DE WERELD NU

Corona-vaccins en mogelijke risico’s nader belicht

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Zijn vaccins veilig en effectief genoeg om het leven weer op te pakken nadat iedereen tegen Corona is gevaccineerd?

We kunnen pas weer ons leven oppakken, schrijft Bill Gates op zijn blog, als het perfecte medicijn is gevonden of als iedereen in de wereld gevaccineerd is. Vanaf het begin van de Corona-uitbraak, heeft Big Pharma weinig moeite getoond om maar enigszins een perfect medicijn te ontwikkelen en lijkt het erop dat ook de politieke wil tot op de dag van vandaag ontbreekt in de wereld, als je het ‘vaccin mantra’ van minister Hugo de Jonge mag beschouwen als maatgevend voor vele landen in de wereld. In elk Westers land lijkt er al die tijd maar één optie: een vaccin.

Op zes verschillende vaccins nam de Europese Unie opties. Het gaat om vector vaccins van Oxford & AstraZeneca en Janssen, de eerste naar verwachting beschikbaar eind 2020 en de tweede begin 2021. RNA vaccins van BioNTech & Pfizer, Moderna en Curevac, in chronologische volgorde vermoedelijk beschikbaar eind 2020, begin 2021 en zomer 2021. Als laatste een eiwit vaccin van Sanofi & GSK dat in de zomer van 2021 wordt verwacht.

Wie zich laat vaccineren, heeft hierbij geen keuze welk vaccin het wordt. Op basis van aangereikte statistische gegevens van de medicijnproducenten wordt bepaald of het vaccin veilig is en dus of het tot de Europese markt zal worden toegelaten. Of deze data betrouwbaar zijn om conclusies te kunnen trekken over vaccinveiligheid, is onbekend. De eerste vaccins worden in Nederland beschikbaar gesteld aan 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Een deel van deze groep is mogelijk niet (meer) wilsbekwaam door bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking. Wie is verantwoordelijk als deze mensen gezondheidsschade oplopen door vaccinatie, terwijl ze zelf niet in staat waren om voor het vaccin te kiezen en dus voor hen gekozen wordt? AstraZeneca is bijvoorbeeld vrijgesteld van enige aansprakelijkheid.

Bij medische experimenten is het hoe dan ook absoluut noodzakelijk dat de proefpersoon vrijwillige toestemming geeft. Het is overduidelijk dat een wilsonbekwaam persoon niet in staat is om dit te doen en dus is experimenteren op deze groep mensen in strijd met de Code van Neurenberg.

Dr. Fauci was zo overtuigd van de veiligheid van het Moderna-vaccin dat hij dierenproeven op ratten en primaten oversloeg, volgens Children’s Health Defense. En er werden geen specifieke gezondheidsgegevens gemeld over de proeven op muizen. Terwijl eind mei het Moderna vaccin bij 20 procent ernstige bijwerkingen zou hebben veroorzaakt.

En ook Unicef zal 2 miljard Corona-vaccins sturen naar onder andere Burundi, Afghanistan en Jemen. Opmerkelijk omdat de noodzakelijke humanitaire hulp de bevolking in Jemen al heel lang wordt onthouden. Hoe zouden vaccins dan wel op de plaats van bestemming terecht komen en is het wel veilig om een bevolking te vaccineren waarvan een groot deel zwaar ondervoed is door oorlog? Maar ook worden er klinische proeven uitgevoerd op Zuid-Afrikanen en lijken ze ook nog blij ermee te moeten zijn dat ze als proefkonijn worden gebruikt.

Robert F. Kennedy Jr. is het gezicht achter de Children’s Health Defense organisatie. De missie van deze organisatie is dat kinderen gezond kunnen opgroeien en dat degenen die kinderen medisch beschadigen aansprakelijk worden gesteld. Het is dus geen antivaxx organisatie, hoewel ze zo wel worden weggezet. Ze stellen wel als voorwaarde dat vaccins veilig moeten zijn.

Pfizer en Moderna claimen een succespercentage van 95 procent. De effectiviteit van het Oxford-vaccin kan oplopen tot 90 procent. Om het succespercentage te berekenen wordt het aantal mensen van de totale testgroep dat een placebo en Covid-19 kreeg gedeeld door het totaal aantal deelnemers dat Covid-19 kreeg. In het geval van Moderna waren er 90 uit de placebogroep die Corona kregen en 5 testpersonen die waren gevaccineerd met het Moderna vaccin. Dat een placebogroep op deze wijze onderdeel is van de efficitiviteitsbepaling van een vaccin is opmerkelijk. Feitelijk stellen vaccinproducenten dus, hoe meer testpersonen ziek worden in de placebogroep ten opzichte van het aantal zieken in de vaccingroep, hoe effectiever het vaccin?! En het lijkt er sterk op dat deze creatieve manier van berekenen ook is toegepast door onder andere Pfizer.

