DE WERELD NU

Amnesty

Amnesty International

Amnesty International heeft de Rotterdamse politie in gebreke gesteld voor haar optreden tegen de demonstranten tegen Zwarte Piet.

De politie vond die demonstratie gevaarlijk vanwege de aanwezigheid van zoveel kleine kinderen bij de Sinterklaas intocht en vanwege de spanningen die in het land bestaan rond het thema Zwarte Piet. Er was een noodverordening van kracht die demonstraties verbood.

Mij lijkt dat de politie gelijk had en dat Amnesty International de grenzen van haar doelstellingen met haar protesten te buiten gaat, ook los van het negeren van de verordening.

De statuten van de stichting definieerden de taak oorspronkelijk als het aan de kaak stellen en bestrijden van de meest ernstige overtredingen van de mensenrechten en die taak is later uitgebreid tot alle schendingen, maar dat betekent niet dat de organisatie zich met ieder wissewasje bezig kan gaan houden. Dat zou betekenen dat niemand ze meer serieus zou kunnen nemen en dat van haar reguliere werk niets terecht zou komen.

Het enige wat in Rotterdam de grenzen van het normale politie optreden te buiten ging was een vuistslag in het gezicht van een van de demonstranten en voor de rest was het ordehandhaving jegens demonstranten die zich niet aan de aanwijzingen van het openbare gezag wensten te houden.

De berichtgeving over deze aangelegenheid laat als gewoonlijk weer te wensen over. De arrestatie van een aantal demonstranten werd gerapporteerd als een strafrechtelijke aangelegenheid, terwijl het alleen om ordehandhaving ging.
Alleen wie zich fysiek verzette beging een strafbaar feit en kon een boete tegemoet zien. Het gevaar voor de kinderen werd genegeerd en het belang van de demonstratie overdreven. In gevallen als deze hoort het recht op demonstratie te worden afgewogen tegen de gevaren die er aan verbonden zijn en die afweging was in dit geval niet moeilijk. Wie demonstreert tegen Zwarte Piet kan sowieso niet erg serieus worden genomen en tijdens een Sinterklaas optocht is het domweg gevaarlijk. Dus de politie had groot gelijk.


Dit artikel verscheen vandaag ook op het Blog van Toon Kasdorp.

3 reacties

 1. carthago schreef:

  De nieuwe pietenbazen van Nederland in de hoedanigheid van terroristische demonstranten kunnen voorlopig maar beter ook snachts gevolgd worden door de plisie.Amnesty national heeft z’n nachtrust echt wel weer nodig na zo’n incident.

 2. Cool Pete schreef:

  Het is ERG lang geleden, dat “Amnesty International” iets deed, dat in overeenstemming is met haar doelstelling.
  Al decennia lang, is het niet meer dan een “links klubje”. Betaalt George Soros hen ook al ?

 3. Erik schreef:

  Beëindig de contributie .
  Nu gedaan.