DE WERELD NU

Aforismen – het woordenboek van Titaniumman

Aforismen

Marc Schoeters is Titaniumman. Een reeks aforismen met een bijbehorende introductie die maar geen inleiding worden wilde.

Titaniumman heeft weer 177 aforismen klaar. Voor de derde keer al. Net als de eerste keer – inmiddels twee jaar geleden – gebeurt dat toevallig of niet rond zijn eigen verjaardag. En net als toen vraagt hij zich af of er een inleiding aan toegevoegd moet worden. Aforismen hebben toch geen inleiding of verdere uitleg nodig? Dan zijn het immers geen aforismen meer? Dat klopt. Maar de tijden zijn helaas veranderd. Donkere wolken aan de hemel bedreigen met hun oorverdovend gedonder het luisterrijke duisternislicht van het ondergrondse denken. In het oude Avondland gaan er machtige stemmen op om het vrije woord voor de zoveelste keer in zijn geschiedenis aan banden te leggen. Om onwelgevallige gedachten en tegendraadse meningen strafbaar te stellen – en meedogenloos uit te bannen. Nog geen twee eeuwen nadat Voltaire en Diderot de publieke ruimte opengooiden voor een niet aan voorschriften gebonden kleurrijk denken zijn de tijden blijkbaar rijp om die vrijheid weer in een grauwe lijkwade ten grave te dragen. Denken mag voortaan nog alleen als het past in een fluwelen sadistisch universum van vijftig tinten grijs. De politieke en culturele elites staan te popelen om de stem van wat zij als “populisme” bestempelen in de kiem te smoren. Het beest van de censuur steekt opnieuw de kop op – ditmaal onder het vaandel van de politieke correctheid. En blijkbaar houdt dat zachte ondier niet van korzelige horzels in zijn duurbetaalde valse bont.

In de steeds donker wordende schemering van het “Nieuwe Europa” rijst dus opnieuw de vraag – en prangender dan ooit – of tegendraadse aforismen een inleidende verdediging nodig hebben? Titaniumman denkt van wel. Vrije gedachten zijn even kwetsbaar als met uitsterven bedreigde pinguïns. Daarom heeft de aforismenschrijver besloten deze inleiding te schrijven. In twee delen. Omdat vele goede dingen uit twee bestaan. Alle geliefden op deze planeet weten dat – zonder verdere uitleg. Alle authentieke dingen zijn dubbel – en dwars. Ook de waarheid heeft twee kanten – in tegenstelling tot wat de priesters van de politiek correcte catechismus ons in hun dubbelzinnige preken voorhouden. Er is een waarheid van de bovenkant – en een waarheid van de onderkant.

Eerste deel van de inleiding

Hét Woord van het Jaar 2018 is nu al bekend: Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Hiermee benoemen de Duitse autoriteiten hun nieuwe censuurwet om politiek onwelgevallige opinies op de sociale media te reguleren en te bestrijden. De Germanen zijn altijd ware grootmeesters geweest in het bedenken van ellenlange woorden die hun al dan niet latent nazisme moeten versluieren. Denk maar aan bijna niet uit te spreken woorden als Obersturmbannführer of Konzentrationslagermitarbeiter. De algemene regel voor dit soort benamingen is heel eenvoudig: hoe langer de naam van iets of iemand – hoe schandelijker en schadelijker de lading die ermee wordt toegedekt.

Het was te verwachten dat de politiek correcte elite – geconfronteerd met de steeds hardere feiten over het absoluut falen van het “multiculturele paradijs” en met de steeds luider klinkende protesten daartegen – zou grijpen naar het ultieme wapen van de censuur. De pratende hoofden van de ivoren mediatorens houden niet van onderbuikgerommel. Politieke correctheid is in de eerste plaats een kwestie van algemene hygiëne. Het ene cordon sanitaire na het andere wordt tevoorschijn getoverd om de steeds groter wordende scheuren en lekken in de multiculturele maagdengordel dicht te stoppen – ook al is die maagd inmiddels al lang een hoer.

Maar censuur is een veelkoppig monster van Frankenstein. Zo is er het sluipende gif van de zelfcensuur. Er is tegenwoordig geen enkele stand-upcomedian die nog een grap over de profeet Mohammed durft te maken. Over Jezus en Boeddha – aan de lopende lachband. Maar zodra zo’n stand-upcomedian een moskee of een kromzwaard meent te ontwaren, gaat hij eerbiedig door de knieën. Hij wordt dan in alle betekenissen een lying-comedian.

