DE WERELD NU

Boerenprotesten en ‘overleg’?

Boerenprotesten 11

Hoe de regering denkt de boerenprotesten te kunnen smoren is vanaf vandaag ook duidelijk. Door een brede maatschappelijke discussie te beginnen, en die te laten ondersneeuwen door organisaties die boer-vijandig zijn.

Dat valt impliciet te lezen in wat de staatsomroep schrijft over de uitnodiging door ‘bemiddelaar’ Remkes.

boerenprotesten

He is een manoeuvre die zichzelf vertelt: Door “ruimte voor alle ideeën” te benadrukken weet je het eigenlijk al wel. Zo creëer je een Toren van Babel, die alleen maar tot een grote spraakverwarring kan leiden, en waaruit vervolgens Rutte4 de haar welgevallige krenten zal pikken om vervolgens precies te doen wat het eerder al bekend maakte: de boeren de nek om draaien. Aanpassing van de stikstofplannen hoef je er niet van te verwachten:

Bemiddelaar Johan Remkes heeft de officiële uitnodigingsbrief de deur uitgedaan aan boeren- en natuurorganisaties om in augustus met het kabinet te praten. Hij wil het niet alleen hebben over de zwaar bekritiseerde stikstofplannen, maar ook over de “opgaves voor natuur, stikstof, klimaat, water en de toekomst van de Nederlandse landbouw”, zo staat in een persbericht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Remkes wordt geacht al pratend de partijen af te matten, zodat de deelnemers aan de gesprekken langzaamaan toe zullen geven:

In het bericht staat dat “er ruimte is voor alle ideeën om de opgaves die er liggen te realiseren”. “Ik zie de gesprekken als een kentering: samen uit de impasse komen”, aldus Remkes. “Het kabinet heeft mij verzekerd dat er ruimte is en gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn.” In de brief wordt niet duidelijk gemaakt wat hij precies bedoelt met “ruimte” en of hij de deur openzet voor aanpassing van de stikstofplannen.

Het is derhalve niet verbazingwekkend dat de boeren er nog steeds niks in zien:

Tot nu toe heeft het kabinet benadrukt dat bij de bemiddelingsgesprekken het einddoel overeind moet blijven. Het doel is om 50 procent minder stikstof uit te stoten in 2030. Dit was voor een aantal landbouworganisaties, zoals LTO, reden om niet aan de gesprekken mee te willen doen. LTO wil dat zo’n bemiddelingsgesprek ook over de inhoud van de kabinetsplannen gaat.
“Tot het kabinet toezegt dat serieus gesproken kan worden over doel, tijdpad en invulling van maatregelen kan LTO helaas niet op de uitnodiging tot een gesprek onder leiding van Johan Remkes ingaan”, zegt de organisatie.

Remkes is een ouwe rot, VVD’er en opsteller van de stikstofwet, en daar zien de boeren niks in. De boeren willen een onafhankelijke bemiddelaar, maar in ieder geval geen man die de regering uit het slijk moet helpen halen.

De boerenprotesten gaan deze week nog door, en de boeren lijken aan te sturen op een lange zomer:

boerenprotesten

De tactiek van Rutte4 is duidelijk:

Bij de gesprekken zullen ook of minister Van der Wal voor Stikstof of minister Staghouwer van Landbouw aanwezig zijn. De gesprekken zijn vertrouwelijk en moeten op 5 augustus beginnen. Remkes heeft tientallen organisaties uitgenodigd, niet alleen boeren- en natuurorganisaties, maar ook banken en veevoerfabrikanten.

Onmiskenbaar zal als eerste worden aangestuurd op een soort van convenant dat de veestapel moet inkrimpen. Dat is een keiharde D66-eis,en lijkt niet voor bespreking vatbaar. De situatie in het kabinet is al wankel genoeg.


Over de boerenprotesten en wat daar mee samenhangt vindt u hier meer.

11 reacties

 1. E.Oterdoom schreef:

  Goed om te lezen dat het lijkt of de boeren hun acties aan het verharden zijn; hooibalen op snelwegen in de brand steken, puin op af- en toeritten storten. “De regering” en daarbij doel ik niet alleen op dit kabinet maar op alle voorgaande en toekomstige, moet maar eens op hardhandige wijze leren dat het de problemen dat het zelf veroorzaakt, ook zelf maar moet oplossen zonder daar welke burger dan ook, het slachtoffer van te maken. Administratief stikstof probleem gecreëerd, ook zelf maar administratief oplossen. Ga maar op je knietjes naar Brussel. Te veel immigranten toegelaten? Actief , net als Denemarken, zoeken naar oplossing buiten de NL-landsgrenzen.
  Te weinig huizen gebouwd? Splits de huizen van de verantwoordelijke bestuurders maar op. Gedwongen, want dat is ook wat bestuurlijk progressief Nederland wil met gemeenten die weigerachtig zijn om “asielzoekers” op te nemen. Dwang mag van hen toegepast worden zolang zij het onderwerp van die dwang maar niet zijn.
  Oproepen tot geweld is verboden dus dat doe ik dan ook niet, maar bedenk dat deze wet of regel is gemaakt vóór en dóór de elite, zij hebben immers het meeste te verliezen? De staat geniet het geweldsmonopie maar de geschiedenis laat zien dat geweld altijd gebruikt door een repressief apparaat, in dienst van de elite, om “het volk”, dat voor haar rechten opkomt, met de knuppel “fatsoen” bij te brengen. Fatsoen is alleen voor Jan met de Pet, niet voor de elite, die kan/mag gewoon doorgaan de burger/arbeider uit te buiten.