Het vaccinontwikkelingstraject heeft ook de schijn van belangenverstrengeling tegen. Zo hebben bijvoorbeeld National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) onderzoekers het Moderna vaccin ontwikkeld. Hoofd van NIAID is Anthony Fauci, de persoon die president Trump adviseert over de Corona-aanpak. Tevens zijn bij Moderna zowel de Gates Foundation als AstraZeneca betrokken, evenals Merck, het Amerikaans farmaceutische bedrijf waar Marien de Jonge, broer van minister De Jonge, eerder werkzaam was.

Pas eind december vorig jaar trokken Chinese autoriteiten aan de bel over een nieuw virus. Achteraf bleek de eerste besmette patiënt zich al op 1 december in een ziekenhuis in het Chinese Wuhan gemeld te hebben met het Coronavirus. Op vrijdag 10 januari van dit jaar zetten Chinese wetenschappers de genetische code van Covid-19 online, waarna de race om een vaccin van start ging. Op 24 januari 2020 werd de eerste besmetting in Europa in Frankrijk vastgesteld, waarna het virus zich over de rest van Europa verspreidde, alsook de rest van de wereld. Sinds 11 maart 2020 is door de World Health Organization (WHO) Covid-19 tot pandemie uitgeroepen. Op 16 maart trad een intelligente lockdown in Nederland in en drukt het Coronabeleid sindsdien een zware stempel op gezondheid, werk en privé van de Nederlandse bevolking.

Hoewel de genetische code pas op 10 januari bekend werd gemaakt, begon BionTech hooguit een week later met de selectie van kandidaat-vaccins en het testen op dieren en eind april werden reeds de eerste testen op mensen uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk werkt naast Oxford ook het Imperial College of London aan een vaccin. Zij hadden begin februari een kandidaat-vaccin voor handen voor dierproeven. Ook al was er kennis en ervaring voor handen door de Coronavirussen SARS-Cov-1 eind 2002 en MERS-CoV, ontdekt in september 2012, is het desondanks dat toch niet erg optimistisch dat je na een week al een kandidaat-vaccins hebt om op dieren te testen, wil je dieren niet op onzorgvuldige wijze als experiment gebruiken? In zo’n kort tijdsbestek is het niet ondenkbaar dat er een reële kans is dat je je aan een gigantische gok hebt gewaagd en is het tevens opmerkelijk als straks blijkt dat alle vaccinproducenten, waarmee Europa een overeenkomst sloot, 100 procent succesvol hebben gegokt.

Een fenomenaal contrast qua snelheid en succes als je weet dat het gemiddeld 10 jaar duurt voordat een veilig vaccin ontwikkeld is. Mede opmerkelijk dat op 18 oktober 2019 in The Pierre hotel in New York een scenario, ‘Event 201 werd gesimuleerd waarbij sprake was van een ernstige pandemie met tevens economische als sociale gevolgen. Naar aanleiding daarvan kwamen het Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum (WEF) en de Bill & Melinda Gates Foundation met enkele gezamenlijke aanbevelingen met betrekking tot publiek-private samenwerking.

Uit meerdere onderzoeken zou naar voren komen dat een sterke immuunreactie van het lichaam bij Corona-patiënten bijdraagt aan longfalen. Prof. Dr. Nina Babel, hoofd van het Centrum voor Vertaalgeneeskunde van de RUB Marien-Hospital Herne zegt daarover:

“Hoewel verdere studies nodig zijn om het concrete mechanisme van covid-19-geassocieerde longkwalen te begrijpen, suggereren onze gegevens dat een overmatige SARS-Cov-2-specifieke T-cel immuunrespons tot immunopathogenese leidt en dus leidt tot de ontwikkeling van een levensbedreigend ziekteverloop.” 

Eerder werd bij dierproeven met betrekking tot SARS-Cov-1 en MERS dergelijke levensgevaarlijke overreactie van het immuunsysteem vastgesteld, maar deze zou ook kunnen leiden tot andere onwenselijke verstoringen in het immuunsysteem.

Het is dan ook in deze zin tevens opmerkelijk dat vlak nadat de genetische code werd vrijgegeven er al kandidaat-vaccins beschikbaar kwamen voor dierenproeven. Dat kan alleen zo snel gaan als je accepteert dat je mogelijk (deels) put uit SARS-Cov-1 en MERS opties, die al een overmatige immuunreactie veroorzaken, met alle mogelijke (toekomstige) gezondheidsrisico’s van dien.