De West-Europese politieke en culturele elites hebben nu dus eindelijk hun censuurwetje: de Netzwerkdurchsetzungsgesetz. De moreel verheven Deugmensen kiezen hiermee resoluut voor de criminalisering van kritische tegenstemmen. De maskers van verdraagzaamheid vallen af. De Netzwerkdurchsetzungsgesetz bestraft elke beheerder van een netwerk die niet binnen een etmaal optreedt tegen berichten van een “lasterlijke of ophitsende” strekking. Door de Netzwerkdurchsetzungsgesetz zullen Google en Facebook voortaan zichzelf reguleren volgens de strenge geboden en verboden van de politieke correctheid. Inmiddels werden al een paar Duitse democratisch verkozen politici met die Netzwerkdurchsetzungsgesetz vakkundig de mond gesnoerd. Ze hadden zich op het internet iets te direct uitgesproken tegen de toenemende islamisering van hun land. Een kat mag je in het Vierde Rijk voortaan geen kat meer noemen – maar wel gewoon een viervoetig zoogdier met felien uitzicht en niet-vegetarische eetgewoonten. Let wel – het woord “roofdier” dient in dit verband ook heel angstvallig te worden vermeden.

Er was trouwens hoge nood aan zo’n censuurwet – na jesuischarlie, jesuisparis, jesuisnice, jesuislondon, jesuismanchester, jesuisbruxelles, jesuisstockholm, jesuisberlin, jesuisbarcelona, en noem maar op. Merkwaardig genoeg komt in dit schier eindeloze rijtje geen enkele stad uit Oost-Europa voor. Maar dat is natuurlijk eenvoudig te verklaren doordat in die contreien allemaal verachtelijke xenofoben en islamofoben wonen. En dit laatste mag je van de Netzwerkdurchsetzungsgesetz dan weer zonder problemen openlijk zeggen.

Maar hoe werkt die Netzwerkdurchsetzungsgesetz in de praktijk? Wat is volgens deze draconische censuurwet geoorloofd – en wat is strafbaar? De volgende voorbeelden zullen dat hopelijk glashelder duidelijk maken.

Op de sociale media treft men op diverse plaatsen verspreid de volgende woorden aan:

“Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.” (Soera 4, vers 101)

“O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.” (Soera 9, vers 123)

“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.” (Soera 47, vers 4)

“Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Soera 8, vers 12)

Wie in deze woorden een oproep tot haat en moord meent te bespeuren – en dus ontoelaatbaar volgens de Netzwerkdurchsetzungsgesetz – zit er volkomen naast. Deze koranverzen worden dag in dag uit ook in duizenden moskeeën in de Heimat – en ver daarbuiten – door al dan niet gematigde imams gereciteerd. Ze zijn afkomstig uit een onverdacht heilig boek – dat door anderhalf miljard gelovigen op deze planeet als het ultieme en letterlijke gebod van hun opperwezen wordt beschouwd. De Netzwerkdurchsetzungsgesetz zal dus zeker niet worden ingezet om deze schijnbare hate speech op de sociale media aan banden te leggen. Vrijheid van godsdienst blijkt nu eenmaal belangrijker dan vrijheid van meningsuiting. Merkwaardig – omdat er in de West-Europese rechtsstaten officieel een scheiding tussen kerk en staat bestaat.

Stel nu dat een of andere onverlaat op de sociale media de volgende woorden zou plempen:

“Voorwaar, de ongelovigen moslims zijn een openlijke vijand voor u.” (Schoeters 4, vers 101)

“O, gij die gelooft geen moslim zijt, bestrijdt de ongelovigen moslims die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.” (Schoeters 9, vers 123)

“Wanneer gij de ongelovigen moslims ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.” (Schoeters 47, vers 4)

“Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen moslims. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” (Schoeters 8, vers 12)

Helaas – driewerf helaas – dit blijkt heel andere koek. Dit is namelijk overduidelijk een oproep tot haat en moord – en dus ontoelaatbaar in een moderne Europese rechtsstaat. De Netzwerkdurchsetzungsgesetz moet en zal onverwijld in werking treden tegen deze barbaarse en gewelddadige oproepen. Wie zoiets openlijk publiceert is een wij-zijdenker, een xenofoob en een islamofoob – en verdient de strengste straffen. En iedereen die deze bestraffing ontoelaatbare censuur waagt te noemen is gewoon medeplichtig – en dus even strafbaar.

