DE WERELD NU

De-islamiseer Nederland! Maar hoe?

verkiezingsbeïnvloeding USA, , de-islamiseer Nederland

De-islamiseer Nederland! Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dr. Gert Jan Mulder gaf ooit eens een voorzet, tegen de verdrukking in.

Uitgedaagd door Joshua Livestro[1], u weet wel ooit hoofdredacteur van Jalta en van de Dagelijkse Standaard (twee ooit uitstekende online rechts-liberale opiniesites), om eens aan te geven hoe de-islamisering van Nederland er uit zou kunnen zien, neem ik die handschoen graag op.

De heer Livestro is een pure orthodoxe liberaal (VVD) die meteen in het verweer komt wanneer “populisten” de vrijheid van mensen op de één of andere manier lijken te willen beperken. In zijn opzetje gaf hij gelijk wat suggesties mee: speciale de-islamiseringskampen, Neurenbergse rassenwetten upgraden, langdurige gevangenisstraffen voor bidden in het openbaar en koranbezit, gesloopte moskeeën en halalslagerijen, massadeportaties, en tot slot, het kon niet uitblijven koranverbrandingen.

Livestro had de toon niet beter kunnen zetten.

Deze column vertegenwoordigt mijn persoonlijke mening. Ik zou het zo graag zien, met daarbij de aantekening dat het ongetwijfeld op veel punten kan worden verbeterd en aangescherpt. Fortuyn zei er bij “als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen dan…”. Datzelfde geldt voor mij. Reacties in de trant van, “dat kan niet omdat het wettelijk niet mogelijk is”, of zelfs “het is tegen de grondwet” dus is het verboden leg ik naast mij neer. Wetten kunnen worden veranderd, verdragen kunnen worden opgezegd (Schengen bijvoorbeeld), en zelfs de grondwet kan met de benodigde meerderheid worden gewijzigd. Het is een kwestie van willen en de democratische meerderheden zoeken. Dat doe je met argumenten. Dit zijn de mijne.

Een kleine terugblik:

Sinds Pim Fortuyn en ondanks 10 jaar Geert Wilders is Nederland in termen van islamisering steeds verder van huis geraakt. De verantwoordelijken zijn de zogenaamde politieke correcte partijen en wegkijkers als Livestro. In essentie is Livestro niet veel beter[2] dan oppermeester-wegkijker Alexander Pechtold. Dieptepunt in de afgelopen jaren was de motie Halsema/Cohen/Roemer/Pechtold van 2010 waarin zij de regering VVD/CDA verzocht in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid werd.

Livestro twitterde gisteren dat na twee aanslagen in twee maanden op twee doelwitten op de islamo-fascistische dodenlijst, de dreiging nu veel ernstiger was en dat aanvullende maatregelen dus nodig zijn. Hij twitterde ook dat de beveiliging van Wilders verviervoudigd moest worden. Livestro reageert maar komt niet verder dan symptoombestrijding. Livestro en met hem de gehele politieke klasse die verantwoordelijk zijn voor de islamisering van Nederland benoemen nooit de kern van het probleem en komen derhalve niet tot structurele oplossingen.

Die kern is de verderfelijke, achterlijke en levensgevaarlijke politieke ideologie en dat er zich onder moslims slechts een verwaarloosbaar percentage fundamentalisten/extremisten zouden bevinden. Onderzoeker Prof Ruud Koopmans vond in een studie in 6 Europese landen dat moslims voor twee derde vinden dat de islamitische wetgeving de sharia belangrijker is dan nationale wetgeving en dat driekwart de mening is toegedaan dat de heilige geschriften maar op één manier kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd: letterlijk dus!

Voor een actuele uitleg tussen islam, jihad en sharia en de onderlinge relaties zie dr. Hans Jansen van gisteren op GeenStijl onder de titel “Waarom jihad moet en mooi is”.  Kort gezegd, is iedere moslim verplicht tot de heilige oorlog (jihad). De islam tolereert geen afwijzing (van het woord van Allah i.e. de koran of de heilige geschriften). Er is geen plaats in deze wereld voor wie de islam afwijst. In Gouda dus ook niet. Als u als wegkijker nog niet begrepen heeft hoe de combinatie sharia/heilige geschriften letterlijk nemen en jihad er uitzien dan moet u de verslaglegging en het nieuws over IS in Syrië en Irak een beetje gaan volgen.

