Auteur: Dick Kraaij

Dick Kraaij

GeenPeil

Geen Peil: Doodvechters en doodzwijgers

De provo’s van Geen Stijl hadden een beter onderwerp moeten kiezen voor hun referendum. Dit is de enige kritiek op Geen Peil die een beetje hout snijdt. Want laten we het in vredesnaam over...

immigranten

Tegenwind

De opvang van vluchtelingen/migranten moet volgens de CU ook via particulieren worden aangepakt. Dick Kraaij heeft kanttekeningen.

Zes jaar na de Motie Halsema – Appendix 1: Uitnodiging onderzoek

Geachte heer of mevrouw, persvoorlichter van uw fractie, Ik ben bezig met een onderzoek voor het nieuws- en opinieblog Veren of Lood. Voor dat doel wil ik u graag de onderstaande zes (sets van)...

Zes jaar na de Motie Halsema – Appendix 2: Vragenlijst

1. Algemeen: Uw steun aan de Motie Halsema Kunt u in het kort aangeven waarom uw toenmalige fractie bijna zes jaar geleden voor onderstaande motie hebt gestemd? 2. Opstelling en standpuntbepaling van uw fractie...

Zes jaar na de Motie Halsema – Appendix 3: Moties 32417 Nr 36 en 34550 Nr 9 (Wilders; 2016)

32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 36 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S. Voorgesteld 27 oktober 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld; overwegende, dat diegenen die...

Zes jaar na de Motie Halsema – Appendix 4: Reacties GroenLinks en SP

Geachte heer Kraaij, Dank voor uw mail en excuus dat u hieraan heeft moeten rappelleren. Hierbij wil ik u laten weten dat wij hebben besloten niet op uw verzoek in te gaan. Voor onze...