Ach. Tja. Titaniumman heeft zo zijn twijfels. Hij meent en voelt dat er hier iets niet klopt – dat heel die Netzwerkdurchsetzungsgesetz aan alle kanten rammelt. Diep in zijn ziel zit er een pinguïn die – ondanks alle uiterlijke schijn – niet houdt van zwart-witdenken. Een eenzame pinguïn die zelfs in zijn Antarctische woestenij huivert als hij denkt aan de toekomst die ons allen te wachten staat. Scherpzinnige schrijvers hebben die toekomst al een naam gegeven. Brave New World. Of 1984. Het is niet moeilijk om nieuwe benamingen te bedenken: EUSSR, Vierde Rijk, Eurabia – noem maar op. Maar de hedendaagse werkelijkheid overtreft helaas alle fictieve voorstellingen of benamingen. Zelfs Titaniumman vindt er geen woorden voor. Het is allemaal te gek voor woorden. Wat staat ons te wachten? De pinguïn ziet geen heil in de nieuwe ijstijd die aanbreekt – of hoogstens het zegevierende heil van een incontinent continent dat voor de derde keer te gronde gaat aan de Germaanse zucht naar zuiverheid. Europa verkoopt zijn wereldse ziel voor de catechismus van de politiek correcte deugdzaamheid. Er wacht helaas geen hemelse beloning – maar de hel op aarde.

Tweede deel van de inleiding

De allerlaatste pinguïn staat aan de rand van de grote zee. Hij ziet de ijsschotsen schots en scheef tegen elkaar opbotsen. Verder valt er niets of niemand te bespeuren. Hij denkt aan de gouden tijden van weleer – toen de besneeuwde ijsvlakte achter hem wemelde van leven. Het stond er toen vol pinguïns die broederlijk naast elkaar broedden. Geen storm kon hen deren. Hun warme veren bewaarden het nieuwe leven. Voor altijd – of zo leek het toch.

Nu kijkt de pinguïn naar de witte woestenij om zich heen. Nergens een levende ziel. Hij kijkt naar de lege hemel. Misschien daarboven – ergens? Iemand? Iets? Om het even wie. Om het even wat. Een vogel. Een vliegtuig. Een vliegende schotel. Met aan boord een held of een profeet of een redder die het verblindend blanke niets zal omtoveren tot… Ja – tot wat?

Ooit heeft de pinguïn tweepotige reuzenwezens gezien die sterk op hem leken – al waren ze veel groter dan hij. Ze waren gestrand met een schip dat Belgica heette. De nog jonge pinguïn had zich toen al afgevraagd wie in hemelsnaam zo’n vreemde naam had bedacht. Belgica!

Maar dat is lang geleden. Heel lang geleden. De tweepotige wezens waren na enkele maanden weer vertrokken – en hadden niets van enige waarde achtergelaten. Behalve een kleine foto die toevallig uit een van hun te zware rugzakken was gevallen. Op de foto was een tweepotig kindwezen te zien dat in het vijfvingerige uiteinde van zijn rechtervleugel een vlaggetje vasthield. Een wit vlaggetje – met een rood kruis. Het kindwezen wapperde ermee – of zo leek het toch. Op zo’n wazige foto is het natuurlijk nooit helemaal duidelijk of er ooit iets bewogen heeft.

Nee. Echt. De pinguïn heeft nooit kunnen of willen achterhalen wat de betekenis van dat alles was. Van die vreemde boot. Van die stranding. Van dat onverwachte bezoek. Van die foto met dat onwezenlijke kind. Maar hij weet wél dat – als het erop aankomt – niemand iets aan zo’n onnozel vlaggetje kan hebben. Zo’n wit vlaggetje – met zo’n rood kruis. Wat stelt dat in hemelsnaam voor? Zoiets kan toch echt niemand helpen? Zeker niet als men eenzaam is. Bijvoorbeeld. Als het enige pinguïnkuiken angstig naar adem hapt. Bijvoorbeeld. Als de ijsschotsen schots en scheef tegen elkaar botsen. Bijvoorbeeld. En als men de laatste is. De laatste pinguïn. De allerlaatste van zijn soort. Aan de smalle rand van de grote zee. En verder niets. Helemaal niets.

AFORISMENSCHRIJVER -Iemand die niet echt schrijft wat hij weet en echt niet weet wat hij schrijft.

