DE WERELD NU

Beveiliging van Geert Wilders?

Beveiliging

Dat Geert Wilders al heel lang beveiligd wordt is bekend. Maar. Beveiliging? Het proces tegen zijn ex-beveiliger Farid K. toont enige bizarre elementen in het Nederlandse begrip veiligheid, dat klaarblijkelijk niet mag botsen met de samenleving van gelijke kansen voor iedereen. De schizofrenie hiervan komt nu pas echt naar boven.

Of Geert Wilders daadwerkelijk de best beveiligde man van Nederland is valt niet eenvoudig te controleren, wel dat hij het hoogst genoteerde eventuele doelwit is in ons land. Dat deze logica rammelt, wordt helaas door de realiteit gelogenstraft. Zo blijkt nu in het proces tegen de ex-beveiliger van Geert Wilders, die er van wordt beschuldigd alle vertrouwelijke beveiligingsgegevens op straat te hebben gegooid.

En dan is er het feit dat er altijd weer hordes haatgekken zijn, die het zouden faciliteren als het hen werd gevraagd (zie afbeelding boven dit artikel). Het treurigste aan dergelijke mensen is dat ze zich puur en alleen laten leiden door de haatcampagnes in de Nederlandse media. Ik kon althans niet anders concluderen na het inspecteren van de tijdlijn van deze armzalige gek. Mensen als deze zijn de beste illustratie van de effecten van haatcampagnes, ook al wassen de Nederlandse MSM de handen in onschuld in het geval er iets onherroepelijks gebeurt. Dat hebben we eerder gezien, en zo lang de MSM in hun huidige vorm blijven bestaan zie ik het niet snel veranderen.

Advocaat Plasman stelt dat het verraad door Faris K. gebeurde uit diens drang om indruk te maken, niet uit geloofswil of om Wilders schade te berokkenen. Deze beveiliger is dus geen zeloot maar een idioot – een hele geruststelling voor de AIVD. Niet voor Geert Wilders:

En Faris K. was niet de eerste Marokkaan die in het beveiligingsteam was opgenomen. Eerder al werden twee direct betrokken beveiligers op non-actief gesteld.

Dat roept als altijd de vraag op: waarom? En ook: hoe kon dit gebeuren? Ik vermoed dat minister Blok er het antwoord op zou kunnen geven, maar die mag er niet meer over praten. want dat het iets met de islam of met de Marokkaanse nationaliteit van doen zou kunnen hebben wordt al bij voorbaat uitgesloten, terwijl ook zonder problemen met mensen uit die hoek door de mediacampagnes rond minder ,minder, minder een extra risico zou worden genomen. Zie nogmaals de illustratie hierboven en wat ik daar verder over zeg.

Dat deze mensen desalniettemin in het beveiligingsteam zijn opgenomen kan maar op twéé manieren verklaard worden:

 1. Dat de kwaadaardige hoop bestaat dat (bijv) een Marokkaan er in slaagt Wilders ‘om te leggen’
 2. Dat men bij de veiligheidsdiensten koppig wenst te bewijzen dat er niets aan de hand is met Marokkanen,  mohammedanen en andere mensen tegen wie men veronderstelt dat Geert Wilders iets heeft.

Als je niet van de eerste mogelijkheid uit wilt gaan, blijft slechts de tweede over. Gezien de risicoanalyse voor de PVV-leider is dat nauwelijks minder kwaadaardig, maar het past binnen de cognitieve dissonantie die binnen de overheid bon ton is. Maar het totaal negeren van eerdere signalen dat er met mensen een probleem zou kunnen zijn begint een kenmerkend element van de Nederlandse ‘veiligheid’ te worden. Ook van veel politie-agenten (problemen met politiemensen van allochtone herkomst zijn vier keer hoger dan bij inboorlingen-werknemers) is de screening erbarmelijk, curieus genoeg vrijwel altijd in gevallen waar een extra controle juist geboden leek. I

Iemand als Faris K had eigenlijk al in 2008 ontslagen moeten worden, want ls je een veroordeling achter je naam hebt dan hoor je geen verklaring van Goed Gedrag meer te kunnen krijgen, en zonder kun je niet in dienst zijn bij politie of beveiliging. . Maar ja, men wilde juist meer allochtonen bij politie en beveiliging. Dus? En dus werd Faris K niet ontslagen. Evident: ideologie die boven veiligheid gaat. Dat is spelen met levens, maar dat ziet men in ideologisch gekleurd Nederland blijkbaar anders.

Resteert nog de vraag waar Faris K. advocaat Plasman van betaalt? Egomannetjes die in hun kennissenkring op willen hakken over hun status van beveiliger van Geert Wilders zijn niet de meest aangewezen mensen een grote spaarpot bij elkaar te brengen. Een ego onderhouden kost ook geld. Plasman is een topadvocaat uit de categorie die criminelen bijstaan als belangrijkste inkomstenbron hebben. Die is vast niet goedkoop, en ook al worden er op de website geen bedragen genoemd, de manier waarop het onderwerp wordt aangesneden is duidelijk genoeg. Zou Plasman Faris K. pro deo verdedigen? Moeilijk voorstelbaar. Ergens heeft iemand de buidel getrokken. In een zaak als deze wil ik altijd graag weten wie dat dan is.

5 reacties

 1. Carthago schreef:

  De buidel? Soros of/met ollongren.Plasman kent z’n pappenheimers.

 2. Gerrit Joost schreef:

  De baas en de hoofdbaas die Faris K hebben aangenomen gaan natuurlijk vrij uit. Ook zij horen achter het hekje bij de rechter te staan. Screening bost vaak met de doorgeschoten privacy wetgeving. Toch hadden zij deze man nooit mogen aannemen. Eens een dief, altijd een dief. Zij behoren bij de aanname van personeel zoveel mogelijk risico uit te sluiten. Hierin hebben ze jammerlijk gefaald. Ook zij deugen niet!

 3. Johan P schreef:

  Op zich is het laatste een zeer interessant punt. Indien de advocaat, naar ik verwacht, betaald wordt door een moskee, dan wel door een organisatie opgezet vanuit een moskee, dan is de link naar het geloof snel gelegd.
  En ik ben een groot voorstander van transparantie in dit soort zaken. Misschien dat er ergens een fiscaal reporter is die hier toch achter kan komen.

  Het andere punt is eigenlijk ook een reden voor een aanklacht tegen de staat. Blijkbaar is er bij het aannemen van personeel door overheid en speciaal de veiligheids- en ordediensten sprake van beleid gebaseerd op discriminatie waarbij voor allochtone sollicitanten veel gunstigere voorwaarden gelden dan voor de autochtone bevolking. Dit is een zaak die iemand eens voor de rechter zou moeten brengen, want dit geval is zeer zeker geen uitzondering

 4. max schreef:

  We kunnen blijven reageren op situaties als deze, maar NL is kapot, emigratie is mijns inziens de enige optie. Als de middenstand weggaat kan de deugende elite geen geld meer verdienen aan deze middenstand.

  Ach, en Plasman is gewoon een perfide gewetenloze zakkenvuller.

 5. Cool Pete schreef:

  Het opleggen van die “beveiliging”, was het ultieme middel om
  Geert Wilders en de P.V.V., verdacht en monddood te maken.