DE WERELD NU

Beste Conner, een hoofddoekenverbod is broodnodig

Hoofddoek bij politie, hoofddoekenverbod, BOA

De discussie over een eventueel volledig hoofddoekenverbod duikt met regelmaat weer op. Sam van Rooy blijft onvermoeibaar op de noodzaak er van hameren.

Om de zoveel tijd duikt het weer op: het debat over een mogelijk verbod op de islamitische hoofddoek. Nu heeft zelfs de kersverse sp.a-voorzitter Conner Rousseau gezegd: ‘Als je alcohol kunt verbieden tot zestien jaar, waarom dan niet ook de hoofddoek op school?’

Het zal de directrice van het Atheneum van Antwerpen, Karin Heremans, als muziek in de oren hebben geklonken. Zij noemde vele jaren geleden al de hoofddoek ‘een ernstig probleem’. Na vele jaren gepieker, geworstel en mislukte pogingen tot overleg, kon zij in 2009 uiteindelijk niet anders dan op haar school een hoofddoekenverbod invoeren. Door groepsdruk, dwang en intimidatie vanwege moslims hadden meisjes immers niet meer de vrijheid om zich níet islamitisch te bedekken.

Versluiering
Uiteraard, zo stelt ook de Franse feministe Laurence Rossignol, senator en voormalig minister van Families, Jeugd en Vrouwenrechten, ‘bestaan er vrouwen die er écht zelf voor kiezen, maar er waren ook Amerikaanse negers die vóór slavernij waren’.

Wereldwijd echter, met name in islamitische landen, lijden honderden miljoenen meisjes en vrouwen elke dag opnieuw onder een of andere vorm van opgelegde islamitische lichaamsbedekking en versluiering. Enerzijds lijden ze onder het bedekkende textiel an sich, door de warmte en vitamine D-tekort (wegens te weinig blootstelling aan zonlicht). Anderzijds lijden ze onder de islamitische doctrine en cultuur die samenhangt met de door het islamitische regime, door imams en/of door moslims in de familie of naaste omgeving opgelegde versluiering van meisjes en vrouwen. Het dwingende, verplichte karakter van islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen is inherent aan de symboliek ervan.

Middelvinger
De moslima’s in onze contreien die er helemaal zélf voor kiezen zich islamitisch te bedekken, steken in feite — al dan niet bewust — hun middelvinger op naar de talloze onderdrukte meisjes en vrouwen in de islamitische wereld, waarvan velen nota bene hun leven zouden geven om zonder islamitische sluier door het leven te kunnen gaan. Ook geven ze de facto te kennen dat ze een hekel hebben aan de vrijheid in onze niet-islamitische, westerse samenleving.

Zo betoogt de Franse filosofe Élisabeth Badinter: ‘Eigenlijk misbruikt u democratische vrijheden door ze in stelling te brengen tegen de democratie. Of u het nu uit ondermijning doet, uit provocatie of uit onwetendheid, het echte schandaal is de klap die u uitdeelt aan al uw onderdrukte zusters die de dood riskeren om eindelijk van de vrijheden te kunnen genieten die u zo veracht.’ (Le Nouvel Observateur, juli 2009). In dat verband zegt de Duits-Turkse advocate, vrouwenrechtenactiviste en islamhervormster Seyran Ates: ‘Komaan, kijk toch eens goed naar die vrije keuze. Weet je wat ik altijd zeg: ga als vrouw eens een jaar in een islamitisch land leven. Als je terugkomt, praten we opnieuw.’

Koran en Hadith
Soera 24 (‘An-Noer’) vers 31 en soera 33 (‘Al-Ahzab’) vers 59 in de Koran worden in de islam algemeen beschouwd als de verplichting voor meisjes en vrouwen tot het dragen van islamitische lichaamsbedekking die tenminste de haren en de hals en nek bedekt. Ter toelichting daarvan vertellen de profetische tradities van de islam hoe vrouwen, om niet door hitsige mannen te worden lastiggevallen, door de islamitische profeet Mohammed werden aangespoord om zich te versluieren (om aan mannen kenbaar te maken dat ze niet beschikbaar zijn).

