DE WERELD NU

Antisemitisme en rechts-extremisme – een hoopvolle illusie die de werkelijkheid niet verdraagt

Sydney Smeets, zelfbedrog

De gedachte dat rechtsextremisme verantwoordelijk is voor het oplaaien van modern antisemitisme is niet meer dan een hoopvol sprookje. Desondanks wordt dit breed gepropageerd.

Bestaat er dan geen rechtsextremistisch antisemitisme? Nou en of, wel degelijk. Maar nieuw is er niets aan, of dat moet zijn waar het klassieke rechts-extremisme tegenwoordig zijn allianties zoekt en bevestiging vindt:

Uitbreiden doet dat klassieke rechts-extremisme zich ook al nauwelijks, of je moet de afkeer die in het Oost-Duitsland van weleer opleeft los willen zien van de geschiedkundige wortels die er mede de oorzaak van zijn. Dan zie je inderdaad een groeiend antisemitisme dat herkenbaar refereert aan de nazi-tijd.

Moderner rechts ‘extremistisch’ antisemitisme? Framen gebeurt genoeg. Afgezien van hoopvollen en mensen die te dom zijn om hun eigen geschiedenis goed te bestuderen, nemen weinigen het serieus.

Het antisemitisme in West-Europa beleefde haar wederopstanding echter als gevolg van de massa-immigratie. Mag je niet zeggen, want de moslims zijn een beter beschermde groep dan de joden. Kwestie van electorale macht, begrijpt u? Maar zelfs de NOS sprak daar twee weken terug met een open vizier over:

In Duitsland heeft de speciale regeringsgezant die zich bezighoudt met de bestrijding van antisemitisme Joden afgeraden om overal in Duitsland met een keppeltje de straat op te gaan. De toenemende maatschappelijke verruwing ligt daaraan ten grondslag. Een jaar geleden kwam de Centrale Joodse Raad ook al met een dergelijke waarschuwing.

Nou ja, een half-open vizier, zo bleek een paar alinea’s verder toen men fluks aanhaakte bij klassieke Duitse misleiding op dit tere punt:

Uit onderzoek van de Bondsdag kwam naar voren dat de politie antisemitische incidenten als extreemrechts registreert als er verder weinig gegevens voorhanden zijn of als er geen daders zijn aangehouden. En Duitse Joden wezen in een enquête vaak moslims aan als verantwoordelijken voor anti-Joodse uitingen.
De moslims die zich hieraan schuldig maken, zijn volgens Klein veelal mensen die al langer in Duitsland wonen. Zij kijken vaak naar Arabische zenders die een zeer negatief beeld van Israël en Joden neerzetten.

Want wat hier feitelijk wordt gezegd is dat het gaat om geradicaliseerde moslims. Aha? Radicalisering is het prerogatief van wonen in het westen? Dat mag je de immigranten niet aan wrijven? Je gaat het bijna denken. Dat er immigrerende moslims zijn gesignaleerd die bij aankomst in Berlijn tot hun teleurstelling bemerkten dat Hitler al een tijdje dood is, moeten we maar vergeten. Vindt men onbelangrijk, maar vooral ongewenst.

Overigens moet ik tot mijn spijt constateren dat antisemitisme in het MO niet alleen de mohammedaanse attitude is. Ik moet toegeven dat mijn mond open viel toen ik een paar jaar terug een verder als net bekend staande christelijke dame achteloos enige bloedsprookjes hoorde debiteren alsof het feiten waren. En bij het zien van mijn ontstelde verbazing nog eens benadrukte dat iedereen uit haar achtergrond wist dat dit waar was. Ook van oorsprong christelijke MO’ers kunnen er dus wat van, hetgeen leidt tot de eeuwige waarheid dat je mensen wel uit het MO kunt halen, maar niet andersom.

Is het alleen een Duits of Europees probleem? Ook al niet. In Israël weet men beter dan dat het een rechts probleem zou zijn, maar het is een goedgekeurd onderdeel geworden van de manier waarop onze geschiedeniscanon werd geschreven (hoi, mevrouw Van Engelshoven!). Dus dat verandert vast niet snel. New York is een voorbeeld van een nieuwe antisemitische hotspot, vooral door de manier waarop het zwarte volksdeel haar agressie tegenover joden uitleeft. Niemand die het weten wil, dus erover schrijven? Gebeurt nauwelijks. Een nette Democratisch-gezinde stad als New York? Dat zijn de ergsten, want de morele gebreken van hun beschermelingen aan de kaak stellen is in progressieve kringen geen gewoonte.

