DE WERELD NU

Asielmigratie – 700 miljoen voor leefbaarheid is vicieuze cirkel

Geld is niet alles, apenpokken, racist 6

Het kabinet wil 700 miljoen investeren in woningbouw om zo de leefbaarheid in delen van Nederland te verbeteren. Maar dat dit een vicieuze cirkel wordt is kristalhelder. Want asielmigratie móet nu eenmaal.

Als het in Nederland gaat over ‘kwetsbare wijken’ dan is het tijd goed op te letten. En inderdaad:

Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de leefbaarheid te verbeteren in zo’n twintig wijken verspreid over het land. Circa 25.000 woningen worden opgeknapt of in leegstaande kantoorgebouwen gecreëerd. Verder wordt er geïnvesteerd in het voorkomen van jeugdcriminaliteit, de aanpak van armoede en schulden en in de kwaliteit van het onderwijs.

Asielmigratie

De essentie van de plannen is even duidelijk als waarom het geen goed idee is: feitelijk wordt hier aangekondigd dat hele wijken worden  voorbestemd om toekomstige poelen van ellende te worden. Bij D66 willen ze dat vast niet horen, maar door wijken van vooral kanslozen te creëren, weet je van te voren dat ellende het gevolg zal zijn. Want wie zullen de rechthebbenden zijn op het resultaat van deze overheidsinspanning? Dat zijn de huidige bewoners van Ter Apel.

Dat gaat ‘m niet worden, is een even eenvoudige als zekere voorspelling. Helaas is het tevens een voorspelling die raakt aan de zinloosheid van de plannen van omvolkingstheoretici. Ons land is niet gebaat bij grootschalige immigratie van mensen met culturen die niet passen in West-Europa. Alsof we dat nog niet genoeg hebben gezien. Maar aangezien dit tevens een hobby van progressieve politici is, lijkt het een zekerheid dat we er aan vast zullen zitten. Want oh! Wat zullen ze blij zijn dat er weer aan het multikul ideaal wordt gesleuteld. Het is altijd geschift geweest, en de ervaringen hebben bewezen dat het niet werkt, en denkelijk ook nooit werken zal.

Maar ga ze dat niet vertellen in Den Haag, want u weet wat daarvan komt: u krijgt te horen dat u een racist bent. Nu valt dat wel mee (ik ben daar te lui voor), maar het is het enige argument dat je altijd weer terug krijgt.

Maar vandaar dus die vicieuze cirkel. Die 700 miljoen zijn een investering die binnen een twintigtal jaren hoogstens een veelvoud zal kosten om de ontstane ellende aan te pakken. Er zullen dan plannen worden gepresenteerd om de leefbaarheid te verbeteren in vele wijken verspreid over het land. Helpen zal het niet, maar vele politici zullen ons bezweren dat het niet anders kan. Maar van D66 mag u asielmigratie geen weggegooid geld noemen. Stel je voor!!


Meer over asielmigratie vindt u hier.

6 reacties

 1. Ezel schreef:

  U kunt natuurlijk ook op de kermis gaan staan met uw glazen bol. Lever denk ik meer op…

 2. Bennie schreef:

  Ezellever of varkenslever?.

 3. Bernardo A. schreef:

  @Bennie. Laat Ezel maar liever in zijn sop gaarkoken. Die laat hier af&toe een natte scheet en als hij daar blij mee is, prima.
  Dat nemen we dan voor kennisgeving aan.

 4. Ezel schreef:

  Zaken voor kennisgeving aannemen! Dat zou u vaker moeten doen. Uw gebalk heeft namelijk geen waarde.

 5. Anonymous schreef:

  En inmiddels is uitgekomen dat het Rijk met de “vrijgekomen stikstof”, door het met provinciale gelden gekochte landbouwgrond van een boer in het noordoosten des lands, een kans ziet om een tweede Ter Apel neer te plempen, tot ongetwijfeld groot verdriet van de omwonenden die hun huizen- en grondprijzen daardoor zien dalen (terwijl hun schuldlast uiteraard op het niveau van betere tijden blijft), en dat nog afgezien van woongenot en andere (sociaal) maatschappelijke zaken, zoals veiligheidsgevoel (want hoe het er al jaren aan toe gaat in de omgeving van Ter Apel mag inmiddels duidelijk zijn, zelfs voor de NPO tunnelvisie personen).

