DE WERELD NU

Buigen voor terreur betekent een politiek faillissement

hoe een parlement de democratie af schaft

Momenteel zijn er drie vormen van terreur in Nederland actief. Die van linkse activisten, die van zichzelf als ‘progressief’ beschouwende media en die van islamitische radikalinski’s. Van deze drie is de laatste opmerkelijk genoeg nog het minst actief, al wordt zij terecht gezien als de gevaarlijkste op langere termijn. Wat niet wegneemt dat beide anderen de weg effenen voor de terreur van deze islamitisch geradicaliseerden.

Hypocrisie02Laten we beginnen met de terreur door linkse activisten. Joost Niemöller beschreef in “De verschrikkelijke Janmaat” de wijze waarop de beruchte aanslag in Kedichem in zijn werk ging. Bijna dertig jaar later is de modus operandi van de linkse terreur nog ongewijzigd, zoals we afgelopen zondag mochten aanschouwen in de wijze waarop de Pegida-demonstratie in Utrecht werd weggedrukt. Door te dreigen met opstootjes en ongeregeldheden wisten linkse Antifa-activisten niet alleen te voorkomen dat de demonstratie in hartje Utrecht zou mogen plaatsvinden, maar eveneens wist men daarmee de autoriteiten zover op te jutten dat een situatie ontstond waarbij de demonstranten werden geprovoceerd en onheus behandeld (hier een goed ooggetuigenverslag).

Hypocrisie - 'OM Midden-NL (@OM_MiddenNL)Een treffend voorbeeld is de wijze waarop de politie ingreep bij het zien van mee te dragen vlaggen en teksten. Nederlandse vlaggen werden verboden (excuus: de stok waaraan ze werden meegedragen kan een wapen zijn), bordjes met de bekende Mohammedcartoon van Kurt Westergaard zouden aanzetten tot geweld. (Zie links hoe het OM dit aanpakte)

De smoes van ‘bij nader inzien is een foutje gemaakt’ is in Utrecht eerder gebruikt, en niet langer acceptabel. Als de gemeente zich had voorbereid als zij beweert, dan is deze cartoon in de voorbereiding meegenomen. Nu ontstond een situatie zoals radicale islamisten nastreven. Wordt die door de overheid alvast geoefend voor als het echt nodig is? Beschamend is de enige juiste term er voor. De vraag is niet of dit kwade wil is of incompetentie, want die vraag is feitelijk niet relevant. Relevant moet zijn hoe een gezagsdrager die dergelijke beslissingen neemt er mee weg komt zonder ontslag te krijgen aangezegd. Krijgt hij of zij een douw? We zullen het nooit weten, maar raden laat het zich.

Daarmee komen we vrijwel ongemerkt op het onderwerp van de terreur van geradicaliseerde mohammedanen. Die zouden wel eens boos en ongelukkig kunnen worden van het zien van dergelijke cartoons in een demonstratie van autochtone Nederlanders. En als geradicaliseerde mohammedaanse terroristen ongelukkig zijn, gebeuren er mogelijk allerlei dingen waarvan we liever verschoond blijven. Zodat voor de lieve vrede dergelijke cartoons maar tijdelijk uit beeld worden gehaald. Dhimmitude pur sang, en dat allemaal onder het mom van de maatschappelijke rust en orde. Wie uit angst voor terreur op voorhand toegeeft, heeft niet alleen de discussie verloren, maar stelt zich ook open voor toekomstige, verdergaande dreigementen. Nederlandse burgemeesters redeneren kennelijk dat tegen die tijd een ander hun last dragen moet. Bestuurlijk is het funest als zo’n burgemeester zijn persoonlijke belang blijkbaar laat prevaleren.