ALGEMEEN VERPLICHT ONDERWIJS – Schoolsysteem dat met een overvloed aan belastinggeld het aantal idioten verveelvoudigt.
ALLAH AKBAR – Ja – Allah is groot. Toen Osama bin Laden nog leefde had de almachtige zelfs een lul van 1,95 meter.
ALTE KAMERADEN – Ik zag op straat een linkse kameraad van vroeger. Hij knikte me toe zoals een overjarig lijk de begrafenisondernemer groet.
ANGELA MERKEL – Begint steeds meer te lijken op een paraplu die in een of ander definitief gesloten pretpark is vergeten.
ARABISCHE LENTE – Sinds wanneer hebben ze daar seizoenen?
ARK – Had Noach zijn boot maar Titanic gedoopt – dan was de aarde nu een veel mooiere plek.
BABY – Van boven tot onder een harmonisch wezen. Onwelluidend aan de ene kant. Onwelriekend aan de andere.
BART DE WEVER MET BURGEMEESTERSSJERP – Een sprookje. De kleren van de kiezer.
BART DE WEVER OVER ZIJN KIEZERS – Ik móét ze wel volgen. Ik ben hun leider.
BELGISCH ZOMERSEIZOEN – Mijn favoriete feestdag!
BEROEPSMILITAIR – Iemand die ook gewoon maar werkt om zijn dagelijkse dood te verdienen.
BERT ANCIAUX – Zo stompzinnig dat hij zelfs niet in staat is het water uit zijn laarzen te gieten als de instructies daarvoor op de onderkant van de zolen staan.
BESCHEIDEN MENS – Iemand die bij het toekennen van verdiensten altijd wil dat men van achteraan begint te tellen.
BH – Houdt de werkelijkheid op – en de schijn hoog.
BIGAMIE – Bigamie voor een man is met één vrouw te veel getrouwd zijn. Monogamie trouwens ook.
BLIND GETROUWD – Het ultieme pleonasme.
CHE GUEVARA – Mislukte dokter. Mislukte vader. Mislukte revolutionair. Maar geef toe – als poster zeer geslaagd!
COÏTUS – (Ge)slachtpartij.
CULTUURRELATIVISME – De ene cultuur doet een raket op een komeet landen. De andere cultuur aanbidt een meteoriet.
DEMOCRATIE – De veelpartijenvariant van de goede oude eenmansdictatuur.
DEMOCRATIE – Iets wat zomaar uit de lucht kan vallen – samen met de bommen.
DEMOCRATIE – Moderne vorm van theocratie – waarin het algemeen stemrecht heilig en onfeilbaar is. De Literatuur is er altijd opvoedend. Het Geloof is er steeds verdraagzaam. De Kranten en de Media zijn er voortdurend objectief. De Liefde is er eeuwig fatsoenlijk. En mensen die dat in vraag durven te stellen, zijn ongetwijfeld antidemocraten en fascisten.
DERDE WERELDOORLOG – U hebt hierin toch ook al aandelen?
DIEVEGGE- Een dief wil je geld of je leven. Een vrouw beide.
DIVERSITEIT – Alle godsdiensten maken het leven op aarde tot een hel. Maar dan wel met verschillende feestdagen.
DUITS VOORUITGANGSGELOOF – Op nauwelijks zeventig jaar tijd van ariërs naar Europarlement-ariërs. Il faut le faire!
ECHTPAAR – Een man en een vrouw – die zelden echt paren.
ECONOMISCHE PARADOX – Hoe goedkoper de vrouwen lijken – hoe duurder ze zijn.
ECONOMISCHE WETENSCHAP – Het is heel moeilijk om economische voorspellingen te doen – in het bijzonder over de toekomst.
ELEKTRICITEIT – Dure energievorm die de teller van de elektriciteitsmeter voedt.
E-MAIL – Het grootste verlies door de wereldwijde verspreiding van het digitale mailverkeer is het particuliere plezier dan men voelt bij het verscheuren van een brief.
EMIGRATIE – De verhuizing van een land dat we vol haat achterlaten naar een land dat we nog meer zullen haten.
EUROPA – Wordt meer en meer een oud incontinent.
EUROPESE VLUCHTELINGENPOLITIEK – Pokerspel op hoog niveau – waarbij alle betrokken landen elkaar de Zwarte Piet doorschuiven.

EXCUSES – Als er iemand is die ik nog niet beledigd heb, dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan.

