DE WERELD NU

Corona – Essentiële stappen genegeerd bij toelating vaccins

Corona 10

Hoewel in een artikel in het medisch vaktijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde anders wordt beweerd, zijn bij de ontwikkeling van de Corona-vaccins essentiële stappen overgeslagen.

Dick Bijl [1], epidemioloog en oud-huisarts maakt op zijn website OverNu.nl korte metten met het artikel ‘Covid-vaccins, hoe zit het’  in het medisch vaktijdschrift. Dit artikel is geschreven door medewerkers van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), van de Radboud Universiteit Nijmegen en van het Leids Universitair Medisch Centrum. “Mijn aandacht werd getrokken door een streamer: ‘In de ontwikkeling van vaccins zijn geen essentiële stappen overgeslagen’. Deze zin staat zonder onderbouwing ook in de tekst van het artikel.”

Bijl betoogt dat de onderbouwing van deze zeer belangrijke en mogelijk geruststellende bewering geheel ontbreekt en de reden is uiteraard dat deze onjuist is. Om dit te illustreren neem hij de lezer mee naar productinformatie van de geregistreerde Corona-vaccins. Dat zijn de teksten die fabrikanten in overleg met registratieautoriteiten opstellen nadat een handelsvergunning is verleend en ze hun product op de markt mogen brengen, overigens met een voorwaardelijke toelating in verband met het experimentele karakter van het mRNA-product.

In de productinformatie van het Pfizer-vaccin lezen we in de paragraaf over het preklinisch veiligheidsonderzoek: ”Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd”. Verder lezen we: “Er zijn geen gegevens van met betrekking tot de overdracht van het vaccin via de placenta of de uitscheiding in de moedermelk.”

In de productinformatie van het Moderna-vaccin lezen we: “Genotoxiciteitonderzoeken in vitro en in vivo zijn uitgevoerd met de nieuwe lipidencomponent SM-102 in het vaccin. Resultaten suggereren dat mogelijke toxiciteit voor mensen zeer laag is. Er is geen onderzoek naar carcinogeniciteit gedaan. Gegevens over overdracht van het Spikevax-vaccin via de placenta of moedermelk zijn niet beschikbaar.”

In de productinformatie van het AstraZeneca-vaccin lezen we:  “Dieronderzoek naar reproductietoxiciteit werd niet voltooid. Het is niet bekend of Vaxzevria in de moedermelk wordt uitgescheiden. Er is geen onderzoek naar genotoxiciteit of carcinogeniciteit uitgevoerd. Dieronderzoek naar potentiële reproductie- en ontwikkelingstoxiciteit is nog niet afgerond.”

Bij het Janssen-vaccin is het niet veel anders. In de productinformatie lezen we:

“Er is geen onderzoek gedaan naar het genotoxische of carcinogene effect van COVID-19 Vaccine Janssen. Er is beperkte ervaring met het gebruik van COVID-19 Vaccine Janssen bij zwangere vrouwen. Het is niet bekend of COVID-19 Vaccine Janssen in de moedermelk wordt uitgescheiden.”

Schijnzekerheid
Vanzelfsprekend is er discussie mogelijk over wat als essentiële stappen in het registratieproces moet worden beschouwd, maar onderzoek naar carcinogeniciteit (kankerverwekkende eigenschappen), reproductietoxiciteit (afwijkingen bij het nageslacht) en genotoxiciteit (afwijkingen aan het erfelijk materiaal) zijn voor degenen die het aangaat, en wie is dat in dit geval niet, essentieel.

Dick Bijl: “De lichtvaardigheid waarmee de auteurs omgaan met deze materie vind ik verontrustend, zeker als we bedenken dat een van de auteurs een leerstoel Medicatieveiligheid bekleedt. Het wordt zelfs ironisch als we ook weten dat deze medewerker lid is van de adviesraad van de Nederlandse Vereniging Tegen de Kwakzalverij. Dan begrijp je opeens meer waarom medicijnen hard op weg zijn om de derde doodsoorzaak te worden na hart- en vaatziekten en kanker.”

In het bestreden artikel wordt gesteld dat een vaccin slechts wordt goedgekeurd bij een gunstige baten-risicoverhouding voor de gevaccineerde. Was het maar waar. De verhouding baten-risico’s wordt niet opgemaakt voor de gevaccineerde maar voor het product. Dus niet voor het individu maar voor het gemiddelde. Epidemiologie is namelijk het onderzoek naar gemiddelden. Daarom is het noodzaak dat bijwerkingen veel beter worden bijgehouden dan nu het geval is, zodat individuen een afweging kunnen maken of zij het risico op bijwerkingen aanvaardbaar vinden in vergelijking met het risico op meer of minder ernstige bijwerkingen. Nu resteert slechts schijnzekerheid en zijn epidemiologische data over bijwerkingen in relatie tot aantallen vaccinaties onbekend.