In tegendeel, het linkse Duitse volksdeel voelde zich daardoor juist gerechtigd, al wordt het weggestopt als anti-zionisme. Dat de Bondsdag de BDS-beweging recent het etiket antisemitisch opplakte was voor links-Duitsland dan ook een zware klap.  Waarover de NOS overigens wel degelijk berichtte. Gaat het helpen?

Although the motion is non-binding, its significance both within Germany and across Europe is likely to be profound.
In practical terms, German newspaper Algemeiner explains that today’s passing of the motion will “prevent ‘organizations which express themselves in an antisemitic manner, or question the right of Israel to exist’ from using ‘premises and facilities under Bundestag administration’”. It will also require the Bundestag “not to financially promote organizations that do not respect Israel’s right to exist”.

De geschiedenis van het antisemitisme in West-Europa, gecombineerd met de virulente oprispingen onder migranten, hun nakomelingen en andere recente import maken een eenduidig antwoord eenvoudig: het is bijzonder onwaarschijnlijk. Antisemitisme is here to stay voor de duur van de rest van ons leven.

Misschien als eerst op een morgen de zon opkomt in het westen? Al zal ook dat eerder te wijten zijn aan de bekende neurose van veranderingen van onwelgevallihge termen teneinde de wereld te verbeteren dan door een structurele oplossing. Zie bijvoorbeeld de ook in Nederland gangbare vermomming van antisemitisme als antizionisme. In Frankrijk (zie link hiervoor) en nu Duitsland (BDS, hierboven) snapt men dat dus beter.

10 reacties

 1. grapjas schreef:

  Nee. Elke moslim haat Joden. Dat is één van de pijlers in die ideologie-van-de-zandvlakte.
  Net als de NSB destijds TE LAF OM DAAR VOOR UIT TE KOMEN, en de Hollander zwaait – ook net als toen- vrolijk naar de binnentrekkende Jodenhaters.
  EN staat er bij en kijkt ernaar. Maar dat is volgens mij een genetisch trekje van de Hollander-net als het aangeboren ‘wappervingertje’, waar de rest van de wereld zich zo aan kan storen.
  Overigens verreweg de meeste gristenen ook; kijk naar de door Hollanders aanbeden Anti-Semiet Luther.
  En vertrouwen op de medemens hier voor onze veiligheid? Dat gebeurde voor het laatst tijdens de bekende oorlog.
  Sindsdien is er een eigen land opgericht-om onze veiligheid WEL te kunnen waarborgen. En bijzonder effectief.
  Met kérnwapens, indien men wenst.
  NOOIT-MEER.
  Bukkers.

 2. Ravian schreef:

  Het wordt toch echt tijd dat we eens stoppen met de term extreem-rechts te gebruiken om een bepaald smaakje extreem-links te duiden.
  We gebruiken toch ook geen termen als fundamentalistische christenen of fundamentalistische hindoes om de diverse smaakjes islam fundamentalisme te duiden?
  Waar we het over hebben zijn internationaal extreem links (Marxisten en Communisten) en nationaal extreem links (Nazisme en Fascisme).
  De algemene deler is het socialisme, en bij socialisme hoort de term links.
  De term extreem-rechts wordt door de internationale socialisten misbruikt om zich van de misdaden begaan door de eng verwante nationale socialisten te distantiëren, om het socialisme zelf buiten schot te plaatsen, en om de rechtse oppositie in een kwaad daglicht te stellen.
  Massa moordenaars als Stalin, Hitler, Mao, en Pol Pot hadden één ding gemeen, het waren allemaal socialisten.

