijn?? Rampzalig, dat nooit – tegen elke prijs. Rutte kon beginnen met eisen stellen aan Pechtold, en zag zijn kans schoon.

Veel moeite zal het Rutte overigens niet gekost hebben om Pechtold over te halen om zijn kroonjuweel te laten vallen als een baksteen. Pechtold had met het Oekraine-referendum tot zijn schrik ervaren, dat het raadgevend referendum door burgers wel eens gebruikt zou kunnen worden, om de door D66 warm ondersteunde Groot-Europa ambities van de EU te frustreren.

Pervers detail: bij het verdelen van de ministersposten viel het zó uit, dat uitgerekend een D66-minister de moord op hun eigen kroonjuweel zou moeten voltrekken. Midden in verkiezingstijd! Was dat rancune van Rutte? Vanwege de door hem opgelopen imagoschade bij de EU, na het referendale NEE tegen het Oekraine-verdrag?

– Hoewel ik het moderne D66 een verwerpelijke, volksvijandige elitaire partij vind….

– En hoewel ik Kajsa Ollongren een onverdraaglijk arrogante regent vind….

Heet de ware moordenaar van het Raadgevend Referendum Mark Rutte.


MerlotVine is nog steeds een luistervinkje in de wandelgangen.

15 reacties

 1. Carthago schreef:

  Horrorclown rutte, de liegende Hollander , heeft z’n baantje in Brussel gered.Tegen zo’n baan kun je best de wil van een heel volk ruilen .Piece of fake.
  Het wordt vooral spannend om te zien hoe lang de duur van het korte geheugen van de kiezer is bij de komend GR verkiezingen.

 2. Bob Fleumer schreef:

  Dat Rutte nog steeds onbeschadigd door Den Haag kan lopen terwijl hij ons land onherstelbare schade heeft toegebracht is mij een raadsel, de man die ons land kan redden moet al jaren beveiligd worden hoe gek wil je het hebben?

 3. Voight-Kampff schreef:

  Die geschiedenisleraar is toch echt niet uit de lucht komen vallen. Het infantiele kiezersvolk vraagt en de staat levert; Rutte. De man is niets te verwijten; hij is consistent doorgegaan met draaien, liegen en bedriegen. Wat had men dan verwacht? Tja, en de kiezers voor dit meerderheidskabinet, het is al een hele prestatie dat zij het stemlokaal weten te vinden, onderweg nergens tegenaan lopen, hun huis herinneren en ook weer veilig thuiskeren. Maar dit terzijde. Nederland kan beschouwd worden als verloren gebied; een verloren natiestaat. Onomkeerbaar. Heb Hannibal wel eens gewezen op het gat in de markt voor een organisatie- en adviesbureau dat zich specialiseert in afscheidingen. Trouwens, een natiestaat is een hopeloos ouderwetse organisatievorm en echt iets voor de ‘staat’ en niet voor ‘volk’. Zeg nou zelf, er is toch geen weldenkend mens die op de proppen komt met een inteelt instituut zoals politieke partijen. Daarom evolueert de natiestaat zich onvermijdelijk terug in de tijd naar een tribale gemeenschap waar de stam voor haar eigen vreten, veiligheid en vrijheid zorgt (de drie v’s). Overigens is een dergelijke overzichtelijke samenleving een natuurlijke omgeving voor het individu. Niks verloren. Dus, zet u schrap onderweg naar de tegenhanger van het globalisme; de stam. Veel plezier onderweg, maar vooral veel sterkte toegewenst voor u en uw familieleden. Heeft Rutte (en Markel) dan weer geen last van zonder kinderen. Volgens Darwin houden de genen de soort in stand. Een aantrekkelijke gedachte. Wellicht een houvast voor die los geslagen geesten van de Christen Unie in het kabinet en parlement.

 4. Voight-Kampff schreef:

  Beste Merlot Vine.

  Afgelopen 01.12.2015 heeft u op VoL een artikel gepubliceerd waarin u De Tocqueville aanhaalde:

  “In democratische staten gaat de tirannie anders te werk als in despotische staten; ze valt direct de geest aan. De machthebber zegt daar niet meer: “Je denkt zoals ik of je sterft.” Hij zegt: “Je hebt de vrijheid, anders te denken als ik, maar vanaf die dag ben je een vreemde onder ons. Je mag je burgerrechten behouden, maar je zult er niets meer aan hebben. Je zult onder de mensen wonen, maar je recht op sociale deelname verliezen. Als je toenadering tot één van je gelijken zoekt, zal hij zich van je afkeren alsof je een vogelvrije bent. Zelfs degeen die aan je onschuld gelooft zal je verlaten, om niet ook gemeden te worden. Ga in vrede, ik laat je je leven behouden, maar het is erger dan de dood”.

  (De Tocqueville, “De la democratie en Amérique”, 1835 en 1840)

  Link: http://verenoflood.nu/europese-democratien-stervende/

  Hoe gelijk heeft u gekregen!

