DE WERELD NU

Bolkestein vliegt uit bocht over Wildersproces2

Bolkestein

Zaterdag 14 september organiseerde het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie, in Amsterdam een symposium over het Wildersproces. Paul Cliteur, Theo Hiddema, Frits Bolkestein en hoogleraar strafrecht Theo de Roos gingen voor een volle zaal met elkaar in debat.

Over de scheiding der machten en over de betekenis van het proces dat tegen Geert Wilders wordt gevoerd vanwege diens pleidooi voor minder (criminele) Marokkanen. Voorafgaand aan het debat kreeg Hiddema het eerste exemplaar van De Staat versus Wilders, geschreven door Cliteur en Afshin Ellian, uitgereikt.

Cliteur en Hiddema pleitten met veel kennis van zaken en gesteund door de recente onthullingen over ambtelijke bemoeienis voor onmiddellijke stopzetting van dit politieke proces. Interessant was de inbreng uit de zaal waar een voormalig medewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid verzekerde dat het uitgesloten is dat de inmenging van ambtenaren kon gebeuren buiten medeweten van de minister om.

De Roos en Bolkestein waren en bleven van mening dat Wilders te ver was gegaan en dat vervolging door het Openbaar Ministerie op zijn plaats was. Het valt te prijzen dat zij bereid waren om hun standpunten op dit symposium te komen verdedigen. Wat mij betreft heeft Bolkestein nog altijd het nodige krediet voor zijn optreden als fractievoorzitter van de VVD in de jaren negentig, toen hij heel wat linkse stokpaardjes onderuit heeft gehaald. De open doekjes die de 86-jarige éminence grise tijdens het symposium kreeg voor zijn optreden in het verleden (tegen politieke correctheid en de niet-joodverklaring[1] bijvoorbeeld) waren dan ook begrijpelijk.

Maar juist waar hij duidelijk maakte waarom hij vond dat Wilders te ver was gegaan, sloeg hij de plank finaal mis. Als je het woord ‘Marokkaan’ door ‘Jood’ verving, zo stelde hij, werd gelijk duidelijk hoe verwerpelijk Wilders zich had gedragen. Waarmee hij zich bediende van hetzelfde vertoog dat Marcel van Dam c.s. alweer bijna twintig jaar geleden gebruikten om Fortuyn (waarmee ons land een ‘pleefiguur’ zou slaan aldus Bolkestein) uit te (laten) schakelen. Een doorzichtig trucje bovendien dat sowieso kant noch wal raakt en dat, gegeven het feit dat buitenproportioneel veel Marokkanen antisemitisch zijn, ook nog eens pijnlijk is voor het handjevol Joden dat nog stand houdt in Nederland.

Bizar was dat de heer Bolkestein tijdens datzelfde symposium nog weer eens aangaf het belachelijk te vinden om de koran te verbieden. Zoals bekend staat de koran vol met haat tegen Joden en wordt de Jodenhaat moslims met de paplepel ingegoten. De VVD, de partij van Bolkestein, is als geen andere partij verantwoordelijk voor het verwelkomen in Nederland van honderdduizenden van deze Jodenhaters. En dat is nog niet alles, want zolang ons door de VVD geregeerde land geld blijft doneren aan de antisemiet Mahmoud Abbas (president van de Palestijnse Autoriteit) die premies uitlooft voor het doodschieten van Joden, zijn we in feite kopgeld aan het uitdelen.

Me dunkt dat de heer Bolkestein maar beter een toontje lager kan zingen als het om Joden, Israël en zijn oud-partijgenoot Geert Wilders gaat.


 1. Curieus genoeg heeft de bemoeienis van Bolkestein, zo vertelde hij, om als land niet mee te werken aan de door Arabische staten geëiste niet-joodverklaring gezorgd voor aanscherping van artikel 137c van het wetboek van Strafrecht. Dit artikel over groepsbelediging speelt een centrale rol in het huidige Wildersproces2

Meer over Wildersproces2 vindt u op Veren of Lood hier.

8 reacties

 1. Juanito schreef:

  Oude man Bolkestein is onderweg ergens zijn logische verstand verloren. Kan gebeuren, zo tegen het einde van de rit.