Geen bewijs
Dick Bijl neemt nog diverse andere ongefundeerde claims op de korrel in het artikel. ‘Brede vaccinatie kan de transmissie doen afnemen’. “Vooralsnog is hiervoor geen enkel hard wetenschappelijk bewijs geleverd.” ‘Deze effecten voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt…’. “De belangrijkste oorzaak daarvan, de jarenlange neoliberale kruistocht tegen de verzorgingsstaat met afschaling van het aantal IC-bedden wordt niet genoemd, zelfs niet in een bijzin.” ‘Ook wordt door vaccinatie de ontwikkeling geremd van nieuwe…en mogelijk verminderd vaccin-gevoelige virusvarianten’. Ook hiervoor is geen enkel hard wetenschappelijk bewijs geleverd.

Echt interessant wordt het als de auteurs verderop in het artikel ingaan op de conditional marketing authorization (CMA), de voorlopige handelsvergunning, signaleert Dick Bijl. “Deze CMA garandeert dat het vaccin enerzijds voldoet aan strenge normen voor veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit, en anderzijds dat er na goedkeuring binnen vastgestelde termijnen aanvullende gegevens hierover worden aangeleverd, zo stellen de auteurs. Strenge normen? Hoezo? De affaires met medicijnen en vaccins hebben juist het tegendeel laten zien: die eisen zijn in het geheel niet streng en worden wat betreft bijwerkingen al helemaal niet adequaat gevolgd.” Hij herinnert maar weer even aan de Pandemrix-affaire, het vaccin tegen Mexicaanse Griep met narcolepsie als ernstige bijwerking.

Lange termijn onbekend
Wat betreft zeldzame lange termijn bijwerkingen merken de auteurs in het TvG op dat hiervan maar slechts zeldzame voorbeelden van zijn. “Maar hoe weten deze auteurs dit als zij, zoals ik hierboven heb aangegeven, de epidemiologische breuk niet kennen en er ook niet actief naar op zoek zijn gegaan? “, vraagt Bijl zich af.

“Geruststellend lijken de woorden bedoeld waarin aangegeven wordt dat er tot nu toe geen enkele aanwijzing is van de vaccine-associated enhanced disease, een door vaccinatie geïnduceerde gemodificeerde virusaandoening die ernstiger verloopt. Volkomen terecht natuurlijk als je er geen onderzoek naar hebt gedaan. Ook deze geruststelling is nergens op gebaseerd.”

Bijl meent dat dat de auteurs van het artikel de burgers een volkomen onjuist beeld voorschotelen van werkzaamheid en bijwerkingen van vaccinatie. Zij zijn niet in staat om de vraag Hoe zit het? ook maar bij benadering te beantwoorden. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met hun conflicterende belangen.

“De Nijmeegse Universiteit noem ik mijn boek Het pillenprobleem niet voor niets de Farmaceutische Universiteit Nijmegen. Wiens brood men eet… Anderen hebben dit aangevuld met de opmerking dat de letters CBG staan voor College ter Bescherming van Geneesmiddelenfabrikanten.”

Voor wie meer wil weten over de vaccins: lees ook “Hoe veilig zijn mRNA-vaccins? Dit zijn de waarschuwingen” op OverNu via deze link.


 1. Dick Bijl is epidemioloog, oud-huisarts en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin. Hij is een van de oprichters van OverNu.

Meer feiten en opinies over vaccinatie tegen Corona vindt u hier. Het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar sociale en economische gevolgen vindt u hier.

 

10 reacties

 1. politiek profeet schreef:

  Het radboud in nimwege is een doorgeefluik van de farmaceutische industrie, dat weet men al decennia(!).
  De studenten aldaar hebben het linkse gif al in zich toen ze zich aanmelden.
  Verder is de giga-bijdrage aan miljoenen euro,s door de verschillende belanghebbenden….de farmaceuten en overheid uitermate lekker verteerbaar.
  Dus niks nieuws onder de zon meneer Bijl.
  Zaak is om uw achterban te mobiliseren, huisartsen, ziekenhuismedici, verpleegkundigen, netwerken en vakbonden te laten inzien/kenbaar te laten maken wat er speelt…dan heeft u , meneer Bijl een bijdrage geleverd aan het stopzetten van deze genocide!