Daarmee gaan we linea recta naar de terreur die de progressieve media uitoefenen. Die raakt beide zijden van het politieke spectrum en heeft het meest desastreuze effect. Omdat het faciliteert, en omdat het een sturend effect heeft op de (reële) angst voor de eigen positie van alle betrokkenen. De carrière van ambtenaren die niet openlijk tonen een bepaald gedrag af te keuren kan onder druk komen te staan. Als dat het gedrag is dat zij geacht worden op dat moment te beschermen uit hoofde van hun functie als dienaar van de rechtstaat, komt diezelfde rechtstaat in het gedrang. Dat schijnen progressieve media eerder na te streven dan te bestrijden (zie hier, alsook de linkjes), een ernstige zaak.

Het gedrag van deze media heeft een ongezonde politieke weerklank gekregen bij volksvertegenwoordigers die hun taak als zodanig uit het oog verliezen uit angst voor verkiezingen en het verlies van baan, toekomstperspectieven en inkomen. Wordt de politiek niet geacht een idealistische roeping te zijn? Het is tijd dat weer eens terug te zien in fundamentele stellingnames over de rechtstaat, in plaats van risicoloze casuïstiek te bedrijven.

Want wat zien we gebeuren? Rechtse parlementariërs durven zich niet te uiten over wat hier plaatsvindt, uit angst dat zij door deze progressieve media politiek worden gelinkt aan het veronderstelde gedachtegoed van Pegida, dat door diezelfde media besmet is verklaard. Dat hier al enige weken op aan wordt gestuurd is voor iedereen glashelder. Om vrijwel dezelfde reden willen politici van links en uit het centrum er niets over zeggen, want het zou hen in eigen kring slecht kunnen bekomen.

Er is maar één serieuze aanpak die de hier aangeduide media de wind uit de zeilen nemen kan: een gezamenlijke bevraging van de minister van Orde & Veiligheid door parlementariërs uit het hele politieke spectrum. Naar analogie van het uitstekende initiatief (Open brief van de fractievoorzitters) van GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Men zou dienen te beseffen dat het belang van de rechtstaat dat van politiek geharrewar dient te overstijgen. Dat sommige media weigeren het algemeen belang boven dat van hun eigen overtuiging te stellen is ernstig. Maar als politici daarvoor buigen is dat ernstiger, dat betekent het faillissement van de democratische rechtstaat.

—————————————————————————————————————-

Mail dit artikel naar politieke leiders en gewone Kamerleden. En vraag een reactie, want ze hebben iets uit te leggen.