FASCISME – Voor men het beseft is het fascisme weer springlevend. Zet gewoon twee of drie antifascisten bij elkaar – en het is al zover.
FEMINISME – Het blinde geloof dat mannen even deugdzaam kunnen worden als vrouwen.
FEMINISTE – Lijkt soms net een vrouw.
FEMINISTISCHE PARADOX – Een vrouw met een siliconen vibrator op haar nachtkastje is een zelfbewuste en vrijgevochten vrouw. Een man met een rubberen kunstvagina op zijn nachtkastje is gewoon een vieze vent.
FIJNGEVOELIG MENS – Mens die te fijnbesnaard is voor de gevoelens van anderen.
FILOSOOF – Iemand die een of ander idee krijgt – en dat helaas ook nog eens publiceert.
FUNDAMENTALIST – Iemand die gelooft dat hij ook buiten het gebedshuis zijn religieuze behoeften mag doen.
GEBREKEN VAN DE MAN – Alle kwalijke eigenschappen van de man die bij de vrouw natuurlijk wél deugen.
GEHEELONTHOUDER – Ik ben vijftien jaar lang geheelonthouder geweest. Maar op mijn zestiende verjaardag was het met die onzin gelukkig afgelopen.
GELD SCHENKEN AAN EEN GOED DOEL – In de middeleeuwen heette dat nog gewoon een aflaat kopen. Ook daarmee kwam je absoluut zeker in de hemel.
GELIJK – Iets wat iedereen wil hebben maar niemand wil zijn.
GELOOF – Ik geloof absoluut in de Liefde. Ach – naast God, Jahweh, Allah en het Vliegende Spaghettimonster kan dat sprookje er ook nog wel even bij.

GELUK BIJ EEN ONGELUK – Na de Derde Wereldoorlog is het definitief afgelopen met de bevolkingsexplosie.

GELUKSGEVOEL – Fataal onvermogen tot empathie. Egoïsme pur sang!
GENDERNEUTRAAL TOILET – Kleinste kamer waarin je als vrouw het absolute voorrecht hebt om zittend te zeiken op een ondergepiste wc-bril – en als man het ultieme geluk om te schijten tussen weggegooide tampons.
GENT – Charleroi aan de Leie. Of erger.
GESCHIEDENIS VAN HET MENSDOM – De geschiedenis van het mensdom kent drie stadia. Heidendom. Christendom. Journalistiek dom.
GOD – De Opschepper van hemel en aarde.
GODSDIENST – Een hoop kwaadaardigheid die aan een hoop kwade mensen een excuus geeft om hopeloos goedaardig te lijken.
GODVRUCHTIGHEID – Er zijn mensen bij wie men de graad van godvruchtigheid kan afmeten aan de manier waarop ze naar het andere geslacht kijken – of een kippenboutje eten.
GOUDEN BRUILOFT – Bijna altijd de Olympische sportprestatie van de echtgenote. De man doet gewoon maar mee.
GRAF – Voor de meeste stervelingen een vergeetput.
GUTMENSCH – Iemand die het in Keulen hoort donderen – en daardoor zo doof is dat hij daar zijn eigen zus of vrouw of dochter niet om hulp hoort schreeuwen.
GUTMENSCH-  Iemand die houdt van wie hem haat – en alle anderen van onverdraagzaamheid beschuldigt.
HAAST – Favoriet tijdverdrijf van iemand die niet alleen geen tijd heeft – maar bovendien geen leven.
HAAT – De m eest verspreide vorm van echte aandacht voor de medemens.
HEELAL – Toen ik in een heldere nacht naar de sterrenhemel opkeek en dat oneindig aantal flonkerende sterren zag – besefte ik plots heel diep en heel echt hoe onbelangrijk ze zijn.
HONDENLIEFHEBBER – Wanneer de beste vriend van een man zijn hond is – dan heeft dat arme dier een ernstig probleem.
HONDERDJARIGE – Idioot die voorlopig van geen ophouden weet.
HUWELIJK – Bindingsangst voor de rest van je liefdesleven.
HUWELIJKSPLECHTIGHEID – Ach – dat gelukzalige moment waarop zij elkaar eindelijk het tja-woord geven.
ISLAM – De religie van slechte chauffeurs.
ISLAM – Is echt veel vredelievender dan het in werkelijkheid is.
ISLAMOLOOG – Toen zijn hele bibliotheek afbrandde verloor de arme man in één klap zijn enige boek.
ISRAËL – Een godsgeschenk voor alle Jodenhaters ter wereld.
KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS – 150 holle vaten in een pluchen echokamer met geluidwerende akoestiek.

KERKKOOR – Met een bekoorlijk lid hoef je nooit vóór het zingen de kerk uit.