 2. Ernie van de Wal schreef:

  Als Bolkesteins vader een meisje was, was ons Fritsje er niet geweest. “Als” staat voor wat er niet is.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Van Dam had geschreven: ‘Vervang in het interview van de Volkskrant met Fortuyn alle woorden als Marokkaan, islamiet, islam, imam en moskee door jood, jodendom, rabbijn en synagoge en je voelt de beklemming van het antisemitisme van de jaren dertig.’ Kort daana is Fortuyn vermoord “om ‘zwakke groepen’ als moslims te beschermen.” Ter herinnering, Duitsland was aan het einde van WO2 al een halve eeuw in de ban van allerlei rassentheorieen. Daar is bij de PVV niets van te bespeuren: (1) Wilders is geen racist, slechts een islamcriticius, en wel op inhoud; (2) Wilders ziet geen heil in massamigratie vanuit islamitische landen; want (3) islmatische integratie verloopt uiterst moeizaam en dat is een eufemisme, zeker als je bijvoorbeeld in Kanaleneiland woont; (4) dat gaat ten koste van de leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang; en (5) de kosten van massamigratie overtreffen de baten, dus dat gaat ten koste van het onderwijs en de zorg. Dit discours strijkt het partijkartel tegen de haren, dus wil men er van af. Wilders zegt één keer ‘minder’ te veel en men springt er bovenop. Hoezo geen politiek proces? Immers: (1) Wilders heeft verduidelijkt dat het om criminele Marokkanen ging (wie zou dat niet willen?); (2) de gehele politiek heeft meegedaan aan de anti-Wilders hetze (hetze= lastercampagne, jacht met honden, achtervolging, het aanzetten tot haat); (3) de rechterlijke macht heeft zich laten beinvloeden; en dat door (4) de regering en wel op directe wijze. Als Bolkestein nu had gezegd dat hij vindt dat de koran niet verboden kan worden, maar dat hij het wel zou toejuichen als over de inhoud ervan open gesproken moet kunnen worden, dan had hij een nuttige bijdrage geleverd aan de discussie. Hij zou ook moeten toegeven dat gezien de laatste punten 1-4 vervolging op zijn minst uiterst twijfelachtig is geworden. Let wel: ik zeg ‘op zijn minst’. En ik vind dat Bolkestein dat zou moeten toegeven. Verder hoeft hij niet te gaan.

 4. BESTE MENEER WILDERS, VAN DIT SUUUPER – SCHIJNHEILIGE – POPPENKAST – SCHIJNPROCES , DAAR BENT U NU GELUKKIG BIJNA VANAF , EN JAMMER DAT UW VROEGERE LEERMEESTER NU NOG NET EVEN WAT TEGEN SPUTTERT. DAT WAS NOU WEL DE LAATSTE SINTERKLAAS WAAR DIT SOORT GEREUTEL VAN TE VERWACHTEN WAS . OF NIE?? MAAR VERDER IS GELUKKIG : IEDER WELDENKEND MENS HET U EENS. DUS HOU MOED!! WANT : WIJ HOUDEN NOG STEEDS ECHT VAN U!!

 5. carthago schreef:

  Bolkie wil zich slechts via een zgn open discussie verontschuldigen voor het jarenlang politiek interessant doen maar ondertussen altijd wegkijken.Bovendien is het wel erg grof om joden met marokhanen te vergelijken als je als actief politicus al jarenlang weet dat marokhanen de misdaadstatistieken aanvoeren en de joden er niet eens op voor komen.

 6. Benedict Broere schreef:

  Bolkestein schreef ooit het boek ‘Boren in hard hout’. Aldus nog maar eens: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597. “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30. “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304. Die islam wordt tegenwoordig massaal naar binnen gedragen als betreft het een culturele verrijking en noodzakelijke bijdrage aan de diversiteit. Het betekent evenwel dat over enige tijd praktisch elk gezin in de grote stedelijke gebieden van Europa op de een of andere manier te maken krijgt met de overlast en intolerantie en opdringerige bekeerdrift en criminaliteit en terreur van de islam. We zullen op een gegeven moment elke dag lezen over vele ‘incidenten’ die tezamen vormen de burgeroorlog en overlevingsstrijd tegen de islam. Men zal uiteindelijk de verantwoordelijken aanklagen en veroordelen wegens poging tot genocide. En die islam zal men andermaal verbannen naar het Zuidelijk-Mediterrane gekkenhuis.

 7. Gerrit Joost schreef:

  @ Benedict Broere – Dank u wel voor alle moeite! Heb het twee keer gelezen. De Islam is erger dan de pest. Snap De politici niet dat ze zo kortzichtig zijn en ons uitleveren aan een deze godsdienst. Minder, minder, minder Islam! Dit MOET geregeld worden.

 8. karton schreef:

  @ Gerrit Joost.
  De islam is géén godsdienst maar een ideologie; een zéér wrede, intolerante, bloeddorstig en moordzuchtige ideologie. Een ideologie waarbij het voor komt dat, tijdens een begrafenis van een islamiet, twee “bezoekers” op de vuist gaan en de één de andere dood steekt. Twee doden op één begrafenis, kan alleen in moslimlanden, zoals Nederland !!!