m.agema@tweedekamer.nl,
k.arib@tweedekamer.nl,
t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl,
m.azmani@tweedekamer.nl,
m.baay@tweedekamer.nl,
f.bashir@tweedekamer.nl,
h.beertema@tweedekamer.nl,
y.berckmoes-duindam@tweedekamer.nl,
v.bergkamp@tweedekamer.nl,
m.berndsen@tweedekamer.nl,
r.bisschop@tweedekamer.nl,
b.dboer@tweedekamer.nl,
HvBommel@sp.nl,
l.bontes@tweedekamer.nl,
M.Bosma@tweedekamer.nl,
a.bosman@tweedekamer.nl,
l.bouwmeester@tweedekamer.nl,
hantenbroeke@tweedekamer.nl,
h.bruins-slot@tweedekamer.nl,
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl,
i.dcaluwe@tweedekamer.nl,
y.cegerek@tweedekamer.nl,
j.houwers@tweedekamer.nl,
j.vdam@tweedekamer.nl,
t.vdekken@tweedekamer.nl,
t.vdijck@tweedekamer.nl,
jasper.vdijk@tweedekamer.nl,
o.vdijk@tweedekamer.nl,
e.dijkgraaf@tweedekamer.nl,
p.dijkstra@tweedekamer.nl,
r.dijkstra@tweedekamer.nl,
c.dik@tweedekamer.nl,
s.dikkers@tweedekamer.nl,
p.duisenberg@tweedekamer.nl,
A.Eijsink@tweedekamer.nl,
secretariaat.elias@tweedekamer.nl,
m.fokke@tweedekamer.nl,
s.fritsma@tweedekamer.nl,
h.vgerven@tweedekamer.nl,
s.gesthuizen@tweedekamer.nl,
j.geurts@tweedekamer.nl,
m.dgraaf@tweedekamer.nl,
d.graus@tweedekamer.nl,
e.groot@tweedekamer.nl,
s.gunal@tweedekamer.nl,
w.hachchi@tweedekamer.nl,
S.Buma@tweedekamer.nl,
M.Hamer@tweedekamer.nl,
m.harbers@tweedekamer.nl,
r.heerema@tweedekamer.nl,
P.Heerma@tweedekamer.nl,
l.helder@tweedekamer.nl,
e.vhijum@tweedekamer.nl,
d.hoogland@tweedekamer.nl,
l.jacobi@tweedekamer.nl,
t.jadnanansing@tweedekamer.nl,
skarabulut@sp.nl,
m.keijzer@tweedekamer.nl,
j.kerstens@tweedekamer.nl,
j.klaver@tweedekamer.nl,
j.vklaveren@tweedekamer.nl,
n.klein@tweedekamer.nl,
r.klever@tweedekamer.nl,
r.knops@tweedekamer.nl,
n.kooiman@tweedekamer.nl,
w.koolmees@tweedekamer.nl,
a.kuiken@tweedekamer.nl,
t.kuzu@tweedekamer.nl,
r.vlaar@tweedekamer.nl,
r.leegte@tweedekamer.nl,
r.vdlinde@tweedekamer.nl,
bart.deliefde@tweedekamer.nl,
h.lodders@tweedekamer.nl,
a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl,
b.madlener@tweedekamer.nl,
m.maij@tweedekamer.nl,
a.marcouch@tweedekamer.nl,
p.vmeenen@tweedekamer.nl,
a.merkies@tweedekamer.nl,
m.mohandis@tweedekamer.nl,
j.monasch@tweedekamer.nl,
p.moors@tweedekamer.nl,
a.mulder@tweedekamer.nl,
agnes.mulder@tweedekamer.nl,
h.nepperus@tweedekamer.nl,
c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl,
h.nijboer@tweedekamer.nl,
m.vnispen@tweedekamer.nl,
r.grashoff@tweedekamer.nl,
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl,
a.oosenbrug@tweedekamer.nl,
f.voosten@tweedekamer.nl,
p.oskam@tweedekamer.nl,
esther.ouwehand@tweedekamer.nl,
s.ozturk@tweedekamer.nl,
a.pechtold@tweedekamer.nl,
s.potters@tweedekamer.nl,
rvraak@sp.nl,
m.rebel@tweedekamer.nl,
j.recourt@tweedekamer.nl,
emileroemer@sp.nl,
m.rog@tweedekamer.nl,
r.deroon@tweedekamer.nl,
e.ronnes@tweedekamer.nl,
a.rutte@tweedekamer.nl,
D.Samsom@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl,
g.schouw@tweedekamer.nl,
a.schut@tweedekamer.nl,
g.segers@tweedekamer.nl,
m.servaes@tweedekamer.nl,
t.siderius@tweedekamer.nl,
s.sjoerdsma@tweedekamer.nl,
democratie@geenstijl.nl,
A.Slob@tweedekamer.nl,
e.smaling@tweedekamer.nl,
C.vdStaaij@tweedekamer.nl,
k.straus@tweedekamer.nl,
g.tanamal@tweedekamer.nl,
joost.taverne@tweedekamer.nl,
Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl,
marianne.thieme@tweedekamer.nl,
l.vtongeren@tweedekamer.nl,
m.vtoorenburg@tweedekamer.nl,
p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl,
s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl,
r.vermeij@tweedekamer.nl,
b.visser@tweedekamer.nl,
r.vvliet@tweedekamer.nl,
j.voordewind@tweedekamer.nl,
l.voortman@tweedekamer.nl,
j.c.vos@tweedekamer.nl,
m.vos@tweedekamer.nl,
aukjedevries@tweedekamer.nl,
a.a.dvries@tweedekamer.nl,
r.vuijk@tweedekamer.nl,
s.vweyenberg@tweedekamer.nl,
g.wilders@tweedekamer.nl,
a.wolbert@tweedekamer.nl,
b.vtwout@tweedekamer.nl,
l.ypma@tweedekamer.nl,
k.yucel@tweedekamer.nl,
e.ziengs@tweedekamer.nl,
h.zijlstra@tweedekamer.nl,
secretariaat.teeven@tweedekamer.nl,
l.dlange@tweedekamer.nl,
c.nijkerken@tweedekamer.nl,
h.veldman@tweedekamer.nl,
j.vwijngaarden@tweedekamer.nl,
h.leenders@tweedekamer.nl,
kamervoorzitter@tweedekamer.nl