KINDEREN – Mensen die nog niet weten hoe oud ze zijn.
KINDERWENS – De wens van vrouwen om een kind op de wereld te werpen. Absoluut niet te verwarren met de wensen van dat arme kind.
KOMMANEUKER – Een literatuurcriticus met een kleine penis.
KONT – In vroegere tijden zat daar bij de meeste mannen nog een echte vent op.
KOSMOPOLIET – Iemand die het beetje spoelwater in zijn toilet voor de wijde oceaan houdt.
KRIS PEETERS  – Een middelmatige politicus. Maar ere wie ere toekomt – absoluut de middelmatigste van allemaal!
LAATSTE MENS VAN DE GESCHIEDENIS – Zo’n mohammedaanse melkmuil – met in zijn zak de recentste smartphone en in zijn hoofd de vroegste middeleeuwen.
LEEGLOPER – Een man tijdens zijn seksueel hoogtepunt.
LIEFDE – Een religie zoals alle andere. Na een aantal jaren van vergeefs bidden volgt detussenbeense kruisdood.
LIEFDE – Een ziekte die meteen ook haar eigen geneesmiddel is. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
LIEFDE – Iets waar je zelden mee klaarkomt.
LIESBETH HOMANS – Zij doet Wallonië beven en Vlaanderen beffen. Niet voor niets is zij het stugge schaamhaar op de tanden van de Vlaamse Leeuw. Na een onderonsje met haar hoeft men nooit meer te flossen.
LINKSE IDEALEN – Alles wat ons absoluut beter maakt dan alle anderen.
LITERAIRE KRANTENBIJLAGE – Het door bijna niemand gelezen katern van een krant waarin met wierookwalmen het overlijden wordt betreurd van een schrijver van wie iedereen dacht dat hij al jaren dood was.
MADONNA (DE POPSTER – NIET DE MOEDER GODS) – Zij werkte in een fastfoodrestaurant – vóór ze maagd werd.
MAN DIE GOED KAN LUISTEREN – Luistert alleen aandachtig als hij zelf aan het woord is.
MANAGER – Zo’n man leidt zelden zijn eigen leven – maar wel altijd andermans project.
MAN-VROUWVERHOUDING – Vrouwen faken een orgasme. Mannen faken een relatie.
MASTURBATIE – Eindelijk nog eens een hemelse zonde binnen ieders handbereik!
MEDEMENS – Iemand van wie men absoluut moet houden omdat hij of zij toevallig óók vier ledematen heeft – en geen zes zoals een kakkerlak of acht zoals een tarantella of geen enkele zoals een wurgslang.
MENSENKENNIS – Verwerf je alleen echt diepgaand door altijd en overal het slechtste over mensen te denken-
MENSENLIEFDE – Onlangs hoorde ik een vrouw zeggen dat zij van álle mensen houdt. Toen besefte ik pas écht dat wij allemaal verloren zijn.
MENSENVRIEND – Iemand met de verderfelijke gewoonte om in niemand iets slechts te zien.
MENSENVRIEND-  Sommige van mijn beste vrienden zijn mensen.

MIGRANT – Idioot die gelooft dat het ene land beter is dan het andere.

MIGRANTENJONGEREN – Pauperprinsjes die dure schoenen stelen – en dan nog verwachten dat iemand ze komt poetsen.
MODEONTWERPER – Meestal homoseksuele vrouwenversierder.
MOHAMMED CARTOONS – Als we daarmee niet oppassen, lachen we ons dood.
MOSLIM – Zonder uitzondering gematigd– anders is hij er volgens de kwaliteitskranten geen.
MOSLIMEXTREMIST – Islam is de religie van de vrede. Een moslimextremist is dus extreem vreedzaam.
MOSLIMS – Doodsbang voor de hellestraffen van hun god. Islamofoben dus! Allemaal!
NARCIST – Een journalist die het gevoel heeft alleen voor idioten te schrijven.
NIEUWSTE BOEK VAN ARNON GRÜNBERG – Een boek om nooit meer te vergeten. Helaas.
NIEUWSTE BOEK VAN KRISTIEN HEMMERECHTS – Als je dit jaar maar één boek zult lezen – dan ben je waarschijnlijk de persoon die dit graag leest.
NIEUWSTE BOEK VAN TOM LANOYE – Dit boek mag niet zomaar terzijde worden geschoven. Integendeel – het moet krachtig uit het raam worden gegooid.
NIHILISME – Het geloof dat God niets is. En niets dus alles.
ONDERWIJS – Nomen est omen. En het is er echt héél ver onder.

ONTWIKKELINGSHULP – Voor vijftig euro per uur werken in een organisatie voor ontwikkelingshulp wordt als een edele bezigheid beschouwd. Voor vijftig euro per uur je reet verhuren als iets verachtelijks.

