DE WERELD NU

Bruin hoort niet bij de PVV

De Bruin, is wie ik bedoelde in de titel. Iets preciezer nog: Carlo de Bruin. Carlo de Bruin werd afgelopen weekend gewipt als kandidaat voor de PS NoordHolland namens de PVV. Na enige verwarring kwam Hero Brinkman met de uitspraak dat de man twee keer was aangehouden wegens rijden onder invloed. Terugkijkend lijkt dat een vlucht naar voren, met de gedachte dat dat als overtuigend genoeg zou worden geaccepteerd. Het was eerder voorgekomen, mits geschikt, komt het niet op een strafblad, en men hoopte dat het verdere onderzoeken naar Carlo de Bruin zou stoppen.

Het mocht niet zo zijn. Vanmiddag schreef Joost Niemöller een stuk op DDS over de onhandigheid van het opereren van de PVV in deze zaak, waar op een reactie kwam die de zaak weer helemaal op scherp stelde:

Tipo op 17 Jan 2011 om 13:18 #

De pagina over de stichting ‘Aan de Slag in de Zorg’ is weggehaald, maar was op 18 december 2010 nog online:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZvKWgpO82W4J:acquirecruitmentbv1.vpweb.nl/Over-ons.html+%22Stichting+asiz%22&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-a

Stichting ASIZ is een initiatief van H.K.H. Prinses Mabel der Nederlanden. De Stichting is op 1 januari 2011 gelanceerd. De Stichting wil de tekorten aan arbeidskrachten in de zorg verminderen door Moslims op te leiden en aan het werk te krijgen in deze sector en de aandacht vestigen op deze 0,5 miljoen Nederlanders, die niet volwaardig deelnemen aan de samenleving omdat zij geen werk hebben.

Stichting ASIZ bestaat uit een vast team, een bestuur en een Raad van Toezicht. Daarnaast werkt de stichting met een aantal freelancers.

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen (waaronder de begroting) en de jaarrekening vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering; de Raad van Toezicht bewaakt die. Gezamenlijk dragen zij verantwoordelijkheid voor beleid en kaderstelling.
De directeur heeft de dagelijkse leiding en kan door het bestuur gedelegeerde taken uitvoeren.

Bestuur

* H.K.H. Prinses Mabel der Nederlanden (Voorzitter)
* Fariba de Bruin-Derakhshani
* Mark Holtrop
* Carlo R. de Bruin

Commitée van aanbeveling

* Anton Westerlaken
* Anky Verlaan
* Imam Yassin al Forkani

Hierdoor ging een sneeuwbal op weg naar een full-blown lawine. In de eerste plaats is daar natuurlijk het voorzitterschap van de stichting: H.K.H. Prinses Mabel der Nederlanden Dit is een titel die Mabel niet voert, juist omdat Balkenende indertijd weigerde een toestemmingswet voor het paar in te dienen.

Carel Brendel informeerde via Twitter bij Mabel van Oranje, en kreeg vlot antwoord:

@CarelBrendel – Nee, ik ken die stichting niet. Ik heb mijn handen al tamelijk vol aan The Elders, ECFR en mijn gezin!17 January 2011 17:36 via web

Dit resulteerde in een blog waarin Carel de hoofdzaken tot aan het eind van de middag op zijn bekende degelijke wijze samenvatte.

Ook is zoals CB benadrukte het oogmerk van de stichting op zijn minst bijzonder: gesubsidieerd moslima’s mèt hoofddoek aan ziekenhuisbedden laten verschijnen. Niet wat je noemt iets dat de PVV dagelijks uitdraagt.

De rest van het bestuur wordt naast Mabel gevormd door Fariba de Bruin (de Iraanse echtgenote van Carlo) en zijn “zakenpartner” Mark Holtrop. Een 4-mens bestuur. Niet onmogelijk, maar naar mijn ervaring is dit zeldzaam. Notarissen plegen te streven naar oneven getallen bij besturen. En zo moeilijk was het toch niet geweest iemand van reputatie te vinden die met Mabel in een bestuur wilde zitten? Blijkbaar toch.

In het Comité van Aanbeveling voorts Imam Yassin al Forkani van de Moslimbroederschap in Nederland. Typisch iemand die je in de omgeving van de gemiddelde PVV-vertegenwoordiger verwacht. Ahum. Ook de andere genoemde leden van het CvA zijn niet wat je verwacht in de werkomgeving van de gemiddelde PVV’er. Natuurlijk mag dat, maar vreemd is het wel.

Dat men Commitée (Comité) fout spelt laten we voor het gemak even buiten beschouwing; de man heeft geen secretaresse, of geen correctie-software geïnstalleerd. Niet zo handig als je zakenman bent.

Maar is Carlo de Bruin eigenlijk wel zakenman???

De gegevens van de stichting die Tipo vond, stonden op de website van Acqui Recruitment, het bedrijf van De Bruin en Holtrop. Wie de website eens verder bekijkt wordt getroffen door het amateurisme van het geheel. Slecht gespelde teksten, en het enige waar men mee schermt is een stukje software dat men blijkbaar in franchise mag gebruiken. De drie minuten durende video die het spul aanprijst komt op mij niet over als iets dat je gebruikt bij de werving en selectie van executives die boven de € 60.000,- per jaar waard zouden moeten zijn. Er zijn geen vacatures, en het laatste “Nieuws” is van maart 2008.

Heee, net voor de bankencrisis losbarstte. Dit bedrijfje is duidelijk nooit van de grond gekomen.

Dan is er nog HDB-Outplacement Hier werken wel mensen, en vinden we ook zakenpartner Mark Holtrop terug. Overigens is Mark Holtrop geen partner in een ander bedrijf in Amstelveen, dat zijn naam draagt. Uit de CV’s van HDBO (hier, zie helemaal onderaan) blijkt dat niet hij de naamgever van Holtrop Ravensloot was, maar zijn vader, Cor Holtrop. Mark vertrok in 2003, naar het zich laat aanzien tegelijk met het vertrek van zijn vader wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Meestal is dat geen aanbeveling.

HDBOutplacement toont een hele lijst medewerkers, maar wie nauwkeurig leest ziet dat dit allen onafhankelijk werkende professionals zijn die in voorkomen de gevallen door HDB kunnen worden ingezet. De facto betekent dat, dat het bedrijf niets meer is dan een lege huls, zonder vast personeel, zeer vermoedelijk met weinig tot geen klanten.

Het heeft er alle schijn van dat het bedrijf van Carlo de Bruin nooit van de grond gekomen is. De afgelopen twee jaar heeft hij zich in arren moede gestort op een carrière als politicus, iets wat uiteindelijk ook niet slecht betaald, en op dat moment in ieder geval meer zekerheid bood dan zijn bedrijfje. Bovendien schijnt de politiek altijd te zitten te springen om mensen die in het bedrijfsleven zijn mislukt.

– Carlo de Bruin is de aspirant-Tara Singh Varma van de PVV.

– Of, een infiltrant (hoogstvermoedelijk op eigen initiatief) die de PVV van binnenuit wilde bekijken. In dit tweede scenario dacht meneer De Bruin bij de PVV binnen te dringen, zoals een stagiaire van HP/DeTijd hem ooit voor deed.

Welk van deze scenario’s ook werkelijkheid waar is, het ademt financiële wanhoop uit. Deze man is aan het eind van zijn Latijn.

Vanavond bij Pauw&Witteman te zien, 23.00 uur. Dat wordt affakkelen, vrees ik. Laten we blij zijn dat deze man op tijd van de PVV-lijst af is gegooid.


Dit artikel verscheen eerder op Artikel7.nu