DE WERELD NU

Bestuurscrisis – oorzaken gaan dieper dan we beseffen

Bestuurscrisis

Marlies Dekkers in gesprek met filosoof en raadsman Ad Verbrugge over diens recent gepubliceerde artikel, samen met filosoof Jelle van Baardewijk en jurist Willeke Slingerland, aangaande de Nederlandse bestuurscrisis.

“Het gaat om het maatschappelijk lichaam. De crisis van de rechtsstaat duidt op een ziekte in dat lichaam.” Het is niet langer een publiek geheim: Nederland verkeert in een bestuurscrisis. Men kan zich inmiddels geen politiek analist meer noemen zonder ten minste één variatie van deze formule te onderschrijven. Maar wat betekent zij nu eigenlijk? Wat is precies het mankement van de Nederlandse bestuurscultuur, en hoe kwam zij werkelijk tot stand? Ad Verbrugge (De Nieuwe Wereld) en Jelle van Baardewijk, in samenwerking met jurist Willeke Slingerland, publiceerden recent een uitvoerige analyse in Elsevier Magazine.

Daarin beargumenteerden zij dat de traditionele, liberale machtsdeling in de laatste decennia is overgegaan op een vijftal nieuwe machtsnetwerken. “Macht organiseert zichzelf niet meer langs de traditionele lijn van de trias politica. Binnen de trias zijn nieuwe machtsnetwerken ontstaan,” aldus Verbrugge. Deze netwerken zijn die van de partijmacht, de bestuursmacht, de expertmacht, de geldmacht en de mediamacht. In deze nieuwe organisatie is de oude balans tussen macht en tegenmacht zoekgeraakt. In de woorden van Verbrugge: “Het netwerk is de macht. Tegenmacht is iedereen die niet tot het netwerk wordt toegelaten.” Er is dan ook groeiende behoefte aan een brede heroriëntatie op maatschappelijke waarden. Maar welke waarden onderschrijft de Nederlander nog na de periode van de ontzuiling? Tijden van onbehagen, met Ad Verbrugge.

Lees hier het artikel


Duur: 1 uur 11:44 min.

Publicatie 30 mei

3 reacties

 1. Youp schreef:

  Het is de functie van de rechtsstaat om via een volksvertegenwoordiging het geweldsmonopolie van de staat te controleren, niet om allerlei leuke dingen te doen voor mensen en al helemaal niet om hun gezondheid te managen. Dat kunnen mensen allemaal zelf en er is geen enkele reden om dergelijke zaken communistisch te organiseren. Dus belastingdruk terug naar 8% en alleen belastingbetalers hebben stemrecht. Moet je eens zien hoeveel problemen dat oplost.

 2. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk interview.
  @Youp : goed idee.

  Wat er de afgelopen decennia gebeurd is, en de laatste 10 jaar in verhevigde mate,
  is het corrumperen en uithollen van de democratische rechtstaat.
  De enig bevoegde macht : die van het nationale Parlement,
  – is verdonkeremaand naar : RvS, koningshuis, achterkamers, ministerieel wan-beleid, aktivistische Justitie, gesubsidieerde belanghebbenden en bedrijven, gesubsidieerde media
  – en is verlegd naar onbevoegde, “internationale” konstrukties : “EU”, V.N. W.E.F.

  De grondslag blijft :
  – het individu is soeverein
  – een overheid moet zich beperken tot haar basis-taak : de veiligheid van de mensen van ons land garanderen
  – wetten en de Grondwet moeten gehandhaafd worden; anders rest slechts misbruik, armoede,
  onrecht en geweld.
  – de ‘trias politica’ is fundamenteel in een democratische rechtstaat
  – zonder onafhankelijke, veelzijdige, vrije media kan de democratie niet bestaan

 3. Cool Pete schreef:

  vervolg :

  we hebben nodig :
  – een nieuwe, duidelijke Grondwet; als Frankrijk, de V.S.
  – een Constitutioneel Hof.
  Tegenstrijdige regels / wetten, kunnen nooit tegelijkertijd, rechts-geldigheid bezitten.
  Een Grondwet kan juridisch nooit ‘over ruled’ worden;
  want dan zou die deels / geheel niet meer gelden,
  en een Grondwet kan principieel nooit opgeheven worden.