Volgens de islamitische leer moeten vrouwen zichzelf dus bedekken om te voorkomen dat mannen opgewonden raken en wellicht zo hun toegang tot het paradijs verliezen. De vrouw is immers de belangrijkste bron van ‘fitna‘ (beproeving, verleiding): er zitten 99 duivels op haar schouders die het allemaal op de ‘arme moslimman’ hebben gemunt. Dat in de islamitische cultuur aangerande en verkrachte vrouwen doorgaans als verantwoordelijk of zelfs als dader in plaats van als slachtoffer worden gezien, met ook een fenomeen als eerwraak(moord), is daarvan het zieke gevolg.

Geen neutraal vestimentair symbool
De Algerijnse feministe Wassyla Tamzali stelt dat het enige verschil tussen hijab, chador, nikab en boerka (of boerkini) de oppervlakte van het textiel is: ongeacht grootte en bedekkingsgraad staat elk soort islamitische sluier voor de minderwaardige positie van de vrouw in de islam.

Wie met andere woorden tegenwerpt dat een verbod om de hoofddoek te dragen even erg is als een gebod, maakt de fout de hoofddoek te kwalificeren als een neutraal vestimentair symbool, wat hij dus absoluut niet is. De islamitische lichaamsbedekking voor meisjes en vrouwen heeft een seksualiserende en onderdrukkende ideologische betekenis en dito historische en praktische lading.

Islamisering
De geschiedenis heeft immers laten zien dat de mate van islamisering rechtstreeks is af te leiden uit de mate waarin moslima’s hun lichaam (moeten) bedekken. Hoe meer islam, hoe meer bedekkend textiel, hoe slechter het lot van vrouwen. Zie de geschiedenis van landen als Egypte, Turkije, Pakistan en Iran. Allicht weten de verwende aan het stockholmsyndroom lijdende moslimmeisjes in het westen het niet, maar in 1923 schreef Hoda Shaarawi geschiedenis toen ze in Egypte, als symbool voor de bevrijding van de vrouw, voor de ogen van de media haar hoofddoek afgooide.

Dr. Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie van het Berlijnse Centrum voor sociaalwetenschappelijk onderzoek WZB, deed grootschalig onderzoek en concludeerde: ‘De hoofddoek is de beste voorspeller voor moslimfundamentalisme en verklaart waarom moslima’s minder vaak werk hebben.’

Hoofddoekenverbod
Terug naar directrice Karin Heremans, die in 2009 getuigde:

‘Het aantal moslimleerlingen steeg met een derde. Ongeveer 60% van onze moslimmeisjes draagt een hoofddoek. (…) Radicale moslimjongeren zetten meisjes nu onder druk om een hoofddoek te dragen. We zagen plots leerlingen met lange gewaden. Veel meisjes verlieten de school om deze redenen. We zagen ook meisjes die in onze school een hoofddoek droegen, maar op straat niet. (…) Op zo’n moment hoor je in te grijpen. Het evenwicht was weg. (…) Het is de enige manier om meisjes te beschermen die geen hoofddoek willen dragen. Met het verbod garanderen we de gelijkwaardigheid en de vrijheid van onze leerlingen.’

Vrouwen verbannen
Wat op het Antwerps Atheneum op microschaal is gebeurd, is letterlijk en figuurlijk een schoolvoorbeeld van wat niet alleen op andere scholen maar ook in onze wijken en steden gebeurt. Of denkt u dat het een heel natuurlijk en vooral vrijwillig proces was waardoor in zowat alle grote steden in West-Europa hele wijken zijn ontstaan waar nog nauwelijks ongesluierde (jonge) meisjes en vrouwen zijn te zien?

In Frankrijk bleek uit een reportage dat er hele moslimwijken zijn waar vrouwen uit de openbare ruimte zijn verbannen en alleen gesluierd kunnen buitenkomen. Loop door bepaalde wijken in Antwerpen en Brussel en ga er de halalcafés en -winkels binnen, en je ziet hetzelfde fenomeen. De Amerikaanse onderzoeksjournaliste Claire Berlinski schreef: ‘Er zijn nu al veel wijken in Europa waar schaars geklede vrouwen niet veilig zijn.’

