DE WERELD NU

Corona minder – meer kanker

Corona, Corona-beleid, Corona-wet

Er is in januari geen onverwachte oversterfte geregistreerd, hetgeen inhoudt dat Corona definitief op weg is naar de uitgang. Ook de groeiende kankercijfers zijn daarvan een indicatie.

Onder nette mensen was het al een tijd geen gespreksonderwerp meer, dat was de manier waarop de rechtspraak Willem Engel behandelt. Maar ook de statistiek onderschrijft nu de volkswijsheid het er niet langer over te hebben:

Corona

Dat het aantal geregistreerde kankergevallen toeneemt, lijkt daarmee in verhouding. Kanker wordt verwacht, moet u weten:

In de laatste twee weken van januari was er in Nederland geen oversterfte meer. Het is voor het eerst in ongeveer een jaar dat meerdere weken geen oversterfte is geregistreerd, blijkt uit voorlopige CBS-cijfers.
Oversterfte is het verschil tussen het aantal verwachte doden (gemiddeld zo’n 150.000 per jaar) en het aantal mensen dat daadwerkelijk overlijdt.

Corona

Het smeergedrag is verbeterd: wat een opluchting! Om niet in een Zuid-Europese achterhoek in de zon te blijven bakken als dat al lang niet meer voor het mooi is blijkt geen reden te zijn. Dat is ook niet iets dat men bij de staatsomroep als normaal ervaart, dus blijft het buiten beschouwing.

Waarom komt men daar mee? Zaterdag 4 februari was het Wereldkankerdag, vandaar:

Afgelopen jaar werd bij 124.000 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Dat is een stijging van ongeveer duizend patiënten ten opzichte van 2021, blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bekendmaakt in aanloop naar Wereldkankerdag op 4 februari.

Terug naar normaal, dàt moet gevierd worden, zullen ze in Hilversum hebben gedacht. Een hele opluchting, dat dan weer wel.


Meer over de ontwikkelingen richting een plicht u te laten inenten, vaccinatiedwang en een vaccinatiepaspoort leest u hier. Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het virus (Covid-19), de wijze van aanpak en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

3 reacties

 1. Cylin schreef:

  Nou, de oversterfte is weer terug hoor, was tijdelijk wat minder omdat je nu eenmaal maar een keertje dood kunt gaan, en de mensen die in januari aan vaccinatieschade gestorven zouden zijn, dat nu eerder deden aan de griep.

  Maar we willen met zijn allen gewoon niet weten dat we gefopt zijn en er ondertussen veel meer mensen dood zijn door de maatregelen tegen corona dan door corona. En dat er nog wel even mensen dood zullen blijven gaan door die maatregelen.

  Ik ben zelf ook geprikt, dus weet hoe moeilijk het is om toe te geven dat dat heel erg dom was.

 2. leonardo schreef:

  Dit is wel een heel erg naïef stukje. Norman Fenton heeft de Britse cijfers van het Britse CBS (ONS) zo afgebrand dat het ONS genoodzaakt was al hun verklaringen in te trekken. In Canada worden sinds september vorig jaar geen sterftecijfers meer gepubliceerd. En dan zou het Nederlandse CBS, die zelfde instelling die van die leuke inflatiecijfers publiceert, wel te vertrouwen zijn. De jaarverslagen van verzekeringsmaatschappijen en en de nieuwe sterftetafels van de actuarissen geven het echte nieuws. Het levenbedrijf maakt zwaar verlies, de levensverwachting is gedaald. Zeker omdat we allemaal langer zijn blijven leven en er niemand is doodgegaan?

 3. Anonymous schreef:

  Na vele jaren van toenemende desinformatie (onder andere door goochelen met cijfers en modellen) en propaganda van zogenaamde “experts” en “journalisten” op allerlei vlakken van diverse gecreëerde crisissen wordt het tijd dat er volledige openheid wordt gegeven, zonder censuur, en inclusief het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijken in publiek debat dat ongecensureerd en niet gemanipuleerd op alle mediakanalen wordt weergegeven. Alternatief is bevriezing van alle vormen van (in)directe subsidies, want als het maatschappelijk draagvlak werkelijk zo groot is, en de economie zo fantastisch, dan zal het geen enkel probleem dienen te zijn dat er nog steeds genoeg fondsen geworven kunnen worden daarvoor (weliswaar dan in alle openbaarheid, met naam en nummer, uiteraard, per gift). Want het uiterste alternatief is dat de wanhoop en wantrouwen zo groot groeit (en heel veel mensen hebben een permanente marker in hun hoofd van hoe hun leven was voor en na covid, gezien hoe draconisch dat allemaal was/is; vergelijk het met de permanente marker in het hoofd van hen die de autoloze zondag meegemaakt hebben), dat er massale wanhoopsacties (zie bijvoorbeeld Sri Lanka) gaan plaatsvinden. Of dat radicale groeperingen overgaan tot gewelddadige acties, al of niet dankzij de enorme toename van zware wapens op de zwarte markten die Oekraïne uit gesmokkeld zijn, die, gezien de enorme verdeeldheid in zo’n beetje alle westerse landen, zich kan richten op zo’n beetje alles wat een moderne maatschappij, in theorie en volgens staatsinrichting mits die regels altijd gevolgd zouden worden, laat functioneren. Die, mochten ze uiterst destructief blijken (zeker bij false flag operations), natuurlijk toegerekend zullen worden aan staatsactoren, waardoor er nog meer olie op het vuur van internationale verhoudingen wordt gegooid (maar dat komt sommigen heel goed uit; vooral die sommigen die zover voorbij waanzin zijn dat ze denken alles onder controle te hebben en te kunnen houden voor eigen gewin; de nummer 1 en 2 van de hoofdzonden: hoogmoed en hebzucht).

  You can’t fool all of the people all of the time (zekere uitzondering: Noord-Korea, maar zelfs daar heb je dissidenten, voornamelijk vanwege leefomstandigheden, en de DDR, waar vrijwel iedereen het wist, maar er weinig tegen kon doen; alhoewel dat ook uiteindelijk instortte, met als eerste resultaat een half land vol met tweederangs burgers in het ‘vrije westen’).

  De manier waarop de regering (en menig ander westerse regering) omgaat met wat er binnenlands gebeurt, en wat er buitenlands gebeurt, is te vergelijken met de situatie dat je eigen kinderen aan honger en uitzichtloosheid leiden, maar dat je toch al je middelen geeft aan de buurman die dagelijks huishoudelijk geweld en buurtterreur veroorzaakt, en er vervolgens alles aan doet om te voorkomen dat die denk- en handelswijze voorpagina nieuws wordt, terwijl nog zwaardere tijden steeds dichterbij komen.