DE WERELD NU

Corona – Maakbarend Nederland dringt voor in de rij

Lockdown, Corona 10

Want ook als er geld te verdelen is vanwege Corona vinden de ‘maakbaren’ altijd dat zij als eersten moeten worden geraadpleegd.

Zodat je weet hoe laat het is als de planbureaus – CBS, SCP, en PBL – voor willen dringen in de rij van geldontvangers naar aanleiding van de Corona-crisis. Ze zien een kans opnieuw een poging te wagen de ideale maatschappij te scheppen, want alles is immers maakbaar? Je hebt er alleen wat geld voor nodig, en na deze Corona-crisis zal het geld voor luchtfietserij wel een tijdje op zijn. Dus willen ook zij nu hun deel. Voor het op is.

Maar maakbarend is nog niet levendbarend.

Image

Maar dat heeft het linksredenerende maakbaarheidshobbyisme nog nooit bewogen tot enige terughoudendheid. “Want deze keer….

De drie Nederlandse planbureaus vinden dat het kabinet bij de aanpak van de Corona-crisis niet alleen naar de economie en de volksgezondheid moet kijken, maar ook moet investeren in oplossingen voor de groeiende sociale kloof en in maatregelen tegen de klimaatverandering.
NRC Handelsblad sprak met directeuren van het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het is voor het eerst dat zij gezamenlijk naar buiten treden. Hun boodschap: de crisis is een uitgelezen kans om veranderingen door te voeren.

Wat zijn de successen van de Nederlandse planbureaus bij de weerbarstige maakbaarheid van onze maatschappij? Ik vraag dat in alle openheid, want ik verwacht niet dat iemand van hen de schuld van de huidige chaos op zich nemen zal. Ze kijken wel uit.

Het ergste wat een samenleving kan gebeuren is één idealist (of groep) die haar idealen op die maatschappij weet te projecteren en die af te dwingen. Een maatschappij is per definitie een amalgaam van hoop en verwachtingen van de deelnemers, en daarin vindt men haar ideale diversiteit terug. Niet door maakbaarheid, hoezeer dat ook regelmatig terugkerend – door zeloten met eenheidsworstfantasieën – wordt gepropageerd.

Zelfs in het korte stukje Teletext zie je overigens al weer het manoeuvreren van de directeuren voor hun eigen toko’s.

Een veel betere vraag dan de deliberaties van de planbureaus serieus te nemen, zou zijn naar aanleiding van Corona eens te bevragen wat de toegevoegde waarde van deze planbureaus is? Niet alleen vanwege de stuitende pretenties die in hun naamgeving èn handelen zit verpakt, maar meer nog vanwege de enorme schade die ze de maatschappij toe brengen? Het zijn broeinesten van maatschappelijke fantasieën zonder realiteitswaarde, maar er wordt regelmatig door de overheid naar verwezen als excuus bij de start van de volgende hopeloze maar peperdure maatschappelijke campagne. En – aangepast aan de onvermijdelijke persoonlijke fantasieën van die campagnes leidende ambtenaren – zie je dat in het beleid steeds opnieuw terug.

Zonder veel meer succes dan dat sociaal handiger dan gemiddelde mensen daar misbruik van weten te maken.

Een korte blik op de Wiki-pagina’s van de drie instituten illustreert hun volkomen nutteloosheid als weinig anders.

CPB
Het Centraal PlanBureau (CPB) werd opgericht in 1947 – een typisch product van de gedachte dat de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog een van boven geleide exercitie moest worden. Wie wist of zou de ideale maatschappij gaande de jaren niet kunnen worden bewerkstelligd? Men ging het proberen.

Kijk slechts om u heen wilt u een beeld hebben van hoe succesvol dat was. De belangrijkste maatschappelijke bijdrage van dit moment is het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s in de aanloop naar verkiezingen, waarbij iedereen weet welke knoppen welke resultaten geven, zodat de realiteitswaarde nihil is..

SCP
Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een product van haar eigen tijd. Opgericht in 1973 is het een nog ernstiger intellectuele schending van de sociale realiteit die de maakbaarheidsgedachte feitelijk is dan het CPB, aangezien het ook nog pretendeert invloed te hebben op de wijze waarop mensen met elkaar om gaan. . Ook en uitgebreider nog, door de maakbaarheidsgedachte tegen alle gezond verstand in levend te houden.

