DE WERELD NU

Corona-crisis – Wet en bevel in Nederland

vrijheid, Corona, sadistisch universum, regering van Nederland, leugenpremier, mensenrechten

Wet en bevel zijn twee verschillende zaken, constateert Caroline Vonhoff. Maar nu de Corona-crisis heerst lijkt alle verschil er tussen verdwenen. Meer nog dan anders zien we een negatieve ontwikkeling.

We hebben niet zo heel veel ‘echte wetten’ in Nederland, Wat ik bedoel met een echte wet: een schriftelijk stuk waarin een bestaande praktijk, een levend moreel gevoelen, wordt vastgelegd. Een wet is als het ware niet gegeven, maar slechts opgeschreven. Anders dan voor de formele afwerking van een wet is de wetgever dus eigenlijk overbodig.

Echte wetten kenmerken zich ook door het geheel ontbreken van verbodsbepalingen daarin. Neem het Wetboek van Strafrecht. Daar komt niet één verbod in voor. Zo is het in Nederland dus niet bij wet verboden om een fiets te stelen of iemand om het leven te brengen, dat mag als je de tekst van de wet volgt. Vandaar dus dat het Wetboek van Strafrecht in mijn woordenboek een echte wet is. Want wat daarin is opgetekend is wat iedereen al weet: dat je van de fiets van een ander af moet blijven en de ander ook niet om het leven brengt. Een verbod is dus overbodig.

Wat je in het Wetboek van Strafrecht wel vindt zijn strafbepalingen: steel je die fiets, dan is de maximale straf Y, en sla je die schedel in, dan wordt het mogelijk zelfs levenslange gevangenisstraf.

Idem het Burgerlijk Wetboek, waarin de omgangsregels tussen burgers zijn vastgelegd. Ook hier geen verboden, en die hoeven ook niet, het zijn immers weerslagen van hoe je in het dagelijks leven met elkaar om gaat. En dient te gaan, wil je bij een conflict met een andere burger of de overheid, enige kans van slagen hebben bij de rechter.

En zo zijn er nog enkele echte wetten meer, die ik hier buiten beschouwing laat.

Hiervan te onderscheiden zijn de bevelen. Ook als die in de vorm (de vorm dus) van een wet in formele wet zijn gegoten (dat wil zeggen: door regering en parlement aanvaard zijn, en in het Staatsblad gepubliceerd), zijn en blijven het wat ze zijn: bevelen dus.

Of je daarmee van doen hebt is eenvoudig te zien: dergelijke ‘onechte wetten’ hangen van de mag nieten (verboden dus) en de moet wellen (geboden) aan elkaar.

Voorbeeld (hoewel nog niet in de vorm van een wet in formele zin gegoten)
zijn de bevelen uitgevaardigd in het kader van wat de regering als de Covid-19 (Corona) crisis presenteert. U weet wel, de onzichtbare vijand die ons allen besluipt en die we bij nadere beschouwing zelf blijken te zijn. Je moet maar durven als regering , maar de regering durft.

Zo hebben we nu dus de vreemde situatie in Nederland dat het bijvoorbeeld niet verboden is om een onbekende om het leven te brengen, maar wel om hem daartoe binnen anderhalve meter te benaderen. Dat wordt dus pijl en boog, messenwerpen of iets anders wat op enige afstand werkt. Nog even en in bepaalde gebieden is moord op de vierkante meter alleen nog toegestaan met mondkapje op, en zonder mondkapje verboden. Niet de moord dus, maar het ontbreken van een mondkapje daarbij is wat verboden is in Nederland.

Het merendeel van wat we in Nederland wetten noemen, zijn dus geen wetten, maar bevelen. Bevelen bedacht door een beperkte groep mensen die het geweldsmonopolie hebben, althans ons wijsgemaakt hebben dat zij dat hebben (en dat dat goed is).

Als u CO2 uitstoot (uitademt bijvoorbeeld) dan moet u CO2-rechten kopen. Als u stikstof produceert, dan grijpen wij een norm uit de lucht en als u zich daaraan niet houdt, aan dit bevel, dan draaien we uw bedrijf de nek om. Als u vanavond uw maagdelijke dochter niet bij de landheer aflevert, dan zwaait er wat.

Allemaal bevelen, waarbij sommige moderner aan doen dan andere, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. U hebt te gehoorzamen door te doen dan wel te laten. U bent geboden te doen dan wel verboden te laten wat uw eigen gezonde verstand u ingeeft.

Als u niet doet wat ik verzonnen heb (en die ik, dat kan dus net zo goed een club mensen zijn die zichzelf aanduidt als wetgever, RIVM of hoe dan ook)., dan gebruik ik – zonder enig op een echte wet gestoeld recht daartoe – geweld tegen u.

Mijn eerste wens voor een nieuw Nederland is: afschaffen van de bevel-samenleving en vervangen (terug naar) een land waar de mensen zich aan de echte wetten houden, en alle bevelen op de mestvaalt van de geschiedenis zijn beland.