 5. D. G. Neree schreef:

  zijdelings on/off topic:
  Net gekeken naar het 2:25 uur durende “college” van Stefan Molyneux over de (oorzaken van de) val van Rome. Natuurlijk wordt geschiedenis altijd bekeken met nadruk op aspecten die ook spelen in de tijd waarin die geschiedenis wordt geschreven, maar de parallellen met het huidige Westen zijn frappant en zorgwekkend.

  Kernpunt is het verlaten van de oorspronkelijke ethiek/moraal de kon leiden tot het enorme rijk dat zich uitstrekte van schotland tot syrië. En dat was inderdaad een tribaal systeem in beginsel.
  De parallellen zijn onder andere (naast het morele verval) influx van “barbaren” die niet kwamen voor de Romeinse idealen maar voor de welvaart; steeds hogere en strengere belastingen en wetgevingen (en straffen); geldontwaarding (steeds minder zilver in de denarius); een steeds duurder worden leger; afbraak van het traditionele gezin en een steeds grotere groep Romeinse burgers die op de door de staat verschafte “brood en spelen” teerden, een te zware “welvaartsstaat” dus.
  Er zijn natuurlijk ook verschillen, zoals de slavernij, maar in de kern denk ik zoals Stefan Molyneux, dat er dezelfde oorzaken zijn bij het verval van beschavingen/culturen en op dit moment maken de Westerse eiders dezelfde fouten die de Romeinen (welbewust?) maakten in hun poging het verval tegen te gaan. Men perkt de individuele vrijheden dratisch in, in plaats van die de vrije teugel te laten.

 6. Voight-Kampff schreef:

  En degenen die van mening zijn dat hervormingen van de Nederlandse rechtsstaat van binnenuit kunnen komen, die zijn van het pad af.

  Motivatie:
  - Tijdens de motie van wantrouwen van Baudet tegen Min Bin, deden een aantal oppositie partijen niet mee in tegenstelling tot hun woorden tijdens het debat;
  - De stemverhouding tijdens de stemronde was 76:69. Dit betekent dat er vijf leden van de oppositie niet aanwezig waren!! Dus, als een enkel lid van het kabinet/parlement zich had aangesloten bij de oppositie (een mega-ontwikkeling) dan had dat geen effect gehad op het resultaat.

  Conclusie: Ingedekt aan alle kanten. Controlled opposition.

  Zei iemand Trias Politica?

 7. Cool Pete schreef:

  De meerderheid van de kiezers wil [ beide soorten ] referenda.
  De meerderheid van de mensen wil UIT dat “EU”-konstrukt.
  De meerderheid van de mensen, wil GEEN ISLAM.

  Rutte – als uitvoerder voor de machten op de achtergrond – weet precies wat hij doet.
  Het is onvergeeflijk.

 8. Hannibal schreef:

  @D.G. Neree

  Ik heb de video niet gezien, en dat ga ik zo houden. Er zijn vele parallellen, wellicht meer dan je ziet, maar tegelijkertijd ook minder dan wordt aangenomen. De Late Oudheid was mijn specialisatie tijdens mijn geschiedenisstudie, maar over het einde van het RR is me vooral bijgebleven dat iedereen er altijd een unieke reden voor zoekt, terwijl een samenspel veel logischer is. Dit overzichtje is uit 1911: http://www.novaroma.org/nr/210_Reasons_for_the_decline_of_the_Roman_Empire, eind jaren 80 meen ik dat het er 226 (oid) waren, dus moeten er een aantal zijn afgevallen onderweg want ook toen kwamen er nog geregeld nieuwe bij.

  Wat we nog vaak vergeten is dat de eigenlijke val van het Romeinse rijk pas circa 1461 kwam, met de Turkse verovering van Trebizonde, het laatste stukje. Ook kun je nog een zaak maken voor het einde van de onafhankelijkheid van Venetië, eind 18e eeuw.

  De basis is altijd dat niemand het oude nog verdedigen wil. Op dat punt aangekomen houd alles gewoon op.

  Nog een laatste noot: het RR was een anomalie, die het geluk had op het juiste moment te ontstaan. Dat sindsdien nooit meer een staat in de buurt is gekomen van de totale duur van het RR (2200+ jaar) is daar een voorbeeld van ook het Chinese niet: dat is veel te vaak onder de voet gelopen en uiteen gevallen om te kunnen concurreren. Een aantal West-Europese staten (Spanje, UK, Frankrijk in zekere zin) komt er eigenlijk het dichtste bij. Dat is omineus genoeg.

 9. Hannibal schreef:

  @Voight-Kampff
  Uw som klopt niet. Van die 76 waren er 2 van de SGP (Dijkgraaf is al een tijdje ziek, anders was het 77-69 geweest. De SGP stemde wel voor het amendement op de wet om haar referendabel te maken. Dit was vooraf bekend, en eigenlijk het enige punt waar het spannend worden kon zo lang er geen ontrouw in de coalitie kwam.

  De SGP stemt nooit ongemotiveerd tegen een kabinet, dat is een gegeven.