 3. Henk Albarda schreef:

  Goed omschreven Grapjas en Ravian. Het meest ben ik geschrokken van groen links Nederland en de gemanipuleerde officiele cijfers van de Duitse overheid.
  Op tenminste 2 sites (sorry naam vergeten) werden de resultaten van een voor Duitse Joden ‘veilige’ enquete besproken. Volkomen duidelijk, 40 – 45 % van anti-semitische incidenten had moslims als bron, ruim 20 % links (incl links extremisme, voor mij zijn B90, die Gruenen links extremisten, die Linke ook) en minder dan 20 % rechts extremisme.
  Mijn joodse kennissen die ik het in Amsterdam Buitenveldert heb kunnen vragen stellen dat 70 % van anti-semitische incidenten moslim gerelateerd zijn en dat ze vanwege anti-semitisch groen links overwegen naar Israel te verhuizen.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Rechtspopulistisch antisemitisme is een linksislamitische framing die wordt gebruikt om het geestelijke cordon sanitaire rond bepaalde ondenkbaar geachte gedachten bij veel mensen, media en partijen zo lang mogelijk in stand te houden. Het is onvermijdelijk dat dit cordon sanitaire, die het boerenverstand van de natie gegijzeld houdt, bij de meeste niet-islamieten niet eeuwig stand zal houden. Juvenalis heeft gelijk dat bij islamieten een ergelijke terugkeer van het eigen, onafhankelijke denkvermogen onmogelijk is en wel om religieus-ideologische redenen. Dus zal gewelddadig antisemitisme, zoals vandaag weer in Antwerpen, pas weggaan als iedereen het geloofsstelsel van de islam definitief heeft verworpen. Dat duurt nog even.

 5. Gerrit Joost schreef:

  Had, ik dacht op VoL gelezen, dat islamitisch geweld automatisch onder extreem rechts wordt gerangschikt door de overheid (ze hebben er “expres” geen ander hokje voor…). Je krijgt dan snel verkeerde veronderstellingen. Bedankt Ravian voor de heldere kijk en uiteenzetting. De gebruikte termen deugen niet.

 6. karton schreef:

  In Duitsland is Joden geadviseerd om op bepaalde plaatsen géén keppeltje te dragen; is dit niet de omgekeerd wereld ? Men had moeten stellen : degenen die Joden belagen, worden opgepakt, indien “vluchteling”, het land uitgetrapt.
  Men zou de moslima’s die gehuld in zwarte vuilniszakken over de Duitse straten lopen, moeten adviseren om dat pinquin-pakje NIET aan te trekken.
  Wij, Europeanen, worden geheel uitgeleverd aan een bende ideologische imbicielen, aanhangers van een bloeddorstige en wrede ideologie.

 7. Erik schreef:

  De antifa zijn de antisemieten samen met het oudste fascisme in de wereld, de islam .
  Professor Jacques Presser voorzag deze ontwikkeling al in 1949.
  Anti bewegingen transformeren altijd in het tegendeel ze zeggen te willen bestrijden, qua stijl en substantie.

 8. Hannibal schreef:

  @Ravian, Gerrit Joost
  Het gebruik van ‘rechtsextremisme’ is maar zelden op zijn plek en daardoor verwarrendals we het vaker gebruiken, daar heeft u gelijk in. Maar als het terugkomt in citaten van bijvoorbeeld de NOS ontkom je er niet aan het over te nemen omdat het verhaal anders voor een toevallige passant niet meer te volgen is. De heel regelmatige lezers lijden in dit geval dus onder de meerderheid. Dat is spijtig, maar naar ons gevoel het minste van de beide kwaden. Aangezien we de intentie hebben nog behoorlijk te groeien – iets wat op dit moment heel aardig lukt, het laatste half jaar is het gemiddelde gemiddeld bezoek en het aantal views verdriedubbeld – hopen we op jullie begrip.

 9. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel.

  De andere reageerders hebben de zaak ook al definitief geanalyseerd.
  Dank.

 10. Ravian schreef:

  @ Hannibal
  Ik begrijp de achterliggende gedachte, maar ik denk toch dat je de term extreem rechts niet moet gebruiken zonder duidelijk aan te geven dat deze feitelijk onterecht gebruikt wordt.
  Het grootste probleem dat rechtse partijen ondervinden is dat ze altijd maar weer, met succes, door links als Nazi’s weggezet worden.
  Het hele “cordon sanitaire” rust op deze ene kolossale door links gecultiveerde frame.
  Het is dus cruciaal dat het grote publiek gaat inzien dat Adolf & Co niet rechts maar links waren.
  Als dat kwartje eenmaal gevallen is, als deze linkse frame blootgelegd en onschadelijk gemaakt is, dan wordt vanzelf duidelijk wie de werkelijke Nazi’s zijn.