Auteur: Nicolette Geveke

Nicolette Geveke

Nicolette Geveke is correspondent Brussel, Vanuit Brusel deelt met ons haar observaties over de EU en de mierenhoop van elkaar met propaganda bestokende europolitici met eerlijke verbazing en soms milde spot.

jager-verzamelaar

De revival van de jager-verzamelaar

Op school leren we dat de mensheid in het Neolithicum een enorme sprong voorwaarts maakte toen zij sedentair werd en het nomadisch bestaan van jager-verzamelaar opgaf.

omvolking

Omvolking – een anekdote

Nicolette Geveke voldeed plichtsgetrouw aan een overheidsoproep, maar de omvolking bleek haar al voor te zijn.

gehackt

Hotmail gehackt

Mijn Hotmail is volgens Microsoft gehackt. Mijn excuses aan iedereen die daardoor ongewenste mails van West-Afrikaanse prinsjes  en/of bedelbrieven ontvangt.

EUVSDISINFO

Impressie van een EUvsDISINFO (Fakenieuws) congres

Agitprop is van alle tijden, maar met de introductie van EUvsDISINFO als anti-agitprop nieuwszeef introduceerde de EU een bijna ouderwets Stalinistische censuurpoging als nieuw en modern hulpmiddel voor de brave burger.

Pilgrim Fathers

De mislukte immigratie van de Pilgrim Fathers

In het kielzog van de toeristische propaganda over de Pilgrims Fathers teneinde (welvarende Amerikaanse) toeristen te lokken is de fabel ontstaan en/of gefabriceerd dat hun immigratie naar Nederland succesvol zou zijn geweest. De term...

EU-propaganda

Tentakels van EU-propaganda – Euractiv & Mostra

EU-propaganda ervaren we in Nederland als vanzelfsprekend via de staatsomroep. In dit stuk laat Nicolette Geveke zien hoe dat werkt in landen waarin het heil van de EU nog minder vanzelf spreekt. Die dus...

wetten

EU-commissaris – 80% van de wetten worden gemaakt door de EU

De bewering dat twee-derde van onze wetgeving momenteel door de EU aan ons wordt opgelegd, is een understatement: want maar liefst 75 à 80% van onze wetten komt uit ‘Brussel’.