Auteur: Cafe Weltschmerz

Cafe Weltschmerz

Corona

Corona-crisis – wie profiteren? column Pieter Lakeman

Deze Corona-crisis bracht ons Wopke Hoekstra als de nieuwe Vader des Vaderlands. Er is meer zo waar Pieier Lakeman wat over te zeggen heeft.

Pensioen

Waar blijft ons pensioen?: Han de Jong en Martin ten Cate

In Nederland sparen wij voor ons pensioen. Hoe logisch dat ook lijkt, dat is het niet. Er is geen land ter wereld waar zoveel wordt gespaard voor pensioenen en nog steeds is het niet...

Corona, NEXIT denktank

Corona-crisis – de Exit-strategie Pim van Galen, Maurice de Hond

Bij het bepalen van de exit strategie in de Corona-crisis moet de overheid veel meer kijken naar de luchtvochtigheid.

Corona, NEXIT denktank

Over de NEXIT denktank en de betekenis van de EU – Rico Brouwer en Frans van der Werf

Het is tijd om uit te gaan van onze kracht en niet van het nietszeggende compromis’, zo staat op de website van de NEXIT-denktank.

Corona, NEXIT denktank

Corona – Is this the Big One? : Paul Buitink, Willem Middelkoop

Het Corona virus heeft wereldwijd de regeringen tot desastreuze, economische maatregelen gedreven. Kon dat zomaar zonder verdere gevolgen?

Pensioenen

Pensioenen – doemdenken onnodig – Ad Broere, Rob de Brouwer

Doemdenken over pensioenen is onnodig, hoewel alles nu lijkt te worden ontregeld door het Corona-virus en de olieprijs.

migratie

Syp Wynia – 13 mythes en misverstanden over migratie

Migratie, migratie, altijd maar weer migratie als panacee in plaats van als last. Het verhaal deugt niet, en is bovendien herkenbaar parasitair.