PBL
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werd in 2008 gegrondvest. Het is het jongste van de drie, maar – wellicht daardoor? – ook dat met de meest desastreuze invloed voor de komende dertig jaar. Het is het planbureau dat allerlei visioenen van energietransities, de veronderstelde gevolgen van de klimaathoax en aanverwante waanzin als het gasverbod op haar geweten heeft. Desgevraagd heeft het regelmatig al geweigerd haar visioenen deugdelijk door te laten rekenen.

De pretentie dat ze onafhankelijk zijn? Komkom, u weet wel beter.

Ook wetenschappelijk gezien is het niveau bedroevend, en aan sociaal activisme op nationale schaal is minder behoefte dan ooit – daarvoor zijn veel problemen al veel te ver uit de hand gelopen.

De conclusie is onontkoombaar: van deze clubs moeten we af. Opheffen die zooi, alstublieft. Niet een beetje, maar helemaal.


Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar economische gevolgen vindt u hier.

10 reacties

 1. Youp schreef:

  Probeer maar eens te definieren wat een overheid eigenlijk wel moet doen? Het leger is al uitgekleed. Politie doe administratief werk en op straat lopen BOA’s. De rechterlijke macht is zo onafhankelijk dat ze eerder een bedreiging vormen voor de samenleving. Onderwijs en gezondheidszorg zijn peperduur terwijl de geleverde resultaten weinig indrukwekkend zijn. Om nog maar te zwijgen van niet-essentiele activiteiten.

 2. Ron schreef:

  Dag Hannibal,
  Het libertaire gedachtengoed heeft geen stem in de Nederlandse politieke arena. Alle politieke partijen zijn intussen Partijen van de Overheid. Ze beschouwen burgers als onderdaan van de staat die klakkeloos de regels van de overheid moeten volgen. Wij willen dat niet. We willen het beschikkingsrecht van de overheid beperken en ons “JA” voor de invoering van ons individueel zelfbestemmingsrecht, naar libertair principe, overal laten horen. Oók in het politieke bedrijf. Je kunt ons stemgeluid vergroten door je bij de LP zelf als kandidaat te melden voor de verkiezingen voor de Libertaire Partij voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021. SONORUS !

  Iets voor jou?

 3. Erwin schreef:

  Dat heb je goed begrepen Hannibal. Vele naoorlogse instituten zijn hun doel allang voorbij geschoten en hebben geen verband meer wat er dagelijks in Nederland/in de wereld gebeurt. Je ziet het dagelijks om je heen.
  Nog een voorbeeld; woningbouwverenigingen moeten 2% van hun huurbestand vrijhouden voor nieuwe nederlanders die via Ter Apel worden toegewezen aan gemeentes, diezelfde gemeentes moeten vervolgens die nieuwe nederlanders levenslang onderhouden. Wie bedenkt zoiets!
  De lijst met ‘kromme’ maatregelen bedacht door zelfbedachte goedbedoelde instituten( die naast de pot pissen) is nog veel langer. Het streven naar gelijkheid of het utopie van de perfecte maatschappij heeft nu als gevolg dat het juist zijn eigen chaos creeert. Een chaos die wij zullen meemaken en moeten betalen met meer dan alleen maar onze belastingscenten.
  Dank voor je vele goed geschreven artikelen Hannibal.👍👍👍

 4. Hannibal schreef:

  @Ron
  Ik vind Libertariërs doorgaans heel sympathiek, maar er zit een te idealistische gedachte onder hun redenaties: die van verantwoordelijkheidsbesef. Dat is een heikel punt waarvan het belang wel eens wordt onderschat. Dat is waar ik een rol voor staatsbemoeienis zie, niet vanuit een diepe overtuiging maar vanuit het perspectief van maatschappelijke betrokkenheid die nmm ook nodig is. Dat de huidige overheid het op dat vlak ernstig laat afweten is een stuitend iets waar ik eigenlijk niet aan wil.

 5. Ron schreef:

  Dag Hannibal,
  Bedankt voor je reactie en je punt is terecht met die verstande: is de overal aanwezige staatsbemoeienis niet de oorzaak van te weinig verantwoordelijkheidsbesef?
  Een eloquent libertair geluid zou dat weer eens helder kunnen maken: de VVD doet het niet meer.

 6. Cool Pete schreef:

  Zo is maar weer duidelijk, dat het de overheid c.s., helemaal niet om medische problemen gaat.

  Het is allemaal ‘links’ social engineering.
  Subsidies lossen nooit een probleem op, maar verergeren en veroorzaken
  ze juist.
  Subsidies zijn een perverse prikkel. Opheffen.