Algemeen hoofddoekenverbod
CD&V-politicus Hendrik Bogaert gaat dan ook nog een serieuze stap verder dan Conner Rousseau, door te pleiten voor een algemeen hoofddoekenverbod. Dus niet louter voor min-16-jarigen en ook niet alleen op school, maar overál in de openbare ruimte. Zowel Rousseau als Bogaert lieten zich helaas terugfluiten door hun partij, maar onmiskenbaar rijpen de geesten en krijgt het Vlaams Belang met haar hoofddoekenstandpunt steeds vaker gelijk.

‘Sluier = jodenster’
De Iraanse schrijfster Chahdortt Djavann, die als ervaringsdeskundige van Iran naar Parijs vluchtte, zegt zelfs: ‘De sluier is de jodenster van de moslimvrouw, zichtbaar teken van haar status als Untermensch.’

Ze stelt hoofddoekdracht gelijk aan het gedeeltelijk wegsnijden van de clitoris bij jonge meisjes: ‘In beide gevallen gaat het om een vorm van verminking van de vrouwelijke identiteit. Het verplicht dragen van de sluier brandmerkt het lichaam van meisjes evenzeer als clitoridectomie, met alle fysieke, morele, psychische en sociale gevolgen van dien. In het laatste geval wordt hun de mogelijkheid van seksueel genot ontnomen, in het eerste krijgen ze een schuldcomplex aangepraat: elke geile blik van een willekeurige man is hun schuld; hadden ze zich maar zediger moeten gedragen.’ Chahdortt Djavann besluit dat de islamitische sluier ‘een vorm van fysieke, psychische en seksuele mishandeling van minderjarige meisjes is.

Kinderen niet seksualiseren
De Marokkaans-Vlaamse columniste Hind Fraihi pleit voor een algemeen hoofddoekenverbod tot een bepaalde leeftijd: ‘We stellen leeftijdslimieten in voor autorijden, tattoos en alcohol drinken. Zaken die enige maturiteit, vaardigheden en kennis vergen vooraleer men er veilig en bewust mee kan omgaan.’ Ook Serap Güler, de staatssecretaris van integratie in Noordrijn-Westfalen, wil een verbod, want ‘kinderen mogen niet worden geseksualiseerd’.

Ervaringsdeskundigen
Het is opvallend dat een hoofddoekenverbod, al dan niet voor minderjarigen, vooral wordt bepleit door mensen, vrouwen, die wortels hebben in een islamitisch land. Ervaringsdeskundigen dus. Denk aan een van de bekendste: de Somalisch-Nederlands-Amerikaanse schrijfster en onderzoekster Ayaan Hirsi Ali. Wanneer wij daar als samenleving niet serieus naar luisteren en niet op ingaan, laten wij talloze meisjes en vrouwen in de steek.


Dit essay over het hoofddoekenverbod verscheen eerder op de Belgische opiniesite Doorbraak.be

Meer en eerdere artikelen over het hoofddoekenverbod vindt u hier.

16 reacties

 1. Neef Jansen schreef:

  Hoelang zal het duren voordat in de praatprogramma’s van NPO hier aandacht aan wordt besteedt? Op dit moment gaat het voortdurend over ‘Racisme!!” Je zou dan veronderstellen dat er een vermogen aanwezig is tot empathie met het abominabele lot van islamitische vrouwen en meisjes. Dus hoelang zal het duren voordat al die verontwaardigde en verwijtende goeroes van de racisme-kerk in de gaten krijgen wat het betekent om als tweederangs wezen verplicht rond te lopen als een vlag voor een uitermate vrouwvijandige ideologie?

 2. Jan schreef:

  Er komt eerder een plicht dan een verbod…

 3. hans schreef:

  Goed stuk, hoofddoekverbod prima, mosketen( wapenopslagplaatsen) dicht. Moslims terugsturen naar een islamitisch land naar keuze ( reconquista).