 2. Gerrit Joost schreef:

  Volkomen veilig “vaccin”, een geschenk van God volgens Hugo de Jonge.

 3. Gerrit Joost schreef:

  Gegarandeerd een volkomen veilig “vaccin”, een geschenk van God, volgens Hugo de Jonge.

  Het Lareb heeft al meer vaccindoden geregistreerd dan tweemaal het aantal doden van de ramp met de MH17. Toch gaat de regering door met haar ziekelijk makende propaganda om te vaccineren. Zelfs prikbussen en mobiele prikteams staan op het programma. Misdadig! Mooi dat Dick Bijl zijn website overnu.nl heeft gemaakt.

 4. politiek profeet schreef:

  Gerrit Joost@
  Dhr Bijl is zelf onderdeel(!) geweest van het verderfelijk systeem.
  Nu krokedillentranen plengen en wellicht de druk voelen van weerstand tegen hetgeen gebeurd, namelijk een genocide tegen ons volk, jong en oud?
  Ben er niet zo zeker van van de intenties van een—oud huisarts.
  Blijf op je hoede is mijn credo….deze roverheid kent vele vieze trukjes

 5. Gerrit Joost schreef:

  @ Politiek Profeet – Dank voor de info, ter harte genomen. (Website van Bijl is wel zeer acceptabel). Ben benieuwd wat Arno van Kessel klaarspeelt met de Artikel 12 procedures bij de Gerechtshoven. Ik vrees voor seponaties.

 6. Kees schreef:

  Covid19 is een bio-wapen, lees maar hier: https://stichtingvaccinvrij.nl/verzoek-tot-onmiddellijke-actie-naar-aanleiding-van-bestrijding-van-de-epidemie-van-covid-19/
  Daarom is het niet vreemd dat de onderzoeken naar schadelijke effecten van de “vaccins” niets voorstellen!

 7. politiek profeet schreef:

  Gerrit joost@
  Websites en info vanuit spelonken van media e.d is m.i. nooit relevant. ergo, geef mij voeding tot onderzoek.
  dat is hetgeen ontbreekt momenteel…ga zelf uit op onderzoek en maak je eigen afwegingen.
  vanuit de msm krijg je zowiezo geen eerlijke input, betekend dat je het zelf moet opzoeken en tot jezelf nemen.

 8. Ei schreef:

  Eindelijk eens een wat meer genuanceerd en onderbouwd stukje over een corona gerelateerd onderwerp. De doorverwijzing voor meer onderbouwde informatie was ook fijn. Hulde!

 9. Hannibal schreef:

  @Gerrit Joost
  Tja, zijn afgod is de mijne niet.

 10. Henk Albarda schreef:

  Wie covid volgt vanaf het moment dat het de msm haalde, heeft geen enkele twijfel dat China covid heeft bedacht en heeft uitgezet naar Europa met hulp van het USA CDC. (ik hoop de afkorting voor het US RIVM juist te hebben).

  Wie daarna het covid vaccin verhaal heeft gevolgd vanaf half 2020, heeft geen enkele twijfel dat vrijwel alle noodzakelijke stappen om een veilig vaccin te ontwikkelen, zijn overgeslagen. Waarom anders hebben de fabrikanten volledige vrijstelling van verantwoordelijkheid voor bijwerkingen van westerse regimes gekregen. De term ‘regimes’ gebruik ik omdat ik stel dat die regimes democratie en grondwet achteloos opzij hebben geschoven.

  Laat ik toevallig een een aantal personen in mijn kennissen kring hebben die de ins en outs van vaccins kennen. In besloten kring zijn zij verbijsterd wat ons rutte regime en big pharma nu met de vaccins doen.

  Een jaar geleden kritiseerde een groep van 500 artsen de Rutte, RIVM en Big Pharma aanpak van covid. Nu blijken dat er inmiddels 1800 te zijn.

  Alle covid vaccins zijn GIFSPUITEN en wie dat nu nog niet ziet is oa blind/doof, Frankrijk, Italie, Spanje vakantie-slaaf en zo nog enkele.
  Wie zijn gezond verstand nog gebruikt, laat zich sowieso niet vaccineren.

  En als je leest welke paniek maatregelen de westerse regimes door voeren om te vaccineren, weet dat de plannen van die regimes kennellijk op enorme weerstand stuiten.

  Zelfs hier blijkt iedereen te denken dat een meerderheid van Nederland zich heeft laten vaccineren, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is.
  En wie mij daarvoor bewijs vraagt, mag zich eerst de vraag stellen voor welk % de overheids info gemanipuleerd is……..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.