  De taak van de overheid is, de burgers te beschermen;
  niet om de inhoud van hun leven te bepalen.

 7. Ron schreef:

  Dag Cool Pete,

  Helemaal eens.

 8. Voight-Kampff schreef:

  Tja Hannibal, een accuraat en makkelijk antwoord op de vraag van Ron. En hier op dit forum laten ze je ermee wegkomen. Als primus inter paris onder de analytici in Nederland, had je toch minimaal het gat kunnen dichten tussen de geschetste situatie (libertarische ideologie) en de huidige situatie (overheid dominantie). Wellicht kan je een begin maken met het schetsen van staatsvorm, bestuursvorm en overheidsrol?

  Ook, het is interessant om te zien wanneer jouw waarden worden overschreden en je het strijdperk gaat betreden! Met andere worden; wanneer je uit het stramien van analyse en conclusie breekt (ook in dit topic wederom uitstekend) en een vervolg geeft met strategie en plan van aanpak.

  In Nederland is niemand in staat om het gehele slagveld te overzien en er gepaste hervormingen tegenover te zetten; jij bent de enige!

 9. Hannibal schreef:

  @Voight-Kampff

  Ja en nee. Vooral was het moment niet optimaal, ik was nog met het Obamagate-stuk bezig, nauwelijks begonnen eigenlijk.

  Ik zie niet veel in het betreden van het strijdperk. Been there once, was een nuttige teleurstelling genererende ervaring. Veel geleerd, vooral dat ik er een hekel aan heb. Ik kan het wel, maar het boeit me te weinig. Het is allemaal te voorspelbaar, zeker als je die mensen van dichterbij leert kennen. Als je politici persoonlijk leert kennen zie je ook hun zwakheden, die weinigen zich ooit realiseren. Mij deprimeert het ongekend.
  Verder kun je er van op aan dat ik er uitgebreider op ga terugkomen.

 10. Voight-Kampff schreef:

  Beste Hannibal, ik denk even met je mee.

  De stal uitmesten is geen walk in the parc. Dat je daarbij gestuit bent op de incompetentie en onhebbelijkheden van politiek actoren, die een gecorrumpeerd bestuursmodel in stand trachten te houden, is onvermijdelijk. Dat jij je hierdoor uit het veld hebt laten slaan (geen waardeoordeel, maar een observatie) geeft wellicht aan dat je te gevoelig bent of de tactische component hebt onderschat. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je solitair hebt opgetreden en het je aan steun ontbrak.

  Het herkennen van persoonlijke zwakheden bij de politiek opponent is daarentegen juist een voordeel, die op tactisch gebied benut kan worden in de aanpak van identificeren, isoleren en personaliseren. Het toepassen van Alinsky tactieken zijn nu eenmaal onvermijdelijk gezien de meedogenloosheid van de tegenstander. Hoe de tegenstander te verslaan zonder te worden zoals de tegenstander vereist nog wel wat reflectie.

  Het strijdperk betreden kan op twee wijzen plaatsvinden; op de voorgrond of op de achtergrond. Jouw kracht ligt ontegenzeggelijk op het strategische en tactische vlak. Deze eventuele rol stelt je in staat om op de achtergrond te functioneren, de koers te bewaken en effectief te zijn.

  Jouw huidige insteek om de kiezers op te leiden is een goede benadering, daar uiteindelijk de slag gewonnen gaat worden op het gebied van democratische vaardigheid van de kiezer. Echter, de snelheid waarmee dit gebeurt houdt geen gelijke pas met de invoering van vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is daarom zeer goed mogelijk dat je keuze niet bestaat uit betreden van het strijdperk of niet, maar uit onderwerping of verzet.

  Volgens mij heb je de situatie uitstekend geschetst met het non-organisatie-principe van de libertariërs en het huidige bestuursmodel met een dominante overheid. Dit gat geeft ruimte voor het ontwerp van een nieuw bestuursmodel als antwoord op systeemcrises. Ik denk dat jouw eerder opgedane politieke ervaringen juist versterken.

  Met jou zie ik ook het dilemma; een schier onmogelijke missie van hervormingen met een naïef kiezersvolk of terugkijken op een leven waarin je talenten niet volledig zijn benut. Zo op afstand heb ik de indruk dat jouw werk tot nu toe slechts vingeroefeningen zijn geweest voor het grotere werk waarvoor je in de wieg bent gelegd; het uitmesten van de Nederlandse politieke stal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.