 4. Neef Jansen schreef:

  @ Jan — Dat denk ik ook. De culturele weerstand tegen het islamitische eisenpakket is bijna nihil. Ik zie het ervan komen dat ook niet-islamitische meisjes en vrouwen zich gedwongen zien de hoofddoek te dragen. Dat speelt nu al in bepaalde steden in Zweden, de UK en Frankrijk. De politiek die daar heerst weet niet wat het is om ‘nee’ te zeggen tegen de almaar brutaler gepresenteerde eisen van het islamfascisme. Ik hoop zeer dat die politiek integraal uit de politiek wordt geschopt en dat vervolgens de moderne Westerse cultuur (democratie, mensenrechten, wetenschap) gered wordt van de genocidale veroveringsdrang van het premoderne monster dat de islam is.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  De hoofddoek wordt door moslims gezien als islamitisch, als shariah. Dat eist, dat de democratische rechtstaat afgeschaft wordt. Verbieden, dus.

 6. Henk Albarda schreef:

  Ik reageer om her reageren en omdat er waarschijnlijk velen wel komen lezen maar niet durven reageren.
  Links plus Rutte (die alleen met achterbakse dwangmiddelen en beloftes voor subsidie baantjes de VVD fractie in het gareel houdt) houden uitsluitend uit machts belustzijn de islam leugens in leven.
  De vrouwen die de islam de rug gekeerd hebben, ondervinden dagelijks de bedreigingen die dat met zich brengt.
  Wie alleen al de hoofddoek stimuleert, geeft iedere vrouw die uit de islam is gestapt de dikke vinger en behoort tot de die-hard tegenstanders van de vrouw, is uitgesproken vrouw-onvriendelijk .
  De Vlamingen lijken qua islam beter te kunnen nadenken dan de Nederlander, gezien het feit dat VB in Vlaanderen inmiddels mede dankzij de keuze voor partijleider van Grieken boven de 20 % is geklommen.

 7. Henk Albarda schreef:

  Overigens ben ik het zeer oneens met de defaitisten onder ons. Dat er nog lange tijd een sociale druk ‘je moet de hoofddoek dragen’ zal blijven in wijken waar moslims zich hebben teruggetrokken, ja.
  Voor het overige is Nederland volgens alle info bronnen het zat de islam vrije hand te geven en er komt dus ook in Nederland de komende jaren een moment dat de kiezer verstandig wordt.
  Natuurlijk proberen instituties in de grote steden de islam fabel nog in stand te houden, deze zelf benoemde intellectuelen kunnen natuurlijk aan de gewone burger (buiten de steden) niet erkennen dat zij fout zitten en de gewone burger het al die tijd beter wist.

 8. Henk Albarda schreef:

  Oeps, ‘alle info bronnen’ moet natuurlijk zijn ‘vele info bronnen buiten de MSM en NPO’.

 9. BegrensEuropa! schreef:

  Er hoeft geen twijfel over te bestaan of de hoofddoek een middel is om de onderwerping, i.c. van de islamitische vrouw maar tevens van de niet-islamitische voruw, te bewerkstelligen en bevestigen, al dan niet door intimidatie en indoctrinatie. In die zin is de hoofddoek een legitimering van die intimidatie en indoctrinatie en bevestigt zo in de ogen van moslims het islamitische primaat van opgelegde of afgedwongen meningsvorming die een extra verzekering krijgt door agressief-repressieve groepsdruk, waarbij de hoofddoek ook weer uiterst behulpzaam is. In de ogen van niet-moslims is dat natuurlijk niet acceptabel. Het grondrecht van de vrije meningsvorming dient te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst, zeker in het geval van een anti-sociaal verschijnsel waarvan je mag betwijfelen of het uberhaupt wel een godsdienst betreft, gekenmerkt als het wordt door moord, marteling, willekeur, genocidale haat, wereldverovering, slavernij, gluiperige leugenachtigheid, doodsangst voor het hiernamaals, en terreur.