Dr. James Lyons-Weiler schrijft op zijn website in maart van dit jaar dat dr. Anthony Fauci de normen om te bepalen of een Covid-19 vaccins als succesvol kan worden gezien, drastisch naar beneden heeft bijgesteld. Zo zou een dergelijk vaccin alleen nog de symptomen dienen te voorkomen, maar de overdracht van het virus niet langer meer dienen te verhinderen. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom premier Rutte er zo op gebrand is om iedereen indirect te verplichten tot vaccinatie. Al noemt hij het ‘nudgen’, het is behoorlijk als verplicht te categoriseren als je anders niet meer (deels) mag deelnemen aan de samenleving. Geen toegang meer tot een overheidsgebouw? Dus geen paspoort meer, geen wettelijk huwelijk, geen geboorteaangifte, oftewel u bestaat gewoonweg niet meer als burger?! Daar blijft weinig vrijwilligs van over.

In het artikel Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity’ schrijft Lyons-Weiler eveneens:

“In SARS, a type of“cpriming”cof the immune system was observed during animal studies of SARS spike protein-based vaccines leading to increased morbidity and mortality in vaccinated animals who were subsequently exposed to wild SARS virus.”

En adviseert op basis daarvan dat er eerst meer onderzoek moet plaatsvinden naar de risico’s van ‘pathogene priming’ door vaccinaties, voordat welk vaccin dan ook tegen SARS-Cov-2 wordt toegepast op mensen.

Lyons-Weiler heeft naar eigen zeggen zijn kinderen laten vaccineren en is auteur van enkele boeken waarin hij zijn ervaringen op het gebied van biomedisch onderzoek, genetica, organische en moleculaire biologie samenbrengt. Hij schrijft tevens in hetzelfde artikel dat bijwerkingen van vaccins niet uitzonderlijk zijn:

“Unintended consequences of pathogenesis from vaccines are not new, nor are they unexpected. They are unanticipated only if those who develop them do not include available knowledge in their formulation plan. For example, the H1N1 influenza vaccine used in Europe led to narcolepsy in some patients, resulting from homology between the human hypocretin (aka, orexin) receptor 2 molecule and proteins present in the vaccine. This was established via the detection of cross-reactive antibodies in the serum of patients who develop narcolepsy following H1N1 vaccination in Europe.”

Narcolepsie was er als bijwerking van Mexicaanse griep, waarvoor de Nederlandse overheid in 2018 vijf miljoen euro uittrok om tot een schikking te komen met mensen die door vaccinatie lijden aan deze slaapziekte. Als vaccins honderd procent veilig waren, zou het consultatiebureau je ook niet telkens wijzen op de bijwerkingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Dan zou het overbodig zijn dat de onafhankelijke stichting het Lareb, gefinancierd door onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, jaarlijks met een rapport komt over meldingen van (mogelijke) bijwerkingen door vaccinatie.

Gezien een vaccinatierisico bestaat, zou het voor de hand moeten liggen dat de overheid erop toeziet dat de bevolking hierover op een onafhankelijke wijze eerlijk en volledig over wordt geïnformeerd, zodat iedereen voor zich een risicoanalyse kan uitvoeren op basis waarvan hij kan bepalen of hij het risico van vaccinatie voor lief neemt of het risico van ziek worden, als hij überhaupt al tot de groep behoort die ziek zal worden. Waarbij een vaccin nooit een volledige garantie is, dat je de ziekte waartegen je gevaccineerd wordt niet meer krijgt of milder zou doormaken. Waarom lijkt de Nederlandse overheid liever het pad te bewandelen van het propaganderen van vaccinatie in plaats van het volledig informeren over vaccinatie? Het is toch zogenaamd in het aller belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren?

De kans om dat te bereiken vergroot je juist toch als de bevolking erop kan vertrouwen dat er open en eerlijk met hen wordt gecommuniceerd, hun grondwettelijke lichamelijke integriteit serieus wordt genomen, alsook hun zorgen. Zeker als blijkt dat er een grote groep mensen van alle leeftijden is, die tot nu toe wel deelnam aan het Rijksvaccinatieprogramma, maar het nu wel erg snel vindt gaan, voor een virus met een vergelijkbaar risico als griep en waarbij de meeste mensen overlijden op een leeftijd die de gemiddelde levensverwachting van 80 jaar al is gepasseerd.

Ondertussen lijkt de censuur exponentieel toe te nemen op social media. Maar waarom zou je als overheid willen censureren als alles toch zo veilig is en je volledig in je gelijk staat? En al zou dat vaccin honderd procent veilig zijn, in hoeverre is er feitelijk enige grond om de hele wereld te vaccineren voor iets waarvan het risico voor de bevolking vergelijkbaar is als griep? De Neurenberg code is ook hier duidelijk over:

“Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen”.