  En een herziening van de rechtsstaat staat niet op het politieke programma van Rutte3, vooral niet omdat ik er vanuit ga dat ze het daarover nooit eens zouden worden.

 10. D. G. Neree schreef:

  Hannibal, de video gaat inderdaad over het Romeinse rijk tot het schisma en dan voornamelijk over het WRR. Er zijn inderdaad meerdere redenen, maar de meeste zijn symptomen van een aantal fundamentele zaken, die niet direct zichtbaar zijn. Hoe meet je bijvoorbeeld moreel verval? Hoe meet je trouw aan idealen? Maar goed, het topic is niet het Romeinse Rijk en jij bent geschiedkundige, dus de video zal je niet veel nieuws vertellen. Als leek vind ik het een heldere argumentatie, maar zoals ik al opmerkte: geschiedenis wordt altijd door de bril van het heden bekeken.

 11. Voight-Kampff schreef:

  @Hannibal. Duidelijk. Dus de refo’s van de SGP hebben zich aangesloten bij de coalitie en de christenen. En ze kunnen deze move dus ook nog moreel en staatsrechtelijk motiveren! Lachwekkend! Dan is dus het moment aangebroken om kerk en staat te scheiden (secularisme) op basis van onze grondwet en naar Frans politiek model in te richten. Daarna kan stante pede een begin worden gemaakt met terugtrekking uit Syrië en kan de aanvalsoorlog – zonde enig mandaat – worden beëindigd. Staatsrechtelijk gezien is dit een zuivere zet. Moreel gezien ook, want geweld gebruiken kan volgens hun leer alleen bij zelfverdediging. Maar daar is de religieuze afvaardiging natuurlijk niet voor te porren. Walgelijk die dubbele standaard. En wat een chaos die Nederlandse rechtsstaat.

 12. Voight-Kampff schreef:

  @D.G.Neree.

  “De basis is altijd dat niemand het oude nog verdedigen wil”.

  Voor mij is dit een eyeopener en het ontbrekende stukje van de puzzel. Hiermee is de dreigende ondergang van de Nederlandse rechtsstaat verklaard. Het einde van onze beschaving is dus gewoon onvermijdelijk.

  En ik moet bekennen dat dit besef een zekere rust met zich meebrengt en wel om de eenvoudige reden dat het geen zin heeft om de neergaande trend ten goede te keren. De aandacht kan geheel gericht worden op de periode na de ineenstorting van de Nederlands rechtsstaat. Geeft een duidelijke focus! Maar is natuurlijk een ramp voor de goedbedoelende democratische minderheid. But then again, who cares in politics! Het wordt een ieder voor zich scenario. Jammer.

 13. Hannibal schreef:

  @Voight-Kampff
  Niet helemaal. U beredeneert het SGP-standpunt vanuit coalities en machtsdenken, wellicht mede door het overleg tijdens Rutte1 en haar naloop. Maar toen ik schreef: De SGP stemt nooit ongemotiveerd tegen een kabinet, dat is een gegeven was dat niet beperkt tot deze coalitie: de SGP doet dat nooit. De partij gaat er van uit dat een regering – van wie dan ook – niet per se ten val moet worden gebracht zolang zij met inachtneming van de regels regeert. Onder omstandigheden zou zij ook meestemmen met een GL-minderheidskabinet (afkloppen) als zij geen objectieve reden zag het naar huis te sturen. Dat is geen dubbele standaard, eerder overmatig principieel.

  Het is juist een volledig ontbreken van machtsdenken dat dit standpunt heeft ontwikkeld.

 14. Voight-Kampff schreef:

  @Hannibal. Dank voor de toelichting en noodzakelijke nuancering. Duidelijk. En eens dat er niet tegen de regels is gehandeld door regering en parlement.

  En hiermee hebben we meteen het probleem te pakken dat de rechtsstaat vernietigd zal worden door de democratie. En dat dit kan plaatsvinden op basis van een gecorrumpeerde staatsinrichting (ontbreken soevereiniteit, meta-juridische grondwet, grondwettelijk hof, hof bestuursrecht en gekozen minister-president).

  Ik neem aan dat je het eens bent met het doorvoeren van secularisme in de Nederlandse rechtsstaat volgens Frans model (politiek)! Dat verlost ons meteen van discussies over religie in de politiek.

 15. Voight-Kampff schreef:

  Ter onderbouwing van mijn stelling dat De Nederlandse staatsinrichting is gecorrumpeerd en een Grondwettelijk Hof ontbeert om te overleven:

  “Het Duitse Constitutioneel Hof heeft minister van Onderwijs Johanna Wanka op de vingers getikt. Haar kritiek in 2015 op een demonstratie van de rechtse, nationalistische partij Alternative für Deutschland (AfD) was in strijd met de Grondwet, oordeelde het Hof dinsdagochtend”.

  Link: https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/02/rechter-tikt-minister-op-vingers-voor-verklaring-tegen-afd-590754/

  Maar ondertussen doen we in Nederland alles volgens de regels en kan de MinBin ongehinderd en schaamteloos een volksvertegenwoordiger beschimpen en demoniseren.