Fortuyn werd doodgeschoten op 6 mei 2002. Theo van Gogh werd vermoord op 2 november 2004. Daarnaast vonden talrijke aanslagen plaatst in westerse landen door moslims waaronder het WTC NY, London, Madrid, Brussel, Parijs en vandaag Kopenhagen. Ik doe er een bij lange na niet complete lijstje bij met moslim-aanslagen. Wat moslims allemaal voor rottigheid en ellende veroorzaken in islamitische landen laat ik voor het gemak buiten beschouwing. Als libertariër vind ik dat ze dat helemaal zelf moeten weten.

Fortuyn had iets met islam in Nederland:

Fortuyn had een kritische kijk op de islam en meer in het bijzonder op de ‘islamisering’ die hij in de Nederlandse samenleving meende waar te nemen. In augustus 2001 citeerde het Rotterdams Dagblad hem onder andere als volgt: “Ik ben ook voor een ‘koude oorlog’ met de islam. De islam zie ik als een buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving.” Op 1 september werd uit zijn mond opgetekend: “Je moet de moskeeën zien als mantelorganisaties. [..] In de moskeeën worden martelaars gefokt.” In een kersttoespraak sprak hij uit: “Ik wens iedereen die denkt dat het wel zal meevallen met de agressie van de Islam veel sterkte. Zalig zij de onnozele van geest.” Op 9 februari 2002 zei hij in een interview in de Volkskrant[12] over de islam onder andere: “Ik háát de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur”. “Overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk” en: “Als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen”. In datzelfde interview zei hij verder dat Nederland met zestien miljoen inwoners vol was, en dat er wat hem betreft geen enkele (“nul”) asielzoeker meer toegelaten werd.

Ruim 13 jaar na de moord op Fortuyn kunnen wij vaststellen dat de politiek correcte meerderheid niets heeft gedaan met de ideeën van Fortuyn ten aanzien van islam (een koude oorlog). Uiteindelijk na LPF en wat Leefbaar hier en daar is alleen Geert Wilders overgebleven die het gedachtegoed van Fortuyn – geheel op eigen wijze – inhoud geeft, heeft verbreed, en heeft uitgediept. De man is een HELD.

Het verkiezingsprogramma van de PVV 2012 stond al vol met voornemens hoe de islamisering in Nederland diende te worden tegen gegaan  en verwoordde dat in 2012 als volgt:

Nog een bedreiging is de oprukkende islam. Deze ideologie staat haaks op de vrijheid. Niet alleen voor haar aanhangers, maar voor de hele westerse wereld. Progressieve politici zijn graag bereid het deze totalitaire filosofie naar de zin te maken. De Partij voor de Vrijheid zegt: geen centimeter ruimte voor de islam in Nederland. Dat betekent dat we met plezier de zegepralen van de islam in onze straten tegengaan: de minaretten, de boerka’s, de hoofddoekjes etc. Wie behoefte heeft aan dergelijke zaken kan prima terug. Graag zelfs. Het Nederlandse volk betaalt een gruwelijke prijs voor het gebrek aan patriottisme van een generatie politiek-correcte politici. Net toen ze hadden moeten opkomen voor ons volk, vielen ze voor platvloers weg-met-ons-idealisme. De sluizen gingen open voor honderdduizenden moslims, hier naartoe gelokt met banen, uitkeringen, woningen en onderwijs. De gevolgen zijn rampzalig. Inmiddels snapt iedereen dat.

De islam hoort niet bij Nederland. Die zal een eeuwige bron van onrust vormen. Abraham Kuyper wist het al honderd jaar geleden: “De moeslim mogen wel andere volken overheerschen, zelfs is dit hun privilege en roeping, maar zelve mogen ze niet aan vreemd gezag onderworpen zijn”.

De islam is geen godsdienst, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje. Onze vrijheden en onze geschiedenis verplichten ons die ideologie te bestrijden, zoals we dat met alle totalitaire ideologieën moeten doen. De massa-immigratie is intens schadelijk voor Nederland. Buiten de problemen met de islam die we nu geïmporteerd hebben, zien we een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van uitkeringsafhankelijkheid, antisemitisme, homohaat, vrouwendiscriminatie, criminaliteit, overlast, schooluitval en eerwraak.

Niet-westerse allochtonen kosten Nederland 7,2 miljard euro per jaar.