  Hetzelfde wordt boeren aangedaan door een minister die roeptoetert dat als je snel verkoopt je meer krijgt (wel 130%). Welnu, doordat het Rijk, middels hun eigen doorgeramde kleurenkaart, de waarde van dergelijke landbouwgrond zo’n beetje gehalveerd heeft (want wie wil er nu grond kopen die de bestemming landbouwgrond heeft, maar aan alle kanten wordt gedwarsboomd door het Rijk, want regeltje zus, regeltje zo; gelijk de PAS-boeren dus?). Iedere landbouwgrond eigenaar die (ver)koopt na, en vanwege, dat kleurenkaartje van het Rijk snijdt zichzelf in de vingers. Je gaat nooit genoeg geld krijgen om de schulden en verplichtingen die je bent aangegaan in betere tijden volledig af te lossen, lening van de bank om daar door investeringen iets aan te doen ga je niet krijgen, en als je niets doet gaat de boel failliet en wordt het voor je verkocht (waarbij jezelf met de restschuld blijft zitten).

  Je wordt dus aan alle kanten klemgezet (wellicht vanuit de EU ook met extra kostbaar nieuw mestbeleid, of als nabij gelegen grond van eigenaar wisselt doch gelijk tot Nature2000 wordt gebombardeerd zodat je nog minder mag, of de kostbare jaren aan tegenwerking als je de bestemming van je grond in iets als een opslag voor caravans wilt veranderen, enzovoorts).

  Echter, zodra het Rijk iets wil, dan worden bestemmingen plotseling uiterst flexibel naar wens aangepast, en eerder gedane toezeggingen verdwijnen als sneeuw voor de zon (we hebben slechts 1,1% van de te verkrijgen 1,6 miljoen hectares boerenlandschap nodig voor broodnodige woningbouw voor onze woningzoekende burgers).

  Wat heeft bovenstaande te maken met de asielindustrie? Of zelfs klimaatwaanzin, afbraak van sociale voorzieningen, bezuinigen op de zorg maar miljarden naar ik weet niet wat, en zo meer, heel veel meer?

  Punt is dat zij die (achter de schermen) aan de touwtjes trekken van het type ‘privatiseren van de winsten, socialiseren van de kosten’ zijn, het geen sikkepit uitmaakt. Die lieden (die van geld en/of leed van anderen leven) hebben zelf geen enkele last van de ellende die ze bij velen anderen veroorzaken. Ver van hun bed show. Hun hele persoonlijke verdienmodel berust op het afromen van geld van anderen, bijvoorbeeld door 1% van een belastinggeldstroom aan totale waanzin (die later nog meer herstelkosten gaan vergen) af te romen. Dus als dergelijke mensen meer willen “verdienen” dan hebben ze vier opties: een hoger percentage afromen, of het volume van die waanzin belastinggeldstroom vergroten, of beide, of meer van dat.

  Wat zien we de afgelopen decennia meer toenemen? Meer van dat.

  En altijd worden de (herstel)kosten daarvan gesocialiseerd (met toenemende dwang en drang), en blijven de winsten geprivatiseerd (met toenemende vrijheden).

