DE WERELD NU

Brussel gaat opgewekt het oerbos in

Brussel 5

In Brussel is men thans zo ver dat de bescherming van bossen voorrang krijgt op de biomassaconversie van klimaatzeloten. Men richt zich speciaal op het voorkomen van bosbranden.

Vanuit Brussel wordt gemeld, dat:

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Bos heeft de Commissie vandaag nieuwe richtsnoeren gepubliceerd om tot een beter begrip van de preventie van bosbranden door landgebruik te komen en doeltreffende reacties daarop te faciliteren. In die richtsnoeren worden preventiemaatregelen aangedragen die door middel van besluitvorming, planning en bosbeheer kunnen worden genomen, en wordt uiteengezet hoe de EU-lidstaten toegang kunnen krijgen tot EU-financiering voor weerbaarheid tegen bosbranden en op EU-niveau kunnen samenwerken.

Waarom de lidstaten op EU-niveau zouden samenwerken, anders dan onder Brusselse auspiciën in geval van grensoverschrijdende bossen? Het begint op het Brusselse Corona-verhaal te lijken, zoals dat hier door reutelt:

Bossen zijn essentieel voor de biodiversiteit, klimaat- en waterregulering, de voorziening van voedsel, medicijnen en materialen, koolstofvastlegging en -opslag, de stabilisatie van de bodem en lucht- en waterzuivering. We moeten de bossen op duurzame wijze beschermen, herstellen en beheren, aangezien zij cruciaal voor onze levens en ons levensonderhoud zijn.
Bosbranden hebben de laatste jaren steeds ernstigere gevolgen gehad voor mens en natuur. In de nieuwe richtsnoeren wordt gekeken naar onderling verbonden factoren die hieraan ten grondslag liggen, en wordt een overzicht gegeven van de bestaande beginselen voor en ervaringen met het beheer van landschappen, bossen en bosrijke gebieden die levens kunnen redden.

Maar ook de klimaathoax wordt er bijgesleept:

In de Europese Green Deal is een nieuwe EU-bosstrategievoor 2021 aangekondigd om voor doeltreffende bebossing en het behoud en herstel van bossen in Europa te zorgen. Hiermee wordt ertoe bijgedragen dat bosbranden minder vaak voorkomen en kleiner zijn. Met de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 wordt beoogd de EU en de lidstaten voldoende toe te rusten om grote bosbranden, die aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit van bossen, te voorkomen en te bestrijden. In de nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om bossen veerkrachtiger te maken. Deze strategie bevat verschillende acties om deze doelstelling kracht bij te zetten. Klimaatverandering schaadt de bossen in Europa al direct en indirect door branden, droogten en ongekende schorskeverplagen. Dergelijke gevolgen zullen in de toekomst waarschijnlijk alleen maar erger worden.

Sommige opmerkingen in dit verhaal – zoals over schorskeverplagen, hier nèt boven – geven een indicatie waar dit verhaal zijn oorsprong gevonden heeft: in het conflict met Polen, over het oerbos van Bialowieza. Anders zou de EU al lang hebben ingegrepen bij het nieuwe Nederlandse gebruik elke boom die niet als cultureel essentieel wordt beschouwd, om te zagen en in de biomassakachel te duwen.

Over bosbranden en dergelijke – waar men bang voor is , is dat door de toenemende klimaatveranderingen het weer vaak droger zal zijn. Elk vonkje is er dan één teveel:

Het risico op bosbranden kan met succes kan worden verlaagd door betere planning op het gebied van beheer en landgebruik. Om het risico op bosbranden te verlagen, moet worden gekeken naar het landbeheer en ervoor worden gezorgd dat de structuur, de samenstelling en het gebruik van bossen, bosrijke gebieden en ander land met begroeiing beter bestand en weerbaarder tegen bosbranden zijn. Daarnaast moeten burgers worden geïnformeerd en voorgelicht over bosbranden. De Commissie voorziet in financiering en vergemakkelijkt samenwerking en de coördinatie van gezamenlijke acties.

Burgers voorlichten doet men met grote borden dat de EU (u zelf dus) hier aan heeft meebetaald. En omdat de EU niet kan zonder bemoeienis met landen waar de zaken anders worden geregeld, wordt ook daar in voorzien:

Daarnaast heeft het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek (JRC) van de Commissie, in het kader van het mondiaal informatiesysteem voor natuurbranden (GWIS),landprofielen ontwikkeld om wereldwijd beheersing van bosbranden en rampenrisicovermindering te ondersteunen, met name in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Deze werkzaamheden maken deel uit van de brede EU-aanpak ter ondersteuning van natuurbehoud in en duurzame ontwikkeling van het Amazonewoud.

Het is voor Brussel maar goed dat de Amazone niet in China ligt, kun je niet anders dan constateren.

5 reacties

 1. karton schreef:

  Iedere boom in de EUSSR wordt voorzien van een brandmelder !

 2. Pieter schreef:

  Aaahh, ik zie het al helemaal zitten. Dat heerlijk weidse EU-bos, kilometers brandgang afgewisseld met een strookje bos. En alles dat wegens ‘beheer’ heeft moeten wijken wegens brandgevaar kan dan natuurlijk mooi gecontroleerd afgebrand worden in die super klimaatredder; de biomassacentrale. En Bayer zal de reddende hand uitsteken en een fantastische insecticide enkel werkzaam tegen die vermaledijde schorskever die het resterende bos bedreigd. Grootschalig gebruik zal alleen pas mogelijk zijn als de rest van de insecten ingeënt zijn.

  Kunnen ze niet beter gewoon vuur per decreet verbieden?

 3. carthago schreef:

  Jaba timmerfrans c.s. willen vaker een everzwijn op hun bord ,meer zit er niet achter.

 4. Anonymous schreef:

  De Groenen in Australie zijn ook zo goed in bosbranden voorkomen, gewoon niets doen, en de boel vliegt vroeg of laat vanzelf in de fik, wisten de Aboriginals al van tevoren te voorspellen, maar lag volgens de Groenen aan het klimaat natuurlijk, niet aan hun wanbeheer, of negeren van de adviezen van mensen die weten waarover ze praten.

  Kleine voorspelling voor de EU (dat meent over geheel Europa te gaan), die bossen in Europa moeten beschermd gaan worden, dus op termijn verboden voor gepeupel, dan alles buiten zicht omzagen om geld te verdienen aan biomassacentrales (betaald met de belastingen van burgers), om daarna die omgezaagde bossen te herplanten (betaald met de belastingen van burgers) voor nog meer geld scheppen, of te vervangen door betonnen dozen (gesubsidieerd met de belastingen van burgers) voor nog meer geld scheppen, of windmolens of zonneparken (gesubsidieerd met de belastingen van burgers) voor nog meer geld scheppen, enzovoorts.

  Het zal nog een tijd duren voordat meer mensen door gaan krijgen dat de “groene golf” vooral groene bankbiljetten betreft die uit de maatschappelijke economie (onze gezamenlijke welvaart) in de private zakken van enkelen verdwijnen.

 5. Realist1966 schreef:

  Om te voorkomen dat bossen op een andere manier verbranden dan in de biomassacentrales, zal de oplossing wel worden ze voor die tijd om te hakken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.