Daarom moeten we stoppen met de immigratie van mensen uit islamitische landen. Remigratie is een schone zaak. Dus gooien we criminelen met een niet-Nederlandse nationaliteit er meteen uit en nemen we afscheid van vreemdelingen die geen baan hebben: ‘werken of wegwezen’.

Dat was nog eens duidelijke taal, maar het leverde de PVV slechts 15 zetels op. Een belangrijk verlies: terugvallen van de 24 zetels daarvoor Nu, ruim twee jaar later lijkt het anders, met de PVV al geruime tijd op de eerste plaats voor de tweede kamer verkiezingen, en vandaag zelfs op de eerste plaats in de peiling voor de eerste kamer verkiezingen van 18 maart. Wilders heeft de nadruk op de-islamiseren onlangs nog eens verstevigd.

De-islamiseren:

Fortuyn en Wilders hebben een groot aantal voorstellen gedaan om Nederland te de-islamiseren. Het belangrijkste is dat zowel Fortuyn als Wilders de islam niet benaderen als zijnde een godsdienst. Fortuyn noemt het een bedreiging en Wilders een politieke ideologie. Een terecht en zeer noodzakelijke voorwaarde, want wegkijkers die geen moeite hebben genomen om achter de façade van islam te kijken komen nooit tot het inzicht waar islamcritici wel toekomen.

Wij kunnen (met inmiddels 1.000.000) moslims in Nederland niet verbieden moslim te zijn. Dus islam als godsdienst verbieden kan niet, gaat niet en zou niet passen binnen onze Nederlandse traditie en ons stelsel van normen en waarden. Hen onophoudelijk duidelijk maken dat islam niet past bij de Nederlandse cultuur is daarentegen een “must”. Islam staat haaks op onze vrije westerse opvattingen en cultuur. Wij respecteren hen niet omdat de islam ons niet respecteert, zoals uitstekend verwoord door Pat Condell.

Wij hoeven de islam dan ook op geen enkele manier te faciliteren. Dus in plaats van allerlei noodzakelijke en onvermijdelijke geboden en verboden te verzinnen om de groei en invloed van islam tegen te gaan eerst en vooral zorgen dat de overheid en alles dat hiermee samenhangt islam niet ondersteunt, helpt, faciliteert, subsidieert, tegemoetkomt etc.

Islam en alles dat hiermee samenhangt dient uit het gehele openbare publieke leven te worden geweerd. Met alle middelen en mogelijkheden die de rechtsstaat en de overheid heeft. Daar waar wetgeving te kort schiet dient zij te worden aangepast.

1. Heel veel moskeeën sluiten. Zie mijn column “Waarom veel moskeeën gesloten moeten worden”  Moskeeën, waarin volgens Fortuyn martelaars worden gefokt, kunnen als onafhankelijke – niet door de Nederlandse overheid en niet door buitenlandse partijen gefinancierde instituten of anderszins ondersteunde gebedshuizen blijven bestaan, maar zonder minaretten, zonder opsmuk, zonder enige overlast te veroorzaken.

Moskeeën zoals in Gouda (R’dam, A’dam of Leiden) met een capaciteit voor 1500 moslims of meer zijn totaal uit den boze. Laten die mensen lekker bidden in kerkjes van max 300-500, zodat ze niet opvallen, geen overlast veroorzaken, dus niet het hele Gouda-Noord op zijn kop zetten, of een wijk midden in Leiden, geen schaalgrootte behalen waardoor ze haatimams en andere moslim supersterren kunnen financieren. Bovendien zijn moskeeën met meer dan 300-500 potentieel gevaarlijk voor de publieke veiligheid.

2. Gesluierde vrouwen horen niet in het Nederlandse publieke leven. Dat moet niet worden toegestaan. Als moslim-mannen hun vrouwen gesluierd willen hebben, dan doen ze dat maar lekker in hun moslimlanden, waar dat gebruikelijk is. Niet in Nederland. Het enige dat kan in Nederland is een hoofddoek, maar enkel en alleen omdat Nederlandse vrouwen die ook al gebruikten, en enkel en alleen in privé situaties.

Als AH kassières met hoofddoeken wil toestaan dan moet AH dat weten, maar geen enkel bedrijf kan worden verplicht vrouwen met hoofddoeken aan te moeten nemen. Ze discrimineren zelf (door de hoofddoek laten moslima zien dat ze geen westerse hoeren zijn [3]). Geen enkele hoofddoek binnen de Nederlandse overheid en publiek bestuur en functies. Scholen en Universiteiten is een apart hoofdstuk. Moslima die met hoofddoek door hun opleiding heen lopen nemen het risico dat ze later in de private sector en zeker in de publieke sector tegen beperkingen aan lopen.