OORLOG – Het geliefkoosde instrument van God om Amerika andere culturen te laten ontdekken.
OPENSTAANDE GULP – Bij oude mannen totaal ongevaarlijk – dode vogels vallen zelden uit het nest.
OPTIMISME – Hoogste vorm van onverschilligheid.
OPTIMIST – Tegenstribbelend lijk.
OPVOEDING – Iets wat wij van nature hebben gekregen – en anderen natuurlijk niet.
ORGASME – Geluk dat helaas vaak alleen komt.
ORGIE – De sociaal onaanvaarde gewoonte om in het bijzijn van anderen organen in wildvreemde lichaamsopeningen te proppen. [zie ook SAMEN ETEN]
OUD WORDEN – Het ergste aan oud worden is dat men achteraf zo’n vreselijk lelijk lijk nalaat.
OVERLIJDENSBERICHT – Luidop in gezelschap voorlezen en vervolgens verbaasd uitroepen dat je de dode vorige week nog in levenden lijve in een parenclub bezig hebt gezien.
OVERSPEL – In België plegen negentig procent van de mannen overspel. De overigen doen dat in Thailand.
PALESTIJNEN – De ruim tien miljard Arabieren die ooit allemaal uit Israël zijn verdreven.
PASSIONELE MOORD – De steekvlam sloeg over.

POLITICI – 99 procent van de politici geeft alle overigen helaas een slechte naam.

POLITICUS (CHRISTELIJK) – Geef hem de vrije hand en hij zit aan je vrouw.
POLITICUS (SOCIALISTISCH) – Geef hem de vrije hand en hij zit in je portefeuille.
POLITIEK CORRECTE LOGICA – De kraan in de badkamer lekt. En dat is vanzelfsprekend de schuld van de plas daaronder.
POLITIEK CORRECTE LUL – Als je een bende straatjongeren de ruiten van een bibliotheek aan diggelen ziet gooien en je krijgt daarvan een erectie – dan ben je ongetwijfeld weer zo’n slappe politiek correcte lul.
POLITIEKE CORRUPTIE – Politieke corruptie is als porno. Je herkent het onmiddellijk als je het met eigen ogen ziet.
POLYGAMIE – Schizofrene monogamie.
PORNO – Absoluut onschadelijk. Achteraf blijft er nauwelijks wat hangen.
PRATEN OVER SEKS – Orale seks – maar wel veel minder veilig.
RAMADAN – Belangrijk diabetesfestival.
REIZEN – De beste manier om een op observeerbare feiten gefundeerde hekel aan de mensheid te krijgen.
RELATIVITEITSKLACHT – Maanden van verlangen – en het orgasme duurde nauwelijks een halve minuut!
RIJKAARDS -Absoluut niet te vergelijken met andere mensen. Ze hebben veel meer geld.
RIK TORFS – Deze man beschikt over zo’n verheven geest dat geen enkele gedachte hem kan bereiken.

SAMEN ETEN – De sociaal aanvaarde gewoonte om in het bijzijn van anderen organisch materiaal in een lichaamsopening ter hoogte van het eigen hoofd te proppen. [zie ook ORGIE]

