DE WERELD NU

De koopkracht is er weer… en weg

koopkracht,, inflatie

Na jaren van afwezigheid was vanmorgen ineens de koopkracht weer in het nieuws. Doorgaans is dat slecht nieuws, en ook ditmaal klopt dat.

Jarenlang werd er over de koopkracht gezwegen – we gingen er immers niet of nauwelijks op vooruit, ondanks een groeiende economie. Dat hadden eerdere kabinetten Rutte zo besloten. Maar ook in deze tijd, waarin letterlijk met geld gesmeten wordt door de diverse ministers, gaat u er op achteruit. Men gaat er impliciet van uit dat na Corona niet veel hoeft worden uitgelegd, dus daar gaan we weer:

De koopkracht van huishoudens neemt dit jaar gemiddeld met 40 euro per maand af. Vrijwel iedereen gaat erop achteruit, constateert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), dat voor 117 voorbeeldhuishoudens de koopkracht berekende.

koopkracht

Het is een spoedcursus macro-economie voor iedereen:

“Iedereen gaat het merken”, zegt Nibud-directeur Vliegenthart. “En niet zozeer op het loonstrookje, maar wel in de supermarkt, aan de benzinepomp en op de energierekening.” Volgens hem gaan huishoudens er een tientje tot een dikke 100 euro per maand op achteruit.

En na het presenteren van de begroting in september was er al weinig reden voor vrolijkheid:

De verwachtingen zijn somberder dan in september, toen het budgetinstituut na Prinsjesdag ook de koopkrachtplaatjes van huishoudens in beeld bracht. Toen werd de plotselinge stijging van de energieprijzen nog niet voorzien. De compensatie die het kabinet heeft uitgetrokken voor de hoge energierekening verzacht de pijn wel, maar weegt niet op tegen de verwachte inflatie.

En wat zien we ook?

Het Nibud maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de koopkrachtdaling voor de lagere inkomens. Mensen in de bijstand, mensen met een hoge huur of ouderen met alleen AOW en een klein pensioen worden naar verhouding het hardst geraakt. “Die hebben het al krap en die extra tientjes voor een hogere energierekening komen extra hard aan”, zegt Vliegenthart.

Dat de overheid probeert ouderen met alleen AOW af te knijpen (ontkoppeling), zodat ze wellicht anders gaan wonen, en er meer doorstroming komt op de huizenmarkt.

Er zijn compenserende smoesjes:

In de koopkrachtberekening is nog niet de tegemoetkoming voor energiekosten meegenomen die speciaal voor huishoudens met een laag inkomen in het leven is geroepen. Zij kunnen een tegemoetkoming van 200 euro krijgen van de gemeente. En ook al is dat geld hard nodig, volgens Vliegenthart is het onvoldoende om de koopkrachtdaling mee op te vangen.

Maar de ervaring leert dat gemeenten zelf financieel nogal krap zitten, en daarom niet heel graag over de brug komen. Want lokaal  wordt het stuntwerk dat de landelijke overheid in Groningen poogde toe te passen ook regelmatig gebruikt, zij het in een andere vorm.

De gemeenten hebben de tegemoetkoming nog niet uitbetaald, maar de budgetvoorlichter raadt huishoudens aan om alvast na te gaan of zij in aanmerking komen. “Het moet voor mensen veel makkelijker gemaakt worden om die te krijgen, zonder dat ze zich door een oerwoud van ingewikkelde regels voor diverse toeslagen en andere potjes hoeven te worstelen.”

Want als er wordt aangekondigd;

Volgens Vliegenthart kunnen huishoudens die het financieel zwaar hebben, de problemen niet zelf oplossen. “Gemeenten moeten vaart gaan maken met het uitbetalen van die tegemoetkoming voor de energiekosten en als samenleving moeten we kijken hoe we de huishoudens kunnen helpen die het financieel zwaar hebben.”

Nou, dan weet u het wel.

8 reacties

 1. Ernie van de Wal schreef:

  Cynisch is, dat de regering jaarlijks de brandstofaccijns aanpast aan de inflatie. Zo ook dit jaar, terwijl toch uitgerekend de brandstofprijs één niet mis te verstane factor is bij die inflatie. Met onze overheid krijg je zodoende die inflatie 2x in rekening gebracht.

 2. Bas schreef:

  Oef, met die hoge energieprijzen dan maar gauw een batterij zonnepanelen aanschaffen. Oh, wacht…

  https://varone.nl/netbeheerder-stroomnet-te-vol-stop-met-gunstige-regeling-zonnepanelen.html

 3. carthago schreef:

  Het schwabinet van marQRutte en Die endlosung van het dorre hout .Lukt het niet met de pfizermacht dan toch wel met de aowkoopkracht .
  Gaaf land.