3. Mannen met jurken, haatbaarden en hoofddeksels horen niet in vrije westerse landen thuis. Ik begrijp niet waarom dit wordt getolereerd. In het geval dat deze mensen in Nederland geboren zijn (en dat zou kunnen) en later besluiten dat ze er zo bij willen lopen, dan moeten wij tenminste (wettelijk) afspreken dat niemand verplicht kan worden om dit soort mensen in dienst te nemen. Ook komen ze niet in aanmerking voor een uitkering, want ze zijn in deze hoedanigheid nergens inzetbaar.

4. Niet islam faciliteren, in bedrijven, in publieke ruimtes. Niet massaal bidden op straat of in openbare ruimtes. Islam niet opdringen aan mensen, bedrijven of organisaties die daar niets mee hebben. Geen moslim organisaties faciliteren met voorzieningen van de overheid. Geen subsidies voor islamitische buurthuizen of anderszins. Geen enkele communicatie of correspondentie van en met de overheid in een andere taal dan de Nederlandse.

5. Islamitische misdaden: kind-huwelijken, FGM (meisjes- of vrouwen besnijdenis) en eerwraak speciaal opsporen en bijzonder zwaar straffen.

6. Uit Schengen en zeggenschap over de Nederlandse grenzen terug. Geen moslim meer toelaten. Meer moslims zijn niet welkom in Nederland. Ruim 1.000.000 moslims zijn meer dan genoeg.

7. Alle islamitische scholen sluiten. Mochten moslims islamitisch onderwijs prevaleren, dan kan dat via privéscholen, die zij 100% zelf financieren (zonder financiering van buitenaf). Islam dient niet in Nederland als godsdienst te worden gefaciliteerd.

8. Moslim raddraaiers en criminelen moeten keihard worden aangepakt. Dat tuig is de normale politiecapaciteit ver boven de pet gegroeid. Een speciale militaire commando-eenheid moet paraat zijn om ieder geweld (en overlast van en door moslims) te kunnen bestrijden. Zie mijn column “En nu is het oorlog”. Moslim jongeren die Nederlandse meisjes en vrouwen lastig vallen, aanranden, voor hoeren uitmaken kunnen niet worden getolereerd: het is islam gedreven en gemotiveerde agressie. Het moet uitgeroeid worden, met wortel en tak. Lubbers wilde werkkampen en straffen die pasten bij hun culturele achtergrond. Ik ben voor lik op stuk: een commando -eenheid die direct door heel Nederland inzetbaar is. Zero tolerance en natuurlijk geen D66 taakstrafjes meer.

9. Verhoging strafmaximum, aanpak en controle op terrorisme. Na Brussel, Parijs en gisteren Kopenhagen is het vrijwel iedereen wel duidelijk dat de methode Opstelten geen effect sorteert.

10. Het PVV menu bevat allerlei immigratie/integratie-maatregelen: uit de EU = immigratie weer in Nederlandse hand. Immigratiestop voor mensen uit islamitische landen. Een einde aan het procedure-stapelen. Afwijzing = meteen weg. Geen dubbele nationaliteiten meer. Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen. Assimilatiecontracten. Niet tekenen of niet naleven = het land uit. Illegaal verblijf in Nederland strafbaar. Niet meer dan duizend asielzoekers per jaar. Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht (zowel actief als passief): er verdwijnen zo enkele moslim Tweede Kamerleden die niet in Nederland geboren zijn en een dubbele nationaliteit hebben.

Voor niet-Nederlanders geldt: pas na tien jaar werken in Nederland en tien jaar geen misdrijf te hebben gepleegd bestaat het recht/ de kans om Nederlander te worden en ook dan pas recht op een uitkering.

11. Jihadisten uitzwaaien op Schiphol, paspoort afnemen en nooit meer terug. Teruggekeerde jihadisten oppakken en aanpakken waar mogelijk.

12. Criminelen met dubbele nationaliteit, na recidive uitzetten en Nederlands paspoort afnemen.

13. Remigratie actief bevorderen. Enkele reis. Vooral ouderen immigranten zouden beter af zijn in hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft al bestaand beleid om remigratie te bevorderen. Daar kunnen nog wel een paar schepjes bovenop.

14. Relatie met Turkije en andere islamitische landen herzien. Geen ontwikkelingssamenwerking in en met islamitische landen.