SCHEPPING – Een musicus, een hoer en een ambtenaar zitten samen tegen elkaar op te scheppen over hun unieke bijdrage aan de Schepping. De musicus zegt: ‘Ik voer mensen van de aarde naar de hemel!’ De hoer antwoordt: ‘Ik geef mensen de hemel op aarde!’ Na een korte stilte besluit de ambtenaar: ‘Ik laat mensen alvast wennen aan de hel!’
SCHEPPING – Eerlijk gezegd – ik had er veel meer van verwacht.
SCHÖNBERG – Om zijn muziek werkelijk te appreciëren moet men het afgesneden oor van Van Gogh hebben.
SCHOOT – Bij vrouwen de intieme plek waarvan ze hopen dat ooit het geluk erin zal vallen. Maar helaas voor hen – meestal de opvangplaats voor etensresten en dronken mannenhoofden.
SEKS – Ongetwijfeld een van de populairste problemen van de mensheid.
SEKS VOOR HET HUWELIJK – Ik ben absoluut tegen huwelijk voor de seks.
SLAAP – Onze dagelijkse terugreis naar het Aards Paradijs.
SOCIAAL OVERLEG – Als je niet mee aan tafel zit – dan sta je op het menu.
SOCIALISTISCHE PRIESTER – Het ultieme bewijs dat het in de politiek altijd nóg een stapje weerzinwekkender kan.
SPATIES – Zeer belangrijk in mondelinge en schriftelijke communicatie. Zo betekent ‘de prof eet’ helemaal iets anders dan ‘de profeet’. Om nog maar te zwijgen over ‘komma’ als je leraar iets dicteert – en ‘kom ma’ als je de liefde bedrijft met je moeder.
STOCKHOLM – De enige hoofdstad ter wereld die lijdt aan haar eigen syndroom.
TELEFONEREN OP HET TOILET – Ik beantwoord nooit de telefoon op het toilet. Omdat ik maar één aars tegelijk aankan.
TOEKOMST – Hebt u ook zo’n nostalgisch heimwee naar de toekomst?
TOM LANOYE PUBLICEERT ZIJN POLITIEKE MEMOIRES – De Negeerhut van Oom Tom.
TOPPOLITICUS Iemand die in het parlement vlammende betogen afsteekt om vrede te stoken.
(TRAGI)KOMISCH – Tragikomisch is wanneer iemand per ongeluk een kers met de pit erin inslikt. Komisch wordt het pas wanneer hij of zij er ook in stikt.
TRUMP – Een olifant op zoek naar een porseleinkast.
TRUMP – Weer een zorg minder. Dankzij hem hoeven we godzijdank niet meer over de toekomst na te denken.
TRUMP BOMBARDEERT NOORD-KOREA – Dat had Clinton ongetwijfeld met veel meer gevoel gedaan. En Obama zeker en vast welsprekender.
TWEEDE VATICAANSE CONCILIE – Heeft de Katholieke Kerk aan het einde van haar Latijn gebracht.
VADERLANDSLIEFDE – Vaderlandsliefde is als een penis. In een staat van opwinding zwelt het aan tot enorme proporties. Maar eens alle kruit verschoten begrijpt niemand nog hoe het zover had kunnen komen.
VENETIË – Onherroepelijk wegzinkend – en peperduur. De ideale stad voor echtscheidingen.

VERLIEFD MENS – Iemand die alleen in zichzelf is geïnteresseerd – en daarmee helaas iemand anders lastigvalt.

VOORSTANDER VAN OPEN GRENZEN – Iemand die iedereen met open armen welkom heet in het huis van de buren.
VRIENDELIJKHEID – Vijandige attitude die erop gericht is andere mensen in verlegenheid te brengen.
VRIENDELIJKHEID – Vreemd gedrag van iemand die nog enig voordeel van ons verwacht.
VROUWENVERLEIDER – Een oplichter – van rokken.
VRUCHTBAAR – Elke vrouw is een vrucht met pit die verlangt om geplukt te worden. Helaas klampen de meeste mannen zich vast aan hun eigen steeltje.
WAARHEID – Eigen leugen eerst.
WARE LIEFDE – De kwadratuur van de cirkel. De vrouw is de cirkelzaag – en de man vierkant verloren.
WARE LIEFDE – Meestal te waar om mooi te zijn.
WEG MET DE ISLAM – Moet absoluut kunnen – desnoods zonder geweld.
WEKELIJKSE SEKSAVOND VAN EEN ECHTPAAR – Vóór de echte ellende begint – nog even samen kijken naar het laatavondjournaal.
WENS VAN DE VLAMING – Een Vlaming bevrijdt uit een opgegraven fles een geest die over magische krachten beschikt. De Vlaming mag van de geest als beloning één wens uitspreken – maar alleen op voorwaarde dat zijn buurman het dubbele zal ontvangen. Het kost de Vlaming niet veel tijd om zijn wens uit te spreken: ‘Ruk mij één kloot af!’
WERELDOORLOG – Al meer dan een eeuw het belangrijkste exportproduct van Duitsland.
WERELDOORLOG – Wat we in de nabije toekomst zeker zullen krijgen als we eraan twijfelen of er nu al zo’n oorlog woedt.

ZALIGHEID – Sneller te vinden in gebed dan in bed.

ZELFBEDROG – Een hoofdredacteur van een krant die denkt dat hij elk dagje vecht voor de waarheid.

ZELFMOORD – Uitstapplan voor mensen met haast.


Wat we eerder publiceerden van Titaniumman vindt u hier.

2 reacties

  1. Raymond Peil schreef:

    Heerlijk leesvoer voor de zondag. Bedankt Titaniumman ;=)

  2. Gerrit Joost schreef:

    Goed getroffen treffende teksten. Knap.