Is er wel sprake van een humanitair belang als vooral mensen komen te overlijden, die anders naar grote waarschijnlijkheid dit jaar aan een andere ziekte of natuurlijke dood waren gestorven ten gevolge van hoge leeftijd en de groep overledenen aan Covid-19 jonger dan 80 jaar op wereldschaal buitengewoon klein is?


Dit artikel verscheen eerder bij de Groningerkrant.

Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

15 reacties

 1. Fran schreef:

  Ik vraag me toch af waarom de hele mensheid gevaccineerd zou moeten worden als 99,97% van de mensheid niet of nauwelijks bevattelijk is voor dit al dan niet uitgevonden “killer” virus.

  Zou het niet veel verstandiger en goedkoper zijn om mensen die ziek zijn er bovenop te helpen met bestaande en evt. nieuwe medicijnen.

  Iedereen verplicht vaccineren is zo opzichtig dom, duur en overbodig voor de 0,03% van de wereldbevolking.
  Dit is toch wel een heel opzichtig gepromoot verdienmodel voor Kill Bill en compagnons.

  Maar wees gerust, er zit een “masterplan” achter, waar zelfs onze lieve/naïeve Nederlandse regering zich aan gecommitteerd heeft. Sommigen zouden het een complot kunnen noemen.

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/horrifying-future-wefs-vision-post-covid-world

 2. Pieter schreef:

  Uitstekend artikel en een goede reactie van Fran, waar ik graag aan toevoeg dat de trials van AstraZeneca de toets der kritiek niet kunnen doorstaan: de gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 55 jaar (geslacht onbekend) en de dosering klopte ook niet.

  Daarnaast (en met een knipoog)t: Als Bill Gates iets op zou hebben met de mensheid had ie ons nooit opgescheept met Windows.

 3. Ezel schreef:

  Goed stuk, intelligente reacties

 4. Ron schreef:

  Pfizer’s vaccine “may be more than 90% effective.” (Mahase, BMJ 2020;371:m4347, November 9) Specific data are not given but it is easy enough to approximate the numbers involved, based on the 94 cases in a trial that has enrolled about 40,000 subjects: 8 cases in a vaccine group of 20,000 and 86 cases in a placebo group of 20,000. This yields a Covid-19 attack rate of 0.0004 in the vaccine group and 0.0043 in the placebo group. Relative risk (RR) for vaccination = 0.093, which translates into a “vaccine effectiveness” of 90.7% [100(1-0.093)]. This sounds impressive, but the absolute risk reduction for an individual is only about 0.4% (0.0043-0.0004=0.0039). The Number Needed To Vaccinate (NNTV) = 256 (1/0.0039), which means that to prevent just 1 Covid-19 case 256 individuals must get the vaccine; the other 255 individuals derive no benefit, but are subject to vaccine adverse effects, whatever they may be and whenever we learn about them……We’ve already heard that an early effect of the vaccine is “like a hangover or the flu.” Will vaccinees who are later exposed to coronaviruses have more severe illness as a result of antibody-dependent enhancement of infection (ADEI), a known hazard of coronavirus vaccines? Is there squalene in the Pfizer vaccine? If so, will vaccinees be subject to autoimmune diseases, like Gulf War Syndrome and narcolepsy that have been associated with the adjuvant?

  We already know that current Covid-19 vaccine trials are unlikely to show a reduction in severe illness or deaths. (Doshi, BMJ 2020;371:m4037, October 21) Will they be like seasonal influenza vaccines, which have not proved to be lifesavers, and may even have increased overall mortality in the elderly? (Anderson et al, Ann Intern Med 2020;172:445) We need a lot more time and a lot more data, especially in view of massive uncertainties about Covid-19 case definitions and statistics.

  ALLAN S. CUNNINGHAM 13 November 2020
  url: bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-4

 5. Pieter schreef:

  Mooi interview met prof. Bouma over ons afweersysteem en vaccinaties voor mensen die het interesseert:

  https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-corona/

 6. Ron schreef:

  Uitgelicht:
  The Number Needed To Vaccinate (NNTV) = 256 (1/0.0039), which means that

  to prevent just 1 Covid-19 case 256 individuals must get the vaccine; the other 255 individuals derive no benefit,

  but are subject to vaccine adverse effects, whatever they may be and whenever we learn about them……

 7. Fran schreef:

  De “mededeling” van autistische WEF nurts als Kill Bill, dat de wereldbevolking gereduceerd zou moeten worden van 7 miljard naar 2 miljard mensen, in combinatie met zijn injectiespuit industrie zou bij iedereen met gezond verstand de alarmbellen af moeten doen gaan.