De meest pessimistische schattingen van policor en goedmenschen (CBS) over de moslim bevolkingsgroei tot 2050 laat zien dat men in het aller slechtste geval “slechts 11%” moslims voorspelt. Ze tellen echter alleen 1e generatie en laten 2e en 3e generatie buiten beschouwing. Als je die er bij optelt dan komt het niet-westerse deel van de bevolking in één keer uit op 30%. Gegoochel met cijfers, maar u wordt in de maling genomen.

Er zijn nog 35 jaar te gaan. Thans ligt dit percentage op iets meer dan 6%. De impliciete boodschap van policor en goedmensch is: waar maken jullie je toch in hemelsnaam druk om.

Welnu dat doe ik, en met mij miljoenen Nederlanders. Wij geloven de voorspellingen niet. Wij geloven de Nederlandse overheid niet. Wij geloven de moslimorganisaties niet. Wij vertrouwen de islam niet. Wij geloven niet in een hervorming c.q. modernisering van islam. Islam bestaat al 1400 jaar en is constant in haar dogma´s, haar opvattingen, haar overtuigingen, haar diepgewortelde waarden.

Die passen niet bij Nederland. Je ziet dat aan alles. Maar het gevaarlijkste is daar waar je het niet kunt zien in de cultuur van islam en haar volgers: twee derde van alle moslims vindt de sharia belangrijker dan nationale wetten en driekwart vindt dat de koran en de heilige geschriften maar voor één uitleg vatbaar zijn – dat is levensgevaarlijk.

Onze vrijheid is in het geding daar waar islam zich roert.

Maak ernst met de-islamiseren van Nederland.

Het is geen spelletje.


 1. Dit artikel verscheen een paar jaar geleden al op de site van Joost Niemöller. Joshua Livestro is sindsdien terecht in de vergetelheid geraakt.
 2. Dit is wel gebleken.
 3. Twitteraar en islamcriticus @Blondemevrouw1 heeft er meermalen hartstochtelijk over geschreven.

13 reacties

 1. Fran schreef:

  Vraag de Iberiërs eens hoe ze de Islam hun land weer uitgeknikkerd hebben. Dat ging niet door thee drinken. Ze hebben er overigens weinig van geleerd want 500 jaar later kunnen ze gewoon weer binnen wandelen. De huidige Iberiërs zijn net zo multicultureel, goedgelovig en kortzichtig als hier. Ook zonder ‘gesundheidspass’ tegen een ‘heel gevaarlijk virus’ kom je gewoon binnen.

 2. Niets is wat het lijkt schreef:

  Bijna 100% eens.
  Voor wat betreft de overlast, steek- en schietgraagte en criminaliteit van islamitische jongeren: ze hebben maar voor één ding respect en dat is de familie-eer. Kondig aan dat als je je daaraan schuldig maakt, je met de gehele familie wordt uitgezet en het Nederlanderschap ontnomen. Tot uitzetting in detentie op schrale voorzieningen. Had bv bij de Taghi’s ook gemoeten, onvoorstelbaar dat zulke families hier kunnen blijven en hun criminele clangedrag blijkbaar ongehinderd kunnen voortzetten. Familie is onschuldig? Vraag eens na in de Duitse grote steden, daar zijn ze er inmiddels achter dat het altijd clans zijn die elkaar ‘beschermen’.
  Zwaarder straffen helpt niet, ze lachen om gevangenis, zeker met de fopstrafjes die hier gebruikelijk zijn, en het is in hun kringen statusverhogend. Ze hebben respect voor niets en niemand, alleen voor hun familie-eer. Daarom zou men m.i. daarop moeten inzetten.

 3. Gienekehado St. schreef:

  Islam is een blijvertje, vraag Erdo en Muammar Gaddafi maar! Oh wacht…. Misschien dat legers uit Oost-Europa nog iets kunnen doen, als ze zich bedreigd gaan voelen. SufkutNederland kwijlt liever bij ‘Hotter than my granddaughter’!! Ya’Allah wat een KUTVOLK!!

 4. Gienekehado St. schreef:

  Niets is blijvend, ook religies evolueren. Het MISDADIG GESPUIS in Den Haag, Brussel etc etc. gaat er van uit (HOOPT) dat er in West-Europa een gematigd-islam ontstaat die zich AANPAST!! Dat het uiteindelijk de oorspronkelijke bevolking is die zich MOET / gaat aanpassen, wordt met zgn. hoogbegaafd hoongelach weggelachen. Wedden dat ze DE BUI wél zien hangen! In de leeuwenkuil met dat misdadig TUIG!!