Meer over het Corona-virus (Covid-19), de wijze van aanpak van Corona en haar economische gevolgen vindt u hier

13 reacties

 1. carthago schreef:

  Meesterlijk artikel dat bij eenieder die in .NL leeft boven zijn bed dient te hangen.
  Dank Caroline! .

 2. carthago schreef:

  Boven Het bed ,oeps.

 3. Caroline schreef:

  Geen zorg, ik volg het bevel om mensen als onzijdige wezens aan te duiden, niet op 🙂

 4. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  Inzake dit virus uit Wuhan : dit kabinet doet op medisch gebied, niets nuttigs, maar wel
  afbrekends. Op maatschappelijk gebied, willen ze opeens ‘Die Neue Ordnung” opleggen.

  Die zgn. “nood-verordeningen” en die aangekondigde “noodwet”,
  zijn volkomen in strijd met de wet en de Grondwet.
  Het is het opheffen van de democratische rechtstaat, en het invoeren van de diktatuur.

  Staatsrecht-juristen als Voermans, Brouwer, Cliteur, Ellian moeten zich laten horen.
  Ook juristen als Knoops en Hiddema, kunnen de strijd aangaan.

 5. Ron schreef:

  ‘Jan Brouwer, hoogleraar Recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen op de aankondiging dat Rotterdam en Amsterdam vanaf 5 augustus het dragen van een mondkapje verplicht stellen. “Dit is een indirect middel om gedrag te veranderen; dat mag simpelweg niet.”’
  Ik kan niet ontdekken of dit letterlijk grondwettelijk zo is vastgelegd, alsdan:
  zijn incentives als: kinderbijslag; huursubsidie; subsidies op EV’s, etc dit dan ook niet?

 6. Caroline schreef:

  Mijn visie op de grondwet is bekend: zie artikel 1 dat zegt dat iedereen die in Nederland verblijft behandeld mag worden. Tja.

  Brouwer zit erg op de toer (vermoed ik) dat als er eenmaal een wet is (wetgever toetst die aan de grondwet) dat de zaak dan wel in orde is.

  Mijn betoog hier is nu juist dat bevelen nooit in orde zijn, hoeveel wetten in formele zin die feitelijk bevelen zijn, je er ook tegen aan gooit.

 7. Caroline schreef:

  Zie reactie onder stuk Hannibal over gezag van vandaag. Hier vind je brief die ik burgemeester Halsema schreef vorige week, waarin ik haar onder andere verbood op mij te experimenteren. Ten overvloede, want dat mocht ze al niet 🙂

 8. Fredjohan schreef:

  Nou ben ik geen jurist, maar ik heb altijd begrepen dat aan een wet een norm voorafgaat. Het normbesef van een samenleving bepaalt uiteindelijk de wetgeving. Wetten op grond van bevelen zijn hiermee volledig in strijd.

 9. Ron schreef:

  Dag Caroline,
  Hebt u al antwoord gekregen op uw brief? Alsdan: wat was de strekking er van?
  Verwacht u antwoord? Wat verwacht u dat het antwoord zal zijn?
  In Den Haag is er nog geen sprake van een experiment, mocht dat gaan spelen dan zou ik de voorbeeld brief willen sturen. Ik ben geen jurist en kan niet overzien wat ik mij met de brief op de hals zou kunnen halen danwel een flater slaan, vandaar de vragen

  groeten,Ron.

 10. johanna janssen schreef:

  Aangezien ik geen defaitist ben, zal ik mij nooit onderwerpern aan welk bevel dan ook En zeker niet aan de verzonnen bevelen vanuit de misdadigersbende uit Brussel en de frauduleuze regering Nederland. De signalen van misbruik van macht en onderwerping van volk ,zijn mij na twee oorlogen maar al te bekend.

 11. Torsten Himmelstoss schreef:

  https://www.destentor.nl/binnenland/hoogleraar-staatsrecht-burgemeesters-gaan-te-ver-met-het-inperken-van-onze-vrijheid~a6011900/
  De “heren ” hebben geen enkele bevoegdheid, ze rekken zonder tussenkomst van de wetgever bevoegdheden op(zie verder bij de IRT-affaire van 1994), negeren de Grondwet.
  Die praktijken zetten de deur open naar een dictatuur.

 12. BigLJohn schreef:

  Bij de aanstelling van het kabinet hebben de kabinetsleden een eed af moeten leggen dat ze zich aan de grondwet moeten houden. Drie jaar later, nu dus, flanst Rutte (zonder bijeenkomst van de tweede kamer) ten behoeve van de Coronacrisis een noodwet in elkaar die bedoeld is om de grondwet (betreffende onze burgerrechten) buiten spel te zetten. Daarna kreeg de politie de bevoegdheid om ons te verbaliseren als we geen 1,5 meter afstand houden, geen mondkapje dragen, en maximaal 2 vreemde personen bij je op bezoek. Dit gaat helemaal niet over Corona, anders hadden ze het al drie jaar geleden ingevoerd. Tijdens de toenmalige griep vielen er in dezelfde tijdsperiode 12000 doden, eens zoveel als nu. Dit gaat dus niet over Corona, dit gaat over de invoering van de dictatuur c.q. een politiestaat in Nederland !