 4. Ernie van de Wal schreef:

  @Bas. Het artikel staat stijf van de onkunde.

  Subsidie:
  Iemand met zonnepanelen wordt -volgens de regels correct- btw-ondernemer en krijgt de btw over de aanschaf terugbetaald. Het jaar na de aanschaf gaat die in de kleine btw-ondermenersregeling.

  Met de oude meters draaide de elektricteitsmeter overdag achteruit en ‘s-avonds vooruit. Je betaalde over je netto verbruik. Met de slimme meter wordt terugleveren en opnemen apart geregistreerd en dat kan je tegen elkaar wegstrepen. Dat heet “salderen”. Nu is de elektriciteitsrekening globaal zo opgebouwd (stand 01-01-2021) Een kilowatt kost € 0,23. Dat is € 0,11 voor het elektriciteitsbedrijf en € 0,12 belasting. De overheid wil wel dat we verduurzamen, maar is niet zo consequent om bezuinigingen in te voeren op haar huishoudboekje dat ze dat gemis aan belasting kan opvangen.
  Daarom moet dat salderen wat de overheid betreft zsm verdwijnen.
  Ofwel, als burger vis je bij onze overheid steevast achter het net.

  Er wordt gesproken over batterijen voor thuis. In de maanden december en januari is de opbrengst van zonnepanelen ca. 3% van de jaaropbrengst en in de zomermaanden 13%.
  Dus je voelt m al aankomen, in de winter heb je niets aan die batterijen en in de zomerdag kunnen ze de overproductie slechts zeer beperkt opvangen.

  DE KERN VAN HET PROBLEEM wordt steevast genegeerd.
  Onze regering wil Co2 neutraal. Eigen opwek elektriciteit, auto’s elektrisch en warmtepomp. Alleen hebben die sukkels zich nooit gerealiseerd dat je een gigantisch probleem schept. Waar een modaal huishouden nu 3.600 kWh per jaar verbruikt explodeert dat naar ergens tussen de 12.000 kWh en 16.000 kWh. Als je het netjes houdt zal een elektrische auto per 10.000 km 2.000 kWh gebruiken, dus 2 auto’s die samen 30.000 km per jaar afleggen zijn goed voor 6.000 kWh. Een warmtepomp moet je begroten op 3.000 kWh.

  Voor zover het elektriciteitsnet al is berekend op het huidige (en best wel gestegen) elektriciteitsverbruik per huishouden hoef je geen ingenieur te zijn om te snappen dat het volledige elektriciteitsnet in Nederland compleet vernieuwd moet worden.

  Het grootste probleem is niet de zonnepanelen, maar onze overheid, die dingen kakelt over energietransitie, zonder enig benul van de gigantische verstrekkende gevolgen die dit voor onze maatschappij gaat betekenen.
  Het kan ook boze opzet van de overheid zijn. Om je woning van scratch Co2 neutraal te maken moet je ca. € 65.000 begroten. Een premie-A woning wat minder, een 2/1 kapper duidelijk meer. Die kosten moet de woningeigenaar helemaal voor eigen rekening maken. En dan gaan de gemeentelijke belastingen fors omhoog, omdat het totale elektriciteitsnet moet worden vernieuwd, wat erop neerkomt dat het halve wegennet opgebroken moet worden.

  En dan hebben zonnepanelen en windmolens de onhebbelijkheid dat ze zeer onregelmatig energie leveren. Dus er moet een complete back-up van fossiele elektriciteit of kerncentrales komen, met een verzwaring van het landelijke elektriciteitsnet.
  Geen zinnig mens, die er zelfs maar aan denkt om dit daadwerkelijk uit te voeren, maar in 070 is men collectief getroffen door een XL verstandsverbijstering.

 5. Bas schreef:

  @Ernie
  Boze opzet? Van onze overheid? Ik kan me daar niets bij voorstellen… De overheid heeft het beste met ons voor, dat heeft die landsadvocaat van het immer degelijke en betrouwbare Pels Rijcken zelf gezegd. 🤮

 6. carthago schreef:

  @Ernie van de Wal.Goed uitgelegd ! Het kartel creëert een probleem om daar vervolgens op binnen te lopen .Zonnepanelen worden aanslagbiljetten en batterijen zijn te duur en nb niet recyclebaar.

 7. Bennie schreef:

  Onze koopkracht is toch weggeven aan fake-vluchtelingen en slimme Italianen, Grieken en Spanjaarden, die ook nog eens 5 tot 7 jaar eerder met pensioen gaan?.

 8. Joost schreef:

  Toch wel fijn van de regering dat statushouders in dit soort plaatjes nooit apart genoemd hoeven te worden. Voor hen wordt goed verzorgd.