 10. Ravian schreef:

  De primaire functie van het door moslima’s in het openbaar dragen van de hoofddoek in de westerse wereld is identificatie, het doel is gewoon te voorkomen dat het apenleger per ongeluk de verkeerde vrouwen aanrand.

 11. Karina schreef:

  Rechtse partijen denken te mild over de moslim dames. Een ontzettend grote groep meisjes dragen dit om de niet-moslims te provoceren. Hun mannelijke familieleden lachen hun rot.
  Bekijk eens de moslima’s met hoofddoek die je tegen komt. Heel veel met make-up en strakke spijkerbroeken.
  Ik kan mij haast niet voorstellen dat Mohammed dit in gedachte had.

 12. Grapjas schreef:

  Dit kunnen we herhalen ror we een ons wegen. Al LANG bekend en nog altijd ontkent.
  Enigw oplossing is vernietiging van de doodscultus die het gebruik afdwingt. Simpel
  Maar gezien het totale gebrek aan verzet van ons volk tegen de dagelijks voorrsluipende islamisering van ons land, denk ik dat men beter kan gaan kijken welke kleur doek gewenst is voor de vrouw. Het zal niet heel lang meer duren voor Egyptische toestanden als in Berlijn ( massa aanrandingen en massa verkrachtingen van als ‘niet-moslima- herkenbare vrouwen) onze vrouwen gaan dwingen uit lijfsbehoud een doek om te doen op weg naar werk. En ook dan vwel gezwets- maar nog altijd geen actie. Tot ze ons, de echtgenoten, komen besnijden ond3wr de kin.
  De laatate 40 jaar bewijst dat men hier niet durft, of wil. Want ‘ fatsoen’.

 13. Siemon. schreef:

  Goed en gedegen artikel, met een compliment voor de observatie van Karina 14/6, 9:12. Natuurlijk is het wel zo, dat er om Mohammed en zijn kornuiten in het algemeen weinig te lachen valt. Maar zo’n strak gekleed, moslimmeisje is natuurlijk best wel geil. En dat was en is natuurlijk nog steeds de theologische onderbouwing van het hoofddoek en de verdere vrouwen beperkende geboden, binnen de islam. Een hitsige man denkt niet aan Allah, als hij zo,n meisje ziet paraderen en dat realiseren zich dergelijke zondaressen en de voor dit gedrag, verantwoordelijke vaders en broers zich natuurlijk niet. Dergelijk verzuim zal worden bestraft in het hiernamaals. De heren gaan naar de hel en moeten daar een eeuwigheid doorbrengen met een erectie, maar zonder vrouwen, armen en handen, om daar iets aan te doen. De betreffende soera en hadith kan ik zo vlug niet vinden.

 14. Siemon. schreef:

  Nog een aanvulling op mijn stukje van 9:36, mannen zijn de voogden van de vrouwen. Wanneer een vrouw, meisje, moeder, die onder jouw verantwoordelijkheid valt een misstap begaat, fitna veroorzaakt, mannen het hoofd op hol brengt, dan is het niet alleen de eer van de fam/voogd die gewroken moet worden. Eerwraak wordt vaak gebracht als, heeft niets met religie/islam te maken, is cultuur. De voogd moet haar corrigeren, want zij valt onder zijn verantwoordelijkheid, doet hij niets dat zal hij dat in het laatste oordeel moet verantwoorden. In die zin heeft eerwraak wel degelijk met religie/islam te maken

 15. Erik schreef:

  Dertig jaar geleden speelde deze discussie ook al, toen heb ik geschreven dat het toestaan van islamitische gezichtsbedekking westerse vrouwen en meisjes vogelvrij zou verklaren, immers islamitische mannen en jongens leren dat onbedekte vrouwen hoeren zijn bij wie alles is toegestaan.
  Dat dit juist is gebleken blijkt uit het feit dat de meeste sispartijen, naroepingen, aanrandingen en verkrachtingen gepleegd worden door mohammedanen, de westerse vrouwen betalen met hun vrijheid voor het toestaan van de kopvodden.