DE WERELD NU

ABP2022 – Baudet voert zich af

Cartoons, FvD, Thierry Baudet, ABP2022

Thierry Baudet heeft zichzelf uitgerangeerd, vindt Victor Onrust. De klucht van de ABP2022 kan niemand die FvD stemde onberoerd hebben gelaten.

FvD

Jaaa, Baudet mag een suggestieve opmerking over Kaag maken.

Jaaa, dan mag vak K niet weglopen.

Jaaa, dan mag die D66-voorzitter Baudet het woord niet ontnemen.

Allemaal waar.

Het is een geschenk aan Kaag/Rutte. Het leidt af. Het overgrote deel van de kiezers die Baudet toch al niks vonden zullen hierdoor meer sympathie voor Kaag/Rutte krijgen. Ze zullen niet kritisch zijn op wat er allemaal gebeurde, integendeel.

Dat is ook waar.

De suggestie zelf miste ieder doel en leidt daarmee tot zelfbeschadiging. In het deel van het betoog dat Baudet niet mocht uitspreken (dat online te vinden is) probeert hij een complottige suggestie te wekken die die beschuldiging aannemelijk moet maken.

Volgens hem werken (cultuur)marxisten samen met de WEF en het grootkapitaal aan de ondergang van Nederland en het Westen. Omdat Kaag aan een universiteit gestudeerd heeft die misschien ooit marxistisch geweest zou zijn zou die dan een helper van de marxisten zijn. Die (cultuur)marxisten bestaan echter niet zoals in Waarom cultuurmarxisme-roepers zich in de voet schieten wordt uitgelegd (waarschuwing: er is enige intellectuele capaciteit en integriteit voor nodig om dit stuk te lezen).

Daarmee diskwalificeert hij zich definitief. Deze zoveelste uitglijder kan niet meer goed gemaakt worden.

Overigens is de WEF wel een organisatie die aan de ondergang van het Westen werkt. Dat is geen complot en wat voor marxisme dan ook komt er niet aan te pas. Wel identiteitspolitiek maar dat is iets heel anders.

Waarom niet de uitspraak van Wilders over Cohen geparafraseerd: Rutte is de bedrijfspoedel van Kaag. Dat was een stuk effectiever geweest. Nog beter was geweest als de oppositie zo breed mogelijk met één mond had gesproken en alle spreektijd aan de beste woordvoerder had overgedragen.

Samenwerking met niet-totaal gelijkgestemden is Baudet vreemd. De rest van de oppositie blinkt daar echter ook niet in uit.

Dat is ook waar.


Meer over Prinsjesdag vindt u hier, over ABP2022 staat hier meer.

Dit artikel verscheen eerder op Wat te doen.

16 reacties

 1. carthago schreef:

  Baudet spreekt heel vaak zijn mond voorbij ,maar heeft achteraf ook heel vaak gelijk.Wel apart om te zien dat zodra hij begint over zeer discutabele “carrières ” van de kartelgangsters ,er meteen zoveel ratten langs de muur naar buiten vluchten ..

 2. Rien E schreef:

  Ik heb het gezien op politiek24, ik zag dat hij ging spreken en heb het geluid aan gezet. Volgens mij heeft dhr Baudet niets meer gedaan dan feitelijkheden benoemen en daar een eigen analyse aan te hangen. Dat mw Kaag daar aanstoot aan neemt en vervolgens wegloopt betekent dat de analyse en feiten kloppen en het een schot in de roos is. De rest vh “schwabinet” kon niet achterblijven en renden eensgezind achter hun baas aan daarbij volledig te vergeten dat een volksvertegenwoordiger aan het spreken is en het niet aangaat daarvoor, tegen de regels, weg te lopen. Kom dan daags daarop met repliek anders dan cq zonder de dooddoeners nazi, antisemiet ed kwalificaties maar gewoon weerleg of nuanceer op de inhoud. Kortom het is en blijft een uitermate zwakke actie van de Rutte4 kliek

 3. Gerrit Joost schreef:

  Baudet heeft ongewild laten zien, hij had wellicht liever zijn betoog afgemaakt, dat het Kabinet in de Tweede Kamer aan de touwtjes trekt. Marionette Bergkamp danst volledig naar de pijpen van het kabinet. De democratie is (allang) dood! Met de kartelafspraken is ieder debat zonde van de tijd. Misschien verschuift er een paar miljoen tijdens debatten, de WEF agenda wordt gewoon verder uitgerold. Ik vind niet dat Baudet hierdoor is uitgerangeerd, integendeel! – overigens heeft de directeur van Forum InternationalJohn Laughland net als Kaag aan het St Anthony’s College in Oxford gestudeerd. Soms is de wereld klein.

 4. carthago schreef:

  Weglopen van een debat zegt alles over de intentie van het huidige regeren : Ein Fuhrer,Ein
  Wahrheit,Ein Reich .

 5. scherpschutter1943 schreef:

  Victor Onrust , waarom de lezers van dat stuk enige intelligentie moeten hebben? of integer zijn? Kennelijk snapt u het zelf niet wat u hier te berde brengt.