  Als het WEF en zijn handlangers van de mason sekte hun agenda kunnen doorzetten, zullen overlevenden getuigen zijn van een niet eerder vertoonde massale genocide op wereldschaal.

  Deze compleet doorgedraaide gekken moeten gestopt worden.

 8. Cool Pete schreef:

  Uitstekend artikel. Boordevol informatie en overzicht.
  Dank.

  Een aantal vragen / opmerkingen , voor ons aller duidelijkheid :
  – Sinds 1964 zijn ‘corona’-virussen bekend. Nog nooit is het gelukt een vaccin te ontwikkelen.
  – Begin 2020 waren er nog al bestaande berichten, van zendingen van virus-samples vanuit diverse laboratoria, o.a. Canada, naar het level-4 lab in Wuhan, waar de hoofd-virologe een bekendheid is op virus-manipulatie gebied. In China gelden niet de strenge eisen op onderzoek als in de Westerse wereld.
  – Hoe komt het dat ~China, als eerste en enige, de genetischer code had
  [ zou hebben ] ?
  – Het virus schijnt 98% genetisch gelijk aan Sars-nCoV-1 te zijn.
  Indiase laboratoria gaven aan, er HIV-kenmerken aan spikes te detecteren.
  – Tot nu toe is het virus nog nooit in een laboratorium geïsoleerd en onder een elftronen-miscroscoop aangetoond.
  – Hoe werken mRNA-vaccins ?
  – De rol van de Gates Foundation en het World Econmic Forum is uit6erst kwalijk :
  ontwikkelen virussen, ontwikkelen vaccins, simulaties uitvoeren.
  De WHO sprak van : “the simulation of the deliberate release of a lethal respiratory pathogen”.
  – De rol van dr. Fauci, directeur nationale CDC !, die grote belangen in Moderna heeft, is uiterst kwalijk : de werkings-eisen verlagen. Op deze manier, hebben vaccins sowieso geen nut meer.
  Verder zijn farmaceutische bedrijven, ontslagen van elke aansprakelijkheid ; volkomen onverantwoord.
  – Inmiddels weten we, dat de Rt-PCR-test ongeschikt is om besmetting aan te tonen.
  – Zoals gesteld : de overlijdens-ratio per jaar, is niet significant hoger dan bij een influenza-siezoen; en de kwetsbare leeftijd, is [ ruim ] boven de 70 jaar.

  Zelf, heb ik dan ook alleen vertrouwen in bestaande en nieuwe medicijnen.
  En : vaccineren kan nooit, direct of indirect, verplicht worden. Grondwet.

  @Fran : helemaal met u eens.

 9. Johan P schreef:

  https://logicfreezone.wordpress.com/2020/11/26/hoe-erg-is-het-nu-met-de-coronagriep-data-van-het-cbs-nl/
  (voor het gemak de tekst gekopieerd, bron en eigenaar is de schrijver van het blog in de link, de grafieken kunnen worden gevonden op de site van het CBS, niets geheimzinnigs aan, behalve dat de meeste mensen de moeite niet nemen om er naar te kijken, link in de tekst hier, of terug te vinden door de link naar het blog te volgen.)

  Hoe erg is het nu met de coronagriep? Data van het CBS.nl

  Roepende in de woestijn

  Af en toe post ik hier stukjes over hoe het nu gaat met die zogenaamde ‘tweede golf’. Tendens van die stukjes: er is helemaal geen tweede golf, hoogstens een kabbeltje, al die maatregelen zijn enorm overtrokken en als er al iets mis is dan is het kwarkje Rutte en zijn vrolijke vriendenclub die in het voorjaar 3000 mensen voortijdig hun graf in geholpen hebben. Iets waar tot mijn verbazing niemand zich druk over schijnt te maken.

  Niet verbazend is dat een boodschap die de meeste mensen niet accepteren. Met wie ik ook praat, je ziet mensen denken “Heb je weer zo’n viruswappie, die Richard is niet goed wijs”. Of ze beginnen over complottheorietjes, extremisme en nog meer moois. Terwijl ik niets anders doe dan gewoon naar de data kijken die gewoon beschikbaar is voor iedereen die de moeite wil nemen om er naar te kijken.

  Data-analyse is m’n vak, ik doe dat al dertig jaar. Ik ben twee keer afgestudeerd (Drs Ir) in de wis- en natuurkunde en sindsdien doe ik elke dag niets anders. Ik analyseer b.v. data voor investeringsmaatschappijen hoe ze meer rendement uit hun vastgoedportefeuilles kunnen halen (dat gaat over miljarden). Of hoe je meer omzet uit je verzekeringsportefeuille kunt persen. Dat is mijn achtergrond.

