DE WERELD NU

Advent klimaatconferentie

Maandag begint in Parijs de zoveelste wereldklimaatconferentie. een uitstekende gelegenheid voor wereldleiders om het weer eens hartgrondig oneens te zijn. Al staat de uitkomst al vooraf vast: er zal opnieuw veel geld van de westerse wereld naar de rest van de planeet worden overgemaakt. Jaap gelooft er niet in.

Behalve de predikers die de multiculturele samenleving de mooiste van de wereld vinden, trof ik nooit een wonderlijker gezelschap dan de klimaatevangelisten. In aanloop naar hun synode in Parijs trekken ze deze dagen in drommen langs de media en verkondigen daar hun boodschap, die stelselmatig en integraal wordt overgenomen.

Ik volgde ze al wat langer, de global warming adventisten, tot ze een jaar of wat geleden plots verdwenen leken. Ik vermoedde een verband met het uitblijven van diezelfde global warming – inmiddels al zo’n achttien jaar – maar dat bleek toch een vergissing want de kerk is actiever dan ooit. Alleen is ze niet langer monocalorisch maar offert ze aan alles wat beweegt: ‘Global Warming’ werd ‘Climate Change’.

Nu verandert het klimaat al vier miljard jaar en geen sterveling die hiertegen wat kan inbrengen. En wie zou dat ook willen want dan kun je net zo goed het weer ontkennen, of de getijden en de seizoenen. Dús is climate change een feit en dús moet er geld worden vrijgemaakt, veel geld. En dat gebeurt ook want we zijn bang. We zijn bang voor iedere overstroming en voor elke storm want de predikers hebben gezegd dat het onze schuld is. Het stond bovendien in de krant. Wij hebben Gaia veronachtzaamd en het uur der wrake is nabij. Hiervan getuigen ook de zieners die in deze adventsweken extra ontvankelijk zijn en hun visioenen welwillend met ons delen:

Profetieën 2015 : 1-7
En het zal geschieden dat de vis die u tot voedsel is gegeven kleiner wordt. Gelijk uw kinderschare zal zij krimpen en honger en armoede zal uw deel zijn. Uw koninkrijk zal verzwolgen worden en uw werken weggevaagd. Het gif van uw totems zal de hemel oranje kleuren en u in oorlog leiden.

Een beetje flauw dit alles, ik geef dat toe maar ik ben er uiterst serieus onder. Ik heb sterk het idee dat we leven onder de dictatuur van het grootmecenaat en dat zij haar geloof beetje bij beetje tot wet verklaart. En zoals elk geloof dat haar openbaringen aan ongelovigen oplegt, moet ook deze sekte aan de kaak gesteld worden. Voor het heil der mensheid!

————————————————————————————–

Eerder verschenen op Blog of Reason

2 reacties

 1. Dom geklets over de klimaat conferentie. en het klimaat probleem
  Het engelse Stern rapport heeft becijfert wat de bekende eb verwachte opwarming ons gaat kosten, als we het niet afremmen.

  Rond 1990, PvdA’er Jan Pronk was minister van VROM, geloof ik
  Toen kostte het Nederland 0,4% van BNP om klimaat neutraal te worden
  Nu kost het 1 a 2% van het BNP
  Over 10 jaar kost het ca 4% of meer om de dan nog grotere achterstand en dan onvermijdbare schade te repareren.
  Hoe lange weer wachten des te groter de schade en onze kosten.

  Daarom moet Nederland niet wachten op een akkoord. maar zelf besluiten zo snel duurzaam te worden, dan we daarmee andere landen inspireren dat ook te doen

  En snel duurzaam worden is goedkoper dan niets doen.
  Bijvoorbeeld al je stroom zelf duurzaam opwekken, doe je door een eigen stukje windpark te kopen.
  Een huishouden koopt voore 2400 EUR een stukje windpark, en wekt daarmee 4000 kWh per jaar op, als er wind is, kWh prijs 3 cent per kWh
  Om altijd genoeg stroom te hebben, krijg je er een “altijd stroom” contract bij voor 0,1 cent per kWh.
  Dat heeft iedereen nu ook al overigens.

  Je huis zo goed isoleren dat het geen aardgas nodig heeft, kost ca 40.000 EUR
  Maardat geld zou je anders betalen aan de gas verkoper,
  En die isolatie blijft werken als je de aanschafkosten hebt afbetaald, echt.

  Als je een eigen stukej windpark koopt, reserveer dan een extra stukje, want straks koop je je eerste elektrische auto, dan heb je die extra stroom nodig.
  Nu kost een fossiel aangedreven auto, ca 10 cent per km aan brandstof
  Straks betaal je 0,5 cent per km, duurzaam rijden is een factor 20 goedkoper.

  Het belangrijkste is dat we samen regelen dat wij dat voordeel krijgen, enniet de fossiele belangen in den haag of groningen

 2. Jaap schreef:

  @Henk, dom geklets? Ik zou waarschijnlijk een voorstander van windenergie zijn wanneer je die kon opslaan. Dan zou het een volwaardig alternatief zijn. Maar je kunt het niet opslaan. En daarom hebben we voor iedere windmolen een backup nodig. En dat is duur. Immers, de backup alleen is al voldoende voor onze energievoorziening. De windmolens zijn daarmee vanuit energie-economische perspectief volledig overbodig!

  Op je site stel je: ‘deelt kennis over windenergie en participatie’. Maar ik zie alleen maar vrolijke verhalen? Je rekent je een ongeluk en probeert me te verleiden tot participatie maar je meldt niet dat ik al lang en breed participeer, net als iedereen. We betalen ons scheel voor jouw zwaar gesubsidieerde droom!

  Isolatie en energiebesparing zijn een goede zaak, daartegen ageer ik niet. Ik moet alleen niets hebben van dat wensdenk cijfergeneuzel waar jij en je droombrigade je op baseren. Die hebben niets met markteconomie te maken maar alles met planeconomie. Wanneer je je ideeën alleen kunt verwezenlijken door ‘de concurrentie’ zwaarder te belasten en ‘jezelf’ te subsidiëren dan wordt ieder economisch argument, zoals dat van jou hierboven, dom geklets.