 2. Fran schreef:

  De Nederlandse staat is gekaapt door een kliek van WEF collaborateurs. De enige oplossing voor de door hen zelf gecreëerde problemen is om dit TUIG uit hun comfortabele posities te trappen of te branden.
  Het is niet anders. Met dieven, oplichters, kinderneukers en andere criminelen onderhandel je niet. Die gooi je uit de macht.

 3. carthago schreef:

  Remkes is een intrigant en secreet ,van stal gehaald voor het Wef omvolkingsdecreet .

 4. Bernardo A. schreef:

  Ik zou zo zeggen, laten we eens naar de Grachtengordel gaan en de villawijken in het Gooi. De bewoners uit hun villa’s zetten zodat we daar statushouders in kunnen onderbrengen. Het zijn mooi grote panden, dus je kunt er wel wat mensen kwijt, worden die panden ook meteen efficiënter benut.

  We kopen de bewoners uit. Belast in box 1, want in die box wordt de woning belast. Winst uit uitkoop is dus ook box 1. Als die bewoners daarmee akkoord gaan en dat plan daadwerkelijk in gang wordt gezet, dan ontstaat er een draagvlak voor de uitkoop van de boeren.

  Overigens mogen de boeren van Calorie Van de Plas alleen wat stampvoeten. Geen harde acties. Gewoon vanuit de wegberm toekijken hoe het noodlot zich over hen voltrekt. Het lijkt erop, dat zij een soort WEF-paard van Troje is, met haar dikke räät vol Eurofiele soldaatjes. Ik begin dat mens steeds meer te wantrouwen.

 5. Anonymous schreef:

  Zomaar wat uitspraken die je hier en daar tegenkomt.

  (Burger)oorlog is wanneer de regering het volk vertelt wie de vijand is.
  Een revolutie is wanneer het volk beseft wie hun echte vijand is.

  Het gaat pas echt los als zij die met rust gelaten willen worden opstaan.

  Mao had er 50 miljoen (honger)doden voor over om zijn ideaal wereldbeeld te scheppen. En u? En zij?

  Wat vindt u van mensen die alleen maar doen wat anderen ze vertellen?
  En wat vindt u van mensen die menen dat zij voor anderen steeds meer mogen bepalen?

  Als list en bedrog de norm wordt, berg je dan voor wat nog meer komen gaat.

  Meewerken aan verdeel en heers is uitstellen van je eigen lot, maar dan veel zwakker staand.

  Als je het prima vindt dat anderen hun hele hebben en houwen, hun levenswijze, maar op moeten offeren op wat hogerhand beweert, dan vindt je het ook prima wanneer het jouw beurt is. Toch?

  Als de wet voor jou slechts een optioneel middel is voor je doelen, verwacht dan niet dat anderen zich er aan blijven houden.

  Goed voorbeeld doet volgen, slecht voorbeeld ook.

  Nergens voor staan of voor opkomen, leidt tot steeds meer moeten slikken.

  Je krijgt meer van wat je tolereert, dan dat je behoudt waar je voor opkomt.

  Als het gaat om landjepik, waarom dan niet de golfterreinen onteigenen? Marginaal electoraat, je verwoest hooguit iemands hobby (en slechts hier en daar iemands inkomen), enorm oppervlakte.

  Als boeren gemiddeld 10 anderen van een baan voorzien, en er moeten er zo’n 30.000 aan het gas, dan wie gaat er opdraaien voor zo’n 300.000 uitkeringen?

  Het is geen onderhandelen als je praat met iemand zonder mandaat. Niets te winnen, veel te verliezen.

  Mensen kunnen leven op slechts de idealen van anderen, zeggen feitelijk hen die zelf niets te verliezen hebben en zichzelf rijkelijk bedruipen met het afgepakte geld van anderen.

  Zolang je niet in mijn schoenen gelopen hebt, dien je te luisteren naar wat ik zeg, niet te bevelen wat jij beter denkt te weten.

  Sputter niet tegen en je zult steeds meer moeten verdragen.

  De goot is voor hen die zich daarin laten trappen.

  Liever tien jaar een leeuw, dan honderd jaar een schaap.

  Alleen als je in vrijheid leeft en sterft, dan is heel je leven vrijheid en blijheid geweest.

