DE WERELD NU

BREAKING: Lubbers intervenieert! Zet Beatrix de Joker in?

De Volkskrant heeft zojuist de scoop dat oud-informateur en -premier Ruud Lubbers brieven heeft geschreven aan CDA-fractie en onderhandelaars waarin hij bepleit een time-out te nemen, het bereikte resultaat en stand van zaken in de samenleving te evalueren.

“Dan hoeft er voorlopig geen congres te worden belegd.”

Wat betreft de tussenbalans, schrijft Lubbers, ‘behoud ik mijn positie van “neen, tenzij”. Slechts als uit zulk een tussenbalans zou blijken dat het wel degelijk de goede richting heengaat kan ik alsnog publiekelijk steun verlenen.’

Het lijkt er op dat Lubbers inschat, dat het CDA-congres, indien bijeengeroepen, inderdaad zal instemmen met een kabinet als waarover nu wordt onderhandeld. Zijn enige kans is nu proberen binnenskamers de onderhandelingen tot stilstand te brengen, waarvan algemeen werd verwacht dat ze begin komende week zouden worden afgerond. De Telegraaf (een CDA-krant) berichtte gisteren dat men voorbereidingen trof om dat congres volgende week zaterdag te organiseren.

Scheuring?
Waarom geen congres, als men het niet wil, en er van overtuigd is dat het congres de interne partij-oppositie daarin zal volgen? Lubbers riskeert hiermee een scheuring binnen het CDA. Want dit gaat om de macht binnen de partij. Door het bijeenroepen van een congres hiermee te saboteren, poogt Lubbers een coup te plegen binnen de afgesproken procedure. Waarom niet afwachten wat het congres zegt, als de oud-premier daar zelf spreekt tegen het bereikte onderhandelingsresultaat?

Lubbers bepleit nu ineens een minderheidskabinet van CDA, VVD, D66 en GL, (72 zetels) met steun van Christenunie, PvdD en SGP????

Dit klinkt als de ultieme poging van Hare Majesteit om het Rechtse minderheidskabinet te torpederen. Bovendien staat vast dat ze gek geworden zijn. Wat zijn de gevolgen bij de Statenverkiezingen in maart? Zijn we niet vreselijk hard aan een nieuwe regering toe, door de economische ellende? Hoe denkt Lubbers de bezuinigingsvoorstellen opnieuw neer te kunnen gaan zetten, terwijl die deels door het vertrekkende kabinet al zijn ingevuld met een schuin oog naar de onderhandelingen??

Er zijn een paar mensen gek geworden in Den Haag.

Als bewezen wordt dat HM Beatrix hier op enige wijze bij betrokken is, stem ik voor een republiek. Desnoods via een revolutie. Het is ook niet de eerste keer tijdens deze kabinetsformatie dat er dingen gebeuren die op zijn minst surrealistisch kunnen worden genoemd. Maar dit stinkt een uur in de wind.

 

 

eerder verschenen op Dagelijkse Standaard.