  Tien miljoen gelukszoekers erbij, met gezinshereniging? Een onbetrouwbaar energienet? Toenemende uitgestelde zorg waardoor je maanden langer lijdt? Geen geld voor ontbijt voor je kinderen? Je dochter verkracht door iemand die een dag later weer vrij is? Je zoon neergestoken door dezelfde? Je gezin het huis uitgezet omdat je de rekeningen niet meer kunt betalen? Je kinderen op hun dertigste nog steeds in hun kinderkamer in huis? Afbraak van je pensioen, zie maar hoe je het later redt? Je woonomgeving en nachtrust verknalt door windmolens en warmtepompen? Doordeweeks extra uren kwijt omdat je met het OV naar je werk moet, want een auto kun je niet meer betalen? Een EU ID met je hele hebben en houwen daarop, maar als dat verkeerd uitpakt dan is dat jouw schuld en probleem? Meeglurende DDR diensten die iets onwelgevallige woorden in je uitingen detecteren, waarop middels een ingetrapte deur een anti-terreur eenheid je ’s nachts je huis uit komt slepen? Wat, geen niet meer te verkrijgen of nog steeds niet geleverde brandmelders in je huis? Hoezo je kunt niet van het gas af, aan het gas jij! Jij een “witte” huid hebben en niet gelijk en onmiddellijk meegaan in mijn hypocrisie? Racist! Wat? Je stemt niet op mijn marxistische partij? Nazi! Hoezo, je kunt als 55+ niet een nieuw vak leren, een genoeg betaalde baan vinden, en in de tussentijd en daarna aan je verplichtingen blijven voldoen? Eigen schuld! Hoezo, je kunt als jongvolwassene met studieschuld en lost/vast contracten niet in je eigen kostwinning voorzien en daarnaast sparen? Hoezo, om als mantelzorger van drie ouderen die aan hun lot worden overgelaten, vrijwilliger bij drie verenigingen, een thuisstudie erbij voor carrière perspectief, kinderen naar diverse sporten brengen, ouderenavonden, schoolreisjes, en een werkgever en klanten die vinden dat je altijd oproepbaar bent, geen tijd voor jezelf te hebben? Enzovoorts.

  Het gepeupel zoekt het maar uit, maar val ons daar niet mee lastig, want dan vinden we manieren om je terug de hoek in te knuppelen.

  Zolang zij die verschil maken persoonlijk geen last hebben van de negatieve gevolgen van hun beslissingen zal dat eerder toenemen dan afnemen. Een geschiedkundige waarheid, wereldwijd, als een koe. Geen oproep tot geweld derhalve, maar een geschiedenisles.

  Revolutie is evolutie, als zij die onder een dergelijk regiem lijden zich bijtijds aanpassen aan de toenemende vijandigheid van hun eigen omgeving, teneinde hun eigen Darwinisme te voorkomen.

  Om er maar een Godwin bij te halen… gedurende de oorlog was het zonneklaar dat er de nodige waren die zwelgden in hun nieuw verkregen macht om, ten koste van anderen, zichzelf in een betere positie te manoeuvreren, simpelweg omdat het toen bestaande geweldsmonopolie dat toestond of zelfs aanmoedigde. Echter, na de oorlog, waren velen opeens zelfverklaarde verzetshelden (omdat het geweldsmonopolie, en daarbij hetgeen wat toegestaan of aangemoedigd werd, veranderd was), maar de eerste tijd na die oorlog moest je het als machthebber echt niet in je hoofd halen om burgers kaal te gaan plukken of te onderdrukken, het volk pikte dat niet meer, en opeens was er wel ruimte voor allerlei extra, en (nagenoeg) gratis, voorzieningen voor het volk, tot aan het waanzinnige toe (gratis 20 jaar studeren en daardoor een nog hogere uitkering krijgen, gratis advocaten, dik pensioen, steeds meer aftrekbaar van de belastingen, wereldniveau scholing voor een habbekrats, hoogstaande gezondheidszorg voor een habbekrats, enzovoorts, enzovoorts).

  Hoe gaat het nu? Enkele decennia later?

  Maar het is geen Godwin, getuige de geschiedenis der mensheid wereldwijd, dit is een les die steeds weer opnieuw geleerd wordt. De ene groep knijpt andere groepen (middels verdeel en heers, en naarmate dat langer duurt met steeds meer onderdrukking en geweld) steeds meer uit (omdat ze uit eerdere ervaringen geleerd hebben dat ze met steeds meer wegkomen), totdat het een druppel te ver gaat en dan breekt de pleuris uit. En wel zodanig dat er een niets ontziende wraaklust om zich heen gaat slaan, waarbij er altijd meer onschuldigen dan schuldigen er nog meer de dupe van worden. Om daarna “voor eens en altijd” en “dit nooit meer” langzaam maar zeker weg te glijden in exact hetzelfde.

  Kunnen we het deze keer op spreekwoordelijk volwassen wijze beslechten voordat het zover komt?

 6. Anonymous schreef:

  Ergens had men gelijk toen prominente organisaties een tijd terug beweerde dat Nederland onder water zouden komen. Echter blijkt het spreekwoordelijk uit te pakken, niet letterlijk.