Alhoewel deze lijst van juni is, is zij voldoende actueel om bruikbaar te zijn.

7 reacties

 1. André van Delft schreef:

  Op de site van EJ Bron staat ook een verslag van de demonstratie; zie de link op mijn naam.
  Ik heb daar de volgende reactie ingezonden:

  Geweldig goed verslag, Theresa.
  Ik was de spreker die de politie opriep haar plicht te doen. Mijn indruk was dat de politie de provocateur veel te lang zijn gang liet gaan, om dan in te kunnen grijpen tegen geprovoceerde PEGIDA demonstranten die zich niet konden beheersen. De inbeslagname van de protestborden met cartoons was een vergelijkbare provocatie, nu door de politie. Ook had de politie 4 “stillen” die zich poseerden als tegenstanders van PEGIDA, en zo effectief provoceerden.

  De videoverslagen in de media laten voornamelijk al deze onrust zien, terwijl het grootste deel van de demonstratie gewoon rustig was. Burgemeester, politie en PEGIDA-tegenstanders bereiken op deze manier dat veel mensen niet naar een PEGIDA demonstratie durven te komen. Ik had zoiets al van te voren gemerkt.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk, dat dit allemaal aangekaart wordt.
  Bedankt hiervoor.
  Hoort en zegt het voort , ook op andere sites.

 3. Niek N schreef:

  Zo, email verstuurd naar de dames en heren. Als er reacties komen zal ik ze hier plaatsen.

 4. Niek N schreef:

  Nou hierna de eerste reacties:

  Inhoudelijk:
  ———–
  Geachte heer,
  Ik deel uw mening in die zin dat de politiek niet moet wijken voor terreur of dreiging,
  maar tegelijkertijd moet de politiek wel de realiteit in ogenschouw nemen,
  en daar hoort ook wel eens bij in je uiting of de praktijk iets matigen, om zaken niet te laten escaleren.
  Met vriendelijke groet,
  Johan Houwers Lid Tweede Kamer der Staten- Generaal Onafhankelijk liberaal

  Ontvangstbevestigingen:
  ————————
  20 stuks in de sfeer van: u hoort nog van ons, neem conctact op met ……, druk, druk, druk, bedankt voor de info maar u krijgt geen reactie.

  Niet bezorgbaar (postbus vol):
  —————————–
  2 stuks t.w.:
  c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl
  The recipient’s mailbox is full
  g.schouw@tweedekamer.nl
  The recipient’s mailbox is full

  Onbekend adres:
  —————-
  4 stuks t.w.:
  Recipient:
  Reason: #5.1.0 Address rejected.
  Recipient:
  Reason: #5.1.0 Address rejected.
  Recipient:
  Reason: #5.1.0 Address rejected.
  Recipient:
  Reason: #5.1.0 Address rejected.