 5. Gienekehado St. schreef:

  Wilders is nog veel te LIEFFFFFF! Zou bij elk debat alle MISDADEN, statistieken, wantoestanden moeten opsommen waarbij allochtonen betrokken zijn. Het is nu steeds van hetzellfde. Desnoods elke keer een aflevering van ‘Opsporing Verzocht’ laten zien aan de heren /dames Gutmensch. Zeker er is ook White-Trash! Maar hun voorouders hebben wel de mouwen opgestroopt en een goed leefbaar landje nagelaten! Wilders is nog veel te LIEFFFFF!!

 6. Gienekehado St. schreef:

  Zomaar wat sfeerbeelden uit een 3eWereldland, ons voorland;
  https://twitter.com/i/status/1456704812456845316

 7. oude vlegel schreef:

  Helaas zit dat NSBKARTEL van Rutte ons hierbij wel in de weg,en die willen nog 4jaar doorgaan met het land islamiseren.

 8. Cool Pete schreef:

  Uitstekend artikel.

  Nu, anno 2021, is er nog maar 1 red-middel : grenzen dicht.
  NEXIT !

 9. jaantje schreef:

  13. Remigratie actief bevorderen. Enkele reis. Vooral ouderen immigranten zouden beter af zijn in hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft al bestaand beleid om remigratie te bevorderen. Daar kunnen nog wel een paar schepjes bovenop.

  Als dat betekent weer betalen zeg ik NEE.
  Blijven niet aan de gang eruit en enkel hetgene er verdiend is en voor betaald is aan premie mee .
  Een keuze daarin zoals: meteen uitbetalen of bij aow gerechtigde leeftijd het opgebouwde tegoed uitkeren.
  Voel verder geen enkele verplichting meer ten opzichte van deze naargeestige en haatdragende mensen.
  Brengen verdriet en zaaien verderf weg ermee.

 10. carthago schreef:

  Islam verbieden is de enige oplossing en volgens het wetboek allang mogelijk .Een infiltrerende bende islamisten die tot doel heeft de grondwet van de samenleving waarin zij zich bevindt dmv terreur te willen vervangen door een terreurboek ,is ondermijnend bezig en strafbaar voor de wet .Heel simpel. Maar een .NLvolk dat voor 75% achter een kartelclub blijft staan die deze islamterreur niet wil aanpakken verdient eigenlijk niet beter.

 11. scherpschutter1943 schreef:

  Het gros van het volk in nederland heeft geen idee wat ze te wachten staat. Tegen de tijd dat ze het door krijgen is het te laat en is de macht en het gezag in nederland overgenomen door de islam met zijn aanvoerders. Als voorbeeld, kijk naar de directeur van Feyenoord. Vanwege de bedreigingen heeft hij ontslag genomen. Dit is nou een school voorbeeld hoe dat werkt, bedreiging en intimidatie. De nederlandse wetgeving maar ook de handhaving van die wetten, is niet ingericht en ook niet oopgwassen tegen dit soort misdrijven. Nederland, een volk van lafaards en leugenaars. Verwachten van anderen dat zij het nederlandse vuiltje even komen opknappen/ Nou, dat zal zeker niet gebeuren, we staan er niet alleen,. niet alleen voor maar we worden ook nog tegengewerkt door brussel die lachend toe kijkt hoe dit land naar de kloten gaat. Waarom? Hoe groter de chaos, hoe eerder er geroepen wordt om een sterke man. Die zal dan door brussel worden geleverd want sterke mannen in nederland zijn er niet. Een volk van kruideniers, die krijgen wat ze verdienen.

 12. Gienekehado St. schreef:

  Dit is een GILLER en ik geniet er elke keer weer van. Hoe duidelijk wil jet het hebben!!!!!!!!! Hahahahahahahaha….
  https://youtu.be/ggdl-VkYXFY

 13. oude vlegel schreef:

  We hebben dit alles te danken aan de motie in2010 van Rampmiep Halsema en Stalmeester Pechtold,die de Islam welkom hete in ons land.Rutte en Kaag hebben dit overgenomen die moeten we zo snel mogelijk kwijt. Alle idiote verdragen opzeggen en criminele allochtonen uitzetten. Wanneer beginnen we.