  Veel burgers gaan onder water gezet worden, middels een toenemend aantal manieren, thans “nog maar” tot aan de lippen, maar grote machten (Niet wereldwijd, slechts “het westen”; in verhouding tot de gehele wereldbevolking niet zo beduidend in aantal; zeker niet nu de BRICS steeds machtiger wordt op allerlei gebieden) vinden dat kennelijk prima. Klaarblijkelijk zien ze daar nut en noodzaak in.

  Vraag is enkel, wiens nut en noodzaak? En wie precies is “ze”, dat ze zoveel negatieve impact blijven hebben op “hun” bevolking? Want wie van kwistig rondgestrooid belastinggeld van hen die daadwerkelijk positief bijdragen aan verkwist gedwongen opgehaald belastinggeld beziet zichzelf nog als daadwerkelijk vertegenwoordigd door volksvertegenwoordigers?

  Zelf zie ik enkel een toename in het opzwelgen van belastinggeld door gesubsidieerden in toenemende mate. Direct of indirect. Een draaikolk derhalve, een in kracht toenemende spiraal rechtstreeks naar beneden, onder water.

  Als je leeft van van anderen opgehaald geld… een keer houdt dat op… een citroen kun je niet eeuwig uitknijpen… op een gegeven moment wordt het minder… wie gaan ze dan uitknijpen? Zichzelf? Of de volgende in het rijtje?

  Wie gaat de dan uitgeknepende helpen? De eerder uitgeknepenen? Denk het niet.

  Verdeel en heers, werkt altijd, en altijd, en altijd, denken de helpers dat zijzelf buiten schot zullen blijven, zonder te beseffen dat dat juist het spel is, laag voor laag, kaasschaafplakje voor kaasschaafplakje, niet alles in één keer doordrammen, maar laagje voor laagje? Haha, kijk mij slimmer zijn dan die domme losers, oh shit, nu ben ikzelf aan de beurt, help, hallo, iemand? …krekels…

  Tja, waarom zou iemand die jezelf in de grond gestampt hebt jouw helpen?

  Vraag jezelf af: wat als wat zij momenteel anderen aandoen die mij van kant nog wal raken, want ik heb er zelf geen last van, ook gaan toepassen op mensen die mij wel raken, of mogelijk mijzelf, zou mij dat wel raken? Zou ik het dan pas wel onrechtvaardig vinden? Welnu, hypocriet, vroeger hadden we vele mensen in onze beschaving die wel oprechte empathie hadden, en die stonden op lang voordat wat hun kon raken anderen al raakte. Volgens de geschiedenis heeft dat het verschil gemaakt. Gemeenschapszin. Iets met eigen cultuur, normen, waarden, en zo. Historisch besef, nationale geschiedenis, nationale helden, kunst, tradities, volksfeesten, regionale folkore, noem maar op. Precies dat wat al tijden getracht wordt kapot te maken, te breken. Waarom toch? Steeds meer beseffen waarom.

  Nu jij nog.

  Of blijf afwachtend, zodat je zeker te weten in minderheid bent wanneer jouw groepje aan de beurt is.

  De onderkant van de middenklasse begint het al stevig te voelen, wat daaronder zit al helemaal, daarna volgen de hogere klassen, laag voor laag voor laag.

  Rekensommetje, 50,000 gelukszoekers per jaar (vrijwel alle afgewezenen blijven, want niemand zet ze fysiek uit, of sluit ze op), met gezinsvereniging/huwelijk al snel (conservatieve inschatting) 100,000 per jaar. Dat tien jaar lang, 1,000,000 nieuwe gezinnen, willen woningen, energie, voedsel, (ouderen)zorg, uitkeringen, pensioen, subsidies, scholing, enzovoorts, worden zwanger en vermenigvuldigen zich, zeg 2 kinderen per gezin, dat is na 30 jaar minstens 10 miljoen mensen extra met daaropvolgende nieuwe gezinsvereniging erbij (ga op vakantie naar levensgevaarlijk thuisland want gevlucht, raak aldaar gehuwd, voilà, extra mensen, later extra kinderen, enzovoorts) in de vorm van zussen, broers, hun kinderen, ouders, wie weet tantes, ooms, en wat nog meer.