 5. Niek N schreef:

  Bij de onbekende adressen zijn de namen weggevallen, deze dus:
  j.vdam@tweedekamer.nl
  r.leegte@tweedekamer.nl
  m.baay@tweedekamer.nl
  kamervoorzitter@tweedekamer.nl

 6. Hannibal schreef:

  @Niek
  Van Houwers valt me dat extra tegen, want aangezien hij politiek dood is, bood dit hem een uitgelezen kans nog iets voor het land te doen.
  Het kan natuurlijk ook dat hij het niet begrepen heeft, maar dan houdt alles op.

  Dank voor de ontbrekende adressen, ik ga ze er zo tussen voegen.

 7. Niek N schreef:

  Reactie op mijn mail ontvangen namens Alexander Pechtold (D66):

  Geachte heer,

  Hartelijk dank voor uw mail aan D66. De wereld is opgeschrikt door de afschuwelijke aanslagen: aanslagen in Parijs, de stad van liefde en vrijheid, in Bagdad en Beiroet in slechts 24 uur tijd. En deze aanslagen staan niet op zichzelf. We hadden eerder een Russisch vliegtuig, een Tunesisch strand en de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Een duidelijk patroon: terrorisme, niet gericht tegen een specifieke vijand, maar louter bedoeld om angst en haat te zaaien onder gewone mensen in een vrije wereld. Dat is al langer bezig en zal niet morgen stoppen. Dat is de realiteit. D66 veroordeelt deze laffe aanslagen op onschuldige mensen scherp en leeft mee met de nabestaanden.

  Veiligheid is niet geheel maakbaar. We kunnen (en willen) namelijk niet op iedere hoek van de straat een militair neerzetten. Dat levert slechts schijnveiligheid op. Maatregelen moeten doordracht en effectief zijn. Dat blijven wij ook aan de regering vragen. Sommige mensen roepen dat de grenzen van ons land dicht moeten. D66 gelooft daar niet in. Grenscontroles helpen alleen als je weet wie je zoekt en terroristen gesignaleerd staan. Een goede controle bij de buitengrenzen van Europa is daarom des te belangrijker. Databases en informatie van politie en inlichtingendiensten moeten goed uitgewisseld worden om binnen privacy-kaders gebruikt te worden. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Europese landen.

  Daarnaast is het van groot belang om nu in te zetten op het verkrijgen van goede inlichtingen, het vergroten van de pakkans en het schaduwen van terugkomers uit Syrië. De veiligheidsdiensten, de politie, het Openbaar Ministerie, zij moeten zo goed mogelijk toegerust zijn hun belangrijke taak te doen. Op korte en lange termijn. D66 focust daarnaast sterk op preventie. Met repressie alleen voer je geen contraterrorismebeleid. Ook wat vaak de oorzaak is, uitzichtloosheid, moet aangepakt worden. D66 zet daarom in op wijkagenten en buurtregisseurs die veel tijd in hun wijk kunnen doorbrengen. Zij kunnen jongeren begeleiden en waar nodig hen signaleren.

  Graag sluit ik deze mail af met een quote van Alexander Pechtold tijdens het debat in de week na de aanslagen: “Laten we herdenken. Rouwen. Één zijn met de Fransen in het verdriet. Maar laten we ook kalm en nuchter blijven. Realisme prediken. Gun de terroristen niet dat hún doel – angst zaaien – onze levens beheerst. Ik begrijp de machteloosheid bij mensen. Die voel ik zelf ook. Maar leef die machteloosheid van je af. Ga door met leven. Ga door met werken. Niet gewoon. Niet alsof er niks gebeurd is. Maar ga wel door met leven.”

  Voor meer informatie over ons standpunt kunt u de inbreng van Alexander Pechtold in het debat in de Tweede Kamer vinden op https://d66.nl/pechtold-onze-cultuur-van-vrijheid-te-allen-tijde-verdedigen/

  Met vriendelijke groet,

  Martine van Bemmel

  ============================
  Medewerker publieksvoorlichting
  Tweede Kamerfractie D66
  Plein 2 / Postbus 20018, 2500 EA Den Haag