  Steeds blijven buigen garandeert dat je uiteindelijk in de stront zakt.

  Het stopt niet vanzelf.

  Een spel spelen waar de ander naar believen de regels van kan veranderen, is bij voorbaat verloren.

  Gerechtigheid krijg je niet, die eis je op.

  Behandel anderen zoals ze jou behandelen, maar besef dat welke behandeling je anderen gunt, vroeg of laat jouw lot zal zijn onder gelijke of minder gelijke omstandigheden.

  Niet in staat zijn om door de beeldvorming heen te prikken, is onmachtig zijn iets te doen aan wat je aangedaan wordt.

  Wanneer wordt leven overleven?

  Wat u geschiedt ter uwer wil doet dat ook een ander niet.

 6. Fran schreef:

  Waarom zou je onderhandelen met een kliek die jouw wil elimineren?
  En waar denk je dat het stopt, als het zover komt dat boeren van hun bedrijf, grond, familie-traditie en toekomst zijn beroofd.
  Over het uitgezette misdadige pad en de valse voorwendselen, hoeft niemand zich illusies te maken. Na de boeren gaat iedereen onteigend worden, als het aan deze ‘trans-humanisten’ ligt.

 7. scherpschutter1943 schreef:

  Laat de boeren maar lekker hun gang gaan., Zij bedienen zich van methoden die al tientallen jaren gebruikelijk zijn bij alle linkse partijen. Ik hoopp dat er daardoor aan de linkerzijde van het politioeke spectrum slachtoffers zullen vallen. Misschien dat de boeren met hun geweldadige akties net zoveel politieke invloed bereiken als links. (ondergrondse knokploegen van groenlinks). Van mij mogen de boerfn onbelemmerd hun gang gaan. Zonder geweld blijft de huidige politiek gewoon doorgaan op basis van hun eigen gelijk

 8. Neda schreef:

  @Anonymous jij verondersteld een causale reactie? Als je stemt op een partijprogramma, dan veronderstel je dat ze hun doelen zullen nastreven, maar niet dat ze aan de ene kant schreeuwen om betere zorg en aan de andere kant wegrennen bij de stemmingen? Het is geen resultaat van een oorzaak en gevolg (hoge werkdruk, weinig salaris) en dan volgt daarop beloning. Die zorgmedewerkers hadden niet moeten zwijgen over het feit dat ze hun statistieken niet mochten openbaren, dat ze niet mochten waarheid vertellen over de drukte op IC’s, Nee, als het kabinet kwam met een mededeling dat de bezettingsgraad van IC in een plaats 80 % was, dan vertelden ze niet dat daar 8 van 10 mensen lagen? Met de absolute getallen werden de presentaties op de tv gepresenteerd (vandaag was het 1000 x meer dan gister), maar van hoeveel percentage en ten opzichte van wanneer, niets van echte wetenschappelijke onderbouwing? Nederlanders zijn hoog geschoold, maar bij tegenwoord en protest werden ze voor wappies uitgemaakt. Inhoudelijke vragen stellen, was verboden! Sindsdien neem ik geen enkele kritiek serieus.
  De oplossing is nog steeds Courage en niet Dutch courage: the quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger, pain, etc., without fear; bravery. Obsolete. the heart as the source of emotion. Dat heeft Nigel Farage getoond bij het referendum en uitstappen uit EU? Er zijn geen andere manieren.
  Een levensloop van levensbedreigende maatregelen tot het leven in de zin van overleven, ja dat is een regel gewordenm dankzij Nederlandse stemmers op https://ibb.co/gTW7fh6.

 9. Bennie schreef:

  De Nederlandse boeren zouden meer steun moeten krijgen van de Nederlandse burgers.
  Samen hebben we nog een kans dit heilloze beleid van Rutte en kaag te stoppen.
  Steun de boeren, doe mee aan demo’s.
  Breek het kabinet en zijn handlangers.

 10. Anonymous schreef:

  @Neda
  Verwacht pas zinnige reacties als de hooggeplaatsten, de meelopers, de gesubsidieerden, er zelf flink last van krijgen. Wat het overgrote (nog) niet ziet is dat zijzelf nog aan de beurt gaan komen. Laagje voor laagje, maar kwestie van tijd, want zij die het nodige er doorheen duwen, middels list en bedrog en onwettig handelen, krijgen het steeds meer in hun bol, denken dat ze onaantastbaar zijn en blijven.

  Inderdaad, Dutch courage, en dat volgt pas nadat ze wakker zijn geworden., wat bij een groot deel ook nog moet gebeuren. Dus gaat nog een poos duren, maar kan snel gaan als steeds meer mensen verarmen, dakloos worden, moeten kiezen tussen eten of warmte, steeds meer aansturing van bovenaf van hoe anderen opleggen wat jouw levenswijze dient te zijn.

  Beschaving is als een dam, na de eerste barsten kan het zeer snel in elkaar storten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.