DE WERELD NU

Censuur – zou die Donald Duck-versie er ooit komen?

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Er is geen censuur zo strikt als zelfcensuur. Dat is tevens een slecht teken voor ons maatschappelijk zelfbeeld, maar het is niet anders.

Na de recente ophef over de censurering van Dante’s Divina Commedia kon je de volgende rel al van mijlenver zien aankomen, en het lijkt er inderdaad op dat dit te gebeuren staat. Want ook in de bijbel staan passages die we tegenwoordig nooit meer ongeschrapt voor bij zouden laten gaan. Zodat een nieuwe bijbelvertaling de zelfcensors weer een gouden kans geeft de eigen cultuur te debunken/verbeteren.

Het stond aangekondigd in een jammerklacht over de erbarmelijke nieuwe berijming van de bijbelse psalmen die er mee gepaard gaat., en als ik er niet op was geattendeerd had ik het zeker gemist. Ook bepaalde bijbelse passages blijken op de nominatie in de vergetelheid van ons cultureel verleden te verdwijnen.

Waarom reduceren wijzelf traditionele cultuuruitingen tot Donald Duck formaat, en moet de interpretatie van gods woord aan de profeten worden teruggebracht tot een deugend format? Wie vertaalt dient respect te hebben voor het werk waaraan hij zich formeel dienstbaar heeft gemaakt. Als de auteur nog leeft is dat vaak contractueel vastgelegd (was er niet laatst gedoe over de lelieblanke huidskleur van een mogelijk vertaalster? Het is genoeg je af te vragen of je dat werk dan wel zou mogen aanschaffen, vermits je er de aandrang toe voelt.), maar een auteur uit een ver verleden blijkt die bescherming te missen.

Het is derhalve ook nog eens lafheid achteraf, waarbij het vingertje dat langs de regels dient te glijden, vermanend naar de aanstaande lezer wordt opgeheven. Deugt, gij die hieraan begint! Kan het pretentieuzer? Geert Wilders stelde ooit voor de koran terug te brengen tot Donald Duck formaat, ten einde alle onaardigheden er in voor de lezer te kunnen weglaten. Niettegenstaande die terechte aansporing verwacht ik dat een DeugKoran twee tot drie keer zo dik zal zijn als nu, aangezien dan alles dat aanstootgevend is niet geschrapt  maar wegverklaard zal worden, en geëxcuseerd, met wagonladingen voetnoten en andere smoesjes. Want veel Koranteksten kun je toch al niet zonder begeleidende verklaringen lezen, laat staan als je begrijpt wat er precies mee wordt bedoeld.

Ook de titel is aan herziening toe, als je het goed doet kom je uit op “Handboek voor de een systematische verdeling van de buit” zoals samengesteld door Mohammed toen zijn medebandieten eisen begonnen te stellen die verder gingen dan opname in het islamitisch paradijs als ze door het verzet van hun slachtoffers aan hun einde kwamen.

Niet dat ik er voorstander van ben een dergelijke exercitie te volvoeren. De naakte aap is geen mooi beest, maar het dier aanschouwen zoals het is maakt het begrip er voor dieper, en ontdoet het van elke glamour die het voor gelovigen hebben kan.

Censuur als deze is weinig anders dan een poging de wereld zoal zij is te ontkennen omdat het tevens een ontkenning is van de realiteit. Iets voor wappies derhalve. Veel plezier er mee, alsook met alle andere onvermogen met zaken om te gaan.


Meer over censuur en haar bijverschijnselen leest u hier op Veren of Lood.

1 reactie

 1. Neef Jansen schreef:

  Over de verbluffend effectieve destructiviteit en expansiedrang van de islam, vrij naar de analyse van Julian Flynn:
  1. Islam produceert dermate slechte cultuur dat iedereen daaruit weg wil op zoek naar betere leefomstandigheden (om vervolgens andere culturen te gronde te richten)
  2. Islam vermoordt kritiek en vermoordt al diegenen (apostaten, ex-moslims) die de islam verlaten hebben
  3. Islam is agressief, intimiderend, gewelddadig (op straat, in groepen, bendes, politiek)
  4. Islam is altijd op zoek naar slaven onder niet-moslims (de islamitische wereld heeft een enorme geschiedenis van slavernij en slavenhandel en slavenroof)
  5. Islam is altijd uit op het beroven van niet-moslims (zoals het is ontstaan uit de praktijk van beroven van karavanen)
  6. Islam is altijd op zoek naar vrouwen onder niet-moslims (enkele machtige mannen hebben vele vrouwen, zodat de anderen op jacht moeten naar vrouwen elders)
  7. Islam dwingt meisjes en vrouwen vele kinderen te baren (dat begint al heel vroeg, seks mag vanaf de leeftijd van 9 jaar)
  8. Islam is makkelijk om toe te treden, maar je wordt vermoord als je islam verlaat (besef wat voor een geestelijke terreur dit geeft; velen in de islamitische wereld zijn praktisch ex-moslim maar zijn stil hierover)
  9. Islam saboteert niet-islamitische cultuur (plundert die, buit ze uit, leeft ze uit)
  10. Islam is moeilijk te neutraliseren (het nam Spanje zeven eeuwen om de islam het land uit te krijgen)
  Bron: zoek op internet met de zoekwoorden: why-islam-spreads-10-reasons-they-dont-want-you-to-know; u komt dan bij een tekst waarin Julian Flynn deze 10 punten toelicht. Interessant hierbij is ook het volgende interview van Anne-Marie Waters met Julian Flynn, waarin bovenvermelde punten stap voor stap worden doorgenomen: https://www.youtube.com/watch?v=xqGoOMia5Nk&feature=emb_logo