  Als je dat voorzichtig inschat dan zit je na 60 jaar, dus binnen het leven van onze (klein)kinderen met minstens 30 miljoen extra mensen in Nederland (los van de dan nog steeds krimpende autochtone bevolking; een aanzienlijke minderheid tegen die tijd). Schijnt nodig te zijn om de vergrijzing tegen te gaan (en gelukzoekers worden kennelijk zelf nooit oud en hulpbehoevend, met extra gratis pensioen daarbij, op basis van niet door anderen opgehoeste premies *kuch*), maar vooralsnog is het overgrote deel van deze specifieke groep extra mensen nou niet bepaald werkzaam (schuld van “wit” racisme natuurlijk, heeft absoluut niets te maken met onwil of onmacht om positief bij te dragen aan de lokale markt vereisten, die nu eenmaal winstgevendheid vereisen in een globaal concurrerende wereld; dankzij steeds maar stijgende lasten en stagnerend inkomen). Dus wie gaat het belastinggeld ophoesten (wat wil zeggen: volledig subsidie en toeslagen vrij) om al die mensen te blijven onderhouden, en daarnaast zelfs opleiden tot gewenst niveau, zodat ze daadwerkelijk dusdanig zelfredzaam zijn dat zij wel huizen kunnen betalen van 4 ton of meer, op berijdbare afstand van hun werk (oh wacht, dat lukt zelfs het gros van ons geprivilegieerde “witten” niet, maar dat mogen we niet zeggen, want dan ben je racistisch) voor de volgende lading “kenniswerkers”? De dan al inmiddels vergrijsde huidige belastinggeld ophoestende mensen? De mogelijk dan nog steeds thuiswonende (of elders samengehokt met vele anderen) kinderen van hun? Met studieschuld en los/vast contracten en al (dat gaat veel te verkwisten belastinggeld opleveren, not, vooral als het leger aan belastinggeld kostende personen blijft toenemen zoals het thans doet)?

  En op de één of andere manier heeft dat geen enkele invloed op stikstof, klimaat, milieu, natuur, woningen, zorg, belastingdruk, sociaal maatschappelijke omgeving, scholing, politieke stromingen, subsidies, voedselvoorziening, energiezekerheid, en eigenlijk teveel om op te noemen.

  Sterker nog, dit is wat “we” willen, en “we” kunnen het allemaal met “gemak” betalen ook (terwijl robotisering om nog meer mensen werkeloos te maken toeneemt).

  Volgens de “experts” van de “wij weten het beter en als je een andere mening hebt dan maakt onze zogenaamde onafhankelijke media, en anders rechters wel, je kapot”, dat is.

  Het klinkt allemaal als een gaaf land, makkelijk in stand te houden ook, ruimte genoeg om dat alles gegarandeerd te blijven voorzien van ononderbroken energie in ruime mate, betaalbare woningen, sociale voorzieningen, echt gezond voedsel, betaalbaar vervoer, meerdere leuke vakanties voor het gehele gezin, ruim pensioen, noem maar op. Oh ja, en ook nog alle jaren vele miljarden besteden aan een woke LGHBT+ leger want Rusland kan ieder moment binnenvallen, in plaats van rustig achterover leunen totdat we onszelf opblazen.

  Maar wat het echte probleem is: onafhankelijke echte expert vrijdenkers, klokkenluiders, “wappies”, “complot maniakken”, de nazi racistische mensen die stemmen op politieke partijen die een afwijkende mening wagen te hebben, desinformatie, boeren, enzovoorts.
  Kortom, alles en iedereen die niet volledig meewerkt aan gegarandeerde zelfdestructie.

  Dierenleed zal tegen die tijd ook verdwenen zijn, want krekels en meelwormen leven niet, geprinte vleesvervangers zijn uitermate gezond, en vogels en andere insecten zullen tegen die tijd grotendeels weggehakseld zijn dankzij vele windmolens, alsmede de visstand, want die hebben water nodig om tussen de puinhopen van de dan afgebrokkelde Noordzee chemische afvalpalen te kunnen zwemmen. Maar wees gerust, het Offerfeest zal blijven, want dat is religie van de vrede, en daar moet je respect voor hebben. Is absoluut geen dierenleed.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.