  Daarom nu een andere aanpak. Vorige week heeft het CBS.nl een nieuw artikeltje gepost over hoe het staat met de oversterfte in Nederland. Daar staan ook een paar grafieken bij, de data zelf staat er ook bij en je kunt het gewoon narekenen. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan maar voor dit postje neem ik de grafieken zoals het cbs.nl die zelf gepubliceerd heeft. Aan de hand van die grafieken zal ik uitleggen waarom er helemaal geen tweede golf is en waarom dat corona verhaal zwaar overtrokken is. En waarom kwarkje Rutte bloed aan zijn handen heeft. Het is dus niet mijn data, niet mijn rekentruuks, niet mijn grafieken en niet mijn software maar letterlijk de grafieken van de website van het cbs.nl die ik gebruik.

  Laten we maar beginnen.

  Grafiekje direct van het cbs.nl
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/sterfte-in-week-46-nog-steeds-hoger-dan-verwacht

  Wie gaat er dood aan de coronagriep?: Leeftijd

  Het eerste grafiekje is gelijk al het belangrijkste. Wie gaat er nou eigenlijk de pijp uit door de coronagriep?

  Kijk naar het plaatje hierboven. Wat zie je hier? Roze zijn 80-plussers, groen zijn mensen van 65 tot 80 jaar en blauw is alles onder de 65. Wat blijkt: het overgrote deel van de mensen die overlijdt aan corona is 80-plus. Dat is gelijk 2/3de van alle sterfgevallen. Daarna de mensen tussen de 65 en de 80 voor de resterende 1/3de en onder de 65 gaat er bijna helemaal niemand dood aan corona. Verwaarloosbaar weinig.

  Die getallen zijn nog schever dan dit plaatje doet vermoeden. Kijk je namelijk even naar de bevolkingsstatistiek (wordt ook keurig door het cbs.nl bijgehouden) dan blijkt dat 80-plussers minder dan 5% van de bevolking zijn, mensen tussen de 65 en de 80 minder dan 15% en mensen onder de 65 meer dan 80%. Twee-derde van de slachtoffers vallen dus onder 5% van de bevolking, 80% van de bevolking heeft nergens last van. 80-plussers hebben een 6 (*) keer zo hoge kans dan mensen tussen de 65 en de 80 om te overlijden aan corona.

  De conclusie hieruit is al meteen duidelijk: er is geen sprake van een ‘algemene’ pandemie. Corona beperkt zich tot een zeer kleine groep mensen van 80 plussers in de samenleving, er is geen enkele reden om de hele samenleving op te zadelen met de meest extremistische maatregelen die nu door het kabinet doorgedrukt worden. Ter vergelijk: er zijn meer mensen lid van een tennisvereniging dan 80 plussers.

  Het aantal sterfgevallen aan corona nu is vergelijkbaar aan het aantal sterfgevallen tijdens de griepgolf in de winter van 2017/2018
  Volgende punt. Kijk nogmaals naar de roze lijnen. Wat blijkt? In de winter is er in het algemeen een griepgolf waar veel ouderen aan overlijden. Dat kun je zien omdat de roze band veel breder is in de winter en er een duidelijke bobbel in zit. Dat is dit jaar niet gebeurd. De sterftecijfers liggen dik onder het gemiddelde in de periode tot half maart (***). Daarmee kom je meteen op een volgende conclusie: ongeveer de helft van de 80-plussers die nu aan corona zijn overleden zouden anders aan de voorjaarsgriep zijn gestorven. Corona is dus wel een zware griep maar niet extreem veel zwaarder dan dat we jaarlijks over ons heen krijgen. Vergelijk je dit bijvoorbeeld met de griep in het seizoen 2017/2018 dan zie je cijfers die niet afwijken van wat we nu zien. Dat is ook cbs data (weliswaar niet uit dit artikeltje) die door Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. De realiteit is dat we jaarlijks een griepgolf hebben en elke ca 4 jaar een zware. Dit is er zo een.

  Uit dit grafiekje kun je nog een belangrijke conclusie halen. De wekelijkse sterfte van 80-plussers na de eerste golf -in de periode van juni t/m augustus- ligt duidelijk onder het gemiddelde terwijl dat voor 65-80 jarigen niet zo is. Daarmee wordt duidelijk dat ongeveer een kwart van de 80-plussers die tijdens de eerste golf overleden zijn anders binnen een paar maanden alsnog zou overlijden. Dat is niet leuk voor wie het overkomt maar dat is wel de realiteit waarin we leven. Mensen gaan dood, 80 plussers hebben gewoon niet zo veel meer te gaan. Niemand heeft het eeuwige leven. En dit is dus zeker niet een reden om onze totale samenleving op de knieën te duwen.