 6. leonardo schreef:

  Ik vond het verhaal van Baudet helemaal niet zo vreemd. Het is gewoon in lijn met wat Brand, Weinstein, Malone, Schellenberger, Peterson en Carlsson ook vertellen. Er is een gedachtencollectief van wereldregeringaanhangers die hun zin proberen door te drijven. Landen als Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland en Verenigd Koninkrijk zijn onder de invloed gekomen van dit gedachtencollectief en brengen de ideeen in praktijk. Hoe kan je anders die waanzin omtrent het prijsplafond verklaren? Peterson noemt het de burgeroorlog in het Westen, maar Schellenberger komt nog het dichtste in de buurt in zijn recente bijdrage voor het Amerikaanse parlement. Het is neo-malthusiaans gedachtengoed gebaseerd op sociaal-darwinisme ingegeven door mensenhaat door over het paard getilde nitwits. Uiterst gevaarlijke en machtige nitwits, weliswaar. Of Sigrid Kaag nou een spion is geweest of niet, is niet relevant. Ze heeft het Cains teken op het voorhoofd.

 7. Bernardo A. schreef:

  Dat het kabinet met maar liefst 9 crises tegelijk kampt geeft wel aan hoe afschuwelijk incompetent het is. Met het weglopen tijdens de bijdrage van Baudet benadrukt het voltallige kabinet haar totale mislukking.

  Nu lijkt mij de inbreng van Baudet weinig relevant voor een APB. Er zijn nu wel belangrijker zaken. Je ziet bij FvD politici vaker uitglijders waarvan je je afvraagt; “waarom nou toch?” Na Baudet met zijn toespraak Pepijn van Houwelingen met een gekke tweet en zo hobbelt het FvD van verkeerde ophef naar lulllig incident. Terwijl het land steeds harder in brand staat.

  Het zou een verademing zijn, wanneer die lui eens pragmatisch aan de slag gaan. Baudet is een prima kerel, maar met zijn bijdrage zit hij in het FvD op het verkeerde moment op de verkeerde plek.

 8. Jan de Jong schreef:

  Mijn lidmaatschap van FVD is niet in gevaar hoor. Het gesundenes Volksempfinden boeit mij niet.

 9. Gerrit Joost schreef:

  @ Leonardo – dank voor de link naar Shellenberger. Mooi verhaal over geopolitiek en inflatie.

 10. Marco schreef:

  Deze man begrijpt er weinig van en verketterd andersdenkenden als mensen die niet over de nodige intellectuele eigenschappen beschikken. Wat een arrogantie. Typisch voor een linksmens. De term cultuurmarxisme is beter dan cultuurrelativisme omdat de laatste geen directe link heeft met de overheveling van democratie naar supranationale organisaties als uiting van globalisme. Het Marxisme heeft als doel om internationaal het kapitalisme te doen instorten door besef van haar interne contradicties. Het feit dat dit niet lukt of niet meteen lukt ligt in het klassebewustzijn. Het is in hierin dat de bron gelegen is van het culturele aspect van Marxisme. De bron van cultureel marxisme is Marx zelf, alleen zijn er veel linksen die vooral tegenwoordig de nadruk leggen op klassenonderdrukking door de witte man en huidige privileges. Dat heeft ook nog te maken met de feodale voorganger van het kapitalisme die Marx zag als voorloper van het kapitalisme, waarin slavernij nog normaal was. Denkers uit de jaren 60 zoals Adorno combineerden onderdrukking en vervreemding door overmatige rationaliteit vanuit dit ingebedde klassebewustzijn aan de filosofie van het postmodernisme. De frankfurter Schule benadrukte vooral de overmatige rationaliteit vanuit de verlichting, een project waarin een overmatig geloof in vooruitgangsdwang leidde tot eendimensionaliteit van de mens. Het is geen onverholen marxisme, maar beiden gaan samen in het afwijzen van hierarchie en autoriteit. Zo kan deze school vanuit Marxistisch standpunt bijdragen aan een klassenomwenteling, vooral in de ogen van extreem links. Ze gingen samen en sommige progressieve linkse denkers leggen vooral de nadruk op cultureel relativisme, maar geloven wel in kapitalisme en daarnaast zijn er extremere uitingen van linksmensen waarin klassenbewustzijn als klassenonderdrukking samengaat met een anti kapitalistische insteek. Beide filosofieën echter maken de mens los uit traditionele verbanden die ook wel bevoogdend kunnen zijn, maar maken dat ideologische linksen de mens zo los maakt uit alle verbanden dat alleen globalisme nog overblijft. Iedere grens is immers arbitrair. Dat daarmee de mens als natuurlijk wezen volkomen wordt genegeerd is collateral damage. Overigens ook het WEF heeft het nog over Marxisme. Goed dat Baudet dit benoemde.
  https://www.weforum.org/agenda/2016/06/could-capitalism-need-some-marxism-to-survive-the-4th-industrial-revolution/

 11. carthago schreef:

  Off/on topic .
  Meloni is helaas ook een Wef/ Aspen product.
  https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1574862655067660295?t=cDapdOu89e70Llu-_02CDA&s=19

 12. yukio schreef:

  Goede verduidelijking door Marco. Overigens is niet Baudet die zichzelf afvoert, maar Europa (door zelfhaat)

 13. Zeldenrust schreef:

  . . Sun Tzu and the Art of War . . de onzichtbare kronkellijnen volgend die de overbuur van Taiwan toepast om ‘ons’ te beïnvloeden overheerst al langer de gedachte da t[extreem] links van onderaf gestuurd en vooral gefinancierd wordt.

 14. Anneken schreef:

  Ik vond het een prima betoog. Dat hij Kaag noemde heeft ermee te maken dat zij een globalist is en hier neer gezet is om de SDG’s door te drukken. De mallote uitspraken die zij doet over het klimaat “doen of dood” geven wel aan dat ze een bepaalde agenda uitvoert en dat gaat nou niet direct op democratische manier. Als je niet ziet hoe we fijn geknepen worden ben je blind, Thierry ziet het wel.