  Wie gaat er dood aan de coronagriep?: Gezondheid

  Niet alleen leeftijd maar ook algemene gezondheid speelt bij griep een rol. Een indicatie daarvan kun je zien door te kijken naar het aantal sterfgevallen dat onder de wlz-regeling valt. De wlz is de ‘Wet Langdurige Zorg’, mensen die chronisch ziek zijn en daardoor een uitkering en evt. andere voorzieningen van de overheid krijgen. Dit zijn mensen waar dagelijks verplegend en verzorgend personeel mee in de weer is. Verpleegtehuizen, bejaardentehuizen maar ook een gedeelte van de mensen die arbeidsongeschikt zijn. Dit kan het cbs.nl eenvoudig uit de administratie van de overheid trekken en daarom is deze data ook kwalitatief goed en makkelijk beschikbaar.

  Wat blijkt? Twee-derde van de sterfgevallen aan corona zijn mensen die onder de wlz regeling vallen, zie grafiekje hierboven. Dat zal ook niemand verbazen. Mensen die bedlegerig zijn hebben een hele zwakke weerstand en die zijn dus de meest kwetsbare groep. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan het bobbeltje in augustus toen we een hittegolfje hadden: Dat is grosso modo twee keer zo hoog voor wlz patienten dan voor de rest van de samenleving. Als die mensen niet in augustus overleden waren, dan waren ze nu tijdens de ‘tweede golf’ overleden en dan was de totaalpaniek compleet. Maar ook al ziet dit er indrukwekkend uit: dit is een hele kleine groep mensen, slechts rond de 150.000 (**). Deze mensen hebben dus een 6 keer hogere kans om aan corona te overlijden dan 80 plussers en een 36 keer hogere kans dan mensen tussen de 65 en de 80.

  Dus?

  Tijd om de boel bij elkaar te rapen. 2/3de van de slachtoffers van corona zijn 80 plussers, de rest is boven de 65. Ook 2/3de zijn mensen die kwakkelen met hun gezondheid. Vanwege ouderdom of door andere oorzaken. D’r zit natuurlijk veel overlap tussen deze groepen maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat wie gezond van lijf en leden is en onder de 65 zich geen enkele zorgen hoeft te maken. Je kunt besmet raken, je kunt er ziek van worden en een klein percentage zal in het ziekenhuis belanden maar de kans dat je er aan onderdoor gaat is miniem. In ieder geval niet iets om je zorgen over te maken en al zeker niet iets om het hele land in complete chaos te storten.

  Dat geldt in nog sterkere mate voor jongere mensen. Die zijn doorgaans in een nog veel betere gezondheid en alleen al door hun leeftijd minder vatbaar voor een stevige griep. Het hele idee dat je scholen moet sluiten, universiteiten moet ontruimen of zelfs een avondklok voor de horeca moet instellen is van de pot gerukt. Dat is echte onzin. Mensen die bedlegerig zijn gaan niet stappen in een dancing. Die maatregelen zijn zo far out dat het lachwekkend wordt.

  Bloed aan de paal

  En kwarkje Rutte dan?

  Het verhaal is simpel. Als je kijkt naar het aantal besmettingen nu versus het aantal besmettingen in het voorjaar dan zit daar een factor 5 tussen. Nu raken er vijf keer zo veel mensen besmet dan in het voorjaar. Dat kun je halen uit de data van het RIVM maar ook alle dagelijkse berichten in de media laten dat zien. Je zou dus ook verwachten dat het aantal mensen dat overlijdt evenredig zou toenemen. Misschien niet precies met diezelfde factor 5, we hebben ondertussen wel iets geleerd hoe die mensen beter te verzorgen, maar heel veel kan dat niet schelen. Er is immers geen middel tegen corona. Geen antibiotica of een inenting etc.

  Het tegendeel is echter waar. Het aantal sterfgevallen is nog geen 1/3de van het aantal sterfgevallen in april. Hoe kan dat? Dat schreeuwt om een verklaring. Die verklaring is ook simpel om te geven: er zijn nu weliswaar veel meer mensen die geïnfecteerd raken maar dat zijn voornamelijk jongeren en volwassenen onder de 65. Op dit moment is de verhouding tussen het aantal jongeren, volwassenen en bejaarden ongeveer dezelfde verhouding als in de bevolking. Ruwweg 20% van de bevolking is onder de 20 en ook 20% van het aantal besmettingen is onder de 20. Oftewel: deze griep heeft zich homogeen over de bevolking uitgespreid.

  Dat was in het voorjaar niet zo. In tegendeel zelfs. Tijdens de eerste golf was ruwweg de helft van de besmettingen boven de 60. Met een veel hoger aantal sterfgevallen tot gevolg. Mensen boven de 60 zijn veel kwetsbaarder dan mensen die jonger zijn.

  De vraag die dan blijft is: hoe kan dat? Hoe kan het dat in het voorjaar er onevenredig veel bejaarden besmet zijn door het virus en dat dat nu niet meer het geval is?

  Dat is het bloed dat onze Mark aan zijn handen heeft. Hij heeft veel te laat en veel te weinig ingegrepen in verpleeghuizen en bejaardentehuizen. verplegend personeel werd niet getest, geen verplichte (medische) mondkapjes voor het personeel en geen gedwongen isolatie van zieken. Met als gevolg dat hele afdelingen letterlijk als varkens geruimd zijn. 3000 doden bij elkaar.

  *) Dat getal 6 reken je zo uit: 5% van de bevolking zorgt voor 2/3de van de sterfgevallen, 15% voor de resterende 1/3de. Per persoon scheelt dat dus een factor 6.

  **) In deze analyse laat ik mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking weg omdat die op zich niet gezonder of ongezonder dan de algemene bevolking zijn. Hier kun je dus wat op afdingen maar veel zal het niet zijn.

  ***) In principe vallen deze getallen nog in het 95% interval dus je zou dat als natuurlijke variatie kunnen zien. Maar dat is een denkfout die vaak gemaakt wordt door mensen die niets van statistiek begrijpen: die 95% band is de variatie per week. We hebben het hier over een periode van 10 weken en dus zou je die band met de wortel uit 10 -dat is iets meer dan 3- smaller moeten maken. Er kan een redelijke variatie zijn over een week maar over 10 weken moet die variatie een factor 3 kleiner zijn of er is een exceptionele situatie aan de hand. Dat laatste is dus overduidelijk het geval.

 10. Cool Pete schreef:

  @Johan P : het misdadige wanbeleid in verzorgings-huizen, ziekenhuizen, e.a., heb ik vaak genoemd.
  Het is het moorddadig ruimen van oude en zieke mensen, om te kunnen bezuinigen op de zorg-kosten.

 11. Jop N. schreef:

  Laat ik nu bij Jon Rappoport in het voorjaar gelezen hebben (met citaten) dat de Chinezen de genetische code niet volledig hadden.
  Ze schijnen op aanvraag van de C.D.C. een genetische code met verschillende aannames gegeven te hebben. …ze gokten dus maar omdat ze kennelijk de code ook niet hadden (sorry voor mijn gewone mensen taal, het stond er in het C.D.C. rapport , in het Engels, behoorlijk ingewikkeld!!). Hier zou dus uit kunnen blijken dat de laborant met de toch al voor diagnose ongeschikte PCR-test, nog minder exact weet waar naar gezocht moest worden…..Uiteraard allemaal nog afgezien Koch-Rivers postulaat!

  Hetgeen weer iets verklaart in het vragenlijstje hierboven (15.28) van Cool Pete.

 12. Thomas schreef:

  Ik woon zelf in een vrij veilig gebied. Ik ken twee personen die corona hebben gehad. De ene is een man van rond de dertig jaar. Die is weer gewoon aan het werk maar heeft geen smaak meer. De andere is een verpleegster van 50 die na een maand twee traptreden omhoog kon en nu maanden later twee uur per dag kan werken. Toch wel een “soort griepje” dat je beter niet oploopt. Toch denk ik erover om me niet te laten vaccineren.

 13. Johan P schreef:

  @Thomas
  Ik ken ook mensen die corona hebben gehad, 1 die in het ziekenhuis heeft gelegen en 1 die is overleden. Beiden onder de 50. Maar beiden ook voorbeelden van extreem ongezonde levensstijlen.
  Het blijft enorm naar voor de familie, maar het blijven wel uitzonderingen.
  Ik ken ook veel mensen, collega’s, familie, kennissen, die voor een verplichte test positief testten maar nooit symptomen hebben gehad.
  Het gaat bij statistiek niet niet om individuele gevallen, maar de grote lijnen.

 14. Philippine schreef:

  2 jaar vóór de Coronacrisis (26-4-2018) had de EC een Roadmap klaarliggen voor algehele inenting der ‘bevolking’.

 15. Vincent schreef:

  mbt “the H1N1 influenza vaccine used in Europe led to narcolepsy in some patients, resulting from homology between the human hypocretin (aka, orexin) receptor 2 molecule and proteins present in the vaccine”

  nog meer benieuwd naar hoe ik tot dusver overal heb moeten lezen dat er geen consensus is over in hoeverre deze vaccins tot narcolepsie hebben geleid. Ik lees hier in elk geval voor het eerst een medisch inhoudelijke verklaring. Het wordt ook te vaak gebruikt om wantrouwen weg te wuiven.